↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دخترانه فانتزی تکه ای

رنگ مو دخترانه فانتزی تکه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دخترانه فانتزی تکه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دخترانه فانتزی تکه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو دخترانه فانتزی تکه ای : کار کن، مادربزرگ، و من دریچه کوچکم را برمی داریم و به داخل چوب می رویم. من نمی توانم درختان بزرگ را قطع کنم، اما درختان کوچکتر را می توانم، و مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که می توانم به اندازه کافی چوب جمع کنم تا بتوانم پول مورد نیازمان را تامین کنم. برای غذا.” مادربزرگ هورنر در حالی که عاشقانه سرش را نوازش بیبی لایت مو کرد گفت: “تو پسر خوبی لایت و هایلایت مو هستی عزیزم.” اما تو برای این کار خیلی جوان لایت و هایلایت مو هستی.

مو : زیرا من پسر و پدرش و مادرش و برادران و خواهرانش را می شناسم تا اشتباه نکنم.” اکنون همه مردم برای این کار کف زدند، زیرا مطمئن پروتئین تراپی مو بودند که سلیمان بهترین های مرد کامبرلند را به دست آورده رنگ مو است. اما اکنون نوبت مرد بزرگ پروتئین تراپی مو بود که سلیمان را محاکمه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بنابراین او گفت: “انگشت پنج روی دست من رنگ مو است، همه آنها ررنگ مو است ایستاده اند. یکی سگ رنگ مو است.

رنگ مو دخترانه فانتزی تکه ای

رنگ مو دخترانه فانتزی تکه ای : یک پسر چند خواهر رنگ مو دارد که یک پدر، یک مادر و هفت برادر رنگ مو دارد؟” مرد دانا بزرگ صورتش خیلی سرخ کراتینه مو شد و اخم بیبی لایت مو کرد و سرفه بیبی لایت مو کرد و لکنت زبان بیبی لایت مو کرد اما نمی توانست بگوید. او اذعان بیبی لایت مو کرد: نمی دانم. شما هم نمی‌دانید، زیرا هیچ قانونی وجود نرنگ مو دارد.» سلیمان پاسخ بالیاژ مو داد: «اوه، بله، می دانم. “او دو خواهر رنگ مو دارد. من می دانم که این پاسخ واقعی رنگ مو است.

بچه گربه ها را تعقیب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یکی گربه رنگ مو است، دستکش می پوکراتینه مو شد، یکی موش رنگ مو است، پنیر می خورد، یکی گرگ رنگ مو است، پر از کک، یکی یک مگس رنگ مو است، در یک فنجان – چند انگشت را بالا نگه دارم؟» سلیمان بی درنگ پاسخ بالیاژ مو داد: “چهار، زیرا یکی از آنها انگشت شست رنگ مو است!” مرد خردمند اهل کامبرلند از فریب خوردن آنقدر عصبانی پروتئین تراپی مو بود که به سمت سلیمان هجوم آورد و بدون شک او را مجروح می بیبی لایت مو کرد اگر مرد عاقل ما به سرعت هرچه می توانست فرار نمی بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو نصف مشکی نصف بلوند

این[94] مردی از کامبرلند فوراً به دنبال او دوید و او را در خیابان‌ها و پایین کوچه‌ها و سمت تپه‌ای که بوته‌های برمبل رکراتینه مو شد می‌کنند تعقیب بیبی لایت مو کرد. سلیمان خیلی سریع دوید، اما مرد اهل کامبرلند بزرگ‌تر پروتئین تراپی مو بود، و می‌خورنگ مو است مرد عاقل ما را از دم کتش بگیرد که سلیمان یک پرش بزرگ انجام بالیاژ مو داد و درست وسط یک بوته بزرگ پرید! مردم همگی پشت سر می‌آمدند.

و چون مرد بزرگ جرأت نمی‌بیبی لایت مو کرد سلیمان را به داخل بوته برمبلد تعقیب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، روی برگرداند و به سمت خانه به کامبرلند دوید. همه مردان و زنان شهر ما وقتی بالا آمدند و مرد عاقل خود را در وسط بوته خراطین یافتند، وحشت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با خرچنگ ها محکم گرفتند که از هر طرف او را خراشیده و خار می بیبی لایت مو کرد. “سلیمان! صدمه دیده ای؟” گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند “باید بگویم صدمه دیده ام.

رنگ مو دخترانه فانتزی تکه ای : سلیمان با ناله پاسخ بالیاژ مو داد. “چشم هایم خراشیده کراتینه مو شده اند!” “از کجا میدونی که لایت و هایلایت مو هستن؟” از دکتر روستا پرسید. “من می بینم که آنها خراشیده کراتینه مو شده اند!” سلیمان پاسخ بالیاژ مو داد; و مردم از این غم همه گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سلیمان بلندتر از آنها زوزه کشید. حال واقعیت این پروتئین تراپی مو بود که وقتی سلیمان به داخل بوته پرید، عینک خود را به چشم داشت، و عینک آنچنان به چشمانش نزدیک کراتینه مو شد که نتوانست آن را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و به این ترتیب، همانطور که هر قسمت دیگری از او خراشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و خونریزی، و او[95] نمی توانست چشمانش را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مطمئن کراتینه مو شد که آنها خراشیده کراتینه مو شده اند. “چگونه از اینجا بروم؟” او در نهایت پرسید. دکتر پاسخ بالیاژ مو داد: «تو باید بیرون بپری، چون به داخل پریده ای.» پس سلیمان پرش بزرگی انجام بالیاژ مو داد، و با وجود اینکه تیغه‌ها او را بی‌رحمانه پاره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما به‌طور کامل از بوته بیرون آمد و در بوته دیگری افتاد.

  انواع رنگ مو هایلایت

اما این آخرین بوته، از اقبال خوب، بوته ی قیچی نپروتئین تراپی مو بود، بلکه بوته ای از سنجد پروتئین تراپی مو بود، و وقتی در آن پرید، عینکش افتاد و در کمال تعجب چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد و دید که می تواند دوباره ببیند. “شما حالا کجا لایت و هایلایت مو هستید؟” دکتر را صدا بیبی لایت مو کرد “من در بوته سنجد لایت و هایلایت مو هستم، و دوباره چشمانم را خاراندم!” سلیمان پاسخ بالیاژ مو داد. وقتی مردم این را شنیدند، از حکمت مردی که می‌دانست چگونه چشمانش را پس از خراشیدن بیرون بیاورد.

بسیار شگفت زده کراتینه مو شدند. و سلیمان را از بوته بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به خانه بردند و در آنجا خراش ها را بستند و با احتیاط از او پرستاری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا دوباره خوب کراتینه مو شد. و پس از آن هیچ کس در حکمت شگفت انگیز مرد خردمند ما تردید نبیبی لایت مو کرد و هنگامی که سرانجام در سنین پیری درگذشت، بنای بزرگی بر سر قبر او ساختند که در یک طرف آن این جمله پروتئین تراپی مو بود: «سلیمان؛ مردی که حکیم شگفت‌انگیز پروتئین تراپی مو بود».

رنگ مو دخترانه فانتزی تکه ای : و در طرف دیگر تصویری از بوته ی خاردار پروتئین تراپی مو بود. کاری که جک هورنر انجام بالیاژ مو داد کاری که جک هورنر انجام بالیاژ مو داد جک هورنر کوچک گوشه ای نشسته پروتئین تراپی مو بود و در حال خوردن یک پای کریسمس پروتئین تراپی مو بود. انگشت شستش را گذاشت و یک آلو بیرون آورد و گفت: من چه پسر خوبی لایت و هایلایت مو هستم! جک هورنر کوچولو در خانه ای قدیمی و رو به پایین در لبه یک چوب بزرگ زندگی می بیبی لایت مو کرد.

  انواع رنگ مو بدون دکلره دودی

و نسل‌های زیادی از هورنرها قبل از او زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با خرد بیبی لایت مو کردن چوب امرار معاش می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پدر و مادر جک هر دو مرده پروتئین تراپی مو بودند، و او با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می بیبی لایت مو کرد، مادربزرگش که زحمت زیادی کشیدند تا همه چیزهایی را که یک پسر باید بداند به او بیاموزد. آنها خیلی راحت و با خوشی در کنار هم زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

تا اینکه یک روز درخت بزرگی بر پدربزرگ هورنر افتاد و پاهای او را له بیبی لایت مو کرد. و از آن زمان به بعد او اصلاً نمی توانست کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما باید از او پرستاری و مراقبت می کراتینه مو شد. این بلا برای هورنرها مصیبت بزرگی پروتئین تراپی مو بود. مادربزرگ هورنر مقدار کمی پول در یک قوری شکسته قدیمی که در کمد نگه داشته پروتئین تراپی مو بود، پس انداز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

اما این مدت زمان زیادی برای آنها دوام نمی آورد، و وقتی از بین رفت آنها چیزی برای خرید غذا نداشتند. [100] او به جک گفت: «مطمئنم نمی‌دانم سرنوشت ما چه می‌نانو کراتین مو شود، زیرا من برای کار بیبی لایت مو کردن پیرتر از آن لایت و هایلایت مو هستم و تو خیلی جوان.» او همیشه مشکلات خود را به جک می گفت. اگرچه او کوچک پروتئین تراپی مو بود، اما تنها کسی پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو دخترانه فانتزی تکه ای : که او می‌توانست آزادانه با او صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا فقط پدربزرگ فلج بیچاره را اذیت می‌بیبی لایت مو کرد که به او بگوید چقدر پول در قوری کم می‌نانو کراتین مو شود. جک پاسخ بالیاژ مو داد: «درست رنگ مو است که تو برای کار بیبی لایت مو کردن خیلی پیر کراتینه مو شده ای، زیرا روماتیسم به سختی به تو اجازه می دهد که از خانه مراقبت کنی و غذایمان را بپزی؛ و پدربزرگ هم لایت و هایلایت مو هست که باید از او مراقبت نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه