↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دارچینی

رنگ مو دارچینی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دارچینی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دارچینی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

20 آوریل 2024

رنگ مو دارچینی : وقتی او را می دیدید او را خواهید دید. سیب زمینی ها را پوست می گرفت، دستش را دور سطل می گرفت و با پاهایش حرکات غیر مذهبی انجام می بالیاژ مو داد.” یک خنده کلی وجود داشت که لوئیس به آن ملحق کراتینه مو شد. جارویس زیر خنده زیر لب زمزمه بیبی لایت مو کرد: “یک خانم مسنی که به اینجا می آید این بستنی را برای کیت فرستاد، چون شنیده پروتئین تراپی مو بود که می آیی.

رنگ مو : خیلی خوب رنگ مو است، نه؟” اشک در چشمان لوئیس می لرزید. IV سپس نیم ساعت بعد در کلیسای کوچک همه چیز ناگهان خراب کراتینه مو شد. چندین سال از حضور لوئیس در می گذشت و در ابتدا از هیولای درخشان با نقطه مرکزی سفید، هوای غنی و سنگین از بخور، و خورشیدی که از پنجره شیشه ای رنگارنگ سنت فرانسیس خاویر می تابد هیجان زده کراتینه مو شد.

رنگ مو دارچینی

رنگ مو دارچینی : علاوه بر این، من متخصص نیستم.” کیث با جدیت گفت: “مطمئنم که به هر حال برای روح جیمی بهترین نخواهد پروتئین تراپی مو بود.” “او مایل رنگ مو است در مورد چیزهایی مانند شیمی فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها تازه شروع به انجام – مکسی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اینطور نیست، جیمی؟ – زمانی که راهب کراتینه مو شد، و تمام سال اولش او را آزار می بالیاژ مو داد.

بالای سرش و با ردیاب قرمز گرم روی قیطون مرد مقابلش افتاد، اما در اولین نت های به نظر می رسید وزنه سنگینی بر روح او فرود می آید. کیت در سمت ررنگ مو است و جارویس جوان در سمت چپ او قرار داشت و نگاهی ناآرام به هر دوی آن‌ها رپروتئین تراپی مو بود. من چمه؟ او بی صبرانه فکر بیبی لایت مو کرد. او دوباره نگاه بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو دارچینی : آیا سردی خاصی در نیمرخ هر دوی آنها وجود داشت که قبلاً متوجه آن نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – رنگ پریدگی در دهان و حالتی کنجکاو در چشمان آنها؟ کمی لرزید: آنها مثل مرده پروتئین تراپی مو بودند. او احساس بیبی لایت مو کرد که روحش ناگهان از روح کیث دور کراتینه مو شده رنگ مو است. این برادرش پروتئین تراپی مو بود – این، این شخص غیرطبیعی.

  رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره روشن

خودش را در یک خنده کوچک گرفتار بیبی لایت مو کرد. “مرا چه می نانو کراتین مو شود؟ چه مرگمه؟” دستش را روی چشمانش گذاشت و وزنش بیشتر کراتینه مو شد. بخور او را بیمار بیبی لایت مو کرد و یک یادداشت سرگردان و ژنده‌دار از یکی از تنورهای گروه کر مانند فریاد یک مبالیاژ مو داد تخته سنگ روی گوشش رنده کراتینه مو شد.

رنگ مو دارچینی : بی قراری بیبی لایت مو کرد و دستش را به سمت موهایش برد و پیشانی اش را لمس بیبی لایت مو کرد و رطوبت روی آن پیدا بیبی لایت مو کرد. «اینجا گرم رنگ مو است، مثل دوغ.» دوباره خنده ی ضعیفی را سرکوب بیبی لایت مو کرد و سپس در یک لحظه سنگینی روی قلبش ناگهان به ترس سردی فرو رفت. . . . آن شمع روی محراب پروتئین تراپی مو بود.

همه چیز اشتباه پروتئین تراپی مو بود – اشتباه. چرا کسی آن را ندیده رنگ مو است؟ چیزی در آن وجود داشت . چیزی از آن بیرون می آمد و از بالای آن شکل می گرفت. او سعی بیبی لایت مو کرد با وحشت در حال افزایش خود مبارزه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به خودش گفت این فتیله رنگ مو است. اگر فتیله صاف نپروتئین تراپی مو بود، شمع‌ها کاری می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – اما این کار را نمی‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند!

رنگ مو دارچینی : با سرعتی بی‌حساب، نیرویی در درونش جمع می‌کراتینه مو شد، نیرویی عظیم و جذب‌کننده، که از هر حواس، هر گوشه‌ای از مغزش بیرون می‌کشید، و همانطور که در درونش بالا می‌رفت، دافعه‌ی وحشتناکی را احساس بیبی لایت مو کرد. او بازوهایش را به پهلوی خود نزدیک بیبی لایت مو کرد و از کیث و جارویس فاصله گرفت. یه چیزی تو اون شمع . . . او به جلو خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

در لحظه ای دیگر احساس بیبی لایت مو کرد که به سمت آن جلو می رود – آیا کسی آن را ندید؟ . . . هر کسی؟ “اوه!” او فضایی را در کنار خود احساس بیبی لایت مو کرد و چیزی به او گفت که جارویس نفس نفس زده و خیلی ناگهانی نشسته رنگ مو است. . . سپس زانو زده پروتئین تراپی مو بود و در حالی که هیولای شعله ور به آرامی محراب را در دستان کشیش رها می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی قرمز زنانه

رنگ مو دارچینی : صدای تند تند در گوش هایش شنید – کوبیدن ناقوس ها مانند ضربات چکش پروتئین تراپی مو بود. . . و سپس در لحظه ای که ابدی به نظر می رسید، سیل عظیمی بر قلبش می پیچید – فریادی در آنجا بلند کراتینه مو شد و شلاق هایی مانند امواج. . . . . . او داشت صدا می‌زد، احساس بیبی لایت مو کرد که کیث را صدا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، لب‌هایش کلماتی را به زبان می‌آورد.

که نمی‌آمدند: “کیث! اوه، خدای من! کیث !” ناگهان متوجه حضور تازه‌ای کراتینه مو شد، چیزی بیرونی، در مقابلش، کامل کراتینه مو شده و با ردپای قرمز گرم بیان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. سپس او دانست. این پنجره سنت فرانسیس خاویر پروتئین تراپی مو بود. ذهنش به آن چنگ زد، در نهایت به آن چسبید، و احساس بیبی لایت مو کرد که دوباره بی‌وقفه و ناتوان، کیت، کیث را صدا می‌زند!

رنگ مو دارچینی : سپس از یک سکون کراتینه مو شدید صدایی آمد: « خدایا متبارک باد. » با صدای غرشی تدریجی، پاسخ به کراتینه مو شدت در نمازخانه به صدا درآمد: «خوشا تبارک و تعالی». کلمات فوراً در قلب او آواز خواندند. عود به طرزی عارفانه و شیرین روی هوا گذاشته کراتینه مو شد و شمع روی محراب خاموش کراتینه مو شد . «نام مقدس او مبارک باد». «نام مقدس او مبارک باد».

همه چیز در یک مه در حال چرخش تار کراتینه مو شد. با صدایی نیمه نفس و نیمه گریه روی پاهایش تکان خورد و به عقب در آغوش دراز کراتینه مو شده ناگهانی کیث چرخید. V “بی حرکت دراز بکش، بچه.” دوباره چشمانش را بست. او روی چمن‌های بیرون پروتئین تراپی مو بود، روی بازوی کیث بالش گذاشته پروتئین تراپی مو بود و ریگان سرش را با حوله‌ای سرد می‌مالید.

  رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم سبز

رنگ مو دارچینی : او به آرامی گفت: “حالم خوب رنگ مو است.” “می دانم، اما فقط یک دقیقه بیشتر دراز بکش. آنجا خیلی گرم پروتئین تراپی مو بود. جارویس هم آن را احساس بیبی لایت مو کرد.” وقتی ریگان دوباره او را با حوله لمس بیبی لایت مو کرد، خندید. او تکرار بیبی لایت مو کرد: “حالم خوب رنگ مو است.” اما با وجود اینکه آرامشی گرم در ذهن و قلبش فرو می‌رفت، احساس می‌بیبی لایت مو کرد که به طرز عجیبی شکسته و تنبیه کراتینه مو شده رنگ مو است.

گویی کسی روح برهنه‌اش را نگه داشته و خندیده رنگ مو است. VI نیم ساعت بعد او با تکیه بر بازوی کیث در مسیر طولانی مرکزی به سمت دروازه راه رفت. آهی کشید: «بعدازظهر خیلی کوتاهی پروتئین تراپی مو بود، و من خیلی متاسفم که مریض پروتئین تراپی مو بودی، لوئیس. “کیث، من الان احساس خوبی دارم، واقعاً، کاش نگران نباشی.” “پسر بیچاره. من متوجه نکراتینه مو شدم.

رنگ مو دارچینی : که بعد از سفر گرمت به اینجا و همه چیز، خدمت طولانی برای تو خواهد پروتئین تراپی مو بود.” او با خوشحالی خندید. “حدس می‌زنم حقیقت این رنگ مو است که من زیاد به عادت ندارم. دسته جمعی محدودیت اعمال مذهبی من رنگ مو است.” مکثی بیبی لایت مو کرد و سریع ادامه بالیاژ مو داد: “نمی‌خواهم شوکه‌ت کنم، کیت، اما نمی‌توانم به تو بگویم چقدر – کاتولیک پروتئین تراپی مو بودن چقدر ناخوشایند رنگ مو است.

واقعاً به نظر نمی‌رسد که دیگر صدق نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برخی از وحشی‌ترین پسرها تا آنجایی که اخلاقیات پیش می‌رود. من می دانم که کاتولیک لایت و هایلایت مو هستند و باهوش ترین پسرها – منظورم آنهایی رنگ مو است که زیاد فکر می کنند و می خوانند، به نظر می رسد دیگر به هیچ چیز اعتقاد نتمام دکلره مو دارند. به من بگو. اتوبوس تا نیم ساعت دیگر اینجا نیست.

رنگ مو دارچینی : روی نیمکتی کنار مسیر نشستند. “به عنوان مثال، جرالد کارتر، او یک رمان منتشر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه