نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو تنباکویی روشن شماره ۸

رنگ مو تنباکویی روشن شماره ۸ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو تنباکویی روشن شماره ۸ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو تنباکویی روشن شماره ۸ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو تنباکویی روشن شماره ۸ : سر آنقدر قوی رنگ مو است که من به سختی توانسته ام آن را با چکش زمین شناسی خود بشکنم. و همه ورزشکاران ما به زودی متوجه کراتینه مو شدند که این پرندگان چقدر سرسخت زندگی می کنند. هنگام غروب هنگام غروب در یک گله، همان مخلوط عجیبی از صداها را تولید می کنند که گاو-قورباغه ها در مناطق رنگ مو استوایی انجام می دهند. در Tierra del Fuego، و همچنین در جزایر فالکلند، مشاهدات زیادی بر روی حیوانات دریایی پایین انجام بالیاژ مو دادم.

رنگ مو : کم‌تر متحیر نکراتینه مو شدیم، انگار که بی‌احتیاطی برای پر بیبی لایت مو کردن دره‌ها روی هم انباشته کراتینه مو شده‌اند. ما هرگز از تحسین تأثیرات شگفت انگیز طبیعت خسته نمی شویم.» – Pernety ، p. 526. [10] یکی از ساکنان مندوزا، و از این رو به خوبی قادر به قضاوت پروتئین تراپی مو بود، به من اطمینان بالیاژ مو داد که در طی چندین سال اقامت در این جزایر، هرگز کوچکترین تکان زمین لرزه را احساس نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مو تنباکویی روشن شماره ۸

رنگ مو تنباکویی روشن شماره ۸ : که در اسناد تاریخی ممکن رنگ مو است بیهوده به دنبال آن بگردیم: با این حال پیشرفت دانش احتمالاً روزی خواهد پروتئین تراپی مو بود. توضیح ساده ای از این پدیده، همانطور که قبلاً درباره حمل و نقل غیرقابل توضیح طولانی تخته سنگ های نامنظم که بر فراز دشت های اروپا پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده اند. [9] «از دیدن تعبالیاژ مو داد بی‌شمار سنگ‌ها در اندازه‌های مختلف، که یکی روی دیگری پرتاب کراتینه مو شده‌اند، و در عین حال چیده کراتینه مو شده‌اند.

  رنگ مو مش قهوه ای

در مورد جانورشناسی این جزایر چیز کمی برای اظهار نظر دارم. من قبلاً در مورد لاشه کرکس پولیبوروس توضیح بالیاژ مو داده ام. چند شاهین دیگر، جغد، و چند پرنده کوچک خشکی وجود رنگ مو دارد. پرندگان آبزی بسیار زیاد لایت و هایلایت مو هستند، و باید قبلاً بر اساس روایت‌های دریانوردان قدیمی، بسیار بیشتر از این پروتئین تراپی مو بوده باشند. روزی باکلان را دیدم که با ماهی ای که صید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود بازی می بیبی لایت مو کرد.

هشت بار متوالی پرنده طعمه خود را رها بیبی لایت مو کرد، سپس به دنبال آن شیرجه زد و اگرچه در آب عمیق پروتئین تراپی مو بود، هر بار آن را به سطح آب آورد. در باغ‌های جانورشناسی، سمور را دیده‌ام که با ماهی به همان شیوه رفتار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همان‌طور که گربه با موش رفتار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: من هیچ مورد دیگری را نمی‌شناسم که در آن طبیعت طبیعت تا این حد بی‌رحمانه ظاهر نانو کراتین مو شود.

یک روز دیگر که خودم را بین یک پنگوئن (Aptenodytes demersa) و آب قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم، با تماشای عادات آن بسیار سرگرم کراتینه مو شدم. این پرنده شجاع پروتئین تراپی مو بود. و تا رسیدن به دریا مرتب دعوا می بیبی لایت مو کرد و مرا به عقب می راند. چیزی کمتر از ضربات سنگین او را متوقف نمی بیبی لایت مو کرد. هر اینچ را که به دست می آورد، محکم نگه داشت و ایستاد قبل از من ایستاده و مصمم ببند هنگامی که به این ترتیب مخالفت می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی مش عنابی

مدام سر خود را از این طرف به آن طرف می چرخاند، به شیوه ای بسیار عجیب، گویی قدرت دید متمایز فقط در قسمت قدامی و قاعده هر چشم رنگ مو است. این پرنده معمولاً پنگوئن جکاس نامیده می نانو کراتین مو شود، زیرا عادتی که در ساحل داشت، سرش را به عقب پرتاب می بیبی لایت مو کرد و صدای عجیب و غریب بلندی ایجاد می بیبی لایت مو کرد.

بسیار شبیه صدای خرخر بیبی لایت مو کردن الاغ. اما در دریا و بدون مزاحمت، نت آن بسیار عمیق و موقر رنگ مو است و اغلب در شب شنیده می نانو کراتین مو شود. در غواصی از بالهای کوچک آن به عنوان باله رنگ مو استفاده می نانو کراتین مو شود. اما روی زمین، به عنوان پاهای جلویی. هنگام خزیدن، می توان گفت روی چهار پا، از لابه لای ساق یا کنار صخره ای علفزار، آنقدر سریع حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که ممکن رنگ مو است به راحتی با چهارپا اشتباه گرفته نانو کراتین مو شود.

وقتی در دریا و ماهیگیری رنگ مو است، برای نفس کشیدن با چنین فنری به سطح آب می‌آید و دوباره آنقدر شیرجه می‌زند که در نگاه اول با هر کسی مخالفت می‌کنم تا مطمئن شوم این ماهی نپروتئین تراپی مو بوده که برای ورزش می‌پرد. دو نوع غاز در فالکلند رفت و آمد می کنند. گونه های مرتفع به صورت جفت و در گله های کوچک در سراسر جزیره رایج رنگ مو است. آنها مهاجرت نمی کنند

  ترکیب رنگ موی بلوند و قهوه ای

رنگ مو تنباکویی روشن شماره ۸ : بلکه بر روی جزایر کوچک حاشیه ای ساخته می شوند. این از ترس روباه ها رنگ مو است: و شاید به همین دلیل رنگ مو است که این پرندگان، اگرچه در روز بسیار اهلی لایت و هایلایت مو هستند، اما در غروب غروب خجالتی و وحشی لایت و هایلایت مو هستند. آنها کاملاً روی مواد گیاهی زندگی می کنند. غاز صخره‌ای، که به‌طور انحصاری در ساحل دریا زندگی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هم در اینجا و هم در سواحل غربی آمریکا، تا شمال شیلی رایج رنگ مو است.

در کانال‌های عمیق و بازنشسته گندرس سفید برفی، که همیشه با همسر تیره‌ترش همراهی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و در نزدیکی یکدیگر در نقطه‌ای صخره‌ای دور ایستاده رنگ مو است، یک ویژگی مشترک در منظره رنگ مو است. در این جزایر یک اردک یا غاز بزرگ که گاهی بیست و دو پوند وزن رنگ مو دارد، بسیار فراوان رنگ مو است. این پرندگان در زمان های گذشته به دلیل شیوه خارق العاده پارو زدن و پاشیدن روی آب، اسب مسابقه نامیده می کراتینه مو شدند.

اما در حال حاضر آنها، بسیار مناسب تر، بخار نامیده می شوند. بال‌های آن‌ها خیلی کوچک و ضعیف لایت و هایلایت مو هستند که اجازه پرواز را نمی‌دهند، اما با کمک آنها، تا حدی شنا و تا حدی تکان بالیاژ مو دادن سطح آب، خیلی سریع حرکت می‌کنند. نحوه فرار اردک معمولی وقتی توسط سگ تعقیب می نانو کراتین مو شود، چیزی شبیه به آن رنگ مو است.

  رنگ مو نسکافه ای ترکیب چه رنگهایی است

اما من تقریبا مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که بخار بال های خود را به جای هر دو با هم، مانند سایر پرندگان، به طور متناوب حرکت می دهد. این اردک های دست و پا چلفتی که سر و صدا تمام دکلره مو دارند چنان سر و صدا و پاشیدن ایجاد می کنند که اثر آن بسیار کنجکاو رنگ مو است. بنابراین ما در آمریکای جنوبی سه پرنده را می یابیم که از بال های خود برای اهداف دیگری غیر از پرواز رنگ مو استفاده می کنند.

رنگ مو تنباکویی روشن شماره ۸ : پنگوئن به عنوان باله، کشتی بخار به عنوان پارو، و شترمرغ به عنوان بادبان: و نیوزیلند، و همچنین نمونه اولیه غول پیکر منقرض کراتینه مو شده آن تنها نمایندگان ابتدایی بال ها را تمام دکلره مو دارند. کشتی بخار قادر رنگ مو است فقط در فاصله بسیار کوتاهی شیرجه بزند. به طور کامل از صدف ماهی از کلپ و سنگ های جزر و مدی تغذیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از این رو منقار و سر، برای شکستن آنها، به طرز شگفت آوری سنگین و قوی لایت و هایلایت مو هستند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱