↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شکلاتی با مش استخوانی

رنگ مو شکلاتی با مش استخوانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شکلاتی با مش استخوانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شکلاتی با مش استخوانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو شکلاتی با مش رنگ مو استخوانی : خاک رس سخت، مخلوط با کمی ماسه و خمیر با بزاق خود زنبور عسل به شکل خمیری در می آید و وقتی خشک می نانو کراتین مو شود، نوعی سیمان سخت را تشکیل می دهد. سنگ تراشی انسان از سنگ هایی تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است که روی هم قرار گرفته اند و با آهک سیمان کراتینه مو شده اند.

رنگ مو : فرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چاک دهنده وحشی غلاف، کرم کوچکی را نمی بیند، مثل سوسیس سفید، که بین پاهایش می لغزد، از زیر نیشش می گذرد و دیوانه وار فرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او همچنان به پاره بیبی لایت مو کردن قاب بیرونی و کشیدن آستر ابریشمی ادامه می‌دهد. هنگامی که نقض ایجاد می نانو کراتین مو شود، او از اینکه آنچه را که انتظارش را داشت پیدا نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کاملاً متعجب می نانو کراتین مو شود. سوسک های آبی دزدان دریایی بیچاره احمق!

رنگ مو شکلاتی با مش رنگ مو استخوانی

رنگ مو شکلاتی با مش رنگ مو استخوانی : آنها عجله می کنند و خود را بر روی انبوه کرم های نجار می اندازند. هر سوسک یک غلاف را از وسط می گیرد و سعی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند با الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندن پوسته ها و چوب ها آن را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در حالی که این کار ادامه رنگ مو دارد، کرم کادیس، با فشار نزدیک، در دهانه غلاف ظاهر می نانو کراتین مو شود، بیرون می لغزد و به سرعت از زیر چشمان سوسک آبی که به نظر می رسد متوجه هیچ چیز نمی نانو کراتین مو شود.

قربانی شما از زیر بینی شما بیرون رفت و شما هرگز آن را ندیدید. کرم تا ته فرو رفته و به اسرار سنگ کاری پناه برده رنگ مو است. اگر اتفاقات در یک حوض بزرگتر و در فضای باز رخ می بالیاژ مو داد، واضح رنگ مو است که با روش هوشمندانه آنها برای از بین بردن خود، اکثر کرم ها بدون اسکات فرار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها با فرار از فاصله دور و بهپروتئین تراپی مو بودی از زنگ هکراتینه مو شدار تند، غلاف جدیدی برای خود می ساختند و همه چیز تا حمله بعدی تمام می کراتینه مو شد.

  رنگ موی دخترانه رنگی

که دوباره با همان ترفند خنثی می کراتینه مو شد! زیردریایی حشره کرم‌های کادیس می‌توانند به طور نامحدود در سطح آب باقی بمانند و هیچ تکیه‌گاهی جز خانه‌شان نتمام دکلره مو دارند. آنها می توانند در شناورهای غرق نکراتینه مو شدنی رنگ مو استراحت کنند و حتی می توانند با کار بیبی لایت مو کردن با سکان، جای خود را تغییر دهند. چگونه این کار را انجام می دهند؟ آیا چوب های آنها نوعی قایق می سازد؟ آیا پوسته ها می توانند.

حاوی چند حباب هوا باشند و به عنوان شناور عمل کنند؟ بگذار ببینیم. تعبالیاژ مو دادی کرم کادیس را از غلافشان جدا می کنم و غلاف ها را در آب می گذارم. هیچ یک از آنها شناور نیست، نه آنهایی که از صدف ساخته کراتینه مو شده اند و نه آنهایی که از مواد چوبی ساخته کراتینه مو شده اند. کرم همچنین، هنگامی که از لوله خود خارج می نانو کراتین مو شود، قادر به شناور کراتینه مو شدن نیست. اینگونه مدیریت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو شکلاتی با مش رنگ مو استخوانی : هنگامی که در حال رنگ مو استراحت رنگ مو است، در پایین حوض، کل لوله غلاف خود را پر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. وقتی می‌خواهد به بالای حوض برسد، از نیزارها بالا می‌رود و خانه چوب‌هایش را با خود می‌ککراتینه مو شد. سپس قسمت جلوی بدنه خود را از غلاف بیرون می‌آورد و یک فضای خالی در عقب باقی می‌گذارد، مانند خلاء پمپ وقتی که پیستون را بیرون می‌ککراتینه مو شد. این به سرعت با هوا پر می‌نانو کراتین مو شود.

کرم را قادر می‌سازد تا شناور نانو کراتین مو شود، غلاف و همه چیز را بپوشاند، درست همانطور که هوای موجود در یک حافظ زندگی، شخص را در آب نگه می‌رنگ مو دارد. کادیس-کرم دیگر نیازی به چسبیدن به علف ها نرنگ مو دارد. می تواند روی سطح حوض، در زیر نور آفتاب خوشحال حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مطمئناً به عنوان یک قایقران رنگ مو استعبالیاژ مو داد زیادی نرنگ مو دارد. اما می‌تواند با رنگ مو استفاده از قسمت جلویی بدنش که همینطور رنگ مو است.

  ترکیب رنگ موی یخی یاسی

گرد بچرخد، بچرخد و جای خود را کمی تغییر دهد خارج از لوله، به عنوان یک سکان و دست و پا زدن; و این تمام چیزی رنگ مو است که می خواهد انجام دهد. وقتی از خورشید سیر کراتینه مو شد و فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند زمان بازگشت به آرامش بستر گلی پایین رنگ مو است، خودش را به غلافش می‌ککراتینه مو شد و هوا را بیرون می‌ککراتینه مو شد و بلافاصله شروع به فرو رفتن می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ما زیردریایی‌های خود را داریم.

رنگ مو شکلاتی با مش رنگ مو استخوانی : کرم‌های کادیس زیردریایی‌های خود را تمام دکلره مو دارند. آنها می توانند از آب بیرون بیایند، می توانند فرو بروند و حتی در عمق متوسط ​​با آزاد بیبی لایت مو کردن تدریجی هوای اضافی متوقف شوند. و این دستگاه، بسیار متعادل، بسیار ماهرانه، به هیچ دانشی از طرف سازنده اش نیاز نرنگ مو دارد. مطابق با نقشه های هماهنگی جهانی اشیا، خود به وجود می آید. فصل سوم زنبورهای میسون در مدرسه‌ای که زمانی تدریس می‌بیبی لایت مو کردم.

یک موضوع خاص هم برای رنگ مو استاد و هم برای دانش‌آموزان جذاب پروتئین تراپی مو بود. این هندسه در فضای باز، نقشه برداری عملی پروتئین تراپی مو بود. وقتی می آمد، هر هفته یک بار از مدرسه غمگین به سمت مزرعه خارج می کراتینه مو شدیم. تعطیلات معمولی پروتئین تراپی مو بود. ما نقشه برداری خود را در یک دشت سرپوشیده، پوشیده از آویشن گلدار و سنگریزه های گرد انجام بالیاژ مو دادیم. آنجا جایی برای ساختن هر نوع مثلث یا چندضلعی وجود داشت.

خب از همون روز اول یه چیز مشکوک توجهم رو جلب بیبی لایت مو کرد. اگر یکی از پسرها را بفرستم تا چوبی بگذارد، می‌دیدم که در راه مرتب می‌ایستد، خم می‌کراتینه مو شد، دوباره بلند می‌کراتینه مو شد، به اطراف نگاه می‌بیبی لایت مو کرد و یک بار دیگر خم می‌کراتینه مو شد، بدون توجه به خط مستقیم و سیگنال‌هایش. دیگری که به او گفته کراتینه مو شد تیرها را بردارید، فراموش می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به جای آن یک سنگریزه را برمی‌رنگ مو دارد.

  انواع رنگ مو مش و هایلایت

رنگ مو شکلاتی با مش رنگ مو استخوانی : و سومی، به جای اندازه گیری زاویه، توده ای از خاک را بین انگشتانش خرد می بیبی لایت مو کرد. بیشتر آنها در حال لیسیدن کمی کاه گرفتار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. بیشتر آنها در حال لیسیدن کمی کاه گرفتار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. نقشه برداری رنج می برد. راز چه می تواند باکراتینه مو شد؟ پرسیدم؛ و همه چیز توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد علما از مدتها قبل چیزی را می دانستند که رنگ مو استاد هنوز درباره آن نشنیده پروتئین تراپی مو بود.

یعنی زنبور سیاه بزرگی وجود رنگ مو دارد که روی سنگریزه های مزرعه لانه های سفالی می سازد. این لانه ها حاوی عسل پروتئین تراپی مو بودند. و نقشه برداران من آنها را باز می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سلول ها را با نی خالی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. عسل، اگرچه طعم نسبتاً قوی داشت، اما بسیار قابل قبول پروتئین تراپی مو بود. من خودم به آن علاقه مند کراتینه مو شدم و به شکارچیان لانه پیوستم و درس را به تعویق انداختم تا بعد.

رنگ مو شکلاتی با مش رنگ مو استخوانی : بدین ترتیب پروتئین تراپی مو بود که من برای اولین بار با زنبور میسون آشنا کراتینه مو شدم. زنبور خود یک حشره باشکوه با بال های بنفش تیره و لباس مخملی مشکی رنگ مو است. ما دو نوع میسون-زنبور در منطقه خود داریم: این یکی که به تنهایی روی دیوارها یا سنگریزه ها می سازد و زنبور میسون سیسیلی که در مستعمرات زیر آلونک ها و سقف ها می سازد. هر دو از یک نوع ماده رنگ مو استفاده می کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه