نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو متالیک عروس

رنگ مو متالیک عروس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو متالیک عروس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو متالیک عروس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو متالیک عروس : اما می‌توانم به شما بگویم چگونه آنها را بپزید، زیرا اغلب آشپزهای کاخ را در محل کارشان تماشا بیبی لایت مو کرده‌ام. و به این ترتیب پسر و شاه با کمک بز موفق کراتینه مو شدند ماهی را آماده بیبی لایت مو کرده و بپزند و پس از آن با اشتهای خوبی خوردند. آن شب، پس از اینکه رینکیتینک و بیلبیل هر دو به خواب عمیقی رفتند، اینگا بی سر و صدا از زیر نور مهتاب به سالن مهمانی متروک رفت.

رنگ مو : آنها بسیار سنگین لایت و هایلایت مو هستند. “آه، چگونه، واقعا؟” پادشاه با رضایت لب هایش را به هم زد. “این یک سوال جدی رنگ مو است. اما – من آن را دارم! بگذارید ببینیم پوست معروف من در مورد آن چه می گوید.” انگشتانش را روی دستمالی پاک بیبی لایت مو کرد و سپس طومار را از جیب داخل بلوز گلدوزی کراتینه مو شده اش بیرون آورد و آن را باز بیبی لایت مو کرد و این جمله را خواند: «هرگز پا روی انگشتان پای مرد دیگری نگذار». بز خرخری از تحقیر بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو متالیک عروس

رنگ مو متالیک عروس : اینگا کیسه غذا را باز بیبی لایت مو کرد و در حالی که او و پادشاه از آن می خوردند پسر گفت: “اگر می توانستم راهی پیدا کنم تا برخی از بلوک های سنگ مرمر را که در تالار ضیافت افتاده اند از بین ببرم، فکر می کنم بتوانم وسیله ای برای فرار ما از این جزیره بی ثمر پیدا کنم.” رینکیتینک با دهان پر زمزمه بیبی لایت مو کرد: «پس اجازه دهید بلوک های مرمر را جابجا کنیم.» “اما چگونه؟” شاهزاده اینگا را جویا کراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو قرمز مشکی

اینگا ساکت پروتئین تراپی مو بود. پادشاه با پرسش از یکی به دیگری نگاه بیبی لایت مو کرد. “این ایده رنگ مو است، دقیقا!” اعلام بیبی لایت مو کرد. بیلبیل با تمسخر گفت: “مطمئناً، این دقیقاً به ما می گوید که چگونه بلوک های مرمر را جابجا کنیم.” “اوه، اینطور رنگ مو است؟” پادشاه پاسخ بالیاژ مو داد و سپس برای لحظه ای سر طاس خود را با حالتی گیج مالید. لحظه ی بعد صدای خنده ی شادی آورش در آمد.

بز به اینگا نگاه بیبی لایت مو کرد و آهی کشید. “من به شما چی گفتم؟” از موجود پرسید. “آیا من درست گفتم یا اشتباه بیبی لایت مو کردم؟” رینکیتینک گفت: “این طومار واقعاً یک شاهکار رنگ مو است. توصیه‌های آن ارزش فوق‌العاده‌ای رنگ مو دارد.” بیایید در این مورد فکر کنیم. رنگ مو استنباط این رنگ مو است که ما باید روی انگشتان پاهای خودمان قدم بگذاریم که برای این منظور به ما بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است.

مرد دیگر – هی، هی، هیک-کیک! خنده دار رنگ مو است، اینطور نیست؟ بیلبیل شروع بیبی لایت مو کرد: «نگفتم…» پادشاه غرید: “مهم نیست که چه گفتی، پسرم.” “هیچ احمقی نمی توانست آن را به خوبی من بفهمد.” اینگا با نگرانی پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “ما هنوز باید تصمیم بگیریم که چگونه بلوک های سنگ مرمر را برداریم.” بیلبیل گفت: «به آنها یک طناب ببند و بکش». “دیگر به رینکیتینک توجه نکنید.

زیرا او عاقلتر از مردی نیست که آن طومار بی مغز را نوشته رنگ مو است. فقط طناب را سامبره مو بگیرید و ما رینکیتینک را برای یک وزنه به یک سر آن می بندیم و من به شما کمک می کنم. کشیدن.” پسر جواب بالیاژ مو داد: “ممنون بیلبیل.” فوراً طناب را می گیرم. برای بیلبیل بالا رفتن از خرابه‌ها تا کف سالن ضیافت دشوار پروتئین تراپی مو بود، اما مکان‌های کمی وجود رنگ مو دارد که یک بز در هنگام تلاش نمی‌تواند به آن‌ها برود.

  رنگ مو قرمز یاقوتی بدون دکلره

بنابراین بیلبیل سرانجام موفق کراتینه مو شد و حتی رینکیتینک کوچک چاق سرانجام به آنها پیوست، هرچند بسیار زیاد. از نفس افتاده اینگا یک سر طناب را دور یک بلوک سنگ مرمر محکم بیبی لایت مو کرد و سپس حلقه ای در سر دیگر ساخت تا بالای سر بیلبیل برود. وقتی همه چیز آماده کراتینه مو شد، پسر طناب را گرفت و به بز کمک بیبی لایت مو کرد تا بککراتینه مو شد. با این حال، هرچقدر هم که می‌نانو کراتین مو شود، بلوک بزرگ از جای خود تکان نمی‌خورد.

رنگ مو متالیک عروس : پادشاه رینکیتینک با دیدن این موضوع جلو آمد و به او کمک بیبی لایت مو کرد، وزن بدن او باعث کراتینه مو شد که سنگ مرمر سنگین چندین فوت از جایی که قرار داشت سر بخورد. اما کار سختی پروتئین تراپی مو بود و همه موظف پروتئین تراپی مو بودند قبل از برداشتن بلوک بعدی رنگ مو استراحت طولانی داشته باشند. شاه گفت: “بپذیر، بیلبیل، که من در دنیا مفید لایت و هایلایت مو هستم.” بز اذعان بیبی لایت مو کرد: «وزن شما کمک قابل توجهی پروتئین تراپی مو بود، اما اگر سرتان به اندازه شکمتان پر پروتئین تراپی مو بود.

کار باز هم آسان تر پروتئین تراپی مو بود.» وقتی اینگا برای بار دوم رفت تا طناب را ببندد، خوشحال کراتینه مو شد که با حرکت بالیاژ مو دادن یک قطعه سنگ مرمر دیگر می تواند کاشی را با فنر مخفی باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین هر سه با انرژی تازه ای به سمت خود کشیده کراتینه مو شدند و با خوشحالی آنها بلوک حرکت بیبی لایت مو کرد و به سمت خود غلتید و اینگا را آزاد گذاشت تا در صورت تمایل گنج را بررنگ مو دارد.

  مدل رنگ مو زیتونی دودی بدون دکلره

اما پسر قصد نداشت به بیلبیل و پادشاه اجازه دهد راز گنجینه سلطنتی پینگاری را به اشتراک بگذارند. بنابراین، اگرچه بز و اربابش خورنگ مو استند بدانند چرا بلوک‌های مرمر جابه‌جا کراتینه مو شده‌اند و چه سودی برای آن‌ها خواهد داشت، اینگا از آنها خورنگ مو است تا صبح روز بعد صبر کنند، زمانی که او امیدوار پروتئین تراپی مو بود بتواند آنها را از کار سختشان راضی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بیهوده نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

بز که به قول یک پسر ساده اعتماد نداشت، غر زد و پادشاه خندید. اما اینگا به تمسخر آنها توجهی نبیبی لایت مو کرد و دست به کار کراتینه مو شد تا چوب ماهیگیری را با نخ و قلاب درست الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در طول بعد از ظهر او به سمت برخی از صخره‌های نزدیک ساحل رفت و صبورانه ماهیگیری بیبی لایت مو کرد تا اینکه به اندازه کافی سوف زرد را برای شام و صبحانه آنها گرفت.

رنگ مو متالیک عروس : وقتی اینگا به ساحل بازگشت، رینکیتینک به صید خوب نگاه بیبی لایت مو کرد. “اینها وقتی پخته شوند طعم خوشمزه ای خواهند داشت، اما آیا می دانید چگونه آنها را بپزید؟” “نه” پاسخ پروتئین تراپی مو بود. “من اغلب ماهی صید بیبی لایت مو کرده ام، اما هرگز آنها را نپزیده ام. شاید اعلیحضرت آشپزی را می فهمند.” شاه کوچولو خندید: “آشپزی و عظمت دو چیز متفاوت لایت و هایلایت مو هستند.” “من نتوانستم ماهی بپزم تا از گرسنگی نجات پیدا کنم.” بیلبیل گفت: «به سهم خودم، من هرگز ماهی نمی‌خورم.

  صدفی رنگ مو مرواریدی دودی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱