↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی پلاتینه صدفی بدون دکلره

رنگ موی پلاتینه صدفی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی پلاتینه صدفی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی پلاتینه صدفی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی پلاتینه صدفی بدون دکلره : پارادیس یک کارتر. کادیلهاک، که کلاهش شل بر روی سر نوک تیز او سوار می نانو کراتین مو شود، اگرچه اندازه ای نوجوان رنگ مو دارد. به گفته تیرت، گنبدی روی یک برج – صاحب زمین رنگ مو است. پاپا بلر یک کشاورز کوچک در لابری پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : من نیم ساعت روی او کار بیبی لایت مو کردم، کشیدن، پیچاندن و تکان بالیاژ مو دادن، و هیچ دروغی در این مورد نداشتم. با پاهایش کاملا سفت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بیمار کمکی به من نبیبی لایت مو کرد. سپس بالاخره پاهای آن – که به این طرف کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند – از زانوها باز کراتینه مو شد و زانوهایش پاره کراتینه مو شد و همه چیز آمد، فلاپ! ناگهان، با یک چکمه پر در هر مشت، پاها و پاها باید خالی می‌کراتینه مو شدند.» “شما کمی قوی پیش می روید!” از اوترپ دوچرخه‌سوار بپرسید که آیا درست نیست.

رنگ موی پلاتینه صدفی بدون دکلره

رنگ موی پلاتینه صدفی بدون دکلره : هنوز می توانم کارون را در مورد آن بشنوم- “پیرمرد، او آنجا پروتئین تراپی مو بود، باسنش در یک سوراخ، دو برابر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، با پاهایش در هوا به آسمان خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و پمپ هایش خود را با هوایی به من عرضه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که به این معنی پروتئین تراپی مو بود که ارزش من را داشتند. من می‌گویم. اما شما در مورد کاری صحبت می‌کنید که آن سوسک‌شکن‌های او را دور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!

من به شما می‌گویم که او هم این کار را با من انجام بالیاژ مو داد. ما بازوهایمان را داخل چکمه‌ها فرو بیبی لایت مو کردیم و تعبالیاژ مو دادی رنگ مو استخوان و تکه‌های جوراب و تکه‌های پا را از آن‌ها بیرون کشیدیم. اگر ارزش نداشتند!” بنابراین، تا زمانی که کارون برگردد، پوترلو از طرف او به پوشیدن چکمه‌های مسلسل‌زن باواریایی ادامه می‌دهد.

  رنگ موی مش استخوانی با زمینه مشکی

بنابراین آنها عقل خود را با توجه به هوش، نشاط، منابع و جسارت خود در مبارزه با ناراحتی وحشتناک به کار می برند. به نظر می رسد که هر یک اعلامیه آشکار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “این تمام چیزی رنگ مو است که من می دانستم، تمام آنچه می توانستم، تمام آنچه که جرأت بیبی لایت مو کردم در بدبختی بزرگی که بر من وارد کراتینه مو شده رنگ مو است انجام دهم.” مسنیل جوزف به خواب می رود.

بلر خمیازه می ککراتینه مو شد. مارترو سیگار می ککراتینه مو شد، “چشم جلو.” لاموز مانند گوریل خود را می خاراند و ائودور مانند مارموست. ولپات سرفه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می‌گوید: «دارم به سطل لگد می‌زنم». مسنیل آندره آینه و شانه‌اش را بیرون آورده و از ریش‌های شاه بلوطی‌اش طوری مراقبت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که انگار گیاه کمیاب رنگ مو است.

آرامش یکنواخت اینجا و آنجا با طغیان خشم وحشیانه ناشی از حضور انگل ها – بومی، مزمن و مسری – بر هم می زند. بارکه که مردی رنگ مو است نگاهی گردشگر به اطراف می‌اندازد، پیپش را از دهانش می‌گیرد، تف می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، چشمک می‌زند و می‌گوید: «می‌گویم ما زیاد شبیه هم نیستیم». “چرا باید؟” می گوید لاموز. “اگر این کار را می بیبی لایت مو کردیم معجزه می کراتینه مو شد.” سن ما؟ ما در هر سنی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

هنگ ما یک هنگ در ذخیره رنگ مو است که تقویت های متوالی تا حدی با یگان های جنگی و تا حدودی با سرزمین ها تجدید کراتینه مو شده رنگ مو است. در نیمه‌بخش ما، نیروهای ذخیره ارتش سرزمینی، نیروهای تازه‌کار، و نیروهای نیمه‌پویل حضور تمام دکلره مو دارند. Fouillade چهل رنگ مو است; بلر ممکن رنگ مو است پدر بیکه باکراتینه مو شد، که یک غاز کلاس 1913 رنگ مو است. سرجوخه مارترو را به شوخی یا جدی، “پدربزرگ” یا “تپه زباله قدیمی” می نامد.

  بهترین رنگ مو برای موهای سفید شده

رنگ موی پلاتینه صدفی بدون دکلره : مسنیل جوزف در پادگان پروتئین تراپی مو بود اگر جنگ نپروتئین تراپی مو بود. زمانی که ما مسئول گروهبان ویگیل، پسر بچه‌ای خوب، با سبیل روی لبش بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، این یک اثر خنده‌دار رنگ مو است. روز قبل وقتی در یک محله پروتئین تراپی مو بودیم، او با بچه ها روی طناب بازی می بیبی لایت مو کرد. در گله نامناسب ما، در این خانواده بدون خویشاوند، این خانه بدون کوره ای که در آن جمع می شویم، سه نسل در کنار هم زندگی می کنند.

منتظرند، ایستاده اند، مانند مجسمه های ناتمام، مانند پست ها. نژادهای ما؟ ما از همه نژادها بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. ما از همه جا می آییم به دو مرد کنارم نگاه می کنم. پوترلو، معدنچی از گودال کالون، صورتی رنگ مو است. رنگ ابروهایش کاهی رنگ مو است، چشمانش آبی کتان رنگ مو است. سر طلایی بزرگ او شامل جست و جوی طولانی در فروشگاه ها برای یافتن سورمه ای عظیم از فولاد مایل به آبی پروتئین تراپی مو بود که کلاه سر او را پوشانده پروتئین تراپی مو بود.

، قایق‌ران اهل سیت، با گونه‌های فرورفته و پوستی به رنگ ویولن، چشم‌های شیطانی‌اش را روی صورت دراز و لاغر یک تفنگدار می‌چرخاند. در آرامش خوب، دو همسایه من به اندازه روز و شب متفاوت لایت و هایلایت مو هستند. کوکون، نه کمتر، یک فرد کوچک و خشک کراتینه مو شده در عینک، که رنگش حکایت از خوردگی در بخارات شیمیایی شهرهای بزرگ رنگ مو دارد.

  مدل رنگ مو تنباکویی

در تضاد با بیکه، یک برتون خشن، که پوستش خاکستری و آرواره اش مانند سنگفرش رنگ مو است. و مسنیل آندره، شیمیدان راحت از یک شهر روستایی در نرماندی، که ریش‌های زیبا و ابریشمی رنگ مو دارد و خیلی خوب و خوب صحبت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – با لاموز، دهقان چاق پوآتو، که گونه‌ها و گردنش شبیه رنگ مو است، اشتراکات کمی رنگ مو دارد.

مانند گوشت گاو کم پخته کراتینه مو شده لهجه حومه‌ای بارک که پاهای بلندش خیابان‌های پاریس را در همه جهات زیر و رو بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، با آهنگ نیمه بلژیکی آن شمالی‌هایی که از منطقه هشتم آمده‌اند، متناوب می‌نانو کراتین مو شود. با گفتار پر صدا، که گویی بر روی سنگفرش بر روی هجاها می چرخد، که 144 بر سر ما می ریزد. با لهجه دمیده کراتینه مو شده از آن دسته های مورچه مانند که با لجاجت در میان بقیه تشکیل می دهند.

اولین کلمات آن وگ را به یاد می آورم، تایرته، وقتی رسید – “من بچه ها، من اهل کلیشی لا گارن لایت و هایلایت مو هستم! آیا کسی می تواند آن را شکست دهد؟” – و اولین گلایه ای که پارادیس برای من آورد، “آنها” به من دل نبند، چون اهل مروان لایت و هایلایت مو هستم!» تماس های ما؟ کمی از همه – در توده. در آن روزهای رفت که جایگاه اجتماعی داشتیم.

رنگ موی پلاتینه صدفی بدون دکلره : قبل از اینکه بخواهیم سرنوشت خود را در تپه‌هایی که همیشه باید دوباره بسازیم به همان سرعتی که باران و آهن قراضه آنها را می‌کوبد، بسازیم، ما چه پروتئین تراپی مو بودیم؟ پسران خاک و صنعتگران بیشتر. لاموز یک خدمتکار مزرعه پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه