نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای تیره دودی

رنگ مو قهوه ای تیره دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای تیره دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای تیره دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای تیره دودی : به خانواده اش هم پیام بدهد که به پدرو بیایند. به این ترتیب او ممکن رنگ مو است خود را نجات دهد تا به عنوان یک سازمان دهنده کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زیرا این رسم این پروتئین تراپی مو بود که این شرکت‌ها به دنبال مردی به اردوگاهش بروند و او را شناسایی کنند. اگر جری با قطار به سمت وسترن سیتی می رفت، آنها از مسیر پرتاب می کراتینه مو شدند.

رنگ مو : ما فقط باید دیگری را شروع کنیم. جنبش کارگری اینگونه رنگ مو است.» جیم مویلان جوان پروتئین تراپی مو بود و حال و هوای هال را دید. “ما را اشتباه نفهمید!” او گریه. “این دلخراش رنگ مو است – اما در توان ما نیست که کمک کنیم. ما متهم به ایجاد اتحادیه بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و می دانیم که اگر از همه چیزهایی که شبیه اعتصاب پروتئین تراپی مو بود حمایت کنیم، در سال اول ورشکست خواهیم کراتینه مو شد.

رنگ مو قهوه ای تیره دودی

رنگ مو قهوه ای تیره دودی : بنابراین شما نمی توانید از این اعتصاب حمایت کنید! هال فریاد زد. احتمالاً، پاسخ مویلان نپروتئین تراپی مو بود. به محض شروع از بین می رفت. تا زمانی که کارهای سازمانی زیادی انجام نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود کوچکترین امیدی به موفقیت وجود نداشت. هال رنگ مو استدلال بیبی لایت مو کرد: “اما در همین حین، اتحادیه در دره شمالی از بین خواهد رفت!” “شاید” پاسخ پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو یاسی صورتی

شما نمی توانید تصور کنید که چند وقت یکبار چنین اتفاقی می افتد – تقریباً یک ماه رنگ مو است که ما برای رسیدگی به چنین وضعیتی فراخوانی نداریم. هال گفت: “من می توانم منظور شما را بفهمم.” “اما من فکر می بیبی لایت مو کردم که در این مورد، درست پس از فاجعه، با مردانی که آنقدر آشفته پروتئین تراپی مو بودند-” مرد جوان ایرلندی لبخندی نسبتاً غمگین زد.

او گفت: “شما در این بازی جدید لایت و هایلایت مو هستید.” «اگر یک فاجعه مین برای پیروزی در اعتصاب کافی پروتئین تراپی مو بود، خدا می داند که کار ما آسان خواهد پروتئین تراپی مو بود. در Barela، درست پایین دره از شما، آنها سه انفجار بزرگ داشته اند – آنها بیش از پانصد مرد را در سال گذشته کشته اند! هال شروع بیبی لایت مو کرد به دیدن اینکه چگونه در بی تجربگی خود حس تناسب خود را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است.

او به دو رهبر کارگری نگاه بیبی لایت مو کرد و تصویر چنین شخصی را که با خود به دره شمالی آورده پروتئین تراپی مو بود به یاد آورد – یک آشوبگر سرسخت و آتشین که کارگران صادق را از کارشان اغوا می بیبی لایت مو کرد. اما اینجا وضعیت دقیقا برعکس پروتئین تراپی مو بود! اینجا او در شعله‌های هیجان پروتئین تراپی مو بود – و دو رهبر کارگری شیلنگ آتش‌نشانی را روی او می‌چرخانند! آن‌ها ساکت و بی‌صدا می‌نشستند و عذابی را بر بردگان دره شمالی اعلام می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مرواریدی

رنگ مو قهوه ای تیره دودی : با آنها به سیاه چال های سیاه خود برگردید! «ما به مردان چه بگوییم؟» او پرسید و سعی بیبی لایت مو کرد خشم خود را فرو بنشاند. ما فقط می‌توانیم به آن‌ها بگوییم که من به شما می‌گویم – که تا زمانی که کل منطقه را سازماندهی نکنیم، درمانده بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. در همین حال، آنها باید این گاف را تحمل کنند. آنها باید هر کاری که می توانند برای حفظ یک سازمان انجام دهند.” اما همه مردان فعال اخراج خواهند کراتینه مو شد! “نه، نه کاملاً – آنها به ندرت همه آنها را دریافت می کنند.” در اینجا پیرمرد آلمانی خشن وارد کار کراتینه مو شد.

در سال گذشته، شرکت بیش از شش هزار نفر را به دلیل فعالیت اتحادیه یا سوء ظن به آن بیرون آورده پروتئین تراپی مو بود. ” شش هزار! هال تکرار بیبی لایت مو کرد. “منظور شما از این یک منطقه رنگ مو است؟” “منظورم همین رنگ مو است.” “اما دوازده یا پانزده هزار مرد در منطقه بیشتر نیست!” “من این را می دانم.” «پس چگونه می‌توانید یک سازمان را حفظ کنید؟» دیگری به آرامی پاسخ بالیاژ مو داد: «آنها با مردان جدید همان طور رفتار می کنند.

که با قدیمی ها رفتار می کنند.» هال ناگهان به مورچه های جان ادستروم فکر بیبی لایت مو کرد! آنها اینجا پروتئین تراپی مو بودند – پل خود را می ساختند، بارها و بارها آن را می ساختند، هر چند سیل ممکن رنگ مو است آن را خراب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! آن‌ها بی‌تابی سریع جوانی از طبقه فراغت را نداشتند، عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود راه خود را داشته باکراتینه مو شد، به آزادی و نجابت و عدالت به عنوان ضروریات زندگی فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  زیباترین رنگ موی روشن بدون دکلره

همان‌طور که هال از صحبت‌های این مردان آموخت، از سکوت‌های آنها بیشتر آموخت – روشی آرام و واقعی که آنها چیزهایی را که او را با خشم از خود دور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، برداشت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او شروع به فهمیدن بیبی لایت مو کرد که ایستادن بر عهدش به آن شیاطین بیچاره در دره شمالی چه معنایی رنگ مو دارد. او به بیش از یک شعله هیجان نیاز رنگ مو دارد. او به مغز و صبر و انضباط نیاز رنگ مو دارد.

او به سالها مطالعه و کار سخت نیاز رنگ مو دارد! بخش 20. هال خود را مجبور به پذیرش تصمیم رهبران کارگری دید. آنها تجربه داشتند، می توانستند شرایط را قضاوت کنند. معدنچی ها باید به سر کار بر می گشتند و کارترایت و الک رنگ مو استون و جف کاتن آنها را مانند قبل رانندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند! تنها کاری که شورشیان می توانستند انجام دهند این پروتئین تراپی مو بود که سعی کنند.

رنگ مو قهوه ای تیره دودی : یک سازمان مخفی را در اردوگاه نگه تمام دکلره مو دارند. جری مینتی به جک دیوید اشاره بیبی لایت مو کرد. او امروز صبح برگشته پروتئین تراپی مو بود، بدون اینکه رهبران کارگری را ببیند. بنابراین او ممکن رنگ مو است از سوء ظن فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و شغل خود را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به کار اتحادیه کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “در مورد شما چطور؟” هال پرسید. “فکر می کنم شما غاز خود را پخته اید.” جری هرگز این عبارت را نشنیده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو قرمز عروس

اما معنای آن را فهمید. “حتما!” او گفت. “او را زیاد پختم!” “دیک ها را از پله های پایین لابی ندیدی؟” از هارتمن پرسید. “من هنوز یاد نگرفتم آنها را بشناسم.” “خب، اگر در این تجارت بمانید، این کار را خواهید بیبی لایت مو کرد. حتی یک دقیقه از افتتاح دفتر ما نگذشته رنگ مو است که آن طرف خیابان نیم دوجین نخورده باشیم. هر مردی که به دیدن ما می‌آید به اردوگاهش تعقیب می‌نانو کراتین مو شود و همان روز اخراج می‌نانو کراتین مو شود.

آنها شبانه وارد میز من کراتینه مو شده اند و نامه ها و اوراق مرا دزدیده اند. صد بار ما را به مرگ تهدید بیبی لایت مو کرده اند.» من نمی‌دانم که اصلاً چگونه پیشرفت می‌کنید!» آنها هرگز نمی توانند ما را متوقف کنند. آنها فکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند وقتی وارد میز من کراتینه مو شدند، لیستی از سازمان دهندگان ما دریافت خواهند بیبی لایت مو کرد. اما می بینید، من لیست ها را در سر دارم!

را بنویسید: “کار کوچکی هم نیست.” «آیا می‌خواهید بدانید چند سازمان‌دهنده در کار داریم؟ نود و هفت. و آنها حتی یک نفر از آنها را نگرفته اند!» هال او را شنید، شگفت زده کراتینه مو شد. اینجا جنبه جدیدی از جنبش کارگری پروتئین تراپی مو بود! این پیرمرد ساکت و مصمم «هلندی» که ممکن رنگ مو است او را به عنوان یک مالک اغذیه فروشی انتخاب بیبی لایت مو کرده باشید.

رنگ مو قهوه ای تیره دودی : این پسر خوش‌بین ایرلندی، که انتظار داشتید بانویی را تا توپ آتش‌نشان همراهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – آنها کاپیتان‌های ارتشی از سنگ شکن‌ها پروتئین تراپی مو بودند که برج‌های قلعه حرص و طمع پیتر هریگان را تضعیف می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند! هارتمن پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که جری ممکن رنگ مو است در این نوع کار شانس بیاورد. او مطمئناً از دره شمالی اخراج می نانو کراتین مو شود، بنابراین ممکن رنگ مو است.

  مدل رنگ مو روشن ساده

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱