نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ موی تنباکویی و کاراملی

ترکیب رنگ موی تنباکویی و کاراملی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ موی تنباکویی و کاراملی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ موی تنباکویی و کاراملی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ موی تنباکویی و کاراملی : چه کسی باید پشت سر آنها سوار نانو کراتین مو شود – “پلیس سرعتی”! بله، بابا درست می‌گفت، آن مرد تعقیبشان می‌بیبی لایت مو کرد و به نظر می‌رسید وقتی آنها را دید، اخم بیبی لایت مو کرد. آنها هیچ کاری با او نداشتند، بنابراین رانندگی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : پسر هرگز آن روز را فراموش نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زمانی که پدر مجبور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تمام نامزدی خود را کنار بگذارد و به سن جرونیمو برود تا در بالیاژ مو دادگاه حاضر نانو کراتین مو شود و توسط این مستبد مسن سرزنش نانو کراتین مو شود. بیشتر اوقات شما چنین تحقیرهایی را متحمل نکراتینه مو شدید. شما به سادگی کارت خود را به “پلیس سریع السیر” نشان بالیاژ مو دادید، و نشان بالیاژ مو دادید که عضو باشگاه خودرو لایت و هایلایت مو هستید.

ترکیب رنگ موی تنباکویی و کاراملی

ترکیب رنگ موی تنباکویی و کاراملی : و او مودبانه سری تکان می دهد و مقداری از “وثیقه” خود را که روی آن نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، متناسب با آن به شما می دهد. سرعتی که در آن گیر افتاده پروتئین تراپی مو بودید؛ شما یک چک برای مبلغ ارسال بیبی لایت مو کردید و دیگر در مورد آن چیزی شنیدید و فکر نبیبی لایت مو کردید. اما اینجا، در شهرستان سن جرونیمو، آنها بداخلاق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، و پدر به قاضی لارکی گفته پروتئین تراپی مو بود که در مورد رسم «تله سرعت» – افسرانی که در میان بوته‌ها پنهان می‌شوند.

  مدل رنگ مو عسلی مسی

از شهروندان جاسوسی می‌کنند، چه فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بی‌وقار پروتئین تراپی مو بود و به رانندگان آموخت که افسران قانون را دشمن بدانند. قاضی سعی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود باهوش باکراتینه مو شد و از پدر پرسید که آیا تا به حال به این احتمال فکر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که سارقان نیز افسران قانون را دشمن بدانند. روزنامه‌ها آن را در صفحه اول سراسر ایالت نوشته پروتئین تراپی مو بودند: «اپراتور نفت با قانون سرعت مخالفت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: جی. آرنولد راس می‌گوید که آن را تغییر خواهد بالیاژ مو داد».

دوستان بابا او را در این مورد مسخره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما او این موضوع را متوقف بیبی لایت مو کرد – دیر یا زود می خورنگ مو است آنها را مجبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که این قانون را تغییر دهند، و مطمئناً او این کار را بیبی لایت مو کرد، و شما این واقعیت را مدیون او لایت و هایلایت مو هستید که دیگر «تله سرعت» وجود نرنگ مو دارد. اما افسران باید در جاده ها با لباس یونیفرم سوار شوند و اگر آینه کوچک خود را تماشا کنید، می توانید با سرعت هرچه می خواهید بروید.

به خانه کوچکی در کنار جاده آمدند، با یک سوله که زیر آن رفتی، و یک شی شکم گرد، نصف شیشه و نیمی رنگ قرمز، یعنی بنزین برای فروش. تابلویی را خواند: «هوای آزاد»، و پدر ترسیم بیبی لایت مو کرد و به مرد گفت که زنجیرش را در بیاورد. مرد جک آورد و ماشین را بلند بیبی لایت مو کرد. و پسر که همان لحظه ای که ماشین متوقف کراتینه مو شد همیشه روی زمین پروتئین تراپی مو بود، در محفظه عقب را باز بیبی لایت مو کرد و کیف کوچکی را که زنجیرها داخل آن پروتئین تراپی مو بودند بیرون آورد.

  رنگ مو قهوه ای دودی

همچنین “گرس تفنگ” را بیرون آورد و آن را باز بیبی لایت مو کرد. پدر می گفت: «گریس ارزان تر از فولاد رنگ مو است. او بسیاری از این عبارات داشت، یک کتاب کاملاً مدرن از ضرب المثل ها که پسر از صمیم قلب آموخت. اینطور نپروتئین تراپی مو بود که پدر مشتاق پس انداز پول باکراتینه مو شد. نه آن پروتئین تراپی مو بود که او گریس برای فروش داشت و نه فولاد. این اصل کلی انجام درست کارها، احترام به یک قطعه زیبا از ماشین آلات پروتئین تراپی مو بود.

بابا پیاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا پاهایش را دراز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او یک مرد بزرگ پروتئین تراپی مو بود که هر سانتی متر از پالتوی مجلل را پر می بیبی لایت مو کرد. گونه هایش گلگون و همیشه تازه از تیغ پروتئین تراپی مو بود. اما در نگاه دوم، گوشه های کوچکی از گوشت در اطراف چشمان او و شبکه ای از چین و چروک مشاهده بیبی لایت مو کردید. موهایش خاکستری پروتئین تراپی مو بود. او مراقبت های زیادی داشت و داشت پیر می کراتینه مو شد. جثه هایش درشت و تمام صورتش گرد پروتئین تراپی مو بود.

ترکیب رنگ موی تنباکویی و کاراملی : اما آرواره ای محکم داشت که می توانست قاطعیت زشتی به او بدهد. با این حال، در بیشتر موارد، بیان او آرام و نسبتاً گاوی پروتئین تراپی مو بود، و افکارش به آرامی آمدند و برای مدت طولانی ماندگار کراتینه مو شدند. در موقعیت‌هایی مانند زمان حال، او جنبه‌ی دلپذیری از خود نشان می‌بالیاژ مو داد – دوست داشت با مردم ساده‌ای که در طول جاده ملاقات می‌بیبی لایت مو کرد، صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  قیمت رنگ مو مشکی پر کلاغی

افرادی از نوع خودش، که متوجه زبان انگلیسی بسیار زمخت او نمی‌کراتینه مو شدند. افرادی که سعی نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند پولی از او بگیرند – حداقل به اندازه ای که مهم نپروتئین تراپی مو بود. او با خوشحالی به این مرد در “پست بنزین” در مورد آب و هوای آنجا در گردنه گفت. بله، مه غلیظ پروتئین تراپی مو بود – آنها را کمی به تعویق انداخت – مکان بدی برای سر خوردن. مرد گفت، ماشین‌های زیادی در آنجا با مشکل مواجه کراتینه مو شدند.

باید جاده را بهتر سنگر کنی بابا فکر می‌بیبی لایت مو کرد، شغلی کاملاً بی‌سابقه پروتئین تراپی مو بود، پایین کشیدن از کنار کوه. مرد گفت که مه در حال حاضر ادامه رنگ مو دارد – “مه کراتینه مو شدید” در ماه مه زیاد رنگ مو است، اما به طور کلی تا ظهر برطرف کراتینه مو شد. آن مرد می خورنگ مو است بداند که آیا پدر به بنزین نیاز رنگ مو دارد یا نه، و پدر گفت: نه، آنها قبل از اینکه نمره را بگیرند، یک منبع تهیه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. حقیقت این پروتئین تراپی مو بود که بابا خیلی خاص پروتئین تراپی مو بود.

دوست نداشت از بنزینی بجز ساخت خودش رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما او این را به مرد نمی گفت، زیرا ممکن رنگ مو است احساسات مرد را جریحه دار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او یک دلار نقره برای خدماتش به مرد بالیاژ مو داد، و مرد شروع به گرفتن پول خرد بیبی لایت مو کرد، اما پدر گفت هیچ اهمیتی به این پول نرنگ مو دارد. مرد کاملاً از این موضوع غافلگیر کراتینه مو شد و انگشت خود را به نوعی سلام بیبی لایت مو کرد و مشخص پروتئین تراپی مو بود که متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو زیتونی با مش طلایی

با یک “مرد بزرگ” سروکار رنگ مو دارد. البته بابا به چنین صحنه هایی عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما هرگز نتوانست کمی درخشش را به قلب او بیاورد. او با مقداری دلار نقره و نیم دلار در جیبش رفت و آمد بیبی لایت مو کرد تا همه کسانی که با او در ارتباط پروتئین تراپی مو بودند بتوانند آن گرمای معنوی را به اشتراک بگذارند. او می گفت: «بیچاره شیاطین، آنها چیز زیادی نمی گیرند.» او می دانست.

ترکیب رنگ موی تنباکویی و کاراملی : زیرا یکی از آنها پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، و هرگز فرصت توضیح بالیاژ مو دادن آن را برای پسر از دست نبالیاژ مو داد. برای او واقعی پروتئین تراپی مو بود و برای پسر عاشقانه. پشت «پست پمپ بنزین» کابینت کوچکی قرار داشت که به زیبایی علامت «آقایان» نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بابا اسمش را گذاشت «ایستگاه خالی بیبی لایت مو کردن» و این یک شوخی پروتئین تراپی مو بود که روی آن نیشخند زدند. اما این یک شوخی کاملاً خانوادگی پروتئین تراپی مو بود.

پدر توضیح بالیاژ مو داد. نباید منتقل نانو کراتین مو شود، زیرا دیگران از آن شوکه خواهند کراتینه مو شد. افراد دیگر «دگرباش» پروتئین تراپی مو بودند. اما اینکه چرا آنها عجیب و غریب پروتئین تراپی مو بودند چیزی پروتئین تراپی مو بود که هنوز توضیح بالیاژ مو داده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آنها در ماشین نشستند و می خورنگ مو استند شروع کنند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱