↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش برای موهای کوتاه

رنگ مو مش برای موهای کوتاه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش برای موهای کوتاه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش برای موهای کوتاه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش برای موهای کوتاه : که در هوای بارانی از قلعه‌هایشان بیرون زده پروتئین تراپی مو بودند، حاشیه‌های جعبه‌ای بلند باغ متعلق به قلعه. ارباب ما آرایشگر پروتئین تراپی مو بود. با دست سبک خود، که در زیباسازی کپی های ما با پرندگان فرفری بسیار هوشمندانه پروتئین تراپی مو بود، ویژگی های محل را تراشید: شهردار، کشیش محله، سردفتر. رنگ مو استاد ما زنگوله پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : وقتی رنگ مو استاد نگاه نمی بیبی لایت مو کرد، چاقویی را در یک سیب زمینی پخته فرو می بیبی لایت مو کرد و به تکه نان خود اضافه می بیبی لایت مو کرد. زیرا باید بگویم که اگر ما در مدرسه کار کمی انجام می‌بالیاژ مو دادیم، حداقل یک مقدار غذا می‌خوردیم. عادت همیشگی این پروتئین تراپی مو بود که هنگام نوشتن صفحه یا ردیف‌های فیگورمان، چند مهره را بشکافیم و یک پوسته را بچکانیم. مرغ، احاطه کراتینه مو شده توسط جوجه های او ما کوچکترها علاوه بر راحتی که با دهان پر درس می خواندیم.

رنگ مو مش برای موهای کوتاه

رنگ مو مش برای موهای کوتاه : علیرغم اینکه هر یک از ما یک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می بالیاژ مو دادیم، هدف واقعی آتش سوزی چوب پروتئین تراپی مو بود. آن دو تخته‌نشین، روی چهارپایه‌هایشان، در بهترین جاها، و ما دیگران که روی پاشنه‌هایمان نشسته‌ایم، دور آن کتری‌های بزرگ نیم‌دایره‌ای تشکیل می‌بالیاژ مو دادیم، تا لبه‌های آن پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و فواره‌های کوچکی از بخار منتشر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

هر از چند گاهی دو لذت دیگر هم داشتیم که در حد شکستن آجیل پروتئین تراپی مو بود. در پشتی به حیاطی رسید که مرغ که توسط جوجه‌هایش احاطه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، خراش می‌کشید، در حالی که خوک‌های کوچک، که ده‌ها نفر از آن‌ها پروتئین تراپی مو بودند، در لابه‌لای سنگ‌شان غوطه‌ور پروتئین تراپی مو بودند. گاهی اوقات این در باز می کراتینه مو شد تا یکی از ما بیرون برود، امتیازی که از آن سوء رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کردیم، زیرا افراد حیله گر در میان ما مراقب پروتئین تراپی مو بودند که در بازگشت آن را نبندند.

فوراً، خوک‌پزها دوان دوان وارد می‌کراتینه مو شدند، یکی پس از دیگری، جذب بوی سیب زمینی آب پز کراتینه مو شده رنگ مو است. نیمکت من، همان نیمکتی که جوان ها می نشستند، کنار دیوار، زیر سطل مسی ایستاده پروتئین تراپی مو بود و درست سر راه خوک ها پروتئین تراپی مو بود. بالا آمدند یورتمه و غرغر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دم کوچکشان را حلقه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به پاهای ما مالیدند. آنها پوزه های صورتی سرد خود را در دستان ما در جستجوی تکه ای از پوسته فرو آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  بهترین رنگ مو مشکی پر کلاغی

آنها با چشمان کوچک تیزبین خود ما را مورد بازجویی قرار بالیاژ مو دادند تا بدانند آیا برای آنها یک شاه بلوط خشک در جیب خود داریم یا خیر. وقتی دور رفتند، برخی به این طرف و برخی دیگر، به حیاط مزرعه برگشتند، با تکان دوستانه دستمال رنگ مو استاد رانده کراتینه مو شدند. بعد از آن جوجه مرغ را ملاقات بیبی لایت مو کرد و جوجه های مخمل پوشش را برای دیدن ما آورد. همه ما مشتاقانه برای بازدیدکنندگان زیبای خود کمی نان خرد بیبی لایت مو کردیم.

ما با یکدیگر رقابت بیبی لایت مو کردیم تا آنها را به سوی خود بخوانیم و با انگشتان خود پشت نرم و پژمرده آنها را قلقلک دهیم. در چنین مدرسه ای چه چیزی می توانستیم یاد بگیریم! هر یک از دانش‌آموزان کوچک‌تر، یا بهتر رنگ مو است بگوییم، قرار پروتئین تراپی مو بود کتاب کوچکی به نام الفبا، که روی کاغذ خاکستری چاپ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در دست داشته باکراتینه مو شد. روی جلد، با یک کبوتر یا چیزی شبیه به آن شروع کراتینه مو شد. بعد یک صلیب آمد.

رنگ مو مش برای موهای کوتاه : با حروف به ترتیب. اما اگر قرار پروتئین تراپی مو بود این کتاب کوچک مفید باکراتینه مو شد، رنگ مو استاد باید چیزی در مورد آن به ما نشان می بالیاژ مو داد. برای این کار، مرد شایسته، که بیش از حد با بزرگان درگیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، وقت نداشت. او این کتاب را به ما بالیاژ مو داد تا ما را شبیه علما الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. قرار کراتینه مو شد روی نیمکتمان آن را مطالعه کنیم تا با کمک همسایه بعدی مان آن را رمزگشایی کنیم، اگر ممکن رنگ مو است یکی دو حرف را بداند. مطالعه ما به جایی نرسید.

  مدل رنگ مو جدید برای عروسی

زیرا هر لحظه با دیدن سیب زمینی های داخل خورش، دعوای همبازی ها درباره سنگ مرمر، حمله غرغر خوک های کوچک یا آمدن جوجه ها، آشفته می کراتینه مو شدیم. بزرگ ها می نوشتند. آنها از مقدار کمی نور در اتاق بهره مند پروتئین تراپی مو بودند پنجره باریک و میز بزرگ و تنها با دایره صندلی هایش. مدرسه چیزی عرضه نبیبی لایت مو کرد، حتی یک قطره جوهر. هر کس باید با یک مجموعه کامل از ظروف می آمد.

مرکب آن روزها یک جعبه مقوایی بلند پروتئین تراپی مو بود که به دو قسمت تقسیم می کراتینه مو شد. محفظه بالایی قلم‌ها را نگه می‌داشت. قسمت پایینی در یک چاه کوچک جوهر ساخته کراتینه مو شده از دوده مخلوط با سرکه وجود رنگ مو دارد. کار بزرگ رنگ مو استاد این پروتئین تراپی مو بود که قلم ها را ترمیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – و سپس با توجه به توانایی های محقق، خطی از حروف، تک حروف یا کلمات را در سر صفحه سفید ردیابی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. وقتی تمام کراتینه مو شد.

مراقب اثر هنری باشید که قرار رنگ مو است نسخه را تزئین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! دست رنگ مو استاد با تکیه بر انگشت کوچک با چه حرکات مواجی پرواز خود را آماده و برنامه ریزی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! دست به یکباره شروع می نانو کراتین مو شود، پرواز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می چرخد. و اینک زیر خط نوشته گلدسته‌ای از دایره‌ها، مارپیچ‌ها و شکوفا می‌نانو کراتین مو شود که پرنده‌ای را با بال‌های باز قاب می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگر بخواهید، تمام آن با جوهر قرمز تنها نوع شایسته چنین قلمی رنگ مو است.

رنگ مو مش برای موهای کوتاه : بزرگ و کوچک، ما با حیرت در حضور این شگفتی ها ایستادیم. در مدرسه من چه خوانده کراتینه مو شد؟ حداکثر، در فرانسه، چند انتخاب از تاریخ مقدس. زبان لاتین بیشتر می آمد تا به ما یاد بدهد که شب عشاء را درست بخوانیم. و تاریخ، جغرافیا؟ هیچ کس تا به حال نام آنها را نشنیده رنگ مو است. چه فرقی برای ما داشت که زمین گرد باکراتینه مو شد یا مربع! در هر دو مورد، به همان اندازه سخت پروتئین تراپی مو بود که چیزی را به وجود آورد.

  رنگ مو برای موهای سفید مردانه

و دستور زبان؟ رنگ مو استاد در این مورد کمی سر خود را به زحمت انداخت. و ما هنوز کمتر و حساب؟ بله، ما کمی از این کار را انجام بالیاژ مو دادیم، اما نه با آن نام آموخته کراتینه مو شده. اسمش را گذاشتیم مجموع. شنبه عصر، برای پایان هفته، عیاشی کلی از مبالغ پروتئین تراپی مو بود. پسران بالا ایستادند و با صدای بلند جدول ضرب را تا دوازده مرتبه خواندند. وقتی این رسیتال تمام کراتینه مو شد.

کل کلاس، از جمله بچه‌های کوچک، آن را به صورت هم‌خوانی بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و چنان غوغایی به پا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که جوجه‌ها و خوک‌فروشان اگر اتفاقی می‌افتادند، پرواز می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. وقتی همه چیز گفته می نانو کراتین مو شود، رنگ مو استاد ما مردی عالی پروتئین تراپی مو بود که می توانست مدرسه را خیلی خوب حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما به دلیل نداشتن یک چیز. و آن زمان پروتئین تراپی مو بود او اموال یک مالک غایب را اداره می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو مش برای موهای کوتاه : او یک قلعه قدیمی با چهار برج تحت مراقبت خود داشت که به کبوترخانه های زیادی تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او ورود یونجه، گردو، سیب و جو را هدایت بیبی لایت مو کرد. ما در تابستان به او کمک می بیبی لایت مو کردیم. درس های آن زمان کمتر کسل کننده پروتئین تراپی مو بود. آنها اغلب روی یونجه یا کاه بالیاژ مو داده می کراتینه مو شدند. اغلب اوقات، زمان درس صرف تمیزبیبی لایت مو کردن تخت کبوتر یا کوبیدن حلزون‌هایی می‌کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه