↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی شامپاینی

رنگ مرواریدی شامپاینی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی شامپاینی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی شامپاینی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی شامپاینی : او در حالی که دستانش را به آرامی به هم مالید گفت: بله، من لایت و هایلایت مو هستم. حرف من قانون رنگ مو است. “من شاهزاده اوزما اوز لایت و هایلایت مو هستم و از شهر زمرد آمده ام به…” دیکتاتور حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد و رو به مردی بیبی لایت مو کرد که دخترها را به آنجا آورده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : و دوروتی متوجه کراتینه مو شد که در هر سفری که انجام می‌دهند، تنها پنج پله به بالا می‌آورند. او به اوزما گفت: «آن افراد مسطح باید افراد بامزه ای باشند. “به نظر نمی رسد که آنها هیچ کاری را به شیوه ای جسورانه و مستقیم انجام دهند. با ایجاد این گذرگاه، آنها همه را مجبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا سه بار تا جایی که لازم رنگ مو است راه بروند. و البته این سفر به همان اندازه برای خسته کننده رنگ مو است.

رنگ مرواریدی شامپاینی

رنگ مرواریدی شامپاینی : زیرا آنها در دل کوه پروتئین تراپی مو بودند و تمام نور روز در پیچ های گذرگاه بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. با این حال، اوزما عصای نقره‌ای خود را از سینه‌اش بیرون کشید و جواهر بزرگی که در انتهای آن قرار داشت، نور درخشان و سبز رنگی را روشن می‌بیبی لایت مو کرد که آن‌قدر محل را روشن می‌بیبی لایت مو کرد تا بتوانند راه خود را به وضوح ببینند. ده پله بالا، پنج پله پایین تر، و یک پیچ، این طرف یا آن طرف. این برنامه پروتئین تراپی مو بود.

که برای دیگران خسته کننده رنگ مو است. مردم.” اوزما پاسخ بالیاژ مو داد: این درست رنگ مو است. “با این حال این یک ترتیب هوشمندانه برای جلوگیری از غافلگیر کراتینه مو شدن آنها توسط مزاحمان رنگ مو است. هر بار که به پله دهم پرواز می رسیم، فشار پاهای ما روی سنگ باعث می نانو کراتین مو شود زنگی در بالای کوه به صدا درآید تا به سر تخت ها هکراتینه مو شدار دهد. آینده.” “از کجا میدونی؟” دوروتی متعجب پرسید.

اوزما به او گفت: «از زمانی که شروع بیبی لایت مو کردیم صدای زنگ را شنیدم. می‌دانم که نمی‌توانی آن را بشنوی، اما وقتی عصای خود را در دست می‌گیرم، می‌توانم صداهایی را از فاصله بسیار دور بشنوم. “آیا چیزی در بالای کوه می شنوید “به جز زنگ؟” از دوروتی پرسید. “بله، مردم یکدیگر را صدا می زنند و قدم های زیادی به جایی نزدیک می شوند.

  رنگ مو بدون دکلره با مش

رنگ مرواریدی شامپاینی : که به بالای کوه می رسیم.” این باعث کراتینه مو شد تا دوروتی تا حدودی مضطرب نانو کراتین مو شود. “فکر می‌بیبی لایت مو کردم قرار رنگ مو است به طور معمول به دیدارمان برسیم، او خاطرنشان بیبی لایت مو کرد: مردم عادی، اما به نظر می رسد بسیار باهوش لایت و هایلایت مو هستند و انواع جادو را نیز می شناسند. آنها ممکن رنگ مو است خطرناک باشند، اوزما. بهتر رنگ مو است در خانه بمانیم.” سرانجام به نظر می رسید که مسیر طبقه بالا و پایین به پایان می رسد.

زیرا نور روز دوباره جلوتر از دو دختر ظاهر کراتینه مو شد و اوزما عصای خود را در آغوش لباسش قرار بالیاژ مو داد. ده قدم آخر آنها را به سطح آورد، جایی که آنها خود را در محاصره انبوهی از مردم عجیب و غریب دیدند که برای مدتی ایستادند، بی زبان، و به چهره هایی که با آنها روبرو پروتئین تراپی مو بودند خیره کراتینه مو شدند. دوروتی فوراً فهمید که چرا به این مردم کولایت و هایلایت مو هستانی می گویند فلت هد.

سرشان واقعاً صاف از بالا پروتئین تراپی مو بود، گویی درست بالای چشم و گوش بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. همچنین سرها طاس پروتئین تراپی مو بودند، بدون هیچ مویی در بالا، و گوش‌ها بزرگ و مستقیم بیرون زده پروتئین تراپی مو بودند، و بینی‌ها کوچک و کلفت پروتئین تراپی مو بودند، در حالی که دهان سر صاف‌ها شکل خوبی داشت و غیرعادی نپروتئین تراپی مو بود. چشمان آنها شاید بهترین ویژگی آنها پروتئین تراپی مو بود.

بزرگ و روشن و رنگ بنفش عمیق. لباس‌های همگی از فلزاتی پروتئین تراپی مو بود که از کوه آنها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. دیسک های کوچک طلا، نقره، قلع و آهن، به اندازه یک پنی، و بسیار نازک، هوشمندانه به هم متصل کراتینه مو شده و به شکل شلوار و ژاکت زانو برای مردان و دامن و کمر برای زنان. فلزات رنگی به طرز ماهرانه‌ای با هم مخلوط کراتینه مو شدند تا نوارها و چک‌هایی از انواع مختلف ایجاد نانو کراتین مو شود.

  مدل رنگ مو عروس جدید

به‌طوری که لباس‌ها بسیار زیبا پروتئین تراپی مو بودند و تصاویری را که دوروتی از شوالیه‌های قدیم در لباس زره دیده پروتئین تراپی مو بود به یاد او انداخت. جدا از سر صافشان، این افراد واقعاً بد قیافه نپروتئین تراپی مو بودند. مردان مسلح به تیر و کمان پروتئین تراپی مو بودند و تبرهای کوچکی از فولاد در کمربندهای فلزی خود چسبانده پروتئین تراپی مو بودند. آنها نه کلاه داشتند و نه زیور آلات. فصل 6 کوه فلت هد وقتی دیدند که مزاحمان در کوهشان فقط دو دختر کوچک لایت و هایلایت مو هستند.

فلت هدها با رضایت غرغر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به عقب برگشتند و به آنها اجازه بالیاژ مو دادند ببینند چه چیزی قله کوه به نظر می رسید شکل آن مانند نعلبکی پروتئین تراپی مو بود، به طوری که خانه ها و ساختمان های دیگر – که همه از سنگ ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند – توسط کسی که در دشت پایین ایستاده پروتئین تراپی مو بود، از لبه آن دیده نمی کراتینه مو شد.

اما حالا یک کله چاق بزرگ جلوی دخترها ایستاد و با صدایی خشن گفت: “تو اینجا چیکار میکنی؟ آیا اسکیزرها تو را فرستاده اند تا از ما جاسوسی کنی؟” “من شاهزاده اوزما لایت و هایلایت مو هستم، فرمانروای تمام سرزمین اوز.” فلت هد گفت: “خب، من هرگز در مورد سرزمین اوز نشنیده ام، پس ممکن رنگ مو است همان چیزی باشید که ادعا می کنید.” دوروتی فریاد زد: “این سرزمین اوز رنگ مو است.

رنگ مرواریدی شامپاینی : به هر حال بخشی از آن.” “پس شاهزاده اوزما بر شما افراد مسطح و همچنین همه مردم اوز حکومت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” مرد خندید، و همه کسانی که در اطراف ایستاده پروتئین تراپی مو بودند نیز خندیدند. یکی از جمعیت صدا زد: “او بهتر رنگ مو است به دیکتاتور عالی در مورد حکومت هه های تخت نگوید. اوه، دوستان؟” “نه، در واقع!” همه آنها با لحن مثبت پاسخ بالیاژ مو دادند. “دیکتاتور عالی شما کیست؟” اوزما جواب بالیاژ مو داد.

  ترکیب رنگ مو مش و هایلایت

مردی که برای اولین بار صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود پاسخ بالیاژ مو داد: فکر می کنم به او اجازه بدهم خودش این را به شما بگوید. “شما با آمدن به اینجا قوانین ما را زیر پا گذاشته اید، و هر که شما دیکتاتور عالی لایت و هایلایت مو هستید باید مجازات خود را اصلاح کنید. با من همراه شوید.” او مسیری را شروع بیبی لایت مو کرد و اوزما و دوروتی بدون اعتراض به دنبال او رفتند، زیرا می خورنگ مو استند مهمترین فرد در این کشور دگرباش را ببینند.

خانه هایی که رد می کراتینه مو شدند به اندازه کافی دلپذیر به نظر می رسید و هر کدام حیاط کوچکی داشتند که در آن گل و سبزیجات پروتئین تراپی مو بود. دیوارهای صخره‌ای خانه‌ها را از هم جدا می‌بیبی لایت مو کرد و تمام مسیرها با تخته‌های صخره‌ای صاف سنگفرش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. این تنها مصالح ساختمانی آنها به نظر می رسید و آنها از آن برای هر هدفی هوشمندانه رنگ مو استفاده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

درست در مرکز نعلبکی بزرگ ساختمان بزرگتری قرار داشت که سر تخت به دختران اطلاع بالیاژ مو داد کاخ عالی دیکتاتور رنگ مو است. او آنها را از راهروی ورودی به اتاق پذیرایی بزرگ هدایت بیبی لایت مو کرد، جایی که روی نیمکت های سنگی نشستند و منتظر آمدن دیکتاتور پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مرواریدی شامپاینی : خیلی زود از اتاق دیگری وارد کراتینه مو شد – یک سر صاف نسبتاً لاغر و نسبتاً پیر، لباسی شبیه به سایرین نژاد عجیب و غریب به تن داشت و فقط با حالت حیله گر و حیله گر چهره اش از آنها متمایز می کراتینه مو شد. چشمانش را نیمه بسته نگه داشت و از میان شکاف ها به اوزما و دوروتی نگاه بیبی لایت مو کرد که به رنگ مو استقبال او برخرنگ مو استند. “آیا شما عالی ترین دیکتاتور هه های صاف لایت و هایلایت مو هستید؟” از اوزما پرسید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه