↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بلوند پلاتینه پادینا

رنگ مو بلوند پلاتینه پادینا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بلوند پلاتینه پادینا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بلوند پلاتینه پادینا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو بلوند پلاتینه پادینا : صدایش را بلند می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “اگر من بار نداشتم، در مورد کفشی که او در کف پا داشت صحبت کنید! اما او آن را روی چرخ دنده بالایی خود پرید. علیرغم این اطمینان مطمئن، مرد خسته خود را از خود دور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در حین رفتن او را نفرین می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مذمت هایی که با تأملات توهین آمیز در صداقت و اعتدال او همراه رنگ مو است.

رنگ مو : اول از روی عمد این کار را می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بعد هم نمی تواند صبح الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندن خودش را تمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، پسر بیچاره. او ده می خواهد. ساعت‌ها برای شکار کک‌هایش، او خیلی سخت‌گیر رنگ مو است؛ و اگر نتواند آن‌ها را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، موسیو تمام روز پیپ را رنگ مو دارد. لاموز غرغر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “لعنت به او”. “اگر اونجا پروتئین تراپی مو بودم از رختخوابش بلندش می بیبی لایت مو کردم!

رنگ مو بلوند پلاتینه پادینا

رنگ مو بلوند پلاتینه پادینا : با چکمه بیدارش می بیبی لایت مو کردم…” کوکون ادامه بالیاژ مو داد: روز پیش حساب می بیبی لایت مو کردم. هفت ساعت و چهل و هفت دقیقه طول کشید تا از سی و یک حفاری بیرون بیاید. باید پنج ساعت خوب طول بککراتینه مو شد، اما نه بیشتر.» کوکون مرد فیگورهرنگ مو است. او علاقه عمیقی به دقت در محاسبات ثبت کراتینه مو شده رنگ مو دارد، که در حد پرخاشگری رنگ مو است.

در مورد هر موضوعی، او به دنبال آمار می رود، آنها را با صنعت یک حشره جمع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و آنها را به هر کسی که گوش می دهد ارائه می دهد. همین حالا، در حالی که او از چهره‌هایش مانند سلاح رنگ مو استفاده می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، برجستگی‌ها و زوایای تیز و مثلث‌هایی که چهره ناچیز را در جایی که دیسک‌های دوتایی عینک او قرار تمام دکلره مو دارند، تشکیل می‌دهند.

با ناراحتی منقبض کراتینه مو شده‌اند. او به پله شلیک (ساخته کراتینه مو شده در روزهایی که این خط اول پروتئین تراپی مو بود) بالا می رود و با عصبانیت سرش را روی جان پناه بلند می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. لمس نور کمی از نور خورشید سرد که روی زمین می ماند، هم عینک و هم الماسی را که از بینی او آویزان رنگ مو است، می درخکراتینه مو شد. و این که پپره نیز در مورد یک فنجان نوشیدنی با ته آن صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!

  مدل مو جدید رنگ موی بلوند بژ

با لوله اش در گوشه، پاپا بلر به دو معنا بخار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. لرزیدن سبیل های سنگینش را می بینید. مانند شانه ای رنگ مو است که از رنگ مو استخوان ساخته کراتینه مو شده، سفید و آویزان رنگ مو است. می‌خواهی بدانی من چه فکر می‌کنم؟ این مردان شام، کثیف‌ترین سگ‌ها لایت و هایلایت مو هستند. با نفسی از اطمینان می گوید: “آنها همه عناصر یک کود را در مورد خود تمام دکلره مو دارند.” او با دهان نیمه باز و هوای شهید روی زمین مستعد رنگ مو است.

او با یک چشم محو کراتینه مو شده حرکات پپین را دنبال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که مانند کفتار به این طرف و آن طرف می چرخد. خشم کینه توزانه آنها از سرگردانان بیشتر و بالاتر می رود. رهبری را بر عهده می گیرد و گسترش می یابد. اینجرنگ مو است که او وارد می‌نانو کراتین مو شود. با حرکات اشاره‌ای کوچکش، خشم را در اطراف خود تحریک می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “آه، شیاطین، چی؟ نوع گوشتی که دیروز به سمت ما پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند!

در مورد سنگ آهن صحبت کنید! گوشت گاو از یک گاو، آن؟ گوشت گاو از دوچرخه، بله بهتر رنگ مو است! آیا آن را خیلی سریع نجوید، وگرنه دندان های جلوی خود را روی ناخن ها خواهید شکست!» حرص تیرلوآر – به نظر می رسد که او مدیر یک سینمای سیار پروتئین تراپی مو بود – در مواقع دیگر ما را می خنداند، اما در حال حاضر فقط با یک غرغر در گردش تکرار می نانو کراتین مو شود.

یک بار دیگر، برای اینکه از سفتی غر نزنی، برایت یک چیز نرم و شل و ول می فرستند که برای گوشت می گذرد، چیزی با ظاهر و طعم اسفنج یا ضماد. وقتی آن را می جوی، همان رنگ مو است. مثل یک فنجان آب، نه بیشتر و نه کمتر.» لاموز می‌گوید: «هیچ ماده‌ای نرنگ مو دارد، به روده‌های شما نمی‌چسبد. فکر می‌کنید پر لایت و هایلایت مو هستید، اما ته مخزنتان خالی لایت و هایلایت مو هستید.

  مدل رنگ مو روی موی دکلره شده

بنابراین، ذره ذره چشمانتان را برمی‌گردانید. بالا، مسموم به دلیل کمپروتئین تراپی مو بود روزی.» بیکه با ناامیدی فریاد می زند: “دفعه بعد، من از شما درخورنگ مو است خواهم بیبی لایت مو کرد که پیرمرد را ببینم و می گویم: “مون کاپیتان”-” بارک می‌گوید: «و من خودم را مریض می‌کنم و می‌گویم «مسیو لو ماژور». “و نکس را دریافت کنید – همه آنها شبیه به هم لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ مو بلوند پلاتینه پادینا : همه در یک گروه تا آن را از گروه خصوصی فقیر خارج کنید.” “من به شما می گویم، آنها می خواهند پوست خود را از سر ما برتمام دکلره مو دارند!” “و براندی هم! ما حق داریم آن را به سنگر ببریم – تا زمانی که در جایی تصمیم گرفته کراتینه مو شده باکراتینه مو شد – نمی دانم کی یا کجا، اما می دانم – و در سه روزی که داریم. اینجا پروتئین تراپی مو بودم، سه روز رنگ مو است.

که براندی در انتهای یک چنگال به ما می‌دهند!» “آه، وای!” “اونجا گراب لایت و هایلایت مو هست!” یک پویلو [یادداشت 1] را اعلام می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که در گوشه ای نگاه می بیبی لایت مو کرد. “زمان هم!” و طوفان دشنام ها گویی با جادو متوقف می نانو کراتین مو شود. خشم به رضایت ناگهانی تبدیل می نانو کراتین مو شود. سه مرد خسته‌ی نفس‌گیر، با صورت‌هایشان که اشک‌های عرق می‌ریختند.

چند قوطی بزرگ، یک قوطی پارافین، دو سطل برزنتی و یک سوهان نان را روی زمین گذاشتند. به دیوار سنگر تکیه بالیاژ مو داده و با دستمال یا آستین صورت خود را پاک می کنند. و من کوکون را می بینم که با لبخند به سمت پپره می رود و با فراموش بیبی لایت مو کردن سوء رنگ مو استفاده ای که به آبروی دیگری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، دستی صمیمانه به سمت یکی از قوطی های مجموعه که دور پپره را متورم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دراز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  انواع رنگ مو عسلی بدون دکلره

از یک کمربند نجات “چه چیزی برای خوردن وجود رنگ مو دارد؟” پاسخ طفره‌آمیز مرد خسته‌ی دوم رنگ مو است که تجربه به او آموخته رنگ مو است که اعلامیه‌ی منو همیشه تلخی سرخوردگی را برمی‌انگیزد. بنابراین آنها خود را به سوء رنگ مو استفاده از طول و مشکلات سفری که به تازگی به پایان رسانده اند، هول می دهند.

و افرادی لایت و هایلایت مو هستند که می گویند در آشپزخانه شریک لایت و هایلایت مو هستند!» و اما او صد هزار بار ترجیح می‌دهد با شرکت در سنگرها باکراتینه مو شد، نگهبانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و حفاری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تا اینکه روزی دو بار در طول شب، با چنین شغلی نان خود را به دست آورد! پارادیس، پس از برداشتن درب شیشه‌ها، دریافت‌کنندگان را بررسی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اعلام می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «دانه‌های کلیوی در روغن، قلدر، پودینگ و قهوه – فقط همین.» “نام دو دیو!” باولز تولاک. “و شراب؟” او جمعیت را احضار بیبی لایت مو کرد.

“بیایید و اینجا را نگاه کنید، همه شما! تشنگی و اخمو، عجله می کنند; و از اعماق وجودشان صدای ناامیدی و ناامیدی به گوش می رسد، “اوه، جهنم!” “پس اون داخل چیه؟” مرد خسته می‌گوید که هنوز عرق بیبی لایت مو کرده و از پایش برای اشاره به سطل رنگ مو استفاده می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پارادیس می گوید: «بله، اشتباه من، مقداری وجود رنگ مو دارد».

رنگ مو بلوند پلاتینه پادینا : مرد خسته شانه هایش را بالا می اندازد و نگاهی با تمسخر وصف ناپذیر به پارادیس می اندازد – “اکنون شروع می کنی! اگر بینایی ات بد رنگ مو است، لامپ های گیگ خود را روشن کن.” او می‌افزاید: «هر کدام یک فنجان – شاید کمتر – چند سر خنده به من برخورد بیبی لایت مو کرد، از بویا دو بوآس عبور بیبی لایت مو کرد و یک قطره ریخت. “آه!” او با عجله اضافه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه