نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ تنباکویی روی موی سفید

رنگ تنباکویی روی موی سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ تنباکویی روی موی سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ تنباکویی روی موی سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ تنباکویی روی موی سفید : او گفت که خیلی تحقیرآمیز پروتئین تراپی مو بود و آنها سوار ماشینشان کراتینه مو شدند و رفتند. “هی ویز، بابا!” پسر فریاد زد «الی هر کلمه ای را که به او یاد می بالیاژ مو دادی می گفت! آیا فکر می کنید او واقعاً همه چیز را باور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟» پدر پاسخ بالیاژ مو داد که فقط روح القدس می تواند این را بگوید. الی یک دیوانه و خطرناک پروتئین تراپی مو بود، اما از جورهایی که نمی‌توانستید او را در آسایشگاه قرار دهید، زیرا از عبارات دین رنگ مو استفاده می‌بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : و آنچه او گفت این پروتئین تراپی مو بود – اما شما نمی‌توانید آن را بازتولید کنید، زیرا هیچ کس نمی‌تواند هجاهای هجا را به خاطر بیاورد، و به هر حال، در یک صفحه چاپ کراتینه مو شده بیش از حد احمقانه به نظر می‌رسد. اما نوعی طلسم برای آقای واتکینز پیر داشت، باعث کراتینه مو شد او دو دستش را به هوا پرتاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بازوهایش را طوری تکان دهد که انگار می خواهد.

رنگ تنباکویی روی موی سفید

رنگ تنباکویی روی موی سفید : با آنها به بهشت ​​بپرد. “رها بیبی لایت مو کردن! رها بیبی لایت مو کردن!” او فریاد زد و شروع به دوبرابر کراتینه مو شدن و ررنگ مو است کراتینه مو شدن دوباره بیبی لایت مو کرد، انگار که از وسط تیر خورده باکراتینه مو شد. و خانم واتکینز پیر: – زن کوچولوی ضعیف و بیچاره، که از چیزی جز رنگ مو استخوان و تازیانه پوشیده از پوست ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – روی صندلی خود شروع به تکان خوردن و تاب خوردن بیبی لایت مو کرد، و دو دختر کوچک روی زمین سر خوردند و روی شکم خود غلتیدند.

  رنگ موی نسکافه ای روشن جدید

درست در مقابل چشمان شما. نوعی تشنج بر الی وارد کراتینه مو شد، چشمانش گرد کراتینه مو شد و کف روی لب هایش پدیدار کراتینه مو شد، و یک سری چروک ها از شانه هایش شروع کراتینه مو شد و از نوک انگشتانش بیرون آمد. و زانوهایش شروع به به هم زدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و ویژگی هایش در تصویری از حماقت کار بیبی لایت مو کرد. او با صدایی عظیم شروع به فریاد زدن بیبی لایت مو کرد که هرگز تصور نمی بیبی لایت مو کردی در بدنی به اندازه او باکراتینه مو شد.

و روت با صورت سفید و وحشت زده نشسته پروتئین تراپی مو بود و به دو غریبه خیره می کراتینه مو شد و از آن ها به سمت الی می رفت و هجاهایش را مثل اهانتی خشمگین به پدر فریاد می زد. و این پایان آن پروتئین تراپی مو بود. پدر عقب نشینی بیبی لایت مو کرد و بانی با او، و هر دو از میان تاریکی به اردوگاه خود رفتند. و پدر در تمام طول راه زمزمه بیبی لایت مو کرد: “عیسی مسیح!” که در روز بعد یکشنبه یا به قول واتکینزها روز شنبه پروتئین تراپی مو بود.

رنگ تنباکویی روی موی سفید : و زمانی که بابا و بانی صبحانه صبحانه خوردند، خانواده یک اسب پیر خود را به واگن قدیمی خود رساندند و رفتند – پدر و مادر سوار بر و چهار جوانی که جلوتر راه می‌رفتند. به فسق هفتگی در کلیسای حواری بهشت. این باعث کراتینه مو شد که پدر و اسم حیوان دست اموز بلدرچین شکار کنند، بدون اینکه اذهان عمومی مزاحم شوند. و بعد از ظهر آنها سوار ماشین خود کراتینه مو شدند و سوار کراتینه مو شدند تا دامنه ای را که خریداری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو زنانه قهوه ای روشن

بازرسی کنند و با برخی از همسایه ها که اکنون مستاجران آنها لایت و هایلایت مو هستند ملاقات کنند. پدر نقشه‌ای داشت که بخش‌های مختلف را نشان می‌بالیاژ مو داد. او گفت که روزی این کشور آباد خواهد کراتینه مو شد – و چیزی که باید با آن شروع بیبی لایت مو کرد یک سنگ شکن پروتئین تراپی مو بود! سوار بر اسبی که اولین بار با او ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، آمدند. حالا فهمیدند که باندی جوان، پسر دشمنشان رنگ مو است، و با هم احوالپرسی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

گربه و گوفر مودب پروتئین تراپی مو بودند! آنها سوار یکی از آرویوها کراتینه مو شدند که در آن مزرعه ای خالی وجود داشت، محل راسکوم. آنها از یافتن یک خانه ییلاقی کوچک و جذاب با یک ایوان خوب در مقابل، کاملاً در زیر درخت انگور بوگنویل که در بهار انبوهی از شکوفه های بنفش پروتئین تراپی مو بود، شگفت زده کراتینه مو شدند. بانی فریاد زد: «ای بابا، این جایی رنگ مو است که ما باید بیاییم و بمانیم!» دیگری پاسخ بالیاژ مو داد.

باید کسی باکراتینه مو شد که آن را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اینجا یک چاه وجود داشت و با کمی تعمیر جای خوبی می کراتینه مو شد. حتی یک گربه وجود داشت، و او راضی به نظر می رسید. بابا گفت گوفر زیاد پروتئین تراپی مو بود و این نشانه خوبی برای پیروزی بر آقای بندی پروتئین تراپی مو بود! با هم خندیدند. آنها سرسره را به سمت روزویل دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مأموریت قدیمی را در آنجا دیدند و شام خوردند و عصر از راه بهشت ​​دور کراتینه مو شدند.

  رنگ مو دلفینی دوماسی

رنگ تنباکویی روی موی سفید : و در حومه شهر، درست پس از بستن بزرگراه، به ساختمانی رسیدند که در میان بیشه‌ای از درختان ایستاده پروتئین تراپی مو بود، با چراغ‌هایی که در پنجره‌ها می‌درخشیدند و صدایی از درون زمزمه می‌بیبی لایت مو کرد. یکی از صداها بالاتر از دیگران بلند کراتینه مو شد، صدای فریادی که نیازی به شناسایی نداشت. کلیسای «جهنده‌های مقدس» پروتئین تراپی مو بود و الی موعظه می‌بیبی لایت مو کرد.

بانی فریاد زد: “اوه، بابا، بیایید او را بشنویم!” پس ماشین را پارک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پیاده کراتینه مو شدند و در سایه درختان ایستادند. و این چیزی رنگ مو است که آنها شنیدند: «—زیرا روزهای آزمایش شما به پایان رسیده رنگ مو است. به سوی من بیایید، ای کسانی که سفر می کنید و سنگین لایت و هایلایت مو هستید و من شما را تازه می کنم. زیرا من حامل کلام حقیقی لایت و هایلایت مو هستم! من نشانه‌ها را می‌آورم.

بیماران شفا می‌یابند و شیاطین بیرون رانده می‌شوند – لنگ‌ها راه می‌روند و مردگان بسترهای خود را خواهند گرفت! برادران، من فرستاده کراتینه مو شده ام تا وحی سوم را به شما اعلام کنم! با توجه به پیشگویی هایی که قبلاً توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، یک بار دیگر روح القدس خود را آشکار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، انجیل جدید برای شما آشکار می نانو کراتین مو شود. دوره قدیم وجود داشت، و از بین رفت و برتری یافت، و اکنون عهد جدید به همین ترتیب رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده و برتری یافته رنگ مو است.

  رنگ مو یخی سوئدی

و کلام حقیقی آزادی به شما تحویل بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است، و من کسی لایت و هایلایت مو هستم که فرستاده کراتینه مو شده تا آن را به اطلاع شما برسانم. و وای بر کسانی که اعتنا نمی کنند، زیرا او را در گودال بی انتها افالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده خواهند بیبی لایت مو کرد و بهتر رنگ مو است که سنگ آسیاب به گردنش آویخته نانو کراتین مو شود و در دریا غرق نانو کراتین مو شود. وای بر کسی که می‌آید مانند مار خزنده در شب تا جان متزلزلان را وسوسه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ تنباکویی روی موی سفید : من می گویم، مراقب تخم ریزی های شیطان باشید، که روح را با آموزه های دروغین فریب می دهند، و صخره اعصار را منفجر می کنند! من نشانه هایی می دهم که همه مردم بدانند. و هر که مرا دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند برکت خواهم بالیاژ مو داد و دردهای او شفا خواهند یافت و جلال خدا را خواهد دید و عطایای روح القدس را دریافت خواهد بیبی لایت مو کرد که به زبانها سخن می گوید.

جلال هاللویا و رستگاری بر آنانی که گناهان خود را در خون بره شسته اند! سپاس خداوند را!” صدای فریاد الی در صدای تحسین، فریادها و ناله ها و ناله ها غرق کراتینه مو شد، گویی تمام جماعت کلیسای حواری بهشت ​​روی صندلی خود می پرند یا روی زمین غلت می زنند. در واقع، مدتی قبل از آن اتفاق افتاده پروتئین تراپی مو بود. اما بابا اجازه نبالیاژ مو داد بانی نزدیک نانو کراتین مو شود تا آن را ببیند.

  رنگ مو طلایی مش

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱