نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو سال

بهترین رنگ مو سال | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو سال را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو سال را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو سال : زیرا باید یک بالیاژ مو دادگاه انسانی تشکیل دهیم تا تصمیم بگیرد چه چیزی “دزدی” رنگ مو است. آیا این دزدی رنگ مو است که زمین را تصرف کنید و ساکنان آن را بکشید و زمین را برای خود سامبره مو بگیرید و برای همیشه به فرزندانتان بسپارید؟ بله، البته این دزدی رنگ مو است، شما می گویید; اما بلافاصله باید بیانیه خود را اصلاح کنید. دزدی نیست اگر سالها پیش انجام کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. در آن صورت، نتایج آن توسط قانون تقدیس کراتینه مو شده و برای همیشه تغییرناپذیر رنگ مو است.

رنگ مو : قوانین اخلاقی و حقوقی بشر را می توان با دستورات فرمانی که به سکان دار کشتی بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود مقایسه بیبی لایت مو کرد. شمال شرق به شمال، به او گفته می نانو کراتین مو شود؛ و اگر در شب باد کراتینه مو شدیدی برخرنگ مو است و کمان کشتی را به سمت ررنگ مو است هل بالیاژ مو داد، سکاندار باید چرخ را در جهت مخالف فشار دهد. اگر این کار را نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ممکن رنگ مو است متوجه نانو کراتین مو شود که کشتی او چرخیده رنگ مو است.

بهترین رنگ مو سال

بهترین رنگ مو سال : و در همین حین، روی پل کشتی، بر سر این سوال که کشتی باید به کدام بندر هدایت نانو کراتین مو شود و از چه نموداری رنگ مو استفاده نانو کراتین مو شود، مشاجره کراتینه مو شدیدی پیش می آید. قاعدتاً اعتماد به تشبیه خوب نیست، اما این تشبیه مفید رنگ مو است، زیرا به ما کمک می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا بفهمیم شرایط زندگی انسان چقدر سیال و متغیر رنگ مو است و مشکلاتی که او با آن مواجه می‌نانو کراتین مو شود چقدر دائمی و فوری رنگ مو است.

  مدل مو با رنگ سفید

به نقطه دیگری از جهان می رود. صبح روز بعد مسافران ممکن رنگ مو است از خواب بیدار شوند و کشتی را بر روی صخره ها بیابند – زیرا سکاندار در پیروی از دستورالعمل های خاص فرمان که دو یا سه هزار سال پیش در یک کتاب عبری برنگ مو استان آمده پروتئین تراپی مو بود اصرار داشت! اگر زندگی محصولی رنگ مو است که دائماً در حال تغییر رنگ مو است، پس قوانین حاکم بر رفتار نیز باید دائماً در حال تغییر باشند و اخلاق مشکل سازگاری مداوم با شرایط جدید و نیازهای جدید رنگ مو است.

اگر انسان آزاد رنگ مو است که روی این محیط در حال تغییر کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، باید در ساختن ابزارهای جدید و ابداع فرآیندهای جدید آزاد باکراتینه مو شد. در صورتی که انتخاب وظیفه عقل رنگ مو است در میان بسیاری از دوره های ممکن و بسیاری از انواع ممکن زندگی، پس واضح رنگ مو است که انسان وظیفه رنگ مو دارد تمام جزئیات قوانین و آداب و رسوم و قوانین اخلاقی خود را بررسی و تجدید نظر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

این البته در تضاد آشکار با آموزه های همه ادیان رنگ مو است. تا آنجا که من می دانم هیچ دینی وجود نرنگ مو دارد که تعلیم ندهد که رفتار انسان در برخی از امور برای همیشه توسط قدرت برتر ثابت کراتینه مو شده رنگ مو است و وظیفه انسان رنگ مو است که با این قوانین مطابقت داشته باکراتینه مو شد. حتی ارائه هر ایده دیگری نیز شرور رنگ مو است. در واقع، انجام این کار شرورترین چیز در جهان رنگ مو است.

  رنگ مو فندقی تنباکویی

بسیار خطرناکتر از هرگونه نقض واقعی کد، هر چه که باکراتینه مو شد. بیایید ببینیم که چگونه این کار در عمل انجام می نانو کراتین مو شود. اجازه دهید برای آزمایش ده فرمان را امتحان کنیم. این احکام حدود چهار هزار سال پیش بر روی لوح های سنگی حک کراتینه مو شده اند و گمان می رود که از آن زمان معتبر پروتئین تراپی مو بوده باشند. “تو نباید بکشی” یکی رنگ مو است.

دیگران آن را می‌گویند: «قتل نخواهی بیبی لایت مو کرد». و در این نسخه دوگانه ما به یکباره شاهد آغاز بحث و جدل بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. اگر کواکر لایت و هایلایت مو هستید، نسخه اول را می پذیرید، در حالی که اگر عضو ستاد کل ارتش کشور خود لایت و هایلایت مو هستید، نسخه دوم را می پذیرید. شما حق کشتن همنوعان خود را دارید، مشروط بر اینکه کسانی که قتل را انجام می دهند قبلاً یونیفورم خاصی پوشیده باشند.

بهترین رنگ مو سال : که نشان دهنده عملبیبی لایت مو کرد متمایز آنها به عنوان قاتل همنوعان خود باکراتینه مو شد. به عبارت دیگر، شما حق جنگ را حفظ می کنید. و در حال حاضر، وقتی وارد جنگ می‌شوید، متوجه می‌شوید که حق کشتن را حفظ می‌کنید، نه فقط با روش قدیمی شمشیر و گلوله، بلکه با رنگ مو استفاده از گازهای سمی که زندگی زنان و کودکان را ناپروتئین تراپی مو بود می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

تمام شهر در یک زمان پر رنگ مو است و همچنین، البته، شما حق قتل را حفظ می‌کنید، مشروط بر اینکه قتل رسماً توسط مردی که روی نیمکتی برافراشته می‌نشیند و ردای سیاه و شاید کلاه گیس پودری به سر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دستور بالیاژ مو داده و تأیید بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. شما در نظر می گیرید که با ابزار ساده پوشاندن این مرد در جامه سیاه و کلاه گیس پودری، به او قدرت قضاوت و تجدید نظر در شریعت الهی می دهید.

  رنگ مو قهوه ای خوشرنگ

به عبارت دیگر شما این قانون الهی را تابع عقل بشری می کنید; و اگر یکی از متعصبان مذهبی حاضر به این کار نباکراتینه مو شد، او را با نام وحشتناک “صلح طلب” صدا میزنید، و اگر بخواهد ایده خود را تبلیغ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او را به مدت ده یا بیست سال به زندان می اندازید، که در عمل به این معنی رنگ مو است که شما می کشید. او توسط اثرات آلایت و هایلایت مو هسته سوء تغذیه و عفونت سل. اگر به او دستور بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود.

که لباس مخصوص بپوکراتینه مو شد با کشتن، و از انجام این کار امتناع می کنید، او را “CO” خطاب می کنید، و او را قلدری می کنید و کتک می زنید، و شاید “درمان آب” را در سیاه چال های خود به او بدهید. یا این فرمان را بگیریم که زنا نکنیم. مطمئناً این قانونی رنگ مو است که ما می توانیم در مورد آن توافق کنیم! اما در حال حاضر متوجه می‌شویم که زوج‌های متاهل ناراضی تمایل به جدایی تمام دکلره مو دارند.

و اگر به آنها اجازه جدایی ندهیم، در واقع باعث ارتکاب زنای بسیار بیشتر از موارد دیگر می‌شویم. بنابراین، حکمای ما گرد هم می‌آیند و این قانون الهی را مورد بازنگری قرار می‌دهند و تصمیم می‌گیرند که اگر مردی زن دیگری بگیرد، زنا نیست، مشروط بر اینکه از قاضی کاغذ حکاکی کراتینه مو شده باکراتینه مو شد که اجازه این کار را به او بدهد.

  رنگ مو سبز تیره

اما برخی از پیروان دین از پذیرفتن این حق انسان فانی صرف خودداری می کنند. کلیسای کاتولیک تلاش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا قوانین خود را اجرا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اعلام می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که افرادی که طلاق می گیرند و دوباره ازدواج می کنند واقعاً در زنا زندگی می کنند و مرتکب گناه مرگبار می شوند. کلیسای اسقفی تا این حد پیش نمی رود. به طرف بی گناه طلاق اجازه می دهد که دوباره ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بهترین رنگ مو سال : سایر کلیساها راضی لایت و هایلایت مو هستند که قوانین ایالتی را همانطور که لایت و هایلایت مو هست بپذیرند. آیا آشکار نیست که همه این گروه ها عقل بشری را در تفسیر و تجدید نظر در احکام الهی خود به کار می برند و چیزی جز عقل انسانی نتمام دکلره مو دارند؟ یا قانون را در نظر سامبره مو بگیرید، «دزدی نکن». مطمئناً همه ما می توانیم با آن موافق باشیم! اجازه دهید این کار را انجام دهیم؛ اما توافق ما ما را به جایی نمی رساند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱