نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ موی قهوه ای و زیتونی

ترکیب رنگ موی قهوه ای و زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ موی قهوه ای و زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ موی قهوه ای و زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ موی قهوه ای و زیتونی : او از کلاسی آمد که عادت رنگ مو دارد بگوید: «این کار را بکن» یا «آن کار را بکن» و این کار انجام خواهد کراتینه مو شد. اما این بردگان مین هرگز آن حس قدرت و یقین را نشناختند. برعکس، آن‌ها عادت داشتند که تلاش‌هایشان در هر مرحله متوقف نانو کراتین مو شود، و هر انگیزه‌شان برای خوشبختی یا موفقیت با اراده دیگری در هم شکسته نانو کراتین مو شود. اما اینجا این معجزه روح انسان پروتئین تراپی مو بود!

رنگ مو : آیا لباس‌های ابریشمی و توری به آنها می‌پوشند؟ “آنها نمی خواهند!” “آیا آنها چنین دستهای نرم و خوبی خواهند داشت، به نظر شما؟” “آنها نمی خواهند!” “آیا آنها خود را آنقدر خوب نگه می تمام دکلره مو دارند که به شما نگاه کنند؟” آنها نمی خواهند! آنها نمی خواهند!» و مریم ادامه بالیاژ مو داد: «اگر شما کنار هم می‌ایستید، آن‌ها به زانو در می‌آیند تا شرایط را بخواهند!

ترکیب رنگ موی قهوه ای و زیتونی

ترکیب رنگ موی قهوه ای و زیتونی : او یک جمله می گفت و صدای غرش از جمعیت بلند می کراتینه مو شد. او یک جمله دیگر می گفت و غرش دیگری می آمد. هال و جری راه خود را به داخل هل بالیاژ مو دادند، جایی که توانستند کلمات این طوفان خشم را تشخیص دهند. “آیا آنها خودشان به داخل گودال می روند، فکر می کنی؟” “آنها نمی خواهند!” فکر می‌کنید.

اما شما ترسو لایت و هایلایت مو هستید و آنها با ترس شما بازی می کنند! شما خائن لایت و هایلایت مو هستید و آنها شما را می خرند! آنها شما را تکه تکه می کنند، هر کاری که بخواهند با شما انجام می دهند – و سپس سوار ماشین های شخصی خود می شوند و افراد مسلح را رها می کنند تا شما را بزنند و صورت شما را زیر پا بگذارند! تا کی تحمل خواهید بیبی لایت مو کرد؟ چه مدت؟” غرش جمعیت در خیابان غلتید و دوباره برگشت. “ما آن را تحمل نخواهیم بیبی لایت مو کرد!

  مدل های رنگ موی روشن

ما تحمل نمی کنیم!» مردان مشت های گره بیبی لایت مو کرده خود را تکان می بالیاژ مو دادند، زنان فریاد می زدند، حتی کودکان فریاد نفرین می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “ما با آنها مبارزه خواهیم بیبی لایت مو کرد! ما دیگر برای آنها برده نخواهیم پروتئین تراپی مو بود!» و مریم کلمه جادویی پیدا بیبی لایت مو کرد. “ما اتحادیه خواهیم داشت!” او بالیاژ مو داد زد. “ما دور هم جمع می شویم و با هم می مانیم! اگر حق ما را رد کنند، می دانیم چه پاسخی بدهیم.

اعتصاب خواهیم بیبی لایت مو کرد! ” صدای غرشی مانند رعد و برق در کوه می آمد. بله، مریم کلمه را پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود! سال‌ها پروتئین تراپی مو بود که در دره شمالی با صدای بلند صحبت نمی‌کراتینه مو شد، اما حالا مثل برق باروت در میان جمعیت پخش می‌کراتینه مو شد. “ضربه! ضربه! ضربه! ضربه!” به نظر می رسید که آنها هرگز از آن سیر نمی شوند.

همه آنها سخنان مریم را درک نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، اما این کلمه را می دانستند، “بزن!” آنها آن را به زبان للایت و هایلایت مو هستانی و بوهمیایی و ایتالیایی و یونانی ترجمه و اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مردان کلاه های خود را تکان می دهند.

ترکیب رنگ موی قهوه ای و زیتونی : زنان پیش بند خود را تکان می دهند – در نیمه تاریکی مانند نوعی پوشش گیاهی عجیب پروتئین تراپی مو بود که توسط طوفان پرتاب کراتینه مو شده رنگ مو است. مردان دستان یکدیگر را به هم گره زدند، تظاهرکنندگان خارجی ها به گردن یکدیگر افتادند. “ضربه! ضربه! ضربه!” “ما دیگر برده نیستیم!” بلندگو گریه بیبی لایت مو کرد «ما مردیم—و مردانه زندگی خواهیم بیبی لایت مو کرد! ما مردانه کار خواهیم بیبی لایت مو کرد – یا اصلاً کار نخواهیم بیبی لایت مو کرد!

  انواع رنگ موی روشن

ما دیگر گله ای از گاو نخواهیم پروتئین تراپی مو بود، که آنها بتوانند هر طور که می خواهند رانندگی کنند! ما سازماندهی خواهیم بیبی لایت مو کرد، با هم خواهیم ایستاد – شانه به شانه! یا با هم پیروز می شویم، یا با هم از گرسنگی می میریم و می میریم! و هیچ مردی از ما تسلیم نمی نانو کراتین مو شود، مردی از ما خائن نمی نانو کراتین مو شود! آیا اینجا کسی لایت و هایلایت مو هست که روی همنوعانش زخم بزند؟» زوزه ای شنیده می کراتینه مو شد که شاید از دسته گرگ ها می آمد.

بگذار مردی که روی همنوعانش زخم می زند چهره کثیف خود را در آن جمعیت نشان دهد! “شما در کنار اتحادیه می ایستید؟” “ما در کنار آن خواهیم ایستاد!” “شما قسم می خورید؟” “ما قسم می خوریم!” او با اشاره ای پرشور به آسمان دستانش را پرتاب بیبی لایت مو کرد. «به جانت قسم! برای اینکه به بقیه بچسبیم، و هیچ وقت هیچ مردی از شما تسلیم نشوید تا اینکه برنده شوید! سوگند! سوگند! ” مردان ایستاده پروتئین تراپی مو بودند.

به تقلید از ژست او، دستان خود را به سمت آسمان دراز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. «ما قسم می‌خوریم! قسم میخوریم!» “شما اجازه نمی دهید آنها شما را بشکنند! شما اجازه نخواهید بالیاژ مو داد که شما را بترسانند!» “نه! نه!” «مردان، سر قول خود بایستید! کنارش بایست! “این تنها فرصت برای همسران و فرزندان شمرنگ مو است!” دختر با عجله به راه افتاد.

ترکیب رنگ موی قهوه ای و زیتونی : با کلمات پرش و بازوهای پرشور و پرشور – یک چهره بلند قد و تاب خورده از شورش خشمگین. هال به سخنرانی گوش بالیاژ مو داد و سخنران را تماشا بیبی لایت مو کرد و شگفت زده کراتینه مو شد. اینجا معجزه روح انسان پروتئین تراپی مو بود، اینجا امید زاییده ناامیدی پروتئین تراپی مو بود! و جمعیت اطراف او – آنها تولد دوباره شگفت انگیز را به اشتراک می گذاشتند. دست‌های تکان‌دهنده‌شان، فرم‌های تاب‌خورده‌شان به مری به‌عنوان ارکستری به باتوم یک رهبر پاسخ می‌بالیاژ مو داد.

  مدل رنگ مو دخترانه تیره

یک هیجان هال را تکان بالیاژ مو داد – یک هیجان پیروزی! خودش کتک خورده پروتئین تراپی مو بود، می خورنگ مو است از این محل عذاب فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما اکنون در دره شمالی امید وجود داشت – اکنون پیروزی، آزادی وجود خواهد داشت! از زمانی که او به کشور زغال سنگ آمده پروتئین تراپی مو بود، این دانش در هال بیشتر کراتینه مو شد که تراژدی واقعی زندگی این افراد رنج جسمی آنها نپروتئین تراپی مو بود، بلکه افسردگی روحی آنها پروتئین تراپی مو بود.

بدبختی کسل کننده و ناامیدکننده در ذهن آنها. این موضوع روز به روز به آگاهی او کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هم با آنچه می دید و هم به خاطر آنچه دیگران به او می گفتند. تام اولسون ابتدا آن را با کلمات بیان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود: “بدترین مشکلات شما در سر افرادی رنگ مو است که می خواهید به آنها کمک کنید!” چگونه می توان در این محیط تروریسم به مردان امید بالیاژ مو داد؟ حتی خود هال، جوان و آزاد که پروتئین تراپی مو بود، ناامید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱