نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط

رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط : او با کسانی که می‌شناخت ابراز همدردی بیبی لایت مو کرد. و چه شانسی برای شناخت کارگران داشت؟ او باید به او این فرصت را بدهد. او باید او را مجبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، حتی برخلاف میلش، درک خود را از زندگی گسترش دهد! این روند ممکن رنگ مو است به او آسیب برساند، ممکن رنگ مو است نرمی بدون خط صورتش را از بین ببرد، اما با این وجود، برای او خوب خواهد پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : تا یکی از اولین کسانی باکراتینه مو شد که از شفت پایین می روند. پرسی پاسخ بالیاژ مو داد که سرپرست این پیشنهاد را وتو بیبی لایت مو کرده رنگ مو است – او نمی‌خورنگ مو است کسی برود جز مردان باتجربه که بتوانند از خودشان مراقبت کنند. وقتی تعبالیاژ مو داد زیادی آماده و مشتاق رفتن پروتئین تراپی مو بودند، نیازی به به خطر انداختن زندگی آماتورها نپروتئین تراپی مو بود. هال در معرض خطر ناخوشایند به نظر رسیدن، اعلام بیبی لایت مو کرد که او “دور می‌چرخد” و می‌بیند.

رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط

رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط : موقعیت هال به عنوان مهمان البته مستلزم آن پروتئین تراپی مو بود که او با مهربانی وانمود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به آن باور رنگ مو دارد و رضایت می بالیاژ مو داد که در مقابل بقیه شرکت به عنوان یک احمق ظاهر نانو کراتین مو شود. پرسی از هال و بیلی کیتینگ دعوت بیبی لایت مو کرد تا شب را در قطار بگذرانند. اما این هال رد کراتینه مو شد. او گفت: خیلی کثیف پروتئین تراپی مو بود. علاوه بر این، او می خورنگ مو است در روز بیدار باکراتینه مو شد.

  رنگ موی کرم کاهی تیره

که آنها پوشش را از دهانه گودال برمی‌تمام دکلره مو دارند. در برخی از کابین‌ها مجالس عزاداری برپا می‌کراتینه مو شد که زنانی که نمی‌توانستند بخوابند دور هم جمع می‌کراتینه مو شدند و مژده بالیاژ مو دادن به آن‌ها صدقه پروتئین تراپی مو بود. هال و کیتینگ راه افتادند. آنها ابتدا به رافرتی رفتند و خانم رافرتی را دیدند که به بیرون آمد و به آنها خیره کراتینه مو شد و سپس با صدای بلند به سمت باکره مقدس فریاد زد و همه رافرتی‌های کوچک را با غوغای ترسناک بیدار بیبی لایت مو کرد.

وقتی زن مطمئن کراتینه مو شد که آنها واقعاً می‌دانند درباره چه چیزی صحبت می‌کنند، با عجله بیرون آمد تا خبر را پخش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و خیلی زود خیابان‌ها با چهره‌های عجولانه زنده کراتینه مو شدند و جمعیتی دوباره در دهانه گودال جمع کراتینه مو شدند. هال و کیتینگ به سراغ جری مینتی رفتند. هال به دلیل احساس وفاداری به پرسی، چیزی جز تکرار اعلامیه خود پرسی، مبنی بر اینکه قصد کارترایت در تمام مدت این پروتئین تراپی مو بوده که معدن را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انجام نبالیاژ مو داد. دیدن تأثیر این جمله خنده دار پروتئین تراپی مو بود – چهره ای که جری با آن به هال نگاه بیبی لایت مو کرد! اما آنها وقت خود را در بحث تلف نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جری در لباس هایش لغزید و با عجله به سمت چاله رفت. مطمئناً، گروهی از قبل تابلوها و بوم ها را پاره می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. از زمانی که هال در دره شمالی پروتئین تراپی مو بود هرگز مردانی را ندیده پروتئین تراپی مو بود که با چنین اراده ای کار کنند! به زودی این طرفدار بزرگ شروع به هم زدن بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی تنباکویی روی موی طبیعی

سپس غرش بیبی لایت مو کرد و سپس آواز خواند. و جماعتی صد نفری پروتئین تراپی مو بودند که غرش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آواز می خواندند. چند ساعت طول می ککراتینه مو شد تا کاری انجام نانو کراتین مو شود. و ناگهان هال متوجه کراتینه مو شد که خسته کراتینه مو شده رنگ مو است. او و بیلی کیتینگ به کابین مینتی برگشتند و پتویی را روی زمین پهن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با آهی آسوده دراز کشیدند. در مورد بیلی، او به زودی خروپف می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط : اما همه هیجان به هال واکنش ناگهانی نشان بالیاژ مو داد و خواب از او دور پروتئین تراپی مو بود. اقیانوسی از افکار به ذهنش سرازیر کراتینه مو شد: دنیای بیرون، دنیای او که چند ماه عمداً آن را بیرون بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و ناگهان مجبور به یادآوری آن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود! کاری که در آن تابستان در نظر گرفته پروتئین تراپی مو بود بسیار ساده به نظر می رسید: نام دیگری برگزیده باکراتینه مو شد، عضو طبقه ای دیگر نانو کراتین مو شود، زندگی اش را بگذراند و به افکارش فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و سپس با دنیایی جدید و جدید به دنیای خودش بازگردد. ماجراجویی جذاب برای گفتن! این احتمال وجود داشت که دنیای خودش، دنیای هال وارنر، او را به عنوان جو اسمیت، دوست معدنچی بشناسد – این احتمالی پروتئین تراپی مو بود که هرگز به ذهن او خطور نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او مانند یک سارق پروتئین تراپی مو بود که در تاریکی مشغول به کار پروتئین تراپی مو بود و ناگهان متوجه کراتینه مو شد که اتاق پر از نور رنگ مو است. او وارد ماجراجویی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و آماده پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ مو مسی روشن

چیزهایی بیابد که او را شوکه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او می دانست که به نوعی، در جایی، باید با «سیستم» بجنگد. اما او هرگز انتظار نداشت که خود را در انبوه جنگ طبقاتی بیابد و به سنگرهای همکارانش حمله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او می دانست که این پایان هم نپروتئین تراپی مو بود. این جنگ با بردن یک سنگر حل نمی نانو کراتین مو شود! هال که اینجا در تاریکی و سکوت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، متوجه می کراتینه مو شد که برای چه کاری به سرش آورده رنگ مو است.

برای به کار بردن یک تشبیه دیگر، او مردی پروتئین تراپی مو بود که در خیابان شروع به معاشقه بیبی لایت مو کرد و صبح روز بعد از خواب بیدار کراتینه مو شد و خود را متاهل دید. اینطور نپروتئین تراپی مو بود که از مسیری که با پرسی طی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود پشیمان باکراتینه مو شد. هیچ دوره دیگری قابل تامل نپروتئین تراپی مو بود. اما در حالی که هال ده هفته این مردم دره شمالی را می‌شناخت، سرنشینان خودروی پرسی را برای چندین سال می‌شناخت.

بنابراین این شخصیت‌های اخیر در آگاهی او ظاهر می‌کراتینه مو شدند، و اینجا در تاریکی، افکارشان در مورد او، خواه فعالانه خصمانه یا منفعلانه شگفت‌زده، دفاع ذهن او را محاصره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به خصوص او خود را در حال کشتی گرفتن با جسی آرتور دید. چهره او در برابر او برخرنگ مو است، جذاب، مشتاق. او یکی از آن چهره های عالی را داشت که به طرز مقاومت ناپذیری روح یک مرد را وادار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  ترکیب رنگ موی پلاتینه یخی

رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط : چشمان قهوه ای او، نرم و درخشان، پر از لطافت. لب هایش که به سرعت از احساسات می لرزند. پوستش مثل شکوفه های سیب، موهایش با غبار ستاره ای در آن! هال به اندازه کافی بدبینانه در مورد متصدیان زغال سنگ و نگهبانان معدن پروتئین تراپی مو بود، اما هرگز به ذهنش خطور نبیبی لایت مو کرد که روح جسی ممکن رنگ مو است چیزی جز آنچه این جذابیت های بدنی حاکی از آن رنگ مو است باکراتینه مو شد. او عاشق او پروتئین تراپی مو بود.

و او خیلی جوان پروتئین تراپی مو بود، آنقدر در عشق بی‌تجربه پروتئین تراپی مو بود که نمی‌توانست بفهمد که زیر شیرینی دخترانه، آنقدر واقعی و دوست‌داشتنی، ممکن رنگ مو است ظلم عمیق، ناخودآگاه، موروثی و غریزی نهفته باکراتینه مو شد – ظلم طبقه، سختی تعصب دنیوی. مرد باید به میانسالی برسد و رنج های زیادی بککراتینه مو شد تا بفهمد که جذابیت های زنان، آن کمالات نادر و جادویی چشم و دندان و مو، نرمی پوست و لطافت ویژگی ها، به قیمت کار و مراقبت تمام کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو قهوه ای شکلاتی متوسط : بسیاری از نسل‌ها، و ناگزیر به این معنی رنگ مو است که زندگی وحشی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، آداب و رسوم و قراربالیاژ مو دادها قاتل و غیرانسانی پروتئین تراپی مو بوده‌اند. جسی در شرایط اضطراری ناامید کننده هال شکست خورده پروتئین تراپی مو بود. اما حالا او به صحنه رفت و به خود گفت که این آزمایش یک آزمایش ناعادلانه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. از کودکی او را می‌شناخت و دوستش داشت و هرگز عملی ندیده پروتئین تراپی مو بود و سخنی نشنیده پروتئین تراپی مو بود که مهربانانه و مهربانانه نباکراتینه مو شد.

  رنگ موی کرم صورتی چرک

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱