↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر

لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر : زیرا هیچ کدام از آنها تا دو یا سه مایلی دورتر از آن نقطه نپروتئین تراپی مو بودند، نه چراگاه و نه آب. فرانک تکرار بیبی لایت مو کرد: «بدون آب، این یک مزیت مشکوک رنگ مو است، اینطور نیست؟ تعجب می‌کنم چه بنوشیم؟» هوتنتوت در پاسخ فقط پوزخند زد. و با جدا بیبی لایت مو کردن چاقویی که همیشه به کمربند نیک آویزان پروتئین تراپی مو بود، شروع به الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندن در زمین در میان سنگ ها بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : در عرض چند دقیقه چندین ریشه گرد، یا بهتر رنگ مو است بگوییم کروی شکل، به دور دو یا سه فوت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اینها را با چاقو باز بیبی لایت مو کرد و داخل آن را که ظاهری سفید داشت و نرم و خمیری پروتئین تراپی مو بود نشان بالیاژ مو داد. پسرها به محض این که این را روی لب های خود اعمال نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، فریادهای شادی را سر بالیاژ مو دادند. نیک بانگ گفت: «این نوع توست. “این مانند یک خربزه خوشمزه رنگ مو است.

لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر

لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر : فقط دو برابر با طراوت رنگ مو است.” فرانک فریاد زد: “اوماتوکو، تو یک ترامپ لایت و هایلایت مو هستی.” اگر بتوانید اینها را فقط در بازار کاونت گاردن بفروشید، ثروتمند خواهید کراتینه مو شد. هیچ کس که بتواند آنها را بگیرد دیگر آب نمی خورد.» وارلی پرسید: “آنها چه نامیده می شوند، چارلز.” “آیا قرار رنگ مو است با آنها در جای دیگری در آفریقای جنوبی ملاقات نانو کراتین مو شود یا فقط اینجا؟” دکتر پاسخ بالیاژ مو داد: “من معتقدم که ریشه “مارکوا” نامیده می نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

و تقریباً در هر محله ای که کمپروتئین تراپی مو بود آب وجود رنگ مو دارد یافت می نانو کراتین مو شود. یکی دیگر از آن عنایات شگفت‌انگیز حکمت الهی برای حوائج مخلوقاتش رنگ مو است که این سرزمین سرشار از آن رنگ مو است. در برخی از نقاط، حیوانات وحشی که گیاهخوار لایت و هایلایت مو هستند، به طور مداوم این ریشه ها را الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده و می بلعند. ونگلت به من گفت که یک بار به قبیله ای از هوتنتوت ها برخورد بیبی لایت مو کرد که کاملاً بدون آب زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  شماره آرایشگاه زنانه تهران

لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر : گیاهان آبدار حتی مایعات کافی را برای گاوها تامین می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. فرانک گفت: «خب، این خیلی عالی رنگ مو است. «اعلام می‌کنم که از این یک ریشه بیشتر احساس شادابی می‌کنم تا اینکه یک سطل آب نوشیده باشم. آیا در راه روستای شما، اوماتوکو، دیگر از این ریشه ها وجود رنگ مو دارد؟» روستای اوماتوکو، یک، دو روز دیگر. بدون ریشه، آب فراوان. “خب، من فکر می کنم که همینطور خواهد پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه میدان ونک

اما این چیزی رنگ مو است که ارزش دانستن رنگ مو دارد، اگر کسی خود را در جایی بیابد که آب نباکراتینه مو شد.» روز بعد در طلوع خورشید راه خود را از سر گرفتند و نیمه روز خود را روی دامن رکراتینه مو شد متراکم آلوئه و زیرچوب که به ندرت بیش از پنج فوت ارتفاع داشت توقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر : در اینجا آنها در کنار چشمه ای نشستند که از یک صخره آهکی به یک حوض کوچک طبیعی سرازیر کراتینه مو شد و از آنجا خود را در همه جهات پخش بیبی لایت مو کرد و یک فرش زمردی غنی را برای چند فوت دور نگه داشت، اما به زودی در شن ها ناپدید کراتینه مو شد. وارلی با کنجکاوی به ردپای‌های متعدد در هر شکل و اندازه‌ای که مرزهای چشمه با آن‌ها بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : لیست آرایشگاه های زنانه شهرک غرب

  سالن آرایش ارکیده جردن

گفت: «شب اینجا بازدیدکنندگان زیادی تمام دکلره مو دارند. «این باید یک منظره کنجکاو باکراتینه مو شد که شاهد چنین گردهمایی باشیم . فقط تصور می‌کنم حیوانات ترسوتر مطمئن می‌شوند که شیرها و پلنگ‌ها قبل از اینکه خودشان به اینجا بیایند به خوبی از سر راه خود خارج کراتینه مو شده‌اند.» «آن خوار از کدام موجودی رنگ مو است؟» فرانک پرسید و به یک علامت عریض و عمیق اشاره بیبی لایت مو کرد.

لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر : که بسیار بزرگتر از بقیه پروتئین تراپی مو بود. «این مسیر حیوانی رنگ مو است که من آن را نمی‌شناسم». جراح گفت: “این مسیر یک جانور نیست.” “مگر اشتباه نکنم، این قرص شترمرغ رنگ مو است – اینطور نیست، اوماتوکو؟” «بله، شترمرغ، اینجا زیاد رنگ مو است. اونجا رو ببین.» در حالی که صحبت می بیبی لایت مو کرد به قسمتی دوردست از بوته اشاره بیبی لایت مو کرد، جایی که ممکن رنگ مو است سر گروهی از شترمرغ ها دیده نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : بهترین آرایشگاه زنانه منطقه پونک

که به راحتی در امتبالیاژ مو داد آن حرکت می کنند و در حال گشتن لایت و هایلایت مو هستند. «آه، شترمرغ! منظورت این نیست.» فرانک با هیجان زیاد شروع به کار بیبی لایت مو کرد. من هرگز شترمرغ ندیدم. من می خواهم یکی را فراتر از هر چیزی ببینم! چارلز نمیتونیم یکی شلیک کنیم؟ آیا آنها کاملاً خارج از شات لایت و هایلایت مو هستند؟» لاوی گفت: «بسیار دور از آن رنگ مو است که در حین تلاش ارزشش را داشته باکراتینه مو شد. «اما ممکن رنگ مو است یک یا دو مورد را با یک مکر به زمین بزنیم.

لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر : اگر شما چهار نفر خود را به هر طرف به سمت ررنگ مو است پخش کنید و آنها را به این طرف برانید، من می‌توانم آنجا را پشت صخره پنهان کنم و یکی را در حالی که آنها می‌گذشتند پایین بیاورم. آیا نمی توان آن را مدیریت بیبی لایت مو کرد، اوماتوکو؟ «یک، دو، سه، چهار شترمرغ را از این طریق می راند. اوماتوکو یک، دو را با تیر و کمان می ککراتینه مو شد.

  سالن زیبایی مهتاب سعادت اباد

لینک مفید : شماره تلفن آرایشگاه زنانه در ولنجک

اوماتوکو از دست نده.» “چه، به نظر شما تیر و کمان شما بهتر از تفنگ چارلز رنگ مو است؟” نیک فریاد زد؛ “خب، به هر حال این قوی می نانو کراتین مو شود.” وارلی گفت: “من به شما می گویم که این یک فرصت معروف برای شما خواهد پروتئین تراپی مو بود تا مسابقه ای را برگزار کنید که روز گذشته برای آن بسیار مضطرب پروتئین تراپی مو بودید. تو و چارلز هر دو پشت صخره در آنجا پنهان خواهید کراتینه مو شد و فرانک، نیک و من یک قطب نما می آوریم.

لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر : شترمرغ ها را از کنار شما می رانیم. سپس خواهیم دید کدام یک طولانی ترین و واقعی ترین عکس را خواهد گرفت. چی میگی چارلز؟» لاوی با خنده گفت: «مطمئنم مخالفتی ندارم. فقط امیدوارم محاکمه علیه من پیش نرود. بسیار شرم آور رنگ مو است که با تیر و کمان مورد ضرب و شتم قرار بگیریم. من هرگز نباید آخرین آن را بشنوم.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه در شهرک غرب تهران

انتظار دارم!» وارلی با خنده متقابل گفت: «نترس، چارلز، هیچ ترسی از آن وجود نرنگ مو دارد. “خب، حالا اجازه دهید ما پیاده شویم. اگر شما سمت ررنگ مو است را سامبره مو بگیرید، نیک، و شما، فرانک، سمت چپ، من وسط را می گیرم، و با هم به آنها خواهیم رسید. شیر بهتر رنگ مو است اینجا بماند.

لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر : سه پسر بر این اساس حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بی سروصدا از لابه لای کفپوش خزیدند. در فاصله ای بسیار دور که حتی شترمرغ های گوش زود هم نتوانند آنها را درک کنند، تا اینکه همه به مکان های تعیین کراتینه مو شده خود رسیدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه