نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی قهوه ای فندقی دودی

رنگ موی قهوه ای فندقی دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی قهوه ای فندقی دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی قهوه ای فندقی دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ موی قهوه ای فندقی دودی : تا حدی کاسه‌باز و صیقلی. اما از من انتظار دارید با این زندانی‌ها چه کار کنم؟” کاپیتان گفت: “این با شمرنگ مو است که تصمیم می گیرید.” “شما پادشاه لایت و هایلایت مو هستید.” قیچی با تعمق زیر لب زمزمه بیبی لایت مو کرد: “مطمئن، برای اطمینان”. “همانطور که شما می گویید.

رنگ مو : در ابتدا از چند خانه مزرعه بازنشسته گذشتند، اما به زودی این خانه های پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پشت سر گذاشتند و فقط چمنزارها و درختان جلوی آنها پروتئین تراپی مو بودند. اما آنها با خوشحالی سوار کراتینه مو شدند و عمه ام با بیلینا در مورد روش صحیح پرورش جوجه ها درگیر کراتینه مو شد. مرغ زرد با وقار گفت: “من اهمیتی نمی دهم که با شما مخالفت کنم.” “پشاو!” عمه ام جواب بالیاژ مو داد. “من نزدیک به چهل سال رنگ مو است که جوجه‌ها را بزرگ بیبی لایت مو کرده‌ام.

رنگ موی قهوه ای فندقی دودی

رنگ موی قهوه ای فندقی دودی : امبی امبی گفت: “به نظر می رسد این مسیر خوبی رنگ مو است.” “چرا امتحانش نکنی؟” دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: بسیار خوب. من مشتاقم ببینم ریگمارول ها چگونه لایت و هایلایت مو هستند، و این مسیر باید ما را به سریع ترین راه به آنجا برساند.» هیچ کس با این طرح مخالفت نبیبی لایت مو کرد، بنابراین اسب اره به مسیری تبدیل کراتینه مو شد که تقریباً به خوبی راهی رنگ مو است که برای رسیدن به فادلز طی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ موی قهوه ای سوخته روی دکلره

بیلینا، و می‌دانم که باید آنها را گرسنگی بکشی تا تخم‌های زیادی بگذارند و اگر جوجه‌های گوشتی خوبی می‌خواهی آنها را پر کنی.” “جوجه های گوشتی!” بیلینا با وحشت فریاد زد. “جوجه های من را آب پز کنید!” “چرا، این چیزی رنگ مو است که آنها برای این لایت و هایلایت مو هستند، اینطور نیست؟” عمه ام با تعجب پرسید. دوروتی گفت: «نه خاله، نه در اوز. “مردم اینجا جوجه نمی‌خورند. ببینید.

بیلینا اولین مرغی پروتئین تراپی مو بود که در این کشور دیده کراتینه مو شد، و من خودم او را به اینجا آوردم. همه او را دوست داشتند و به او احترام می‌گذاشتند، بنابراین مردم اوز دیگر او را نمی‌خورند. جوجه ها از بیلینا می خورند.” عمه ام با نفس نفس زد: “خب، من اعلام می کنم.” “تخم مرغ چطور؟” بیلینا گفت: “اوه، اگر بیشتر از آن چیزی که می خواهیم از تخم خارج شویم، به مردم اجازه می دهیم آنها را بخورند.” “در واقع، من بسیار خوشحالم که مردم اوز تخم مرغ های ما را دوست تمام دکلره مو دارند، زیرا در غیر این صورت آنها خراب می شوند.

عمه ام آهی کشید: «این قطعاً یک کشور عجیب و غریب رنگ مو است. اسب اره ای نامید: «ببخشید، راه به پایان رسید و من دوست دارم بدانم از کدام طرف بروم.» آنها به اطراف نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مطمئن کراتینه مو شدند که مسیری برای دیده کراتینه مو شدن وجود نرنگ مو دارد. دوروتی گفت: “خوب، ما به سمت جنوب غربی می رویم، و به نظر می رسد که دنبال بیبی لایت مو کردن آن جهت بدون مسیر مانند یک مسیر آسان رنگ مو است.

  رنگ موی استخوانی برای پوست سبزه

رنگ موی قهوه ای فندقی دودی : اسب اره پاسخ بالیاژ مو داد: «مطمئناً. “کشیدن واگن روی چمنزار کار سختی نیست. من فقط می خواهم بدانم کجا باید بروم.” جادوگر گفت: “در آن سوی دشت، جنگلی وجود رنگ مو دارد، و در جهتی رنگ مو است که ما می رویم. ررنگ مو است به سمت جنگل حرکت کن، ساورس، و مطمئناً به سمت ررنگ مو است می روی.” بنابراین حیوان چوبی دوباره به راه افتاد و علف های چمنزار آنقدر نرم زیر چرخ ها پروتئین تراپی مو بود که سواری را آسان می بیبی لایت مو کرد.

اما دوروتی از گم بیبی لایت مو کردن مسیر کمی ناراحت پروتئین تراپی مو بود، زیرا اکنون چیزی برای هدایت آنها وجود نداشت. اصلاً هیچ خانه ای دیده نمی کراتینه مو شد، بنابراین نمی توانستند راه خود را از هیچ کشاورز بپرسند. و اگرچه سرزمین اوز همیشه زیبا پروتئین تراپی مو بود، اما هر کجا که می‌توانست برود، این بخش از کشور برای همه مهمانان عجیب پروتئین تراپی مو بود. خاله ام بعد از اینکه در سکوت راه را طی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، گفت: «شاید گم کراتینه مو شده ایم.

مرد پشمالو گفت: “مهم نیست.” “من بارها گم کراتینه مو شده ام – و همینطور دوروتی – و همیشه دوباره پیدا کراتینه مو شده ایم.” امبی امبی گفت: “اما ممکن رنگ مو است گرسنه شویم.” “این بدترین گم کراتینه مو شدن در جایی رنگ مو است که خانه ای در آن نزدیکی نیست.” عمو هنری گفت: “ما یک شام خوب در شهر فادل خوردیم، و این ما را از گرسنگی برای مدت طولانی جلوگیری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” دوروتی به طور مثبت گفت: “هیچ کس در اوز از گرسنگی مرده رنگ مو است.” “اما مردم ممکن رنگ مو است گاهی اوقات گرسنه شوند.

  رنگ مو قهوه ای نسکافه ای روشن با دکلره

جادوگر چیزی نگفت و به نظر نمی رسید که مضطرب خاصی داشته باکراتینه مو شد. اسب اره به سرعت در حال حرکت پروتئین تراپی مو بود، با این حال جنگل دورتر از آن چیزی پروتئین تراپی مو بود که وقتی برای اولین بار آن را دیدند فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بنابراین نزدیک غروب پروتئین تراپی مو بود که بالاخره به درختان رسیدند. اما اکنون آنها خود را در زیباترین نقطه یافتند، درختان پهناور پوشیده از انگورهای گلدار و خزه های نرم زیر آنها.

رنگ موی قهوه ای فندقی دودی : جادوگر گفت: “این مکان خوبی برای کمپ خواهد پروتئین تراپی مو بود.” “اردوگاه!” همه آنها تکرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جادوگر گفت: «مطمئناً. خیلی زود هوا تاریک خواهد کراتینه مو شد و ما نمی توانیم در این جنگل در شب سفر کنیم. پس بیایید اینجا اردو بزنیم و شام بخوریم و بخوابیم تا دوباره روشن نانو کراتین مو شود. همه با تعجب به مرد کوچولو نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و عمه ام با بوئی گفت: “باید بگویم اردوگاه زیبایی خواهیم داشت!

فکر می کنم شما قصد دارید زیر واگن بخوابیم.” مرد پشمالو با خنده اضافه بیبی لایت مو کرد: “و برای شام ما علف بجوید.” اما به نظر می‌رسید که دوروتی هیچ شکی نداشت و کاملاً شاد پروتئین تراپی مو بود او گفت: “خوشبختیم که جادوگر فوق العاده را با خود داریم.” “زیرا او می تواند “بیشتر هر کاری را که می خواهد انجام دهد.” عمو هنری با کنجکاوی به مرد کوچولو نگاه بیبی لایت مو کرد: “اوه، بله، فراموش بیبی لایت مو کردم.

  رنگ مو بلوند شنی متوسط

که ما جادوگر داریم.” بیلینا با رضایت جیک جیک گفت: «نبیبی لایت مو کردم. جادوگر لبخندی زد و از واگن خارج کراتینه مو شد و بقیه به دنبال او رفتند. او گفت: “برای اردو زدن، اولین چیزی که نیاز داریم چادر رنگ مو است. آیا کسی لطفاً یک دستمال به من قرض دهد؟” مرد پشمالو به او پیشنهاد بالیاژ مو داد و عمه ام یکی دیگر. هر دو را گرفت و با احتیاط روی علف‌های نزدیک به لبه جنگل گذاشت.

رنگ موی قهوه ای فندقی دودی : سپس دستمال خود را زمین گذاشت و کمی عقب تر از آنها ایستاد و دست چپش را به سمت دستمال تکان بالیاژ مو داد و گفت: “چادرهای بوم، سفید مانند برف، بگذار ببینم چقدر سریع رکراتینه مو شد می کنی!” سپس، ببین و ببین! دستمال‌ها به چادرهای کوچک تبدیل کراتینه مو شدند و وقتی مسافران به آن‌ها نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. روی صافی پشتش قرار داشت، پاهایش روی هم پروتئین تراپی مو بود و پیپ بلندی می‌کشید.

کاپیتان گفت: “بیدار شوید، اعلیحضرت.” اینجا زندانیان لایت و هایلایت مو هستند. با شنیدن این حرف، کینگ کلیور برخرنگ مو است و با تندی به دوروتی نگاه بیبی لایت مو کرد. “سیاه و چاق!” او گریه. “این دختر از کجا آمده رنگ مو است؟” کاپیتان پاسخ بالیاژ مو داد: “من او را در جنگل پیدا بیبی لایت مو کردم و او را یک زندانی به اینجا آوردم.” “چرا این کار را بیبی لایت مو کردی؟” از پادشاه پرسید و با تنبلی پیپ خود را پف بیبی لایت مو کرد. کاپیتان پاسخ بالیاژ مو داد: “برای ایجاد کمی هیجان.” “اینجا آنقدر خلوت رنگ مو است.

  رنگ مو فندقی برای عروس

که همه ما به دلیل نداشتن سرگرمی زنگ زده ایم. به نوبه خود ترجیح می دهم زمان های هیجان انگیز را ببینم.” قیچی با تکان بالیاژ مو دادن سر گفت: «طبیعیه. “من همیشه گفته‌ام کاپیتان، بدون کمی کنایه، شما یک افسر بی‌طرف و یک شهروند محکم لایت و هایلایت مو هستید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱