↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی صدفی مرواریدی با دکلره

رنگ موی صدفی مرواریدی با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی صدفی مرواریدی با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی صدفی مرواریدی با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی صدفی مرواریدی با دکلره : این خانه یکی از ردیف‌هایی پروتئین تراپی مو بود که توسط شرکتی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا از طریق کلاهبرداری از مردم فقیر پول دربیاورد. خانواده هزار و پانصد دلار برای آن پرداخت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و وقتی نوساز پروتئین تراپی مو بود پانصد دلار برای سازندگان هزینه نداشت.

رنگ مو : و همه آنها باید در اینجا در تاریکی و سکوت دفع می کراتینه مو شدند. مردها آنها را صدا زدند: “داونرز”. و خانه بسته بندی دارای آسانسور مخصوصی پروتئین تراپی مو بود که آنها را بر روی تخت های کشتار بالا می بردند، جایی که باند به رسیدگی به آنها ادامه می بالیاژ مو داد، با هوای بی تعارف کاری که از هر کلمه ای واضح تر می گفت که این یک امر روزمره رنگ مو است.

رنگ موی صدفی مرواریدی با دکلره

رنگ موی صدفی مرواریدی با دکلره : چند ساعت طول کشید تا آنها را از سر راه برداریم، و در پایان جورگیس آنها را دید که با بقیه گوشت به اتاق های خنک کننده رفتند و با دقت به این طرف و آن طرف پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدند تا قابل شناسایی نباشند. آن شب وقتی به خانه آمد، حال و هوای بسیار غمگینی داشت، و شروع بیبی لایت مو کرد به دیدن اینکه چگونه ممکن رنگ مو است حق با آنهایی باکراتینه مو شد که به خاطر ایمانش به آمریکا به او خندیده پروتئین تراپی مو بودند.

فصل ششم و بسیار عاشق پروتئین تراپی مو بودند. آنها مدت طولانی صبر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند – اکنون به سال دوم رسیده پروتئین تراپی مو بود، و همه چیز را با معیار کمک یا ممانعت از اتحاد آنها قضاوت بیبی لایت مو کرد. تمام افکارش آنجا پروتئین تراپی مو بود. او خانواده را پذیرفت زیرا بخشی از پروتئین تراپی مو بود. و او به این خانه علاقه داشت زیرا قرار پروتئین تراپی مو بود خانه اونا باکراتینه مو شد. حتی حقه‌ها و ظلم‌هایی که او در دورهام دید، در آن زمان برای او معنای کمی داشت.

مگر اینکه ممکن رنگ مو است روی آینده‌اش با اونا تأثیر بگذارد. اگر آنها راه خود را داشتند، ازدواج یکباره پروتئین تراپی مو بود. اما این بدان معنی رنگ مو است که آنها باید بدون جشن عروسی انجام دهند و وقتی آنها این پیشنهاد را بالیاژ مو دادند با افراد قدیمی درگیر کراتینه مو شدند. برای تتا الزبیتا، به خصوص این پیشنهاد یک مصیبت پروتئین تراپی مو بود. چی! او گریه می بیبی لایت مو کرد مثل یک بسته گدا در کنار جاده ازدواج بیبی لایت مو کردن!

  رنگ موی کنفی استخوانی با دکلره

نه! نه!-الزبیتا سنت هایی پشت سر خود داشت. او در دوران دختری خود فردی مهم پروتئین تراپی مو بود – در یک ملک بزرگ زندگی می بیبی لایت مو کرد و خدمتکاران داشت و ممکن پروتئین تراپی مو بود خوب ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و یک خانم باکراتینه مو شد، اما به خاطر این واقعیت که در خانواده نه دختر و نه پسر وجود داشت. با این حال، او می دانست چه چیزی شایسته رنگ مو است، و با ناامیدی به سنت های خود چسبید.

آنها قرار نپروتئین تراپی مو بودند تمام طبقه خود را از دست بدهند، حتی اگر به عنوان کارگران غیر ماهر در پکینگ تاون آمده پروتئین تراپی مو بودند. و اینکه اونا حتی در مورد حذف یک صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود کافی پروتئین تراپی مو بود تا نامادری اش را تمام شب بیدار نگه رنگ مو دارد. بیهوده پروتئین تراپی مو بود که می گفتند دوستان کمی تمام دکلره مو دارند. آنها مجبور پروتئین تراپی مو بودند به موقع دوستانی داشته باشند و سپس دوستان در مورد آن صحبت کنند.

آنها نباید آنچه را که درست رنگ مو است برای اندکی پول رها کنند – اگر این کار را می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، پول هیچ گاه برایشان فایده ای نداشت، آنها می توانند به آن متکی باشند. و الزبیتا از دده آنتاناس خورنگ مو است تا از او حمایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ترسی در روح این دو وجود داشت که مبادا این سفر به کشوری جدید به نوعی فضایل خانه قدیمی فرزندانشان را تضعیف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو صورتی یخی

رنگ موی صدفی مرواریدی با دکلره : در اولین یکشنبه همه آنها را به عشاء برده پروتئین تراپی مو بودند. الزبیتا که فقیر پروتئین تراپی مو بودند، صلاح می دانست که اندکی از منابع خود را در نمایشی از نوزاد بیت لحم که با گچ ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با رنگ های درخشان نقاشی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، سرمایه گذاری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگرچه ارتفاع آن فقط یک پا پروتئین تراپی مو بود، اما زیارتگاهی با چهار برف برفی وجود داشت، و باکره با فرزندش در آغوش ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

و پادشاهان، شبانان و خردمندان در برابر او تعظیم می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پنجاه سنت هزینه داشت. اما الزبیتا این احساس را داشت که پولی که برای چنین چیزهایی خرج می نانو کراتین مو شود نباید خیلی دقیق حساب نانو کراتین مو شود، از راه های پنهان باز می گردد. این قطعه روی طاقچه ی سالن زیبایی پروتئین تراپی مو بود و نمی کراتینه مو شد خانه ای بدون نوعی زینت داشت.

البته هزینه جشن عروسی به آنها برگردانده می نانو کراتین مو شود. اما مشکل این پروتئین تراپی مو بود که آن را حتی به طور موقت مطرح کنید. آنها مدت کوتاهی در همسایگی پروتئین تراپی مو بودند که نتوانستند اعتبار زیادی به دست آورند و هیچ کس به جز وجود نداشت که بتوانند حتی اندکی از او وام بگیرند. عصر بعد از ظهر جورگیس و اونا می نشستند و هزینه ها را محاسبه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مدت جدایی خود را محاسبه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

آنها احتمالاً نمی توانستند آن را به خوبی با کمتر از دویست دلار مدیریت کنند، و حتی با وجود اینکه می خورنگ مو استند کل درآمدهای ماریجا و جوناس را به عنوان وام حساب کنند، نمی توانستند امیدوار باشند که این مبلغ را در کمتر از چهار یا چهار یا بیشتر جمع کنند. پنج ماه. بنابراین اونا به فکر یافتن شغل خود افتاد و گفت که اگر حتی به طور معمول خوش شانس باکراتینه مو شد.

  بلوند پلاتینه زیتونی

ممکن رنگ مو است بتواند دو ماه مرخصی بگیرد. آنها تازه شروع به تطبیق خود با این ضرورت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که از آسمان صاف صاعقه ای بر آنها فرود آمد – بلایی که تمام امیدهای آنها را به چهار باد پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده بیبی لایت مو کرد. حدود یک بلوک دورتر از آنها، خانواده لیتوانیایی دیگری زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که متشکل از یک بیوه سالخورده و یک پسر بالغ پروتئین تراپی مو بود.

نام آنها پروتئین تراپی مو بود و دوستان ما خیلی زود با آنها آشنا کراتینه مو شدند. یک روز عصر برای بازدید آمدند، و طبیعتاً اولین موضوعی که روی آن صحبت کراتینه مو شد، محله و تاریخ آن پروتئین تراپی مو بود. و سپس مادربزرگ ، همانطور که بانوی پیر نامیده می کراتینه مو شد، برای آنها یک رشته وحشت خواند که تقریباً خون آنها را منجمد بیبی لایت مو کرد. او شخصیتی چروکیده و مات کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

باید هشتاد ساله پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد – و همانطور که درنگ مو استان تلخ را از طریق لثه های بی دندانش زیر لب زیر لب زمزمه می بیبی لایت مو کرد، برای آنها یک جادوگر بسیار پیر به نظر می رسید. مادربزرگ آنقدر در میان بدبختی زندگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که عنصر اصلی او کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و از گرسنگی، بیماری و مرگ همانطور که دیگران ممکن رنگ مو است.

رنگ موی صدفی مرواریدی با دکلره : در مورد عروسی ها و تعطیلات صحبت کنند. موضوع به تدریج پیش آمد. در وهله اول در مورد خانه ای که آنها خریده پروتئین تراپی مو بودند، همانطور که آنها تصور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند اصلاً جدید نپروتئین تراپی مو بود. حدود پانزده سال از عمرش می گذشت و هیچ چیز جدیدی روی آن نپروتئین تراپی مو بود جز رنگ، که آنقدر بد پروتئین تراپی مو بود که هر یا دو سال یک بار باید نو می پوشید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه