نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

فرق رنگ موی شکلاتی و نسکافه ای

فرق رنگ موی شکلاتی و نسکافه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت فرق رنگ موی شکلاتی و نسکافه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با فرق رنگ موی شکلاتی و نسکافه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

فرق رنگ موی شکلاتی و نسکافه ای : آنها چندین بار آن را بررسی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، اما همیشه گرمای کراتینه مو شدید آنها را به عقب رانده پروتئین تراپی مو بود. با این حال، بالیاژ مو داد و تامی هر دو متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که گاهی اوقات حجم و کراتینه مو شدت آتش کاهش می یابد. مشاهدات به آنها نشان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که این زمان‌ها دوره‌ای لایت و هایلایت مو هستند و تقریباً هر دوازده ساعت تکرار می‌شوند.

رنگ مو : آیا شما علامت متمایز کولئوپترا، آن دو الیترا یا پوشش بال را نمی بینید که به هم می رسند. در خط میانی پشتی؟ سوسک، اما با پوسته سخت پوستان به جای کیتین. این چیزی رنگ مو است که شما را گمراه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، من انتظار دارم. همه چیزهای دیگر را رها می‌کنم و در صورت نیاز، سال‌ها را صرف جستجوی نمونه‌های دیگر خواهم بیبی لایت مو کرد.» “مانند سرگرمی شما خواهد کراتینه مو شد!” هیگبی، ستاره شناس مهمانی، فریاد زد. “در اینجا به شما بگویم بالیاژ مو داد، هیچ کس خارج از موزه تاریخ طبیعی قرار نیست به فسیل های قدیمی شما اهمیت دهد.

فرق رنگ موی شکلاتی و نسکافه ای

فرق رنگ موی شکلاتی و نسکافه ای : این چیز در گودی در میان آنها قرار داشت.” رنگ مو استورم با کمی هوس گفت: “اگر آن را جلوی چشمانم نمی دیدم، فکر می بیبی لایت مو کردم دیوانه ای، تامی.” “این چیه، خرچنگ؟” “خرچنگ لعنتی!” جیم بالیاژ مو داد فریاد زد و ناگهان قوای خود را بازیابی بیبی لایت مو کرد. “خدای من، کاپیتان رنگ مو استورم، آیا تفاوت بین حشره و سخت پوست را نمی دانی؟ این یک سوسک فسیلی رنگ مو است.

  انواع رنگ مو سرد

کاری که ما می خواهیم انجام دهیم این رنگ مو است که مستقیماً به قطب واقعی راهپیمایی کنیم و یک سال را صرف مشاهده و مشاهده کنیم. اگر بروشور انیشتین، که در آن گرانش را با مغناطیس پیوند می دهد، درست باکراتینه مو شد-” “سوسک های فسیلی!” جیم بالیاژ مو داد با نادیده گرفتن ستاره شناس منفجر کراتینه مو شد. “این بدان معنرنگ مو است که در دوران سوم، احتمالاً، اشکالی از زندگی در قاره قطب جنوب وجود داشته رنگ مو است.

که هرگز در جای دیگری یافت نکراتینه مو شده اند. جهانی را تصور کنید که در آن حشره به اندازه سوریان های بزرگ رسیده رنگ مو است، کاپیتان رنگ مو استورم! من شرط می بندم. برام بیچاره این را کشف بیبی لایت مو کرد. به همین دلیل رنگ مو است که وقتی اکسپدیشن گریستوک به فاصله صد مایلی قطب رسید، او عقب ماند. من شرط می بندم که او در جایی با جزییات کامل در آن جا گذاشته رنگ مو است.

ما باید آن را پیدا کنیم. ما-” اما جیم بالیاژ مو داد، ناگهان متوجه کراتینه مو شد که به سختی می‌توان گفت که بقیه اعضای مهمانی در شور و شوق او سهیم لایت و هایلایت مو هستند، حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد و عبوس به نظر می‌رسید. “شما می گویید که این چیز را تقریباً در محل قطب واقعی پیدا بیبی لایت مو کرده اید؟” کاپیتان رنگ مو استورم از تامی پرسید. در عرض پنج مایلی، می‌توانم بگویم، کاپیتان. مه آنقدر بد پروتئین تراپی مو بود که نمی‌توانستیم به خوبی مسیرهایمان را دریافت کنیم.

  بهترین آرایشگاه رنگ مو تهران

فرق رنگ موی شکلاتی و نسکافه ای : رنگ مو استورم پاسخ بالیاژ مو داد: “خب، پس هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.” “اگر این هوای خوب ادامه داشته باکراتینه مو شد، ما یک هفته دیگر در قطب خواهیم پروتئین تراپی مو بود و اردوی دائمی خود را شروع خواهیم بیبی لایت مو کرد. فرصت زیادی برای همه شما آقایان وجود رنگ مو دارد. برام ادامه بالیاژ مو داد: “آنها شکست ناپذیر لایت و هایلایت مو هستند.” “باروری آنها به حدی رنگ مو است که وقتی ازدحام جدید بیرون بیاید، تعبالیاژ مو داد آنها به تنهایی آنها را غیرقابل مقاومت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آنها ترس را نمی شناسند. آنها از هیچ کوتاه می آیند. و آنها از من پیروی می کنند؛ رهبرشان – من که ابزارهای کنترل آنها را می دانم. پس چگونه انسان ضعیف می تواند امیدوار باکراتینه مو شد که در مقابل آنها بایستد؟ برام ادامه بالیاژ مو داد: “به من بپیوندید، آقایان.” “و مراقب باشید که چگونه عجولانه تصمیم می گیرید. زیرا این لحظه برتر رنگ مو است.

نه تنها زندگی شما، بلکه برای تمام بشریت و سوسک. به تصمیم شما آینده جهان معلق رنگ مو است. “زیرا سوسک‌ها که مقاومت‌ناپذیر لایت و هایلایت مو هستند، یک چیز کم تمام دکلره مو دارند. آن احساس تداوم تاریخی رنگ مو است. اگر انسان را ناپروتئین تراپی مو بود کنند. از دستاوردهای انسان، هرچند ضعیف، چیزی نخواهند دانست. ” که بافتی از نادرستی و کسورات نیمه کاره رنگ مو است!

بالیاژ مو داد زد. برام طوری شروع بیبی لایت مو کرد که انگار شلاقی او را شلاق زده رنگ مو است. “دروغ گو!” او زمزمه بیبی لایت مو کرد. “آیا فکر می‌کنی من که سفر گریستوک را در یک کولاک زوزه‌آمیز ترک بیبی لایت مو کردم، زیرا می‌دانستم که اینجا، در زمین درونی، می‌توانم خیانت‌های بدبختانه‌ات را رد کنم – آیا فکر می‌کنی حال و حوصله‌ای دارم که به فریاد بدبخت تو گوش دهم.

  انواع رنگ موهای ترکیبی جدید

فرق رنگ موی شکلاتی و نسکافه ای : غیرممکن ها؟” بالیاژ مو داد که با دستان تکان می‌بالیاژ مو داد جلو می‌رفت: «به من گوش کن.» “یک بار برای همیشه، اجازه دهید به شما بگویم که رنگ مو استنباطات شما همه بر اساس فرضیه های غلط رنگ مو است. نه، من ساکت نمی شوم، تام تراورز! شما از من می خواهید که به سوسک های لعنتی شما در ناپروتئین تراپی مو بودی بشریت کمک کنم! من به شما می گویم که شما ، و بقیه آنها، از جمله شیر کیسه دار، تحولات منحط عصر بعد از پلیستوسن لایت و هایلایت مو هستند.

من می گویم تمام دنیای حشرات برای بارور بیبی لایت مو کردن جهان گیاهی ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است تا برای غذای انسان میوه دهد. انسان قله ترازوی تکامل رنگ مو است و من هرگز در هیچ نقشه بدنامی برای ناپروتئین تراپی مو بودی او شرکت نخواهم بیبی لایت مو کرد.» برام مثل یک دیوانه به بالیاژ مو داد خیره کراتینه مو شد. سه بار دهانش را باز بیبی لایت مو کرد تا صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما فقط صداهای نامفهوم از گلویش بیرون می آمد. و وقتی بالاخره صحبت بیبی لایت مو کرد.

چیزی گفت که نه بالیاژ مو داد و نه تامی انتظارش را نداشتند. او با تمسخر گفت: «به نظر می‌رسد که آنقدر که می‌دانی فلج نیستی». “تو در همان روزی که به آن یک روز می گفتند عوض خواهی کراتینه مو شد، بالیاژ مو داد. به پاهای من می خزی و عذرخواهی می کنی. و تئوری های دروغ پردازی خود را در مورد تک تک فسیل ها انصراف خواهی بالیاژ مو داد، یا می میری. تو – تو میمیری!” فصل ششم در رفتن!

  مدل موی کوتاه و رنگ شده

فرق رنگ موی شکلاتی و نسکافه ای : هایدیا به خود لرزید: “نباید بمیری. ما به جای شما می رویم، جایی که هیچ سوسکی نیست که ما را بخورد، حتی اگر” – هایدیا لرزید – “حتی اگر مجبور باشیم از پل آتشی که آن سوی آن گذر رنگ مو است عبور کنیم. به من می گویند آزادی دروغ رنگ مو است.» بالیاژ مو داد و تامی در بالا و کمی در یک طرف شعله بنزین طاق سنگی باریکی را دیده پروتئین تراپی مو بودند که به شکاف دیگری در صخره ها منتهی می کراتینه مو شد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱