نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

سالن زیبایی محدوده سعادت آباد

سالن زیبایی محدوده سعادت آباد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی محدوده سعادت آباد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی محدوده سعادت آباد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی محدوده سعادت آباد : آنگاه آن دوشیزه نزدیک کراتینه مو شد و چون به او نگاه بیبی لایت مو کرد، چشمان آهو آن روز در جنگل پروتئین تراپی مو بود. او به آرامی زمزمه بیبی لایت مو کرد: به لطف خود مرا رها کن و مرا نکش. و شاهزاده سخنان او را به یاد آورد و قلبش پر از شادی کراتینه مو شد. و ملکه، مادرش، آنها را تماشا بیبی لایت مو کرد و لبخند زد. جغد و عقاب روزی روزگاری در کشوری که در آن برف ماه‌های زیادی در سال می‌بارد، یک جغد و یک عقاب زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : اگرچه آنها از بسیاری جهات بسیار متفاوت پروتئین تراپی مو بودند، اما به دوستان خوبی تبدیل کراتینه مو شدند، و در نهایت خانه ای را با هم راه اندازی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، یکی روز را در شکار و دیگری شب را. به این ترتیب، آنها چیز زیادی از یکدیگر نمی دیدند – و شاید برای این کار توافق آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما به هر حال آنها کاملاً خوشحال پروتئین تراپی مو بودند و فقط یک چیز یا بهتر بگوییم دو چیز می خورنگ مو استند و آن یک همسر برای هر کدام پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی محدوده سعادت آباد

سالن زیبایی محدوده سعادت آباد : عقاب گفت: «من واقعاً وقتی عصر به خانه می آیم و خانه را تمیز می کنم خیلی خسته لایت و هایلایت مو هستم. جغد پاسخ بالیاژ مو داد: “و من در سحر بعد از یک شکار طولانی شبانه خیلی خواب آلود لایت و هایلایت مو هستم و نمی توانم شروع به جارو بیبی لایت مو کردن و گرد و غبار کنم.” و هر دو تصمیم گرفتند که همسری داشته باشند. آنها در اوقات فراغت خود به سوی خانم های جوان آشنای خود پرواز می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  سالن زیبایی ابیش ساره بیات

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

اما دختران همگی اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که یک شوهر را به دو شوهر ترجیح می دهند. پرندگان بیچاره شروع به ناامیدی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زمانی که یک روز بعد از ظهر، پس از اینکه با هم برای شکار شگفت‌انگیز رفته پروتئین تراپی مو بودند، دو خواهر را یافتند که روی دو تخت خود به خواب رفته پروتئین تراپی مو بودند. عقاب به جغد و جغد به عقاب نگاه بیبی لایت مو کرد. آنها گفتند: “اگر فقط با ما بمانند.

سالن زیبایی محدوده سعادت آباد : همسر سرمایه خواهند داشت.” و آنها پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا خودشان را بشویند و قبل از بیدار کراتینه مو شدن دخترها خودشان را باهوش کنند. خواهران ساعت های زیادی می خوابیدند، زیرا آنها از شهری که به ندرت وجود داشت، راه طولانی را طی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. [ 237]هر چیزی برای خوردن، و احساس ضعف و خستگی.

لینک مفید : سالن زیبایی گل سعادت اباد

اما آنها چشمان خود را باز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دو پرنده را دیدند که آنها را تماشا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “امیدوارم شما رنگ مو استراحت بیبی لایت مو کرده باشید؟” جغد مودبانه پرسید. دخترها پاسخ بالیاژ مو دادند: “اوه، بله، متشکرم.” فقط ما خیلی گرسنه ایم. فکر می‌کنی می‌توانیم چیزی برای خوردن داشته باشیم؟ ‘قطعا!’ عقاب جواب بالیاژ مو داد و او به یک خانه مزرعه در یک یا دو مایل دورتر پرواز بیبی لایت مو کرد و لانه ای از تخم ها را در منقار قوی خود آورد.

  آرایشگاه زنانه رودکی تهران

سالن زیبایی محدوده سعادت آباد : در حالی که جغد در حالی که یک دیگ حلبی را گرفته پروتئین تراپی مو بود به کلبه ای رفت که پیرزنی و گاوش در آن زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با ورود به سوله کنار پنجره، دیگ را در سطل شیر تازه ای که آنجا پروتئین تراپی مو بود فرو برد. دخترها آنقدر از مهربانی و زیرکی میزبانشان خوشحال کراتینه مو شدند که وقتی پرنده ها پرسیدند آیا با آنها ازدواج می کنند و برای همیشه در آنجا می مانند، بدون اینکه فکری به حال خود کنند پذیرفتند.

لینک مفید : سالن زیبایی پگاه سعادت آباد

پس عقاب خواهر کوچکتر و جغد بزرگتر را به همسری گرفت و هرگز خانه ای آرامتر از خانه آنها نپروتئین تراپی مو بود! همه چیز برای چندین ماه خوب پیش رفت و سپس همسر عقاب صاحب یک پسر کراتینه مو شد، در حالی که در همان روز، همسر جغد قورباغه ای به دنیا آورد که او را مستقیماً در حاشیه رودخانه ای در نزدیکی قرار بالیاژ مو داد، همانطور که به نظر نمی رسید.

سالن زیبایی محدوده سعادت آباد : برای دوست داشتن خانه بچه ها هر دو به سرعت رکراتینه مو شد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و هیچ وقت از بازی بیبی لایت مو کردن با هم خسته نکراتینه مو شدند و هیچ همراه دیگری نمی خورنگ مو استند. یک شب در بهار، وقتی یخ ها آب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و برف تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، خواهران در خانه چرخیدند و منتظر بازگشت شوهرانشان پروتئین تراپی مو بودند. اما با وجود اینکه مدتها تماشا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، نه جغد و نه عقاب هرگز نیامدند.

  سالن های زیبایی جنت اباد شمالی

لینک مفید : سالن زیبایی صورتی سعادت آباد

نه آن روز، نه آن روز، نه آن روز و نه آن روز. سرانجام همسران تمام امید خود را از بازگشت قطع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما چون زنان عاقل پروتئین تراپی مو بودند، ننشستند و گریه کنند، بلکه فرزندان خود را صدا زدند و به راه افتادند و عزم خود را جزم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا تمام دنیا را بجویند تا شوهران گمکراتینه مو شده پیدا شوند. [ 238]حالا زنان نمی‌دانستند پرنده‌های گمکراتینه مو شده به کدام سمت رفته‌اند.

سالن زیبایی محدوده سعادت آباد : اما می‌دانستند که در فاصله‌ای دورتر، جنگلی انبوه رنگ مو است که می‌توان شکار خوبی را در آن یافت. مکانی محتمل به نظر می رسید که آنها را بیابند، یا به هر حال ممکن رنگ مو است چیزی از آنها بشنوند، و با این فکر که تمام دکلره مو دارند کاری انجام می دهند به سرعت جلو رفتند. ناگهان خواهر جوان که کمی جلوتر پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی فرزانه در سعادت اباد

فریاد تعجب برانگیخت. اوه به آن دریاچه نگاه کن! او گفت: “ما هرگز از آن عبور نخواهیم بیبی لایت مو کرد.” پیر پاسخ بالیاژ مو داد: «بله، این کار را می کنیم. ‘من می دونم باید چیکار کنم.’ و یک تکه ریسمان بلند از جیبش درآورد و آن را در دهان قورباغه محکم بیبی لایت مو کرد، مثل یک بیت. او در حالی که خم کراتینه مو شد تا او را داخل دریاچه قرار دهد، گفت: “باید از طریق دریاچه شنا کنید.

  سالن زیبایی ثمین تهرانپارس

سالن زیبایی محدوده سعادت آباد : و ما در خط پشت سر شما قدم خواهیم زد.” و همینطور هم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، تا اینکه به وسط دریاچه رسیدند، وقتی پسر قورباغه ایستاد. او با عبوس گریه بیبی لایت مو کرد: “من آن را دوست ندارم و بیشتر از این نمی روم.” و مادرش مجبور کراتینه مو شد قبل از اینکه دوباره ادامه دهد، همه چیزهای خوب را به او قول می بالیاژ مو داد. وقتی بالاخره به آن طرف رسیدند.

لینک مفید : سالن زیبایی ویونا ونک

زن جغد خط را از دهان قورباغه باز بیبی لایت مو کرد و به او گفت که ممکن رنگ مو است رنگ مو استراحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در کنار دریاچه بازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا آنها از جنگل برگردند. سپس او و خواهرش و پسر به راه افتادند و جنگل بزرگی جلوی آنها پروتئین تراپی مو بود. اما آنها تا این لحظه خیلی خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و از دیدن مقداری دود که از یک کلبه کوچک جلوی آنها بلند می نانو کراتین مو شود احساس خوشحالی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

سالن زیبایی محدوده سعادت آباد : زن عقاب گفت: «بیایید وارد شویم و کمی آب بخواهیم. و در آنها رفتند. داخل کلبه آنقدر تاریک پروتئین تراپی مو بود که در ابتدا چیزی نمی دیدند. اما در حال حاضر صدای غرغر ضعیفی را از گوشه ای شنیدند. هر دو خواهر برگشتند تا نگاه کنند، و در آنجا، با بال و پا بسته و چشمانشان گود رفته، شوهرهایی پروتئین تراپی مو بودند که به دنبال آنها پروتئین تراپی مو بودند.

  آرایشگاه زنانه در خیابان ولیعصر

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱