↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع مدل رنگ مو قرمز

انواع مدل رنگ مو قرمز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع مدل رنگ مو قرمز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع مدل رنگ مو قرمز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع مدل رنگ مو قرمز : عصای جواهراتش را تکان بالیاژ مو داد. اگرچه مرد پشمالو فریاد زد و سعی بیبی لایت مو کرد به عقب بپرد و فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما فایده ای نداشت. ناگهان سر خودش از بین رفت و یک سر الاغ در جایش ظاهر کراتینه مو شد.

رنگ مو : تبدیل مرد پشمالو آنها خانه های شهر را یافتند که تماماً پست و مربع شکل و از آجر ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که داخل و خارج آن به خوبی سفیدکاری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. خانه‌ها در ردیف‌هایی قرار نداشتند و خیابان‌های منظمی را تشکیل می‌بالیاژ مو دادند، بلکه این‌جا و آنجا به شیوه‌ای نامرتب قرار می‌گرفتند که یافتن راه را برای غریبه‌ای گیج‌کننده می‌بیبی لایت مو کرد.

انواع مدل رنگ مو قرمز

انواع مدل رنگ مو قرمز : اگر در دایره المعارف دونکانیارا نگاه کنی، متوجه می شوی که من درست می گویم. اما بیا، من خودم تو را در برابر حاکم باشکوه، متعالی و روشنفکرمان هدایت خواهم بیبی لایت مو کرد.” همه خرها کلمات بزرگ را دوست تمام دکلره مو دارند، بنابراین جای تعجب نیست که الاغ خاکستری از تعبالیاژ مو داد زیادی از آنها رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

الاغ خاکستری در حالی که روی پاهای عقبش جلوی بازدیدکنندگان راه می‌رفت، به شیوه‌ای ناهنجار اما خنده‌دار مشاهده بیبی لایت مو کرد: «مردم احمق باید در شهرهایشان خیابان‌ها و خانه‌های شماره‌دار داشته باشند تا راهنمایی‌شان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کجا بروند». “اما خرهای باهوش راه خود را بدون چنین نشانه های پوچ می دانند. علاوه بر این، یک شهر مختلط بسیار زیباتر از شهری رنگ مو است.

که خیابان های مستقیم رنگ مو دارد.” دوروتی با این موافق نپروتئین تراپی مو بود، اما چیزی نگفت که مخالف آن باکراتینه مو شد. او در حال حاضر تابلویی را روی خانه ای دید که روی آن نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود: “خانم دو فایک، هوفیست” و از رهبر ارکسترشان پرسید: «لطفاً «سنگ‌باز» چیست؟ الاغ خاکستری پاسخ بالیاژ مو داد: “کسی که فال تو را در سم تو بخواند.” دخترک گفت: اوه، می بینم. “شما اینجا کاملا متمدن لایت و هایلایت مو هستید.” او پاسخ بالیاژ مو داد: “دانکیتون مرکز عالی ترین تمدن جهان رنگ مو است.” آنها به خانه ای رسیدند.

  مدل رنگ مو عسلی روشن بدون دکلره

که در آن دو الاغ جوان دیوار را سفید می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دوروتی برای تماشای آنها لحظه ای ایستاد. آنها انتهای دم خود را که تقریباً شبیه قلم مو پروتئین تراپی مو بود، در سطل سفیدکاری فرو می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به خانه تکان می‌بالیاژ مو دادند و دم‌هایشان را به سمت چپ و ررنگ مو است تکان می‌بالیاژ مو دادند تا این که رنگ سفید روی دیوار مالیده کراتینه مو شد، و بعد از آن این خنده‌ها را فرو می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

انواع مدل رنگ مو قرمز : دوباره در سطل برس زد و اجرا را تکرار بیبی لایت مو کرد. باتن برایت گفت: “این باید سرگرم کننده باکراتینه مو شد.” الاغ پیر پاسخ بالیاژ مو داد: نه، کار رنگ مو است. اما ما جوانانمان را وادار می‌کنیم که تمام کارهای سفید را انجام دهند تا از شرارت در امان باشند.» “آیا آنها به مدرسه نمی روند؟” دوروتی پرسید. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «همه الاغ‌ها عاقل به دنیا می‌آیند، بنابراین تنها مدرسه‌ای که ما به آن نیاز داریم مدرسه تجربه رنگ مو است.

کتاب‌ها فقط برای کسانی مناسب رنگ مو است که چیزی نمی‌دانند و بنابراین موظفند چیزهایی را از دیگران بیاموزند». تصویر در دسترس نیست مرد پشمالو مشاهده بیبی لایت مو کرد: «به عبارت دیگر، هر چه آدم احمق‌تر باکراتینه مو شد، بیشتر فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که می‌داند». الاغ خاکستری به این سخن توجهی نبیبی لایت مو کرد، زیرا همین الان در مقابل خانه ای ایستاده پروتئین تراپی مو بود که روی درگاه یک جفت سم کشیده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو با لباس مجلسی سبز

با دم الاغی بین آنها و یک تاج و عصای بی ادب در بالا. او گفت: “ببینم که آیا اعلیحضرت شاه کیک-آ-بری در خانه رنگ مو است یا خیر.” سرش را بلند بیبی لایت مو کرد و صدا زد: «وی-هاو! سه بار، با صدایی تکان دهنده، چرخید و با پاشنه هایش به پانل در لگد زد. برای مدتی هیچ پاسخی دریافت نکراتینه مو شد. سپس در آنقدر باز کراتینه مو شد که اجازه دهد سر الاغی بیرون بیاید و به آنها نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع مدل رنگ مو قرمز : این یک سر سفید پروتئین تراپی مو بود، با گوش های بزرگ و وحشتناک و چشم های گرد و موقر. “روباه ها رفته اند؟” با صدایی لرزان پرسید. خاکستری پاسخ بالیاژ مو داد: «آنها اینجا نپروتئین تراپی مو بوده‌اند، عالی‌ترین اعلیحضرت». تازه واردها ثابت می‌کنند که مسافرانی با تمایز لایت و هایلایت مو هستند.» پادشاه با لحن آسوده ای گفت: اوه. بگذار داخل شوند. او در را کاملاً باز بیبی لایت مو کرد و مهمانی وارد اتاق بزرگی کراتینه مو شد.

که دوروتی فکر می‌بیبی لایت مو کرد که کاملاً بر خلاف قصر پادشاه به نظر می‌رسید. روی زمین حصیرهایی از علف های بافته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و مکان تمیز و مرتب پروتئین تراپی مو بود. اما اعلیحضرت اصلاً اثاثیه دیگری نداشت – شاید به این دلیل که به آن احتیاج نداشت. او در مرکز اتاق چمباتمه زد و یک الاغ قهوه ای کوچک دوید و یک تاج طلایی بزرگ آورد که روی سر پادشاه گذاشت و یک عصای طلایی با یک توپ نگین دار در انتهای آن که شاه بین جلوی خود نگه داشت.

در حالی که او ررنگ مو است نشسته پروتئین تراپی مو بود، سم زد. اعلیحضرت در حالی که گوش‌های بلندش را به آرامی به این طرف و آن طرف تکان می‌بالیاژ مو داد، گفت: «حالا، پس به من بگو چرا اینجا لایت و هایلایت مو هستی و انتظار داری برایت چه کار کنم.» او با تندی به باتون برایت نگاه بیبی لایت مو کرد، گویی از سر عجیب پسر کوچک می ترسید، هرچند این مرد پشمالو پروتئین تراپی مو بود که متعهد کراتینه مو شد پاسخ دهد. تصویر در دسترس نیست.

  رنگ مو روی مش روشن

او در حالی که سعی می‌بیبی لایت مو کرد در چهره پادشاه محترم نخندد، گفت: «نجیب‌ترین و عالی‌ترین فرمانروای دانکیتون، ما غریبه‌ای بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که در قلمرو شما سفر می‌کنیم و به شهر باشکوه شما وارد کراتینه مو شده‌ایم، زیرا جاده از آن عبور می‌بیبی لایت مو کرد و راهی وجود نداشت. تمام آرزوی ما این رنگ مو است که به اعلیحضرت – مطمئنم باهوش ترین پادشاه جهان – ادای احترام کنیم.

سپس به راه خود ادامه دهیم.” این سخنرانی مؤدبانه پادشاه را بسیار خشنود بیبی لایت مو کرد. در واقع، آنقدر او را خوشحال بیبی لایت مو کرد که برای مرد پشمالو سخنرانی بدشانسی را ثابت بیبی لایت مو کرد. شاید آهنربای عشق به جلب محبت اعلیحضرت و همچنین چاپلوسی کمک بیبی لایت مو کرد، اما به هر حال الاغ سفید با مهربانی به گوینده نگاه بیبی لایت مو کرد و گفت: “فقط یک الاغ باید قادر به رنگ مو استفاده از چنین کلمات خوب و بزرگی باکراتینه مو شد.

انواع مدل رنگ مو قرمز : تو از همه لحاظ عاقل و قابل تحسین لایت و هایلایت مو هستی که نمی توانی مردی صرف باشی. همچنین احساس می کنم که تو را و همچنین افراد مورد علاقه خود را دوست دارم، بنابراین من بزرگترین هدیه ای را که در اختیار من رنگ مو است به شما عطا خواهم بیبی لایت مو کرد – یک سر الاغ.” در حین صحبت بیبی لایت مو کردن.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه