نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

طرز تهیه رنگ مو گیاهی قهوه ای تیره

طرز تهیه رنگ مو گیاهی قهوه ای تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت طرز تهیه رنگ مو گیاهی قهوه ای تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با طرز تهیه رنگ مو گیاهی قهوه ای تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

طرز تهیه رنگ مو گیاهی قهوه ای تیره : گویی پدران آنها سال‌ها پیش تهدید سرخ را پیش‌بینی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و گام‌هایی که باید برای حفظ 100% آمریکایی‌گرایی برداشته می‌کراتینه مو شد. پدران بازی‌ای وارد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که شامل کوبیدن توپ‌های سفید کوچک در اطراف زمین با سبک‌ها و اندازه‌های مختلف چماق پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : اما به راحتی به عنوان مک گیونی شناخته کراتینه مو شد. پیتر هرگز در تمام عمرش از دیدن چهره انسان به اندازه دیدن آن صورت نقابدار موش خوشحال نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است! مک گیونی یک چماق در دست داشت و به لباس هایی که در اطراف پیتر انباشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود ضربات وحشیانه وارد می بیبی لایت مو کرد. پشت سر مک گیونی، همت و کامینگز پروتئین تراپی مو بودند که روند رسیدگی را پوشش می بالیاژ مو دادند.

طرز تهیه رنگ مو گیاهی قهوه ای تیره

طرز تهیه رنگ مو گیاهی قهوه ای تیره : پیتر خم کراتینه مو شد و به هیاهوی خشمگین گوش بالیاژ مو داد و در حال حاضر فریادهای کسانی را که بالای سر خود پروتئین تراپی مو بودند شنید و متوجه کراتینه مو شد که آنها را می کشند و چماق می زنند. او احساس بیبی لایت مو کرد که دست‌ها به سمت پایین می‌آیند و او را می‌گیرند. اما هیچ اتفاقی برای او نیفتاد، و در حال حاضر نگاهی به بالا انداخت و مردی را دید که نقاب مشکی بر تن داشت.

  رنگ مو مش جلو سر

هر از چند گاهی با دقت ضربه ای از خودشان وارد می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بیشتر درگیری‌ها در داخل خانه و بیرون به سرعت پایان یافت، زیرا همه کسانی که می‌جنگیدند، دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند یا بر آنها چیره می‌کراتینه مو شدند. سپس چند نفر از مأموران گفی که یکی دو سال پروتئین تراپی مو بود روی این قرمزها مطالعه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و همه آنها را می شناختند، به دنبال آنهایی پروتئین تراپی مو بودند که به طور خاص تحت تعقیب پروتئین تراپی مو بودند.

و آنها را برای یافتن اسلحه جستجو آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس آنها را دستبند زدند. یکی از این مردان به پیتر نزدیک کراتینه مو شد، که بیهوش کراتینه مو شد و چشمانش را بست. سپس همت او را زیر بغل گرفت و کامینگز را از پاهایش گرفت، و مک گیونی به عنوان محافظ در کنارش راه می‌رفت و هرازگاهی می‌گفت: «ما این شخص را می‌خواهیم، ​​از او مراقبت می‌کنیم.» آنها پیتر را به بیرون بردند و در تاریکی چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد تا ببیند.

که خیابان مملو از اتومبیل رنگ مو است و قرمزها سوار کراتینه مو شده اند. دوستان پیتر او را به یک ماشین بردند و او را دور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس پیتر به هوش آمد و هر چهار نفر نشستند و خندیدند تا پهلوهای خود را شکافتند و به پشت یکدیگر سیلی زدند و چیزهای رضایت بخشی را که دیده پروتئین تراپی مو بودند ذکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آیا همت متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که تکه‌ای از گریدی روی چشم‌ها نفوذ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  رنگ موی بلوند یخی صدفی

طرز تهیه رنگ مو گیاهی قهوه ای تیره : خون در سراسر او جاری کراتینه مو شده رنگ مو است؟ خوب، او می خورنگ مو است قرمز باکراتینه مو شد – آنها به او کمک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند – در داخل و خارج! آیا مک گیونی متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که چگونه “باک” الیس، یکی از مردان آنها، بینی شاعر دوره گرد را از مفصل خارج بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ و اوگدن جوان، پسر رئیس اتاق بازرگانی، مطمئناً توانسته پروتئین تراپی مو بود نشان دهد که چه احساسی نسبت به این گاوها رنگ مو دارد، چه گاوهای ماده و چه نر. وقتی آن شلخته یانکوویچ سیلی به صورتش زده پروتئین تراپی مو بود.

سینه های او را گرفته پروتئین تراپی مو بود و نزدیک پروتئین تراپی مو بود آنها را بپیچاند و او جیغ زده پروتئین تراپی مو بود و بیهوش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود! بله، آنها را پاک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. اما این همه اش نپروتئین تراپی مو بود، قرار پروتئین تراپی مو بود امشب کار را تمام کنند به خدا! آنها می خورنگ مو استند طعم جنگ را به این صلح طلبان بچشند، آنها به ترور سرخ در شهر آمریکایی پایان دهند! اگر پیتر دوست داشت و کار خوب را می دید، ممکن رنگ مو است همراه نانو کراتین مو شود. آنها در حال رفتن به کشور پروتئین تراپی مو بودند.

و هوا تاریک می کراتینه مو شد، و اگر او ماسک را روی خود نگه می داشت، کاملاً ایمن می کراتینه مو شد. و پطرس گفت بله. خونش بالا رفته پروتئین تراپی مو بود، پر از روحیه شکار پروتئین تراپی مو بود، می خورنگ مو است بدون توجه به همه چیز در هنگام مرگ باکراتینه مو شد. بخش 59 موتور به آرامی خرخر بیبی لایت مو کرد و ماشین به گونه‌ای با سرعت در حومه شهر امریکن سیتی و به سوی کشور فراتر رفت. ماشین‌ها در جلو پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو صدف مرواریدی

ماشین‌های دیگر پشت سر، جریانی طولانی از چراغ‌های سفید که به داخل کشور پرواز می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها به بیشه درختان کاج بزرگی رسیدند که ضخامت آن ها دو یا سه فوتی مانند طاق های کلیسا پروتئین تراپی مو بود و زمین زیر آنها را با فرشی نرم و قهوه ای پوشانده پروتئین تراپی مو بود. جای پیک نیک معروفی پروتئین تراپی مو بود و اینجا همه ماشین ها با قرار قبلی جمع می کراتینه مو شدند. ظاهراً همه چیز از قبل تنظیم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

طرز تهیه رنگ مو گیاهی قهوه ای تیره : با آن کارایی که مایه افتخار 100% آمریکایی هرنگ مو است. مردی با یک نقاب سیاه روی صورتش در مرکز بیشه ایستاده پروتئین تراپی مو بود و از طریق یک مگافون راهنمایی های خود را فریاد می زد و هر ماشینی که در حال حرکت پروتئین تراپی مو بود در یک دایره وسیع در کنار ماشین بعدی قرار می گرفت که بیش از صد فوت عرض داشت. این خودروهای اعضای جوان‌تر اتاق بازرگانی و انجمن بازرگانان و تولیدکنندگان رفتار خوبی داشتند.

عادت داشتند دقیقاً طبق دستور یک بلندگو، هنگام پذیرایی یا زمانی که اعضای جوان‌تر، در جای خود بلغزند. و همسران و نامزدهایشان با لباس‌های ابریشمی و ساتن نرم به مهمانی‌های شام و رقص‌هایشان آمدند. ماشین‌ها آمدند و آمدند، تا جایی که جا برای ورود آخرین نفر کافی پروتئین تراپی مو بود. سپس با فریاد، “شماره یک!” گروهی از مردان از یکی از ماشین ها پیاده کراتینه مو شدند و یک زندانی دستبند بسته را کشیدند.

  رنگ موی مشکی براق گیاهی

این مایکل دوبین، خیاط جوان یهودی پروتئین تراپی مو بود که پانزده روز را با پیتر در زندان گذرانده پروتئین تراپی مو بود. مایکل دانشجو و رویاپرداز پروتئین تراپی مو بود و به صحنه های خشونت عادت نداشت. همچنین او به نژادی تعلق داشت که احساسات خود را بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در نتیجه برای 100% آمریکایی ها توهین آمیز رنگ مو است. او در حالی که مردان نقابدار دستبند او را باز می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، جیغ می کشید و ناله می بیبی لایت مو کرد و کتش را درآورد و پیراهنش را از پشت پاره بیبی لایت مو کرد.

آنها او را به سمت درختی در وسط حلقه کشاندند، درختی تا حدودی کوچکتر، درست برای اینکه مچ هایش به هم برسند و دوباره به او دستبند بزنند. در آنجا او در بین تابش خیره کننده سی یا چهل ماشین ایستاده پروتئین تراپی مو بود، می پیچید و ناله می بیبی لایت مو کرد، در حالی که یکی از افراد نقاب سیاه کتش را درآورد و آماده عمل کراتینه مو شد. او یک شلاق بلند سیاه مار تولید بیبی لایت مو کرد و برای لحظه ای آماده ایستاد.

طرز تهیه رنگ مو گیاهی قهوه ای تیره : سپس مردی که مگافون داشت با صدایی بلند فریاد زد: برو! و تازیانه در هوا سوت زد و در پشت مایکل قرار گرفت و در گوشت پاره کراتینه مو شد تا خون به چشم بیاید. فریاد غمگینی بلند کراتینه مو شد و قربانی شروع به پیچاندن و چرخاندن و لگد زدن بیبی لایت مو کرد که گویی در حال مرگ رنگ مو است. دوباره شلاق سوت زد، و دوباره صدای ضربه را شنیدید که در گوشت پاره کراتینه مو شد، و یک نوار قرمز دیگر برای مشاهده پرید.

  رنگ مشکی برای مو ضرر دارد

حالا اعضای جوان اتاق بازرگانی و اتحادیه بازرگانان و تولیدکنندگان در شرایط عالی برای کار عصر امروز قرار داشتند. آنها مانند زندانیانشان رنگ پریده و لاغر، کم‌تغذیه و پرکار نپروتئین تراپی مو بودند. آنها براق و گلگون پروتئین تراپی مو بودند و از سلامتی می درخشیدند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱