نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی شیک بدون دکلره

مدل رنگ موی شیک بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی شیک بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی شیک بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی شیک بدون دکلره : لولا با احساس ترحم ناگهانی برای چارلز، به آرامی خم کراتینه مو شد و گونه او را بوسید. بعد بدون هیچ حرفی به اتاق خودش رفت و کلاه و کتش را پوشید و با چمدانش به سمت جلوی در حرکت بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : و لولا که از جایش بلند کراتینه مو شد، با خیال راحت نفسش را بیرون بالیاژ مو داد که دکتر بچه آمده رنگ مو است. سر دختر را در دامان خود گرفت: «بیهوش کراتینه مو شد، همین. چشم ها تکان خوردند. “بله، او غش بیبی لایت مو کرد، فقط همین.” “همه مریضن!” لولا با نوعی طنز ناامیدکننده گریه بیبی لایت مو کرد. همه مریضن جز من دکتر. بعد از لحظاتی گفت: این یکی مریض نیست. “قلب او در حال حاضر عادی رنگ مو است.

مدل رنگ موی شیک بدون دکلره

مدل رنگ موی شیک بدون دکلره : نگاهش را بالا گرفت و پرستار را دید که از درب انبار می آید. در ذهن لولا گذشت که پرستار هم مریض خواهد کراتینه مو شد. و حق با او پروتئین تراپی مو بود – پرستار به سختی به در آشپزخانه رسیده پروتئین تراپی مو بود که پرنده ای بالدار به شاخه چسبیده پروتئین تراپی مو بود و به دستگیره آن چنگ زد. سپس بی کلام روی زمین نشست. همزمان زنگ در به صدا درآمد.

او فقط بیهوش کراتینه مو شد.” وقتی او به دکتر کمک بیبی لایت مو کرد تا بدن را روی صندلی بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، لولا با عجله وارد مهد کودک کراتینه مو شد و روی تخت کودک خم کراتینه مو شد. او یکی از طرف های آهنی را به آرامی رها بیبی لایت مو کرد. به نظر می رسید که تب اکنون از بین رفته رنگ مو است – گرگرفتگی از بین رفته پروتئین تراپی مو بود. خم کراتینه مو شد تا گونه کوچک را لمس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ناگهان لولا شروع به فریاد زدن بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مش برای موهای فر

حتی پس از تشییع جنازه نوزادش، لولا هنوز نمی توانست باور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است. او به آپارتمان برگشت و به صورت دایره ای در اطراف مهد کودک قدم زد و نام او را گفت. سپس، ترسیده از اندوه، نشست و به راک سفید او با مرغ قرمز رنگ کراتینه مو شده در کنارش خیره کراتینه مو شد. “حالا چه اتفاقی برای من خواهد افتاد؟” او با خودش زمزمه بیبی لایت مو کرد. “وقتی متوجه شوم که دیگر چاک را نخواهم دید.

اتفاق وحشتناکی برای من رخ خواهد بالیاژ مو داد!” او هنوز مطمئن نپروتئین تراپی مو بود. اگر او تا غروب اینجا منتظر می ماند، پرستار هنوز ممکن رنگ مو است او را از پیاده روی خود بیاورد. او یک سردرگمی غم انگیز را به یاد آورد که در وسط آن یکی به او گفته پروتئین تراپی مو بود که چاک مرده رنگ مو است، اما اگر چنین پروتئین تراپی مو بود، پس چرا اتاقش منتظر پروتئین تراپی مو بود، با برس و شانه کوچکش هنوز روی دفتر، و چرا او اینجا پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ موی شیک بدون دکلره : همه؟ “خانم همپل.” او به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد. چهره خسته و کهنه دکتر مون دم در ایستاده پروتئین تراپی مو بود. لوئلا با بی حوصلگی گفت: تو برو. “شوهرت به تو نیاز رنگ مو دارد.” “برام مهم نیست.” دکتر مون کمی وارد اتاق کراتینه مو شد. “من فکر نمی کنم متوجه کراتینه مو شده باشید، خانم همپل. او شما را صدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شما اکنون به جز او کسی را ندارید.” ناگهان گفت: من از تو متنفرم. “اگر دوست داری. من هیچ قولی نبالیاژ مو دادم.

  رنگ مو کرم خاکستری

می‌دانی. من تمام تلاشم را انجام می‌دهم. وقتی بفهمی بچه‌ات رفته رنگ مو است، و دیگر او را نخواهی دید، بهتر می‌شوی.” لولا به پاهایش بلند کراتینه مو شد. “بچه من نمرده!” او گریست. “دروغ می گویی! تو همیشه دروغ می گویی!” چشمان درخشان او به چشمان او خیره کراتینه مو شد و چیزی را در همان لحظه وحشیانه و مهربان مشاهده بیبی لایت مو کرد که او را شگفت زده بیبی لایت مو کرد و او را ناتوان و راضی بیبی لایت مو کرد.

با ناامیدی خسته چشمانش را پایین انداخت. او با خستگی گفت: بسیار خوب. “بچه ام رفته رنگ مو است، حالا چه کار کنم؟” “شوهرت خیلی بهتر رنگ مو است. تنها چیزی که او نیاز رنگ مو دارد رنگ مو استراحت و مهربانی رنگ مو است. اما شما باید به او بروید و به او بگویید چه اتفاقی افتاده رنگ مو است.” لوئلا با تلخی گفت: “فکر می کنم فکر می کنی او را بهتر بیبی لایت مو کردی.” “شاید. او تقریبا خوب رنگ مو است.” تقریباً خوب – پس از آن آخرین حلقه ای که او را به خانه اش نگه می داشت، خراب کراتینه مو شد.

این بخش از زندگی او تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – او می توانست آن را با غم و ظلمش در اینجا قطع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اکنون مانند باد آزاد باکراتینه مو شد. لوئلا با صدایی دور گفت: یک دقیقه دیگر پیش او می روم. “لطفا من را تنها بگذار.” سایه ناخورنگ مو استه دکتر مون در تاریکی سالن ذوب کراتینه مو شد. لوئلا با خود زمزمه بیبی لایت مو کرد: “من می توانم بروم.” “زندگی به جای آنچه از من گرفت، آزادی را به من بازگرداند.” اما او نباید حتی یک دقیقه درنگ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو قهوه ای مرواریدی

مدل رنگ موی شیک بدون دکلره : وگرنه زندگی دوباره او را می بندد و یک بار دیگر او را رنج می دهد. او با باربر آپارتمان تماس گرفت و خورنگ مو است که صندوق عقب او را از انبار بیاورند. سپس شروع به برداشتن وسایل از دفتر و کمد لباس بیبی لایت مو کرد و سعی بیبی لایت مو کرد تا حد امکان دارایی هایی را که به زندگی زناشویی خود آورده پروتئین تراپی مو بود، تقریب بزند. او حتی دو لباس قدیمی را پیدا بیبی لایت مو کرد که بخشی از شلوارش را تشکیل بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند – که اکنون از مد افتاده رنگ مو است.

و کمی در باسن تنگ کراتینه مو شده رنگ مو است – که او با بقیه لباس‌هایش درآورده پروتئین تراپی مو بود. زندگی جدید. چارلز دوباره خوب پروتئین تراپی مو بود. و نوزادش که او را پرستش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و کمی او را خسته بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود مرده پروتئین تراپی مو بود. وقتی صندوق عقبش را جمع بیبی لایت مو کرد، به طور خودکار وارد آشپزخانه کراتینه مو شد تا از تدارکات شام دیدن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او در مورد چیزهای ویژه چارلز با آشپز صحبت بیبی لایت مو کرد و گفت که خودش بیرون غذا می خورد.

دیدن یکی از تابه های کوچکی که برای پختن غذای چاک از آن رنگ مو استفاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، برای لحظه ای توجه او را به خود جلب بیبی لایت مو کرد – اما بی حرکت به آن خیره کراتینه مو شد. او به جعبه یخ نگاه بیبی لایت مو کرد و دید که داخل آن تمیز و تازه رنگ مو است. سپس به اتاق چارلز رفت. روی تخت نشسته پروتئین تراپی مو بود و پرستار داشت برایش می خواند. موهایش تقریباً سفید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ مو دکلره

مدل رنگ موی شیک بدون دکلره : سفید نقره ای، و زیر آن چشمانش در چهره جوان و لاغرش تیره و بزرگ پروتئین تراپی مو بود. “بچه مریض رنگ مو است؟” با صدای طبیعی خودش پرسید. او سرش را تکان بالیاژ مو داد. مردد کراتینه مو شد و برای لحظه ای چشمانش را بست. سپس پرسید: “بچه مرده؟” “آره.” مدت ها پروتئین تراپی مو بود که حرف نمی زد. پرستار آمد و دستش را روی پیشانی او گذاشت. دو اشک درشت و عجیب از چشمانش سرازیر کراتینه مو شد.

می دانستم که بچه مرده رنگ مو است. بعد از مدت ها انتظار، پرستار گفت: “دکتر گفت می توان او را امروز برای رانندگی بیرون آورد، در حالی که هنوز آفتاب پروتئین تراپی مو بود. او به کمی تغییر نیاز رنگ مو دارد.” “آره.” “فکر بیبی لایت مو کردم” – پرستار تردید بیبی لایت مو کرد – “فکر بیبی لایت مو کردم شاید برای هر دوی شما خوب باکراتینه مو شد، خانم همپل، اگر او را به جای من ببرید.” لولا با عجله سرش را تکان بالیاژ مو داد. او گفت: “اوه، نه.” “امروز احساس نمی کنم که بتوانم.” پرستار با نگاهی عجیب به او نگاه بیبی لایت مو کرد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱