نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ تنباکویی بدون دکلره

رنگ تنباکویی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ تنباکویی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ تنباکویی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ تنباکویی بدون دکلره : ماشین‌آلات و مواد می‌خرید، و پیشاپیش هزینه نیروی کار را پرداخت می‌بیبی لایت مو کرد. او می دانست که قرار رنگ مو است آن را بدست آورد و بانک ها بر اساس شهرت و ارزش شناخته کراتینه مو شده اموالش به او اعتماد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما اگر پدر قصد داشت با فدراسیون بجنگد، ممکن پروتئین تراپی مو بود فراموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بانکی در ایالت کالیفرنیا وجود رنگ مو دارد. او باید برای همه چیز پول نقد بپردازد.

رنگ مو : این پروتئین تراپی مو بود که در داخل فدراسیون برای توافق با مردان کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همه چیزهای دیگر را رها می بیبی لایت مو کرد و به شهر فرشته می رفت و می دید که چه کاری می تواند انجام دهد. او فکر می‌بیبی لایت مو کرد که هشت ساعت روز منصفانه رنگ مو است، و از مقیاس دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی حمایت می‌بیبی لایت مو کرد تا درآمد مردان در معرض نوسان نباکراتینه مو شد.

رنگ تنباکویی بدون دکلره

رنگ تنباکویی بدون دکلره : کمیته با این وعده ها خوشحال کراتینه مو شد و دست بالیاژ مو دادن همه اطراف پروتئین تراپی مو بود. اگر به حال خودش رها نانو کراتین مو شود، متوجه می شوید که جی. آرنولد راس احتمالاً هرگز این موقعیت پیشرفته را نمی گرفت. ذهن او روی پولش پروتئین تراپی مو بود – یا کارهایی که می خورنگ مو است انجام دهد، و اینکه پولش او را قادر می ساخت. احتمالاً همانطور که قبلاً انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود..

  رنگ مروارید در جدول

با جمعیت خود می رفت. اما بانی وجود داشت، یک “ایده آلیست کوچک”. بانی از مردها خوشش می آمد و مردها هم او را دوست داشتند و پدر به این علاقه متقابل افتخار می بیبی لایت مو کرد و می توانست برای بانی احساساتی باکراتینه مو شد، جایی که هرگز آرزوی حضور برای خودش را هم نمی بیبی لایت مو کرد. علاوه بر این، پل نیز وجود داشت که از همان ابتدا طرف مردان را می شناخت.

و بانی اصرار داشت که پل را به زندگی آنها بیاورد، از پل سؤال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و او را وادار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که دقیقاً چیزهایی را بگوید که در غیر این صورت احساس آزادی برای گفتن نداشت. بنابراین پل به نیرویی در آگاهی پدر تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و بنابراین پدر قول بالیاژ مو داد برای کمک به مردان تلاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او برای اولین بار در جلسه اتحادیه کارگری خود شرکت بیبی لایت مو کرد. شب پروتئین تراپی مو بود و تا ساعت یک بامبالیاژ مو داد ادامه داشت.

و روز بعد که شنبه پروتئین تراپی مو بود، بانی به شهر آمد و پدرش را در هتل ملاقات بیبی لایت مو کرد و درنگ مو استان آنچه اتفاق افتاده پروتئین تراپی مو بود را شنید. به نظر می رسد که اکثر کارفرمایان نفت دقیقاً مانند جی. آرنولد راس پروتئین تراپی مو بودند، زیرا اداره اتحادیه خود را به دیگران واگذار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در این جلسه حساس بیش از چهل نفر حضور نداشتند و گروه غالب را نمایندگان “پنج بزرگ” تشکیل می بالیاژ مو دادند.

  رنگ مو صورتی چرکی

رنگ تنباکویی بدون دکلره : رئیس، و مشخصاً مردی که سازمان را اداره می بیبی لایت مو کرد، وکیل اکسلسیور پیت پروتئین تراپی مو بود که صاحب یک چاه کوچک پروتئین تراپی مو بود، احتمالاً برای اینکه به او سرپا بماند. او گروهی داشت که سرنخ را از او گرفتند و با او رای بالیاژ مو دادند. بابا گفت: این یک ماجرای غلتک بخار پروتئین تراپی مو بود. بانی تمام جزئیات را می‌خورنگ مو است و پدرش را با سؤالات مطرح می‌بیبی لایت مو کرد. پدر تا آنجایی که می‌توانست.

با درایت از مردها خواهش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و دقیقاً دو نفر از اپراتورها را در جمع پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که می‌خورنگ مو استند، بسیار ترسو، با دیدگاه او موافقت کنند. برای گروه حاکم او چیزی شبیه یک مرتد به نظر می رسید، و آنها به همان اندازه اشاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. پدر توضیح بالیاژ مو داد: «می‌دانی چطور رنگ مو است، پسر، این یک شهر «فروشگاه باز» رنگ مو است. این چیزی رنگ مو است که جمعیت احساس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و شما ممکن رنگ مو است سر خود را به دیوار سنگی بچسبانید و در مورد اتحادیه ها با آنها بحث کنید. همه چیز برای آنها وجود رنگ مو دارد – آنها با کار سازماندهی کراتینه مو شده مشکل داشته اند و این باعث تلخی آنها کراتینه مو شده رنگ مو است. آنها می گویند” – و پدر به جزئیات بحث هایی که بر سر او زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ادامه بالیاژ مو داد.

  انواع رنگ مو تیره و روشن

اتحادیه ها به معنای اختلاس، اتحادیه ها به معنای «توقف»، اتحادیه ها به معنای بی نظمی، اتحادیه ها به معنای اعتصاب، اتحادیه ها به معنای سوسیالیسم پروتئین تراپی مو بودند. «بابا می‌خواهند چه کار کنند؟» “آنها نمی خواهند به مردان اجازه دهند اتحادیه داشته باشند – همین. گفتم: به نظر می رسد فدراسیون به یک سازمان اعتصاب شکن تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است. و فرد نائومان – این رئیس رنگ مو است.

به من جواب بالیاژ مو داد: “تو گفتی!” آنها یک سازمان اعتصاب شکن خواهند پروتئین تراپی مو بود، اگر و زمانی و تا زمانی که اعتصاباتی در حوزه آنها وجود داشته باکراتینه مو شد – این راهی رنگ مو است که ریموند، معاون ویکتور، بیان بیبی لایت مو کرد. و سپس بن اسکات پارو زد-” “بن شات ؟” «بله، او آنجا پروتئین تراپی مو بود. به نظر می رسد او در حال انجام برخی «کارهای تحقیقاتی» برای فدراسیون پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

نامی مؤدبانه برای جاسوسی. او دقیقاً می دانست که من روز قبل به مردانمان چه گفته پروتئین تراپی مو بودم. و او متعجب کراتینه مو شد که آیا من متوجه تأثیر ناخوشایند نگرش خود کراتینه مو شدم یا خیر – این به معنای حمایت اخلاقی از مهاجمان پروتئین تراپی مو بود. به بن گفتم که معمولاً این آزادی را می‌پذیرم که آنچه فکر می‌کنم بگویم. من آن را در این جلسه می گرفتم و اگر از من بپرسند آن را در روزنامه ها می آوردم.

نائومان لبخند طعنه آمیزی زد: “واقعاً فکر نمی کنم از شما بپرسند، آقای راس.” ” و مطمئناً، آنها این کار را نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – چه آن زمان و چه بعد! قرار پروتئین تراپی مو بود جلسه محرمانه باکراتینه مو شد – به این معنی که اجازه نقل قول به تک تک اعضا بالیاژ مو داده نمی کراتینه مو شد، اما رئیس یا شخصی یک خبر رسمی را به مطبوعات ارائه بیبی لایت مو کرد و گفت که چگونه جلسه رای به ایستادگی در برابر تهدیدات اتحادیه بالیاژ مو داده رنگ مو است.

  رنگ مو جدید روی موی مشکی

رنگ تنباکویی بدون دکلره : زمان آن پروتئین تراپی مو بود که همه عاشقان آمریکا از رفاه کشور در برابر دشمنان بیرونی و درونی حمایت کنند – بنابراین این بیانیه در هر دو روزنامه صبح منتشر کراتینه مو شد. “چی کار می خوای بکنی؟” از بانی پرسید. “چیکار کنم پسرم؟” صورت پدر خاکستری و عمیق پروتئین تراپی مو بود. بانی می دانست که او عادت نداشت تا دیروقت بیدار بماند و احتمالاً تا صبح بیدار مانده پروتئین تراپی مو بود و نگران این وضعیت پروتئین تراپی مو بود.

و با این حال، بانی نتوانست کار را برای او سخت تر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “آیا به آن افراد اجازه می دهیم تجارت ما را اداره کنند، پدر؟” “به نظر می رسد که ما مجبوریم، پسر. من از نظر مالی در موقعیتی نیستم که بتوانم بازی را جبران کنم.” “اما با تمام روغنی که داری!” من مقدار زیادی نفت دارم، اما بیشتر آن در زمین رنگ مو است، و چیزی که برای این کار نیاز دارم چند میلیون دلار در بانک رنگ مو است.

وی در ادامه به تشریح چگونگی انجام امور مدرن پرداخت. یک مرد هرگز به اندازه کافی پول نداشت، مهم نیست چقدر داشته باکراتینه مو شد. او همیشه دست دراز می بیبی لایت مو کرد، به اصطلاح با آینده تجارت می بیبی لایت مو کرد. او پول را در بانک گذاشت و این به او این حق را بالیاژ مو داد که بیش از آنچه که گذاشته پروتئین تراپی مو بود برداشت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بانک “کاغذ” او را می گرفت. پدر در اینجا چاه‌های جدید زیادی حفر می‌بیبی لایت مو کرد.

  بهترین رنگ مو دودی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱