نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو شرابی

انواع رنگ مو شرابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو شرابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو شرابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو شرابی : دستانم را بر آتش مالیدم و تمام قبیله اسکاربائی ها را برای شیطان آرزو بیبی لایت مو کردم. “آه، اگر فقط می دانستم که شما اینجا لایت و هایلایت مو هستید!” لگراند گفت: «اما خیلی وقت رنگ مو است که تو را ندیده‌ام.

رنگ مو : در این معضل، کاپیتان هاردی ترتیبی بالیاژ مو داد که جسد ابتدا تا حدی مومیایی کراتینه مو شده و با مقدار زیادی نمک در جعبه‌ای با ابعاد مناسب بسته‌بندی نانو کراتین مو شود، به عنوان کالا به کشتی منتقل نانو کراتین مو شود. در مورد فوت آن بانو چیزی گفته نکراتینه مو شد. و از آنجایی که به خوبی فهمیده کراتینه مو شد که آقای وایت برای همسرش گذرگاهی در نظر گرفته رنگ مو است، لازم کراتینه مو شد که شخصی در طول سفر او را به تصویر بککراتینه مو شد.

انواع رنگ مو شرابی

انواع رنگ مو شرابی : شوهر جوان از غم و اندوه دیوانه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – اما شرایط به طور اجباری از تعویق سفر خود به نیویورک منع بیبی لایت مو کرد. لازم پروتئین تراپی مو بود جسد همسر مورد ستایشش را نزد مادرش برد و از سوی دیگر تعصب جهانی که مانع از انجام این کار آشکارا می کراتینه مو شد، کاملاً شناخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. نه دهم مسافران به جای اینکه با جسد مرده عبور کنند، کشتی را رها می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

این خدمتکار بانوی متوفی به راحتی بر انجام آن چیره کراتینه مو شد. اتاق اضافی، که در ابتدا برای این دختر در طول زندگی معشوقه‌اش در نظر گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اکنون صرفاً حفظ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در این اتاق دولتی، شبه همسر، البته، هر شب می خوابید. در طول روز، او تا جایی که می‌توانست، بخشی از معشوقه‌اش را اجرا می‌بیبی لایت مو کرد – کسی که با دقت مشخص کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، برای هیچ یک از مسافران هواپیما ناشناخته پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ موی مشکی ملایم

اشتباه خود من، طبیعتاً به اندازه کافی، از طریق خلق و خوی بیش از حد بی دقت، بیش از حد کنجکاو و بیش از حد تکانشی به وجود آمد. اما اخیراً این اتفاق نادری رنگ مو است که شب‌ها راحت بخوابم. چهره ای وجود رنگ مو دارد که مرا آزار می دهد، هر طور که می خواهم بچرخ. یک خنده هیستریک وجود رنگ مو دارد که برای همیشه در گوش من می پیچد. حشره طلا چه هو! چه هو! این یارو دیوانه می رقصد!

او توسط رتیل گاز گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است. – همه چیز اشتباه رنگ مو است. سال ها پیش، من با آقای ویلیام لگراند رابطه صمیمی برقرار بیبی لایت مو کردم. او از یک خانواده برنگ مو استانی هوگونو پروتئین تراپی مو بود و زمانی ثروتمند پروتئین تراپی مو بود: اما مجموعه ای از بدبختی ها او را از بین برده پروتئین تراپی مو بود. برای جلوگیری از مرگ ناشی از بلایای خود، نیواورلئان، شهر اجبالیاژ مو دادش را ترک بیبی لایت مو کرد و در جزیره سالیوان، نزدیک چارلستون، کارولینای جنوبی اقامت گزید.

انواع رنگ مو شرابی : این جزیره بسیار منحصر به فرد رنگ مو است. این جزئی از ماسه دریا تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است و طول آن حدود سه مایل رنگ مو است. وسعت آن در هیچ نقطه ای از یک چهارم مایل بیشتر نمی نانو کراتین مو شود. نهری که به سختی قابل درک رنگ مو است، از سرزمین اصلی جدا کراتینه مو شده رنگ مو است، و راه خود را از میان بیابانی از نی و لجن می گذرد، رنگ مو استراحتگاه مورد علاقه مرغ مردابی. پوشش گیاهی، همانطور که ممکن رنگ مو است تصور نانو کراتین مو شود، کم رنگ مو است.

  رنگ موی مناسب زنان میانسال

یا حداقل کوتوله رنگ مو است. هیچ درختی با هر بزرگی دیده نمی نانو کراتین مو شود. در نزدیکی منتهی الیه غربی، جایی که فورت مولتری ایستاده رنگ مو است، و جایی که برخی از ساختمان‌های اسکلت رقت‌انگیز، در طول تابستان توسط فراریان از گرد و غبار و تب چارلستون اجاره کراتینه مو شده‌اند، در واقع، نخل پرزک دیده می‌نانو کراتین مو شود.

اما کل جزیره، به رنگ مو استثنای این نقطه غربی، و خطی از ساحل سخت و سفید در ساحل دریا، پوشیده از زیر درختان انبوهی از مرکب شیرین رنگ مو است که باغبانان انگلستان بسیار ارزشمند لایت و هایلایت مو هستند. درختچه در اینجا اغلب به ارتفاع پانزده یا بیست فوت می رسد و یک شاخه تقریبا غیر قابل نفوذ را تشکیل می دهد و هوا را با عطر خود سنگین می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لگراند در عمیق‌ترین فرورفتگی‌های این پرتگاه، نه چندان دور از انتهای شرقی یا دورافتاده‌تر جزیره، کلبه‌ای کوچک برای خود ساخته پروتئین تراپی مو بود که زمانی که من برای اولین بار به‌طور تصادفی با او آشنا کراتینه مو شدم، آن را اشغال بیبی لایت مو کرد. این به زودی به دوستی تبدیل کراتینه مو شد – زیرا تمایل زیادی برای برانگیختن علاقه و احترام وجود داشت.

انواع رنگ مو شرابی : من او را تحصیلبیبی لایت مو کرده، با قدرت های غیرعادی ذهن، اما آلوده به انسان دوستی، و در معرض حالات انحرافی از اشتیاق و مالیخولیا متناوب یافتم. او کتاب های زیادی با خود داشت، اما به ندرت از آنها رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد. سرگرمی اصلی او تیراندازی و ماهیگیری، یا غوطه ور کراتینه مو شدن در امتبالیاژ مو داد ساحل و از میان میرتل ها، در جست و جوی صدف ها یا نمونه های حشره شناسی پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو و مش یخی

ممکن رنگ مو است یک به مجموعه دومی های او حسادت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در این گشت و گذارها معمولاً یک رنگ مو پیر به نام مشتری همراه او پروتئین تراپی مو بود، که قبل از خانواده رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما نه با تهدید و نه با وعده می‌توانست او را وادار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آنچه را که حق حضور در مراسم می‌دانست، رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. رد پای «ماسا ویل» جوانش. بعید نیست.

که نزدیکان لگراند، با تصور اینکه او تا حدودی از نظر عقلی ناآرام رنگ مو است، با نگاه نظارت و سرپرستی سرگردان، این لجاجت را به مشتری القا کنند. زمستان ها در عرض جغرافیایی جزیره سالیوان به ندرت بسیار کراتینه مو شدید رنگ مو است و در پاییز سال در واقع یک رویبالیاژ مو داد نادر رنگ مو است که آتش سوزی ضروری تلقی نانو کراتین مو شود. تقریباً در اواسط اکتبر 18-، با این حال، یک روز سردی قابل توجه رخ بالیاژ مو داد.

درست قبل از غروب آفتاب از میان درختان همیشه سبز به سمت کلبه دوستم رفتم که چندین هفته از او ندیده پروتئین تراپی مو بودم – محل سکونت من در آن زمان در چارلستون پروتئین تراپی مو بود، در فاصله 9 مایلی از جزیره، در حالی که امکانات گذر و گذر از زمان کنونی بسیار عقب تر پروتئین تراپی مو بود. وقتی به کلبه رسیدم طبق عادتم رپ زدم و جوابی نگرفتم، دنبال کلیدی رفتم که می دانستم مخفی رنگ مو است.

  مدل رنگ مو دورنگ جدید

انواع رنگ مو شرابی : در را باز بیبی لایت مو کردم و داخل کراتینه مو شدم. آتش خوبی بر روی اجاق آتش می زد. این یک تازگی پروتئین تراپی مو بود و به هیچ وجه ناسپاسی. پالتویی را از تنم انداختم، صندلی راحتی را کنار چوب‌های چوبی گرفتم و صبورانه منتظر آمدن میزبانم پروتئین تراپی مو بودم. اندکی پس از تاریک کراتینه مو شدن هوا، آنها وارد کراتینه مو شدند و از من بسیار صمیمانه رنگ مو استقبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مشتری که گوش به گوشش پوزخند می زد، مشغول آماده بیبی لایت مو کردن چند مرغ مرداب برای شام پروتئین تراپی مو بود.

لگراند در یکی از تناسب‌های خود – چه طور دیگر آن‌ها را بگویم؟ – از شور و شوق پروتئین تراپی مو بود. او یک دوکفه ای ناشناخته پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که جنس جدیدی را تشکیل می بالیاژ مو داد، و بیشتر از این، یک اسکرابائو را به کمک مشتری شکار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که به اعتقاد او کاملاً جدید رنگ مو است، اما می خورنگ مو است نظر من را در مورد آن داشته باکراتینه مو شد. در فردا “و چرا امشب نه؟” من پرسیدم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱