↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو با حنا و قهوه

انواع رنگ مو با حنا و قهوه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو با حنا و قهوه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو با حنا و قهوه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو با حنا و قهوه : اما افسوس که بعد از آن، تبر که هنوز توسط جادوگر ظالم جادو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بدنم را دو نیم بیبی لایت مو کرد تا من روی زمین افتاد سپس جادوگر که از بوته ای نزدیک نظاره گر پروتئین تراپی مو بود با عجله بالا آمد و تبر را گرفت و بدنم را به چند تکه کوچک خرد بیبی لایت مو کرد و پس از آن به خیال اینکه بالاخره مرا ناپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، با خنده فرار بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : پسر گفت: هر چه طولانی تر، بهتر. “لطفاً درنگ مو استان را به من بگویید؟” چوب‌دار حلبی که به تخت حلبی‌اش تکیه بالیاژ مو داده و پاهای حلبی‌اش را روی هم گذاشته پروتئین تراپی مو بود، قول بالیاژ مو داد: «اگر می‌خواهی.» “من مدت زیادی رنگ مو است که تاریخم را نگفته ام،22زیرا همه اینجا تقریباً به اندازه من آن را می دانند. اما تو که غریبی لایت و هایلایت مو هستی، بدون شک کنجکاو لایت و هایلایت مو هستی که بدانی من چگونه اینقدر زیبا و سعادتمند کراتینه مو شدم.

انواع رنگ مو با حنا و قهوه

انواع رنگ مو با حنا و قهوه : قرار داشت و خدمتکار یک صندلی حلبی را جلوی میز گذاشت تا پسر خودش بنشیند. امپراطور صمیمانه گفت: “بخور، ای دوست سرگردان، و من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که این جشن مطابق میل شما خواهد پروتئین تراپی مو بود. من خودم غذا نمی خورم، به گونه ای ساخته کراتینه مو شده ام که برای زنده ماندن من نیازی به غذا ندارم. دوست مترسک. اما همه مردم وینکی من که از گوشت تشکیل کراتینه مو شده اند، مثل تو می خورند.

و بنابراین کمد حلبی من هرگز خالی نمی نانو کراتین مو شود، و غریبه ها همیشه از هر چیزی که در آن باکراتینه مو شد رنگ مو استقبال می کنند.21 پسر در حالی که واقعا گرسنه پروتئین تراپی مو بود مدتی در سکوت غذا خورد اما پس از اینکه اشتهایش تا حدودی سیر کراتینه مو شد گفت: “چطور کراتینه مو شد که اعلیحضرت از قلع ساخته کراتینه مو شد و هنوز زنده رنگ مو است؟” مرد حلبی پاسخ بالیاژ مو داد: این درنگ مو استان طولانی رنگ مو است.

  رنگ مو قهوه ای دودی تیره بدون دکلره

پس ماجراهای عجیبم را به نفع تو خواهم خواند.» ووت سرگردان که هنوز در حال خوردن پروتئین تراپی مو بود گفت: متشکرم. امپراطور شروع بیبی لایت مو کرد: “من همیشه از قلع ساخته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، زیرا در آغاز من مردی از گوشت و رنگ مو استخوان و خون پروتئین تراپی مو بودم و در کشور مونچکین اوز زندگی می بیبی لایت مو کردم. در آنجا از طریق تجارت، یک چوب شکن پروتئین تراپی مو بودم و کمک می بیبی لایت مو کردم.

سهم من برای آسایش مردم اوز با خرد بیبی لایت مو کردن درختان جنگل برای تهیه هیزم رنگ مو است که زنان با آن غذای خود را می پزند در حالی که بچه ها خود را در برابر آتش گرم می کنند. جنگل، و زندگی من پر محتوا پروتئین تراپی مو بود تا اینکه عاشق دختر زیبای مونچکین کراتینه مو شدم که نه چندان دور زندگی می بیبی لایت مو کرد.” “اسم دختر مونچکین چی پروتئین تراپی مو بود؟” از ووت پرسید.

این دختر، به قدری زیبا که وقتی پرتوهای خورشید بر او فرود آمد، غروب آفتاب سرخ کراتینه مو شد، با جادوگری قدرتمندی زندگی می بیبی لایت مو کرد که کفش های نقره ای می پوشید و کودک فقیر را برده خود بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. نیمی آمی مجبور پروتئین تراپی مو بود از صبح تا شب کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. را23جادوگر پیر شرق، کلبه‌اش را می‌شوید و جارو می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و غذایش را می‌پزد و ظرف‌هایش را می‌شوید.

انواع رنگ مو با حنا و قهوه : او مجبور کراتینه مو شد هیزم را هم ببرد تا اینکه یک روز او را در جنگل پیدا بیبی لایت مو کردم و عاشقش کراتینه مو شدم. بعد از آن، من همیشه هیزم زیادی برای نیمی آمی می آوردم و خیلی با هم دوست کراتینه مو شدیم. در نهایت از او خورنگ مو استم با من ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او با این کار موافقت بیبی لایت مو کرد، اما جادوگر اتفاقی صحبت های ما را شنید و او را بسیار عصبانی بیبی لایت مو کرد، زیرا نمی خورنگ مو است برده اش را از او بگیرند.

  رنگ مو مش سوزنی زیتونی

جادوگر به من دستور بالیاژ مو داد که دیگر هرگز به نیمی آمی نزدیک نشوم، اما من به او گفتم که ارباب خودم لایت و هایلایت مو هستم و هر کاری بخواهم انجام خواهم بالیاژ مو داد، بدون اینکه متوجه باشم که این یک روش بی دقت برای صحبت بیبی لایت مو کردن با یک جادوگر رنگ مو است. “روز بعد، هنگامی که در جنگل مشغول بریدن چوب پروتئین تراپی مو بودم، جادوگر ظالم تبر مرا طلسم بیبی لایت مو کرد.

به طوری که لیز خورد و پای ررنگ مو استم را قطع بیبی لایت مو کرد.” “چقدر وحشتناک!” ووت سرگردان فریاد زد. مرد حلبی موافقت بیبی لایت مو کرد: “بله، این یک بدبختی ظاهری پروتئین تراپی مو بود، زیرا هیزم شکن یک پا در تجارت او کاربرد چندانی نرنگ مو دارد. اما من اجازه نمی بالیاژ مو دادم که جادوگر به این راحتی من را تسخیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من مکانیک بسیار ماهری را می شناختم. آن طرف جنگل که دوست من پروتئین تراپی مو بود.

از یک پا به طرفش پریدم و از او کمک خورنگ مو استم.24و آن را هوشمندانه به بدن گوشتی من چسباند. مفاصلی در زانو و مچ پا داشت و تقریباً به اندازه پایی که از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم راحت پروتئین تراپی مو بود.” “دوست شما باید یک کارگر فوق العاده پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد!” ووت فریاد زد. امپراتور اعتراف بیبی لایت مو کرد: “او واقعاً پروتئین تراپی مو بود.” او یک حلبی‌ساز پروتئین تراپی مو بود و می‌توانست از قلع هر چیزی درست الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

وقتی به نیمی آمی برگشتم، دختر خوشحال کراتینه مو شد و دستانش را دور گردنم انداخت و مرا بوسید و اعلام بیبی لایت مو کرد که به من افتخار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جادوگر بوسه را دید و عصبانی تر از قبل پروتئین تراپی مو بودم. روز بعد وقتی برای کار به جنگل رفتم، تبر من در حالی که هنوز مسحور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، لیز خورد و پای دیگرم را قطع بیبی لایت مو کرد. دوباره روی پای حلبی ام پریدم به سمت دوست حلبی سازم که مهربان پروتئین تراپی مو بود. یک پای حلبی دیگر برایم درست بیبی لایت مو کرد و آن را به بدنم چسباند.

  رنگ مو فندقی تیره با هایلایت

انواع رنگ مو با حنا و قهوه : پس با خوشحالی به سمت نیمی امئی برگشتم که از پاهای درخشان من بسیار راضی پروتئین تراپی مو بود و قول بالیاژ مو داد که وقتی ازدواج بیبی لایت مو کردیم آنها را همیشه روغنی و صیقلی نگه رنگ مو دارد. اما جادوگر عصبانی تر پروتئین تراپی مو بود. بیشتر از همیشه، و به محض اینکه تبرم را بلند بیبی لایت مو کردم تا ریزش کنم، به اطراف پیچید و یکی از بازوهایم را قطع بیبی لایت مو کرد. حلبی ساز برای من یک بازوی حلبی درست بیبی لایت مو کرد و من زیاد نگران نپروتئین تراپی مو بودم.

زیرا نیمی آمی اعلام بیبی لایت مو کرد که هنوز هم من را دوست رنگ مو دارد. 25قلب مرد چوبی حلبی مشاهده تصویر فصل 2 امپراتور وینکی ها در درنگ مو استان خود مکث بیبی لایت مو کرد تا به قوطی روغن برسد و با آن مفصل های گلوی حلبی خود را با دقت روغن کاری بیبی لایت مو کرد، زیرا صدایش کمی جیر جیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. ووت سرگردان که گرسنگی خود را رفع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، با کنجکاوی فراوان این فرآیند روغن کاری را تماشا بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو با حنا و قهوه : اما از مرد حلبی التماس بیبی لایت مو کرد که به درنگ مو استان خود ادامه دهد.26 امپراطور که اکنون صدایش مثل یک زنگ واضح به نظر می‌رسد، ادامه بالیاژ مو داد: «جادوگر با کفش‌های نقره‌ای از من متنفر پروتئین تراپی مو بود که او را نادیده گرفته پروتئین تراپی مو بودم. بازو، و حلبی‌ساز نیز آن عضو را با قلع جایگزین بیبی لایت مو کرد، از جمله این دست‌های به هم پیوسته که می‌بینید از آنها رنگ مو استفاده می‌کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه