نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم عسلی

رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم عسلی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم عسلی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم عسلی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم عسلی : آبی چروکیده به آن افق رنگ پریده ای که کره در آن سوی کره قرار رنگ مو دارد، زیر همان خورشید سفید. گاهی اوقات، از میان شکاف های ناگهانی در لبه صخره، موج سواری به ما چشمک می زند.

رنگ مو : تا چند کلمه در مورد خرافات در مورد رعد بگویم که هنوز در بین دهقانان رواج پیدا نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. . وقتی یک طوفان رعد و برق می آید، پرده های بزرگ قهوه ای پشه آویزان می شوند و زنان و کودکان – شاید تمام خانواده – زیر پرده ها چمباتمه می زنند تا طوفان تمام نانو کراتین مو شود. از زمان های قدیم اعتقاد بر این پروتئین تراپی مو بود که صاعقه نمی تواند کسی را زیر پرده پشه بککراتینه مو شد.

رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم عسلی

رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم عسلی : چهره خندان و چاق اوتافوکو، الهه شاد خوش شانس. به خودی خود چیز بسیار کنجکاو و زیبا پروتئین تراپی مو بود. اما شایستگی واقعی طراحی آن این نماد خنده دار آرزوهای خوب برای سال نو پروتئین تراپی مو بود از آنجایی که من از رسم خوردن مقداری از نخود ستوبون در زمان اولین رعد بهاری صحبت بیبی لایت مو کردم، در اینجا می توانم از فرصت رنگ مو استفاده کنم.

رایجو، یا حیوان رعد، نمی تواند از پرده پشه عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همین روز دیگر، دهقان پیری که برای فروش سبزیجات به خانه آمده پروتئین تراپی مو بود، به ما گفت که او و تمام خانواده اش، در حالی که زیر پشه بند خود در هنگام رعد و برق خمیده پروتئین تراپی مو بودند، در واقع رعد و برق را دیدند که با عجله از ستون بالا و پایین می رفت. بالکن روبه‌روی آپارتمانشان – با عصبانیت چوب‌ها را می‌چنگند.

  رنگ مو مش جلو مو

اما به دلیل پشه‌بند نمی‌توانند وارد شوند. خانه او بر اثر جرقه به کراتینه مو شدت آسیب دیده پروتئین تراپی مو بود. اما او گمان می‌بیبی لایت مو کرد که این شیطنت توسط پنجه‌های تندر-حیوان انجام کراتینه مو شده رنگ مو است. حیوان تندر هنگام طوفان از درختی به درخت دیگر سرچشمه می گیرد، آنها می گویند; بنابراین ایستادن زیر درختان در هنگام رعد و برق بسیار خطرناک رنگ مو است: حیوان رعد ممکن رنگ مو است روی سر یا شانه های خود قدم بگذارد.

رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم عسلی : همچنین گفته می نانو کراتین مو شود که حیوان تندر به خوردن ناف انسان علاقه رنگ مو دارد. به همین دلیل مردم باید مراقب باشند که در هنگام طوفان ناف خود را به خوبی پوشانده و در صورت امکان روی شکم دراز بکشند. همیشه هنگام طوفان بخور می سوزانند، زیرا حیوان تندر از بوی بخور متنفر رنگ مو است. تصور می‌نانو کراتین مو شود درختی که توسط رعد و برق زده کراتینه مو شده رنگ مو است، توسط پنجه‌های حیوان تندر پاره کراتینه مو شده و زخمی کراتینه مو شده رنگ مو است.

و قطعات پوست و چوب آن به دقت جمع آوری کراتینه مو شده و توسط ساکنان اطراف نگهداری می نانو کراتین مو شود. زیرا گفته می نانو کراتین مو شود که چوب درخت منفجر کراتینه مو شده دارای خاصیت منحصر به فردی رنگ مو است که دندان درد را درمان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. درنگ مو استان های زیادی از دستگیری و زندانی کراتینه مو شدن رایجو وجود رنگ مو دارد. می گویند یک بار حیوان تندر در چاه افتاد و در طناب ها و سطل ها گرفتار کراتینه مو شد و به همین دلیل زنده اسیر کراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو بلوند دودی

و مردم قدیمی ایزومو می گویند که آنها به یاد تمام دکلره مو دارند که حیوان تندر یک بار در محوطه معبد تنجین در ماتسوه، محصور در قفسی برنجی به نمایش گذاشته کراتینه مو شد. و اینکه مردم به هر کدام یک سن پرداخت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به آن نگاه کنند. شبیه گورکن پروتئین تراپی مو بود. وقتی هوا روشن می کراتینه مو شد با رضایت در قفس خود می خوابید. اما هنگامی که رعد و برق در هوا پروتئین تراپی مو بود.

هیجان زده می کراتینه مو شد و به نظر می رسید که قدرت زیادی به دست می آورد و چشمانش به طرز خیره کننده ای برق می زد. ثانیه 5 با این حال، یک روح بسیار شیطانی وجود رنگ مو دارد که از نخود خشک نمی ترسد و به راحتی نمی توان از شر او خلاص کراتینه مو شد. و آن رنگ مو است. اما در ایزومو مردم جذابیت خانگی خاصی را می شناسند که به موجب آن ممکن رنگ مو است گاهی اوقات را بیرون برانند.

قبل از اینکه هر گونه پخت و پز در آشپزخانه ژاپنی انجام نانو کراتین مو شود، ابتدا آتش کوچک زغال چوب را با آن مفیدترین و ساده ترین ظروف خانگی به نام هیفوکیداک به حرارت قرمز روشن دمیده می نانو کراتین مو شود. هیفوکیداک (“بامبو ضربه آتش”) یک لوله بامبو رنگ مو است که معمولاً حدود سه فوت طول و حدود دو اینچ قطر رنگ مو دارد. در یک انتها – انتهایی که باید به سمت آتش چرخانده نانو کراتین مو شود.

  بهترین رنگ کار مو در تهرانپارس

رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم عسلی : فقط یک روزنه بسیار کوچک باقی مانده رنگ مو است. زنی که غذا را آماده می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سر دیگر آن را روی لب‌هایش می‌گذارد و از طریق لوله بر روی زغال سوخته می‌دمد. بنابراین یک آتش سوزی سریع ممکن رنگ مو است در چند دقیقه به دست آید. با گذشت زمان هیفوکیداک سوخته و ترک خورده و بی مصرف می نانو کراتین مو شود. سپس یک “لوله آتش سوزی” جدید ساخته می نانو کراتین مو شود.

و قدیمی به عنوان طلسم در برابر رنگ مو استفاده می نانو کراتین مو شود. یک سکه مسی کوچک (رین) داخل آن می‌گذارند، فرمول جادویی به زبان می‌آورند، و سپس ظروف قدیمی را که رینگ داخل آن رنگ مو است، یا به سادگی از دروازه جلویی به خیابان پرتاب می‌نانو کراتین مو شود، یا به سمت اطراف پرتاب می‌نانو کراتین مو شود. جریان این – نمی‌دانم چرا – معادل بیرون انداختن بیمبوگامی از خانه و غیرممکن بیبی لایت مو کردن بازگشت او در یک دوره قابل توجه رنگ مو است.

ممکن رنگ مو است این سوال مطرح نانو کراتین مو شود که حضور نامرئی چگونه قابل تشخیص رنگ مو است؟ حشره کوچکی که آن صدای تیک تاک عجیب و غریب را در شب ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که در انگلستان ساعت مرگ نامیده می نانو کراتین مو شود، یکی از اقوام ژاپنی رنگ مو دارد به نام مردم خدای فقر رنگ مو است. و اعتقاد بر این رنگ مو است که تیک تیک آن در خانه نشان دهنده حضور آن ناخورنگ مو استه ترین خدرنگ مو است. ثانیه 6 یکی دیگر از ویژگی های جشنواره قابل ذکر رنگ مو است.

  رنگ مو هایلایت قرمز

فروش هیتوگاتا («شکل مردم»). اینها: فیگورهای کوچکی لایت و هایلایت مو هستند که از کاغذ سفید ساخته کراتینه مو شده اند و نشان دهنده مردان، زنان و کودکان لایت و هایلایت مو هستند. آنها با چند ضربه قیچی هوشمندانه بریده می شوند. و تفاوت جنسیت با تغییرات در شکل آستین ها و ابی کاغذی کوچک مشخص می نانو کراتین مو شود. آنها در معابد شینتو فروخته می شوند. خریدار برای هر یک از اعضای خانواده یکی می‌خرد.

رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم عسلی : کشیش برای هر کدام سن و جنسیت شخصی را که برایش در نظر گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است می‌نویسد. سپس این هیتوگاتا به خانه برده کراتینه مو شده و توزیع می نانو کراتین مو شود. و هر کس اندکی بدن خود را با کاغذ می مالد و کمی دعای شینتو می خواند. روز بعد هیتوگاتا به کانوشی بازگردانده می نانو کراتین مو شود و پس از خواندن فرمول های خاصی روی آنها، آنها را با آتش مقدس می سوزاند.

با این مراسم امید رنگ مو است در طول یک سال از همه بدبختی های جسمی خانواده جلوگیری نانو کراتین مو شود. فصل ششم کنار دریای ژاپن ثانیه 1 روز پانزدهم ماه هفتم رنگ مو است و من در هوکی لایت و هایلایت مو هستم. جاده سفید کراتینه مو شده در امتبالیاژ مو داد ساحلی از صخره های کم ارتفاع می پیچد – ساحل دریای ژاپن. همیشه در سمت چپ، بر روی یک نوار باریک از زمین های سنگی، یا انبوهی از تپه های شنی، وسعت وسیع آن ظاهر می نانو کراتین مو شود.

  جدیدترین و شیکترین مدل رنگ مو

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱