نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو متالیک

رنگ مو متالیک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو متالیک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو متالیک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

21 آوریل 2024

رنگ مو متالیک : اینگا گفت: درست رنگ مو است. “اما یکی صبح پیش ما می آید.” او مثبت صحبت بیبی لایت مو کرد، زیرا به وعده مروارید سفید ایمان کامل داشت. اما رینکیتینک که چیزی از این سه جواهر شگفت انگیز نمی دانست، شروع به ترس بیبی لایت مو کرد که شازده کوچولو در غم و اندوه و بدبختی عقل خود را از دست بالیاژ مو داده باکراتینه مو شد.

رنگ مو : بدون مکثی برای بستن شکاف، گنج را به سینه‌اش فشار بالیاژ مو داد و به سمت نور ماه دوید تا آن را بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. وقتی به مکانی روشن رسید، شروع به باز بیبی لایت مو کردن کیسه بیبی لایت مو کرد، اما بیلبیل را دید که روی علف های نزدیک خوابیده پروتئین تراپی مو بود. بنابراین، از ترس کشف لرزان، به جای دیگری دوید و وقتی مکث بیبی لایت مو کرد، صدای خروپف هوس آلود رینکیتینک را شنید. دوباره فرار بیبی لایت مو کرد و راهی ساحل کراتینه مو شد.

رنگ مو متالیک

رنگ مو متالیک : در آنجا، زانو زده، چشمه مخفی را همانطور که پدرش به او دستور بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود لمس بیبی لایت مو کرد و با خوشحالی کاشی به سمت پایین فرو رفت و دهانه آن را فاش بیبی لایت مو کرد. ممکن رنگ مو است تصور کنید که چگونه قلب پسرک از هیجان می تپید که به آرامی دستش را داخل حفره فرو برد و اطراف را احساس بیبی لایت مو کرد تا ببیند آیا مرواریدهای گرانبها هنوز آنجا لایت و هایلایت مو هستند یا خیر. در یک لحظه انگشتانش کیسه ابریشمی را لمس بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی نسکافه ای عسلی تیره

در آنجا زیر یک بانک چمباتمه زد و شروع به باز بیبی لایت مو کردن طناب هایی بیبی لایت مو کرد که دهانه کیسه را بسته پروتئین تراپی مو بود. اما حالا ترس دیگری او را فرا گرفته پروتئین تراپی مو بود. او فکر بیبی لایت مو کرد: “اگر مرواریدها از دست من بریزند و در آب غلت بخورند، ممکن رنگ مو است برای همیشه برای من گم شوند. باید جای امن تری پیدا کنم.” اینجا و آنجا پرسه می‌زد، همچنان کیسه ابریشمی را در دو دستش می‌بست.

سرانجام به نخلستان رفت و به درخت بلندی که سکو و صندلی‌اش را در آن درست بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، رفت. اما اینجا تاریک پروتئین تراپی مو بود، بنابراین متوجه کراتینه مو شد که باید صبورانه تا صبح صبر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا جرات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مرواریدها را لمس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در آن ساعات انتظار، او وقت داشت تا فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خود را سرزنش می بیبی لایت مو کرد که از داشتن گنجینه های پدرش بسیار ترسیده رنگ مو است. او فکر بیبی لایت مو کرد: “این مرواریدها برای نسل ها متعلق به خانواده ما پروتئین تراپی مو بوده اند.

اما هیچ کس آنها را از دست نبالیاژ مو داده رنگ مو است. اگر من از مراقبت های معمولی رنگ مو استفاده کنم مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که نیازی به هیچ ترسی برای امنیت آنها ندارم.” وقتی سحر آمد و او به وضوح دید، اینگا کیسه را باز بیبی لایت مو کرد و مروارید آبی را بیرون آورد. امکان مشاهده او توسط دیگران وجود نداشت، بنابراین او با تعجب آن را بررسی بیبی لایت مو کرد و با خود گفت: این به من قدرت می دهد. در حالی که کفش ررنگ مو استش را درآورد.

  رنگ موی مسی ماهاگونی تیره

مروارید آبی را در آن قرار بالیاژ مو داد، در نوک پا. سپس تکه ای از دستمالش را پاره بیبی لایت مو کرد و آن را در کفش فرو بیبی لایت مو کرد تا مروارید را در جای خود نگه رنگ مو دارد. کفش‌های اینگا بلند و نوک تیز پروتئین تراپی مو بودند، مانند تمام کفش‌هایی که در پینگاری می‌پوشیدند، و نقاط آن به سمت بالا خم می‌کراتینه مو شدند، به‌طوری‌که فضای کاملاً خالی فراتر از جایی پروتئین تراپی مو بود که وقتی کفش روی پای پسرک می‌رسید، انگشت‌های او می‌رسید.

رنگ مو متالیک : پس از پوشیدن کفش و بستن آن، کیف را باز بیبی لایت مو کرد و مروارید صورتی را بیرون آورد. اینگا گفت: “این از من در برابر خطر محافظت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” و کفش را از پای چپش بیرون آورد و با احتیاط مروارید را در انگشت تو خالی گذاشت. این را نیز با رنگ مو استفاده از نواری که از دستمالش پاره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، محکم بیبی لایت مو کرد. پس از پوشیدن کفش دوم و بستن آن، پسر مروارید سوم را از کیسه ابریشمی بیرون کشید.

آن چیزی که سفید خالص پروتئین تراپی مو بود – و آن را کنار گوش خود گرفت و پرسید: “آیا به من توصیه می کنی که در این ساعت بدبختی چه کنم؟” به وضوح صدای کوچک مروارید جواب بالیاژ مو داد: “من به شما توصیه می کنم به جزایر رگوس و کورگوس بروید، جایی که می توانید والدین خود را از بردگی آزاد کنید.” “چطور می توانستم این کار را انجام دهم؟” شاهزاده اینگا که از دریافت چنین توصیه ای شگفت زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، فریاد زد.

  مدل مو چتری رنگ روشن

صدای مروارید گفت: «امشب، طوفانی خواهد پروتئین تراپی مو بود و صبح یک قایق در ساحل به راه می‌افتد. این قایق را ببرید و به سمت رگوس و کورگوس پارو بزنید.» “من پسر ضعیف چطور میتونم قایق رو تا اینجا بکشم؟” او در مورد احتمال تردید پرسید. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: “مروارید آبی به شما قدرت می دهد.” پسر اعتراض بیبی لایت مو کرد: “اما ممکن رنگ مو است قبل از اینکه به رگوس و کورگوس برسم، کشتی غرق و غرق شوم.

صدای ملایم و آلایت و هایلایت مو هسته اما بسیار متمایز زمزمه بیبی لایت مو کرد: «مروارید صورتی از شما در برابر آسیب محافظت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند». اینگا با قاطعیت گفت: “پس من همانطور که تو مرا نصیحت می کنی عمل خواهم بیبی لایت مو کرد” زیرا این قول به او شجاعت می بالیاژ مو داد و همانطور که مروارید را از گوشش بیرون می آورد زمزمه بیبی لایت مو کرد: “عاقل و نترس مطمئناً موفق می شوند.” اینگا در حالی که مروارید سفید را به اعماق کیف ابریشمی بازگرداند.

رنگ مو متالیک : آن را محکم دور گردنش محکم بیبی لایت مو کرد و دکمه‌های کمرش را بالای آن قرار بالیاژ مو داد تا گنج را از چشمان کنجکاو پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس به آرامی از درخت پایین آمد و به اتاقی بازگشت که شاه رینکیتینک هنوز در آن خوابیده پروتئین تراپی مو بود. بز در حال گشتن روی علف‌ها پروتئین تراپی مو بود، اما متقاطع و مبهم به نظر می‌رسید. وقتی پسر در حال عبور صبح بخیر گفت، بیلبیل هیچ پاسخی نبالیاژ مو داد. وقتی اینگا وارد اتاق کراتینه مو شد.

  رنگ موی کرم فندقی

پادشاه از خواب بیدار کراتینه مو شد و پرسید: “آن راز مرموز تو چیست؟ من در مورد آن خواب دیده ام، و هنوز نفسم از کشیدن آن بلوک های سنگین نرفته رنگ مو است. راز را به من بگو.” اینگا با خنده پاسخ بالیاژ مو داد: رازی که گفته می نانو کراتین مو شود دیگر راز نیست. “علاوه بر این، این یک راز خانوادگی رنگ مو است که درست رنگ مو است که باید آن را برای خودم نگه دارم. اما حداقل یک چیز را به شما می گویم.

رنگ مو متالیک : فردا صبح این جزیره را ترک می کنیم.” به نظر می رسید که پادشاه از این جمله متحیر کراتینه مو شده رنگ مو است. او گفت: “من زیاد شناگر نیستم، و با وجود اینکه آنقدر چاق لایت و هایلایت مو هستم که بتوانم روی سطح آب شناور باشم، فقط در اطراف شنا می کنم و اصلاً به جایی نمی رسم.” اینگا قول بالیاژ مو داد: “ما شنا نمی کنیم، بلکه راحت سوار قایق می شویم.” “در این جزیره قایق نیست!” رینکیتینک گفت و با تعجب به پسر نگاه بیبی لایت مو کرد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱