نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دودی روشن استخوانی

رنگ مو دودی روشن استخوانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دودی روشن استخوانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دودی روشن استخوانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو دودی روشن رنگ مو استخوانی : پس همین پروتئین تراپی مو بود! او باید بنشیند و مردی را ببیند که پس از آن مردی که او را هل می‌دهد: پسران، پسرعموها، پسران دوستان، صرف نظر از توانایی‌هایشان، در حالی که او را به عنوان پیاده انداخته پروتئین تراپی مو بودند، با «رفتن به جاده» جلوی چشمانش آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. توضیح سهام: “من می بینم.

رنگ مو : من آن را بررسی خواهم بیبی لایت مو کرد.” شاید در چهل سالگی حسابداری مانند هسه پیر، هسه خسته و بی حال با روتین کسل کننده ای برای دوره کاری خود و پیشینه کسل کننده ای از گفتگوهای پانسیون باکراتینه مو شد. این لحظه ای پروتئین تراپی مو بود که یک نابغه باید کتاب مردان جوان سرخورده را در دستان خود فشار می بالیاژ مو داد.

رنگ مو دودی روشن رنگ مو استخوانی

رنگ مو دودی روشن رنگ مو استخوانی : نیمه ناخودآگاه ورق زد – چشمش به اسمش افتاد – لیست حقوق پروتئین تراپی مو بود: دالی ریپل دمینگ دوناهو اورت چشمانش ایستاد دلار بنابراین تام اورت، برادرزاده چانه ضعیف میسی، از شصت سالگی شروع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود – و در عرض سه هفته از اتاق بسته بندی خارج کراتینه مو شده و وارد دفتر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

اما کتاب نوشته نکراتینه مو شده رنگ مو است. اعتراض بزرگی که به شورش تبدیل کراتینه مو شد در او موج زد. ایده هایی که نیمه فراموش کراتینه مو شده، آشفته ادراک و جذب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، ذهن او را پر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سوار شوید – این قانون زندگی پروتئین تراپی مو بود – و تمام. اینکه او چگونه این کار را بیبی لایت مو کرد، مهم نپروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو هایلایت یخی دودی

رنگ مو دودی روشن رنگ مو استخوانی : هسه یا چارلی مور پروتئین تراپی مو بودن. “نخواهم بیبی لایت مو کرد!” با صدای بلند گریه بیبی لایت مو کرد دفتردار و دنده نگاران با تعجب به بالا نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “چی؟” دالیریمپل برای ثانیه ای خیره کراتینه مو شد – سپس به سمت میز رفت. او با بی حوصلگی گفت: این بالیاژ مو داده هرنگ مو است. “دیگر نمی توانم صبر کنم.” چهره آقای هسه حاکی از تعجب پروتئین تراپی مو بود.

مهم نپروتئین تراپی مو بود که او چه کار بیبی لایت مو کرد – فقط به این دلیل که از این وضعیت خلاص کراتینه مو شد. در خواب از آسانسور پا به اتاق انبار گذاشت و به سمت راهروی بدون رنگ مو استفاده رفت و روی جعبه ای نشست و صورتش را با دستانش پوشانده پروتئین تراپی مو بود. مغزش با کوزه ی ترسناک کشف یک عرفان برای خودش می چرخید.

رنگ مو دودی روشن رنگ مو استخوانی : او با صدای بلند گفت: “باید از این کار خلاص شوم” و سپس تکرار بیبی لایت مو کرد: “باید بیرون بروم” – و منظور او فقط بیرون رفتن از خانه عمده فروشی میسی نپروتئین تراپی مو بود. وقتی ساعت پنج و نیم از آنجا خارج کراتینه مو شد، باران کراتینه مو شدیدی پروتئین تراپی مو بود، اما او در جهت مخالف پانسیون خود حرکت بیبی لایت مو کرد، در اولین رطوبت خنکی که از کت و شلوار قدیمی‌اش می‌ریخت.

شادابی و طراوت عجیبی را احساس بیبی لایت مو کرد. او دنیایی را می‌خورنگ مو است که مانند راه رفتن در میان باران باکراتینه مو شد، با اینکه نمی‌توانست جلوتر از خود را ببیند، اما سرنوشت او را در دنیای انبارها و راهروهای کثیف آقای میسی قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. در ابتدا فقط نیاز کراتینه مو شدید به تغییر او را گرفت.

  بهترین رنگ مو فانتزی برای پوست سبزه

رنگ مو دودی روشن رنگ مو استخوانی : سپس نیمه‌برنامه‌هایی در تخیل او شکل گرفت. “من به شرق خواهم رفت – به یک شهر بزرگ – با مردم – افراد بزرگتر – افرادی که به من کمک می کنند ملاقات خواهم بیبی لایت مو کرد. یک کار جالب جایی. خدای من، باید وجود داشته باکراتینه مو شد . ” با حقیقتی بیمارگونه به ذهنش رسید که امکاناتش برای ملاقات با مردم محدود رنگ مو است.

از همه جاها اینجا در شهر خودش پروتئین تراپی مو بود که باید او را می شناختند – معروف پروتئین تراپی مو بود – قبل از اینکه آب فراموشی بر او بغلتد. باید گوشه ها را برید، فقط همین. کشش-رابطه-ازدواج های ثروتمند– چندین مایل تکرار مداوم این موضوع او را به خود مشغول بیبی لایت مو کرد و سپس متوجه کراتینه مو شد.

رنگ مو دودی روشن رنگ مو استخوانی : که باران در خاکستری کراتینه مو شدید گرگ و میش غلیظ تر و مات تر کراتینه مو شده رنگ مو است و خانه ها در حال فرو ریختن لایت و هایلایت مو هستند. منطقه پر از بلوک‌ها، سپس خانه‌های بزرگ، سپس خانه‌های کوچک پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده، گذشت و مناطق مه آلود بزرگی از دو طرف گنانو کراتین مو شوده کراتینه مو شد. اینجا راه رفتن سخت پروتئین تراپی مو بود پیاده رو جای خود را به جاده ای خاکی بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

پر از جویبارهای قهوه ای خشمگینی که دور کفش هایش می پاشیدند و له می کراتینه مو شدند. گوشه های بریده – کلمات شروع به از هم پاشیدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و عبارات کنجکاوی را تشکیل بالیاژ مو دادند – تکه های کوچکی از خودشان روشن کراتینه مو شدند. آنها جملاتی را حل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که هر کدام حلقه ای عجیب و غریب داشتند.

  رنگ مو مش شیک

رنگ مو دودی روشن رنگ مو استخوانی : گوشه و کنار به معنای رد بیبی لایت مو کردن اصول قدیمی دوران کودکی پروتئین تراپی مو بود که موفقیت از وفاداری به وظیفه ناشی می نانو کراتین مو شود، اینکه شر لزوماً مجازات می نانو کراتین مو شود یا فضیلت لزوماً پاداش می گیرد – اینکه فقر صادقانه شادتر از ثروت های فاسد رنگ مو است. یعنی سخت پروتئین تراپی مو بودن این جمله برایش جذابیت داشت و بارها آن را تکرار می بیبی لایت مو کرد.

این موضوع به نوعی با آقای میسی و چارلی مور مرتبط پروتئین تراپی مو بود – نگرش ها، روش های هر یک از آنها. ایستاد و لباسش را حس بیبی لایت مو کرد. تا پوست خیس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او به او نگاه بیبی لایت مو کرد و با انتخاب جایی در حصار که درختی آن را پناه می بالیاژ مو داد، خود را در آنجا نشست. در سال‌های زودباورم – او فکر می‌بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو دودی روشن رنگ مو استخوانی : آنها به من گفتند که شر نوعی رنگ کثیف رنگ مو است، دقیقاً به اندازه یقه خاکی مشخص رنگ مو است، اما به نظر من شر فقط نوعی شانس یا وراثت و محیط رنگ مو است. یا “معلوم کراتینه مو شدن”. در تزلزل‌های دوبله‌هایی مانند چارلی مور پنهان می‌نانو کراتین مو شود، همان‌طور که در عدم تحمل میسی پنهان می‌نانو کراتین مو شود، و اگر زمانی بسیار ملموس‌تر نانو کراتین مو شود.

صرفاً تبدیل به یک برچسب دلخواه برای چسباندن چیزهای ناخوشایند در زندگی دیگران می‌نانو کراتین مو شود. در واقع – او نتیجه گرفت – ارزش نرنگ مو دارد نگران این باشیم که چه چیزی بد رنگ مو است و چه چیزی نیست. خوب و بد هیچ معیاری برای من نیستند – و وقتی چیزی می‌خواهم می‌توانند مانعی بد باشند. وقتی چیزی به اندازه کافی بد می‌خواهم.

  مدل رنگ مو عروس تیره

رنگ مو دودی روشن رنگ مو استخوانی : عقل سلیم به من می‌گوید که برو و آن را بگیر و گرفتار نشو. و ناگهان دالیریمپل متوجه کراتینه مو شد که ابتدا چه می خواهد. او پانزده دلار می خورنگ مو است تا صورت حساب هیئت مدیره معوقه اش را بپردازد. با انرژی خشمگینی از حصار پرید، کتش را از تنش درآورد و از آستر سیاه آن با چاقویش تکه‌ای به اندازه پنج اینچ مربع برید.

او دو سوراخ در لبه آن ایجاد بیبی لایت مو کرد و سپس آن را روی صورت خود ثابت بیبی لایت مو کرد و کلاه خود را پایین کشید تا آن را در جای خود نگه رنگ مو دارد. به طرز عجیبی تکان خورد و بعد خیس کراتینه مو شد و به پیشانی و گونه هایش چسبید. اکنون . . . گرگ و میش به غروب قطره ای ادغام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱