نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مشكي روي موي دكلره

رنگ مشكي روي موي دكلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مشكي روي موي دكلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مشكي روي موي دكلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مشكي روي موي دكلره : به آرامی هوای سردتر به وجود آمد که غرش دیگر، بسیار کسل کننده، یکنواخت پروتئین تراپی مو بود. بسیار عجیب و وحشتناک – صدای تگرگ در راه رنگ مو است.

مو : سپاسگزار زحمات؛ سپاسگزار دانش به دست آمده؛ بسیار سپاسگزارم که توانست با کار محبتی را جبران الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و سپس حقیقت آشکار کراتینه مو شد! درنگ مو استان مهربانانه در حالی که در روز رنگ مو استراحت می نشستند و رنگ مو استراحت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، از بین رفت. “ادعا نمی تواند دو مرد سفیدپوست را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند” از مرد افتاده پروتئین تراپی مو بود و دلیل غیبت شریک زندگی او پروتئین تراپی مو بود. این حقیقت ساده و مطالعه‌نکراتینه مو شده و ناخودآگاهی آرام از جایی پروتئین تراپی مو بود که به آن ضربه وارد کراتینه مو شد.

رنگ مشكي روي موي دكلره

رنگ مشكي روي موي دكلره : اما لذت آن! بیل زدن در آب یخ زده، در گل و لای و سنگریزه و در میان صخره ها، از اوایل سحر تا تاریکی. چه اهمیتی رنگ مو دارد؟ کار پروتئین تراپی مو بود این برای اجیر نپروتئین تراپی مو بود، بلکه فقط برای کمک به کسی پروتئین تراپی مو بود که به او کمک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. برای “به دست آوردن پول خود” و احساس اینکه او یک مرد رنگ مو است و کار شریک دوستش “که دور پروتئین تراپی مو بود” را انجام می دهد. پسر به مدت سه هفته کامل روی آن کار بیبی لایت مو کرد.

  ترکیب رنگ موی سبز تیره

و در هوای آرام صبح یکشنبه، پسر به حماقت خود و مهربانی که مدتها بر آن تحمیل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، سرگیجه و گرم کراتینه مو شد. کمی طلسم پروتئین تراپی مو بود قبل از اینکه لب هایش لبخند بزنند و چشم ها و صدا آنقدر محکم پروتئین تراپی مو بود که بتواند دروغ بگوید. سپس به آرامی گفت: اگر می‌توانست از او در امان بماند – قبلاً دوست نداشت که بپرسد، اما اکنون سیل تمام کراتینه مو شده و رودخانه چرخیده رنگ مو است، شاید بتوان آن را مدیریت بیبی لایت مو کرد – دوست داشت برود.

زیرا نامه‌هایی در انتظار پروتئین تراپی مو بود و انتظار داشت. اخبار. بالا رفتن از مسیر پر پیچ و خم بر روی طاقچه سنگی و شیب علفزار، یک ساعت بالا رفتن به گردنه، زحمت و تلاش افکار داغ را زیر پا نگه داشت. در بالا پسر برای رنگ مو استراحت نشست. کوه‌های تاج صخره‌ای سبز مانند غول‌های آرام در اطراف ایستاده پروتئین تراپی مو بودند: رودخانه‌ها که توسط خورشید نقره‌ای کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، راه‌های خود را در میان می‌گذاشتند: هوا صاف، خنک و ساکن پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مشكي روي موي دكلره : دنیا از آنجا بسیار زیبا پروتئین تراپی مو بود. خیلی خیلی پایین تر – یک لکه قهوه ای رنگ در کنار رگه نقره ای – کابینی که او ترک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود قرار داشت. و بدون اخطار همه به او بازگشتند. چیزی که او تسلط پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود از کنترل خارج کراتینه مو شد. کودک کوچکی که در همه ما پنهان کراتینه مو شده رنگ مو است – مانند در تاریکی – برای گرفتن دستی دراز بیبی لایت مو کرد. و هیچ کدام وجود نداشت بازوانش بالا رفت تا شکوه تمسخرآمیز آن روز را پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی پلاتینه مردانه

در حالی که چهره اش در میان علف ها فرو رفته پروتئین تراپی مو بود، هق هق زد: «به غذای من نمی ارزد!» علم می گوید که طبیعت خود را با روش هایی به خوبی تعریف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بر مکانیک حاکم رنگ مو است. خون به سمت بالا جریان می یابد – و چرخش مغز. جزر و مد شروع می نانو کراتین مو شود – و رنگ مو استراحت وجود رنگ مو دارد. هر انگیزه ای که دست هدایت کننده را تحت تأثیر قرار دهد، می دانیم که اغلب زمانی که بیشتر به آن نیاز داریم.

تسکین می یابد. به آرامی، ناخورنگ مو استه، بدون مشاهده پسر خوابید و مدتی آرامش برقرار کراتینه مو شد. سپس پژواک های ضعیفی از افکار بیدار شنیده می نانو کراتین مو شود – کلمات عجیب و غریب، امید و تصمیم. زمزمه نام کسانی که در خانه لایت و هایلایت مو هستند. یک بار دستش بیرون رفت و به آرامی زمین چمن را لمس بیبی لایت مو کرد و به دوست و رفیق گذشته رسید – کسی که همه حالاتش را می دانست، وحشی ترین رویاهایش را شنیده پروتئین تراپی مو بود، او را دیده پروتئین تراپی مو بود.

با چشمان داغ، نفس نفس زده، در حال تقلا برای فرار از قفس. ; کسی که روح پسرانه غالباً با اطمینان احمقانه به او گوش می بالیاژ مو داد. کسی که می‌توانست ببیند، بشنود و احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما هرگز نگوید – یک رتریور کوچک قرمز در خانه مانده رنگ مو است. و پسر تکان خورد و آهی کشید تا به چشمان قهوه ای رنگش پاسخ دهد. نه! تنها پروتئین تراپی مو بودن برای انسان خوب نیست. رگه‌ای از ابر در حال حرکت آمد.

  رنگ موی دخترانه ساده

رنگ مشكي روي موي دكلره : نفسی از هوای خنک‌تر، و روح بی‌ثبات کوه، روز را مانند یک عصا تغییر بالیاژ مو داد. پسر با لرز، گیج و گیج از خواب بیدار کراتینه مو شد: کوه رویاهایش ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و سگش آنجا نپروتئین تراپی مو بود! مه سرد رانندگی دنیا را محو بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. باد قوی‌تر و قوی‌تر می‌کراتینه مو شد و سرمای مرطوب را از بین می‌برد. زیرا در فلات تاریک کوه هیچ چیز نیروی آن را شکست. رنگ پریده و متزلزل و کمی سفت به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد. سپس به آرامی با طوفان روبرو کراتینه مو شد.

به او دست نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که به عقب برگردد. تندبادها قوی‌تر می‌وزیدند، و از میان مه باران می‌بارید، در قطرات گزنده‌ای که نشانه‌هایی از طوفان بزرگ‌تر پروتئین تراپی مو بود. به آرامی وقتی خم کراتینه مو شد تا سینه اش را بگیرد، خون سرد گرم کراتینه مو شد و وقتی اولین رعد و برق از بالای سرش شکافت و خود را در غرش و غرش بی پایان در کلوف ها و تپه های اطراف گم بیبی لایت مو کرد، گرمی در قلبش آمد و نوری در چشمانش فرو رفت.

سپاسگزاری را خاموش کن که اینجا چیزی پروتئین تراپی مو بود که او می توانست با آن بجنگد و دوباره مرد نانو کراتین مو شود. در بالای جهان طوفان ها تمام خشم خود را به کار می بندند. تنها مه و باد و باران، رعد و برق و رعد و برق و تگرگ با هم می آیند – تگرگ وحشتناک بی رحم: آنجا، جایی که خرگوش پنهان کراتینه مو شده در علف ها ممکن رنگ مو است بداند که بالاترین چیز در تمام جهان خدرنگ مو است و نزدیک ترین چیز به طوفان رنگ مو است.

  بهترین رنگ مو روی موی طبیعی

علامت واضحی برای کشیدن رعد و برق – و با دانستن، به سمت دامنه های پناه گرفته می چرخد. اما پسر به راه کوچکی که یک جریان مسابقه ای برای هدایت او پروتئین تراپی مو بود فشار آورد. سپس در یک گروه از سنگ‌های شبح‌آلود و تار از مه ایستاد تا نوشیدند. و در حالی که خم کراتینه مو شد – با وجود تمام سیاهی طوفان – صورتش به سمت او پرید و برای یک لحظه در حوض کم عمق منعکس کراتینه مو شد.

رنگ مشكي روي موي دكلره : شعله آبی مایل به سفید رعد و برق که چشمان دردناک او را کور می بیبی لایت مو کرد، خش خش می بیبی لایت مو کرد. بوی ناخوشایند گوگرد در اطراف پخش کراتینه مو شد. و رعد و برق در بالای سرش او را گیج و بی نفس گذاشت. بی توجه به باران، پلک زدن سیاهی چشمانش، بی حرکت نشست تا سرش روشن نانو کراتین مو شود، و اندام ها زندگی شان را دوباره احساس کنند. و همانطور که منتظر پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱