نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

چانک لایت مو

چانک لایت مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت چانک لایت مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با چانک لایت مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

20 آوریل 2024

چانک لایت مو : شاهزاده مینیو و همسر جذابش برای گذراندن سالهای زیادی به زمین آمدند. زمین، به دلیل وفاداری به خورشید، هرگز او را از دست نمی دهد، و اگرچه او همچنان با سرعتی وحشتناک در فضا می شتابد، اما پادشاه خورشید همیشه او را می بیند. 87 «از مه سفید روی زمین گروهی شگفت‌انگیز از موجودات کوچک برای خوشامدگویی به مردم خورشید بیرون آمدند.

رنگ مو : سپس مسابقات مهارت آغاز کراتینه مو شد. یکی نشان بالیاژ مو داد که چگونه می تواند سوار نانو کراتین مو شود. دیگری چگونه می تواند سوار و پیاده نانو کراتین مو شود، یا چگونه می تواند یک دشمن را پیاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یک سوم از دستکش یا شمشیر با مهارت فوق العاده ای رنگ مو استفاده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دیگری درگیر آزمایش قدرت یا سرعت در دویدن پروتئین تراپی مو بود. و به همین ترتیب تا زمانی که لیست طولانی تکمیل نانو کراتین مو شود. 83 “به نظر شاهزاده خانم، در حالی که ناامیدانه اعمال شگفت انگیز آنها را تماشا می بیبی لایت مو کرد، چیزی برای محبوبش باقی نمانده پروتئین تراپی مو بود که حتی تلاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

چانک لایت مو

چانک لایت مو : با این تفاوت که چهره اش به رنگ ابرهای پشمالوی بالای سرش رنگ پریده پروتئین تراپی مو بود. او با زیبایی باشکوه خود به آنها اجازه بالیاژ مو داد زانو بزنند و دست او را ببوسند. هر یک در حالی که دست او را لمس می بیبی لایت مو کرد، به نوبه خود سوگند یاد می بیبی لایت مو کرد که به شوالیه ای که باید او را برنده نانو کراتین مو شود وفادار و صادق باکراتینه مو شد، اما هر یک مخفیانه معتقد پروتئین تراپی مو بود که خودش برنده خواهد پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو معمولی

خورنگ مو استگارها همگی چنین کارهای شگفت انگیزی انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. و وقتی از یکی از کنیزانش فهمید که معشوقش آخرین نفری رنگ مو است که در لیست ها ظاهر کراتینه مو شده رنگ مو است، قلبش در درونش به درد آمد. با این حال، وقتی آرام و بی‌صدا جلو رفت، قلبش دوباره به گلویش رفت، اعتماد به نفسش برگشت. زیرا او قوی و خوش تیپ به نظر می رسید.

و فقط با غرور و لذت به او خیره کراتینه مو شد. او با چهره ای خندان به جلو خم کراتینه مو شد تا به سخنان او گوش دهد، زیرا او داشت صحبت می بیبی لایت مو کرد. او می گفت: “ای پادشاه قدرتمند خورشید.” قبل از شروع آزمایش من یک درخورنگ مو است از شما دارم. اگر در کاری که انجام می دهم موفق باشم، رضایت شما را می خواهم که شاهزاده خانم را با خود از سرزمین های خورشید دور کنید.

آنچه امروز سعی خواهم بیبی لایت مو کرد انجام دهم، آغاز مشکل بزرگی رنگ مو است که می خواهم حلش کنم. ممکن رنگ مو است هزاران سال طول بککراتینه مو شد تا تکمیل نانو کراتین مو شود، و من آرزو دارم در سرزمینی زندگی کنم که خودم انتخاب می کنم تا بتوانم آن را به انجام برسانم. 84 “پادشاه خورشید که از این سخنان متحیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در انجام چنین درخورنگ مو است قابل توجهی تردید داشت.

اما شاهزاده خانم خود را به پای پدرش انداخت و خواهش های خود را به درخورنگ مو است های شاهزاده اضافه بیبی لایت مو کرد. سرانجام پادشاه خورشید با اکراه موافقت بیبی لایت مو کرد. اما سایر خورنگ مو استگاران با شنیدن این کلمات در میان خود لبخند زدند، زیرا مهم نیست که شاهزاده چه کاری انجام دهد، آنها معتقد پروتئین تراپی مو بودند که او هرگز نمی تواند مهارت یا خرد بیشتری از آنچه قبلاً نشان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند نشان دهد.

  رنگ مو فندقی تیره بدون دکلره

شاهزاده مینیو با خنده به پادشاه تعظیم بیبی لایت مو کرد و دست کولدا را بوسید، رو به رقبای خود بیبی لایت مو کرد و گفت: من از نزدیک آتش خورشید را مطالعه بیبی لایت مو کرده‌ام و متقاعد کراتینه مو شده‌ام که مهم نیست این آتش به کجا فرستاده نانو کراتین مو شود، ادامه خواهد داشت. برای سوزاندن و حفظ درخشش چشمگیر و قدرت تسریع آن. هرگز خاموش نمی نانو کراتین مو شود، اما برای همیشه درخشان می درخکراتینه مو شد.

بنابراین، آزمایش امروز من در مهارت باید تنها از روی آن انجام نانو کراتین مو شود. بهتر از هر چیز دیگری به هدف من خواهد رسید. به این ترتیب، او یک کاسه بزرگ را از کوه آتش نزدیکترین خود برداشت. سنگ آنقدر بزرگ پروتئین تراپی مو بود که بلند بیبی لایت مو کردن آن برای کسی غیر ممکن به نظر می رسید. اما شاهزاده با تلاشی فوق‌العاده آن را در آغوش خود جمع بیبی لایت مو کرد.

متعادل بیبی لایت مو کردن آن کاملاً آن را به آسمان پرتاب بیبی لایت مو کرد. دور کراتینه مو شد و با نیرویی فوق‌العاده به فضا غلتید و در حین حرکت، صدای خرخری ایجاد بیبی لایت مو کرد. بارها و بارها سنگ های بزرگ را بلند بیبی لایت مو کرد و از دور پرت بیبی لایت مو کرد. به نظر می رسید که او هرگز از این نمایشگاه قدرت چشمگیر خسته نمی نانو کراتین مو شود. صدها و هزاران سنگ درخشان در برابر چشمان تماشاگران حیرت زده در فضا می چرخیدند.

  جدیدترین مدل رنگ مو برای عروس

چانک لایت مو : با این حال او ادامه بالیاژ مو داد و با آرامش سنگ های بیشتری پرتاب بیبی لایت مو کرد تا اینکه آسمان ها با میلیون ها نور سوزان درخشیدند. بدین ترتیب آتش ستاره‌ها برای اولین بار شعله‌ور کراتینه مو شدند، و آنها واقعاً منظره‌ای باشکوه پروتئین تراپی مو بودند، حتی برای مردم خورشید که به عینک‌های باشکوه عادت داشتند. 85 همانطور که شاهزاده پیش بینی بیبی لایت مو کرد، ستاره ها هرگز درخشندگی خود را از دست نبالیاژ مو داده اند.

قدرت خورشید برای گرم بیبی لایت مو کردن و زنده بیبی لایت مو کردن همه موجودات بسیار قوی و ماندگار کراتینه مو شده رنگ مو است، و آن سیگنال های درخشان و شعله ور هر شب، حتی تا به امروز، آسمان آبی فیروزه ای را روشن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. «سرانجام، شاهزاده مینیو با دقت فراوان هفت سنگ فوق‌العاده، حتی درخشان‌تر از بقیه را انتخاب بیبی لایت مو کرد و آنها را نه چندان دور از خورشید پرتاب بیبی لایت مو کرد.

به این ترتیب آنها تأثیر خورشید را قوی تر احساس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اگرچه آنها تا مسافت خوبی پرواز می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما همیشه در خانه قدیمی خود می چرخیدند. آنها به طور مداوم ویز و چرخش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما هرگز از خورشید دور نمی کراتینه مو شدند، به نظر تماشاگران از همه ستاره های آسمان زیباتر پروتئین تراپی مو بودند. سپس شاهزاده، رو به شاهزاده خانم، که از شادی موفقیت درخشان او گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو گچی یخی

از او خورنگ مو است از بین هفت ستاره، ستاره ای را که باید خانه آنها باکراتینه مو شد انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او چیزی را که به نظرش دوست‌داشتنی‌ترین آن هفت نفر پروتئین تراپی مو بود انتخاب بیبی لایت مو کرد و نام آن را زمین گذاشتند! 86 «شاه پیر بدون تردید شاهزاده مینیو را پیروز اعلام بیبی لایت مو کرد. زیرا او اذعان داشت که در کنار قدرت عظیمی که شاهزاده در بلند بیبی لایت مو کردن سنگ ها از کوه آتش نشان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

چانک لایت مو : مردم خورشید پیش از این هرگز شاهد منظره باشکوهی مانند آسمان های پر ستاره نپروتئین تراپی مو بوده پروتئین تراپی مو بودند. و حتی خورنگ مو استگاران، اگرچه بسیار ناامید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، اما به طرز مردانه ای رضایت بالیاژ مو دادند که شاهزاده کولده را به عنوان عروس خود بگیرد و گفتند که او را منصفانه به دست آورده رنگ مو است. اندکی بعد ازدواجی با شکوه و شکوه دنبال کراتینه مو شد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱