↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی کنفی مرواریدی بدون دکلره

رنگ موی کنفی مرواریدی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی کنفی مرواریدی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی کنفی مرواریدی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

5/5 - (1 امتیاز)

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی کنفی مرواریدی بدون دکلره : ساختمانی پروتئین تراپی مو بود که موهایش را تمیز می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خشک می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، برای ساختن بالشتک مو و این چیزها. ساختمانی پروتئین تراپی مو بود که پوست‌ها را خشک می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دباغی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : سپس مهمانی به آن طرف خیابان رفت، جایی که آنها گوشت گاو را کشتند – جایی که هر ساعت چهار یا پانصد گاو را تبدیل به گوشت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بر خلاف مکانی که ترک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، همه این کارها در یک طبقه انجام می کراتینه مو شد. و به جای اینکه یک صف از لاشه‌ها به سمت کارگران حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، پانزده یا بیست صف پروتئین تراپی مو بود و مردان از یکی به دیگری از اینها نقل مکان آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ موی کنفی مرواریدی بدون دکلره

رنگ موی کنفی مرواریدی بدون دکلره : در اتاق‌های دیگر گوشت‌ها را در جعبه‌ها و بشکه‌ها می‌گذاشتند و ژامبون‌ها و بیکن را در کاغذ روغنی می‌پیچیدند، مهر و برچسب می‌زدند و می‌دوختند. از درهای این اتاق‌ها مردانی با کامیون‌های بارگیری کراتینه مو شده به سمت سکویی که واگن‌های باری در انتظار پر کراتینه مو شدن پروتئین تراپی مو بودند، رفتند. و یکی بیرون رفت و با شروع متوجه کراتینه مو شد که بالاخره به طبقه همکف این ساختمان عظیم آمده رنگ مو است.

این باعث کراتینه مو شد صحنه ای از فعالیت کراتینه مو شدید، تصویری از نیروی انسانی شگفت انگیز برای تماشا. همه در یک اتاق بزرگ، مانند یک آمفی تئاتر سیرک، با یک گالری برای بازدیدکنندگان در مرکز پروتئین تراپی مو بود. در امتبالیاژ مو داد یک طرف اتاق، یک گالری باریک، چند فوتی از کف قرار داشت. در آن گالری، گاوها را مردانی با گوزن‌هایی که به آنها شوک الکتریکی می‌بالیاژ مو داد، می‌راندند.

پس از شلوغ کراتینه مو شدن در اینجا، موجودات، هر کدام در قلمی جداگانه، توسط دروازه‌هایی که بسته می‌کراتینه مو شدند، زندانی می‌کراتینه مو شدند. و در حالی که ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و در حال غوطه ور کراتینه مو شدن پروتئین تراپی مو بودند، بالای قلم یکی از “کوبنده ها”، مسلح به چکش سورتمه، تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و منتظر فرصتی برای ضربه زدن پروتئین تراپی مو بود. اتاق با ضربات متوالی متوالی، و کوبیدن و لگد زدن فرمان ها طنین انداز کراتینه مو شد.

  ترکیب رنگ مو بلوند سوئدی

به محض اینکه حیوان افتاد، «کوبنده» به دیگری منتقل کراتینه مو شد. در حالی که مرد دوم اهرمی را بالا برد و کنار قلم بلند کراتینه مو شد و حیوان همچنان در حال لگد زدن و تقلا پروتئین تراپی مو بود و به سمت “تخت کشتار” لیز خورد. در اینجا مردی حدود یک پا را غل و زنجیر گذاشت و اهرم دیگری را فشار بالیاژ مو داد و بدن به هوا پرتاب کراتینه مو شد. پانزده بیست تا از این قلم ها وجود داشت و فقط چند دقیقه طول می کشید.

که پانزده بیست گاو را بکوبیم و بیرون بیاوریم. سپس یک بار دیگر دروازه ها باز کراتینه مو شد و یک قرعه دیگر با عجله وارد کراتینه مو شد. و بنابراین از هر قلم، جریان ثابتی از لاشه‌ها می‌غلتید، که مردان روی تخت‌های کشتار باید از سر راه بیرون می‌رفتند. شیوه ای که آنها این کار را آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند چیزی پروتئین تراپی مو بود که دیده می کراتینه مو شد و هرگز فراموش نمی کراتینه مو شد. آنها با کراتینه مو شدت خشمگینانه کار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

به معنای واقعی کلمه پس از دویدن – با سرعتی که چیزی جز یک بازی فوتبال قابل مقایسه نیست. همه اینها کار بسیار تخصصی پروتئین تراپی مو بود، هر فردی وظیفه خود را داشت. به طور کلی این فقط شامل دو یا سه برش خاص پروتئین تراپی مو بود، و او از خط پانزده یا بیست لاشه عبور می بیبی لایت مو کرد و این برش ها را روی هر کدام ایجاد می بیبی لایت مو کرد. ابتدا “قصاب” آمد تا آنها را خون الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  بهترین رنگ مو شکلاتی روشن

رنگ موی کنفی مرواریدی بدون دکلره : این به معنای یک ضربه سریع پروتئین تراپی مو بود، به قدری سریع که نمی توانستید آن را ببینید – فقط درخشش چاقو. و قبل از اینکه بتوانید متوجه شوید، مرد به سمت خط بعدی حرکت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و جریانی از قرمز روشن روی زمین می‌ریخت. این طبقه با وجود تمام تلاش‌های مردانی که مدام آن را از سوراخ‌ها بیرون می‌کشیدند، نیم اینچ عمیق از خون پروتئین تراپی مو بود.

باید زمین را لغزنده بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد، اما هیچ کس نمی توانست این را با تماشای مردان در حال کار حدس بزند. لاشه برای چند دقیقه آویزان پروتئین تراپی مو بود تا خونریزی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال، هیچ زمانی از دست نرفته پروتئین تراپی مو بود، زیرا در هر خط چندین آویز وجود داشت و یکی همیشه آماده پروتئین تراپی مو بود. آن را روی زمین گذاشتند و «سردار» آمد که وظیفه اش بریدن سر پروتئین تراپی مو بود.

با دو یا سه ضربه سریع. سپس «کف‌کار» آمد تا اولین برش را در پوست ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و سپس دیگری برای پایان بالیاژ مو دادن به پاره بیبی لایت مو کردن پوست در مرکز. و سپس نیم دوجین دیگر پشت سر هم تا پایان پوست گیری. پس از اتمام آنها، لاشه دوباره به سمت بالا چرخانده کراتینه مو شد. و در حالی که مردی با چوب پوست را بررسی می بیبی لایت مو کرد تا مطمئن نانو کراتین مو شود که بریده نکراتینه مو شده رنگ مو است.

و دیگری آن را پیچید و از یکی از سوراخ های اجتناب ناپذیر کف فرو برد، گوشت گاو به سفر خود ادامه بالیاژ مو داد. مردانی پروتئین تراپی مو بودند که آن را برش می‌بالیاژ مو دادند، و مردانی آن را شکافتند، و مردانی آن را بیرون می‌کشیدند و داخل آن را می‌تراشیدند. عده‌ای شیلنگ داشتند که فواره‌های آب جوش را روی آن پرتاب می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و برخی دیگر پاها را برداشتند و آخرین ضربه‌ها را اضافه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی

در پایان، مانند گرازها، گوشت گاو تمام کراتینه مو شده را به اتاق خنک کننده می‌بردند تا زمان تعیین کراتینه مو شده خود را قطع کنند. بازدیدکنندگان را به آنجا بردند و به آنها نشان بالیاژ مو دادند که همگی در ردیف‌هایی آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و به وضوح با برچسب‌های بازرسان دولتی برچسب زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند – و برخی از آنها که با فرآیند خاصی کشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

با علامت خاخام کوشر نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که تأیید می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مناسب برای فروش به ارتدکس ها و سپس بازدیدکنندگان به قسمت‌های دیگر ساختمان برده کراتینه مو شدند تا ببینند تک تک ذرات مواد زائد که در کف ناپدید کراتینه مو شده‌اند چه می‌نانو کراتین مو شود. و به اتاق های ترشی، و اتاق های نمک، اتاق های کنسرو، و اتاق های بسته بندی.

رنگ موی کنفی مرواریدی بدون دکلره : که در آن گوشت انتخابی برای حمل و نقل در ماشین های یخچال آماده می کراتینه مو شد و قرار پروتئین تراپی مو بود در هر چهار گوشه تمدن خورده نانو کراتین مو شود. پس از آن به بیرون رفتند و در میان پیچ و خم های ساختمان هایی که در آن کارهای کمکی این صنعت بزرگ انجام می کراتینه مو شد، سرگردان کراتینه مو شدند. به ندرت چیزی در تجارت مورد نیاز پروتئین تراپی مو بود که دورهام و شرکت برای خود نسازند.

یک نیروگاه بخار بزرگ و یک نیروگاه برق وجود داشت. یک کارخانه بشکه سازی و یک مغازه تعمیر دیگ بخار وجود داشت. ساختمانی وجود داشت که گریس را به آن لوله می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و صابون و خوک را به آن تبدیل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و سپس یک کارخانه برای ساخت قوطی خوک و دیگری برای ساخت جعبه صابون وجود داشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه