نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی فیدل

رنگ مرواریدی فیدل | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی فیدل را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی فیدل را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی فیدل : اتاق ها را پر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در دامان یکدیگر می خوابیدند، در راهروها روی هم می خوابیدند، تا اینکه پلیس درها را بست و رفت. برخی برای یخ زدن در بیرون. فردای آن روز، قبل از طلوع صبح، سه هزار نفر در دورهام حضور داشتند، و نیروهای ذخیره پلیس برای سرکوب شورش باید اعزام می کراتینه مو شدند.

رنگ مو : بنابراین سرفه‌های پیرمرد هر روز بدتر می‌کراتینه مو شد، تا اینکه زمانی فرا رسید که به سختی قطع کراتینه مو شد، و او برای آن مکان مزاحم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بعد هم اتفاق وحشتناک تری برای او افتاد. او در جایی کار می بیبی لایت مو کرد که پاهایش آغشته به مواد شیمیایی پروتئین تراپی مو بود و مدتی نگذشت که چکمه های جدیدش را خوردند. سپس زخم هایی روی پاهای او ظاهر کراتینه مو شد و بدتر و بدتر کراتینه مو شد.

رنگ مرواریدی فیدل

رنگ مرواریدی فیدل : خانواده که هیچ تصوری از این موضوع نداشتند و دیگر پولی برای دور انداختن نداشتند، کاری جز تسلیم کراتینه مو شدن و تسلیم کراتینه مو شدن به یک بدبختی دیگر برای بقیه روزهای خود نداشتند. سپس آنتاناس قدیمی پروتئین تراپی مو بود. زمستان فرا رسید و جایی که او در آن کار می‌بیبی لایت مو کرد، انباری تاریک و بدون گرما پروتئین تراپی مو بود، جایی که می‌توانستی نفس خود را تمام روز ببینی، و گاهی اوقات انگشتانت سعی می‌بیبی لایت مو کرد یخ بزند.

نمی‌توانست بگوید که آیا خونش بد پروتئین تراپی مو بود یا بریدگی داشت. اما او در مورد آن از مردان پرسید و فهمید که این یک چیز معمولی رنگ مو است – این نمکدان پروتئین تراپی مو بود. هرکسی دیر یا زود آن را احساس می بیبی لایت مو کرد، و بعد از آن همه چیز با او پروتئین تراپی مو بود، حداقل برای این نوع کار. زخم‌ها هرگز خوب نمی‌شوند – اگر ترک نمی‌بیبی لایت مو کرد، در نهایت انگشتان پایش می‌افتند. با این حال آنتاناس پیر دست از کار نمی کشید.

  مدل رنگ مو جلو سر فانتزی

او رنج خانواده اش را دید و به یاد آورد که شغلی برایش چه هزینه ای داشته رنگ مو است. پس پاهایش را بست و به لنگیدن و سرفه بیبی لایت مو کردن ادامه بالیاژ مو داد، تا اینکه بالاخره به یکباره و به صورت توده ای مثل شای تک اسبی تکه تکه کراتینه مو شد. آنها او را به مکانی خشک بردند و روی زمین گذاشتند و آن شب دو نفر از آنها به او کمک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به خانه برود.

پیرمرد بیچاره را در رختخواب گذاشتند و با اینکه هر روز صبح تا آخر امتحانش بیبی لایت مو کرد، دیگر نتوانست از جایش بلند نانو کراتین مو شود. او آنجا دراز می کشید و شب و روز سرفه می بیبی لایت مو کرد و سرفه می بیبی لایت مو کرد و به یک اسکلت محض می رفت. زمانی فرا رسید که آنقدر گوشت کمی روی او پروتئین تراپی مو بود که رنگ مو استخوان‌ها شروع به فرورفتن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – که دیدن یا حتی فکر بیبی لایت مو کردن به آن چیز وحشتناکی پروتئین تراپی مو بود.

و یک شب دچار عارضه خفگی کراتینه مو شد و رودخانه کمی از خون از دهانش خارج کراتینه مو شد. خانواده که از وحشت وحشی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، برای پزشک فرستادند و نیم دلار پرداخت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به آنها بگویند کاری نمی‌توان بیبی لایت مو کرد بیبی لایت مو کرد. دکتر با مهربانی این را نگفت تا پیرمرد بشنود، زیرا او همچنان به این ایمان چسبیده پروتئین تراپی مو بود که فردا یا فردا بهتر رنگ مو است و می تواند به کار خود بازگردد.

  مدل رنگ موی بادمجانی بدون دکلره

رنگ مرواریدی فیدل : شرکت به او خبر بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که آن را برای او نگه می‌تمام دکلره مو دارند – یا بهتر رنگ مو است بگوییم جورگیس به یکی از مردان رشوه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود تا بعدازظهر یکشنبه بیاید و بگوید که داشته‌اند. دده آنتاناس همچنان به آن باور داشت، در حالی که سه خونریزی دیگر رخ بالیاژ مو داد. و سرانجام یک روز صبح او را سفت و سرد یافتند. در آن زمان همه چیز با آنها خوب پیش نمی رفت، و اگرچه نزدیک پروتئین تراپی مو بود قلب تتا الزبیتا را بشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آنها مجبور کراتینه مو شدند تقریباً از همه نجابت های یک مراسم تشییع جنازه چشم پوشی کنند. آنها فقط یک ماشین نعش کش و یک هک برای زنان و کودکان داشتند. و Jurgis، که چیزها را به سرعت یاد می گرفت، تمام یکشنبه را صرف معامله برای اینها بیبی لایت مو کرد، و او آن را در حضور شاهدان انجام بالیاژ مو داد، به طوری که وقتی مرد سعی بیبی لایت مو کرد او را برای همه نوع اتفاقات شارژ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مجبور به پرداخت نکراتینه مو شد. آنتاناس رودکوس و پسرش بیست و پنج ساله با هم در جنگل زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.و جدا کراتینه مو شدن از این طریق سخت پروتئین تراپی مو بود. شاید به همان خوبی پروتئین تراپی مو بود که جورجیس مجبور پروتئین تراپی مو بود تمام توجه خود را به انجام مراسم تشییع جنازه بدون ورشکستگی بپردازد، و بنابراین زمانی برای افراط در خاطرات و غم نداشت.

  رنگ مو نسکافه ای دودی طبیعی

حالا زمستان هولناکی بر سرشان آمده پروتئین تراپی مو بود. در جنگل‌ها، در تمام تابستان، شاخه‌های درختان برای نور می‌جنگند و برخی از آنها می‌بازند و می‌میرند. و سپس انفجارهای خشمگین و طوفان های برف و تگرگ می آیند و زمین را با این شاخه های ضعیف تر پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می کنند. در همینطور پروتئین تراپی مو بود. کل منطقه خود را برای مبارزه ای آماده بیبی لایت مو کرد که عذابی پروتئین تراپی مو بود.

و کسانی که زمانشان فرا رسیده پروتئین تراپی مو بود در دسته های گروهی جان باختند. در تمام طول سال آنها به عنوان چرخ دنده در دستگاه بسته بندی بزرگ خدمت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و اکنون زمان بازسازی آن و تعویض قطعات آسیب دیده پروتئین تراپی مو بود. ذات الریه و گرفتاری به وجود آمد، در میان آنها تعقیب کراتینه مو شد و به دنبال قوانین اساسی ضعیف کراتینه مو شد. برداشت سالانه کسانی پروتئین تراپی مو بود.

که سل آنها را به پایین کشیده پروتئین تراپی مو بود. بادهای ظالمانه، سرد و گزنده و کولاک برف آمد که همه بی امان برای از کار افتادن عضلات و خون فقیر کراتینه مو شده آزمایش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دیر یا زود روزی فرا رسید که فرد ناشایست سر کار حاضر نکراتینه مو شد. و سپس، بدون هیچ وقت از دست بالیاژ مو دادن در انتظار، و بدون پرس و جو یا پشیمانی، فرصتی برای یک دست جدید وجود داشت.

  بهترین رنگ مو سال 2023

هزاران دست جدید اینجا پروتئین تراپی مو بودند. تمام روز دروازه‌های خانه‌های بسته‌بندی توسط مردان گرسنه و بی پول محاصره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آنها به معنای واقعی کلمه هر روز صبح هزاران نفر می آمدند و برای فرصتی برای زندگی با یکدیگر می جنگیدند. کولاک و سرما برایشان فرقی نمی بیبی لایت مو کرد، آنها همیشه آماده پروتئین تراپی مو بودند. آنها دو ساعت قبل از طلوع خورشید، یک ساعت قبل از شروع کار آماده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مرواریدی فیدل : گاهی صورتشان یخ می زد، گاهی پاها و دستانشان. گاهی اوقات همه با هم یخ می زدند – اما باز هم می آمدند، زیرا جای دیگری برای رفتن نداشتند. یک روز دورهام در روزنامه برای دویست مرد تبلیغ بیبی لایت مو کرد تا یخ را برش دهند. و تمام آن روز بی خانمان ها و گرسنگان شهر از دویست مایل مربع آن در میان برف ها می آمدند. آن شب 40 نفر از آنها به ایستگاه خانه منطقه رنگ مو استاک یاردز شلوغ کراتینه مو شدند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱