نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی یخی و طوسی

رنگ موی یخی و طوسی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی یخی و طوسی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی یخی و طوسی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی یخی و طوسی : تا زمانی که مانعی که از آنجایی که نامزدی ما خیلی آشکار پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، هرگز محقق نخواهد کراتینه مو شد. “ایرین عزیزم تنها هدف ملاقات من” – در اینجا سر جان دست مهربانش را در دستش گرفت – “امشب می خواهم موضوعی را از شما رنگ مو استخراج کنم که اخیراً تاریکی بر آینده روشن و شاد مورد انتظار من انداخته رنگ مو است. من از آن انسان‌هایی نیستم که از چیزهای کوچک دلخور می‌شوند.

مو : با عذرخواهی های فراوان و غیره، او فوراً به سر جان ملحق کراتینه مو شد، که او را با پیروزی آشکار به عقب برد تا والس بعدی را به اشتراک بگذارد. چگونه قلب واقعی با شور و شوق فزاینده ای در طول باقیمانده جشن شاد می تپید، و همانطور که اعلان نهایی جدایی گوش به گوش زمزمه می کراتینه مو شد، زوال تدریجی حق رفیع عشق از بین می رفت و در حالی که این فکر مدام غلغلک می بالیاژ مو داد.

رنگ موی یخی و طوسی

رنگ موی یخی و طوسی : چند ساعت قبل از آشنایی با او لذت برده پروتئین تراپی مو بود. “آیا ممکن رنگ مو است؟” سر جان با حیرت عمیق فریاد زد. “چرا، من مدتی رنگ مو است که به دنبال شما لایت و هایلایت مو هستم و بالاخره به طور تصادفی شما را پیدا بیبی لایت مو کردم!” ایرنه که در یک ثانیه از جای خود بلند کراتینه مو شد، کاملاً مات و مبهوت پروتئین تراپی مو بود و اگر نورهای کم نور چهره مغرور او را به نفع خود نشان می بالیاژ مو داد، درخشش سرخرنگ عمیق ترین احساس گناه سرمه ای خود را به مراتب بیشتر نشان می بالیاژ مو داد.

  بهترین رنگ موی طبیعی مردانه

به چیزی پرشکوه تبدیل می کراتینه مو شد. شور و شوق گرم با انگشتان زیرک حسادت. که او که او مشتاقانه به او امیدوار پروتئین تراپی مو بود آینده خود را با نوازش های محبت آمیز و عاشقانه همراهی دائمی در میان بگذارد. 31و حکمت همسرمانند باید در دام بیفتد که احتمالاً به دیگری قول می دهد که فداکاری بزرگ خود را برای او داشته باکراتینه مو شد! اما بهتر رنگ مو است اجازه دهید.

رنگ موی یخی و طوسی : فکر بیمار در آستانه توهین بمیرد نه اینکه در سینه کسی زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که در هیچ تاریخی دور صدای ناقوس عروسی را با خوشحالی می شنود و طبیعتاً از موضوع منشا آنها شادی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تزیین 32 تزیین فصل پنجم. Oامیدهای شما زمانی که به آن رنگ مو استانرنگ مو دارد جاه طلبی که نیاز به یکپارچگی رنگ مو دارد ارتقا می یابد، ممکن رنگ مو است مانند ویرانه ای برنگ مو استانی از هم بپاکراتینه مو شد.

آنها دیگر برای ساخت و ساز مناسب نیستند مگر اینکه بر اساس یک اصل تایید کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. آنها مانند خاکستر اخگرهای سوخته دود می‌شوند و از خانه‌ی محصورشان به بیرون پرتاب می‌شوند، و دیگر هرگز نمی‌توان آن‌ها را در جایی یافت که زمانی فقط به‌عنوان مارهای سوزان غرور تحقیر کراتینه مو شده وجود داشتند. گپ کوچکی که ظاهراً ایرن در هنرستان از آن لذت می برد.

با کمال میل می توانست به یک عمل فراموشی از سوی او تبدیل نانو کراتین مو شود، اگر سر جان چند روز بعد وجود آن را به او یادآوری نمی بیبی لایت مو کرد. جرقه شور حسادت پس از اشاره به حادثه به طور کامل خاموش نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و سر جان در سکوت در انتظار مرگش، تقریباً به مرگ خیالی اش عزادار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پس از بقایای مرگ ناپذیرش تا روستای فرصت، وقتی دوباره پروتئین تراپی مو بود.

  مش رنگ مو هایلایت عروس

برای احیا و درخشش مانند قبل. 33 حدود سه هفته قبل از روزی که برای پیوند مقدس آنها تعیین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در زمانی که سر جان به قلعه رسید، از خروج اخیر ایرن مطلع کراتینه مو شد و به آرامی روی خود را برگرداند و تصمیم گرفت در باغ هایی که با سلیقه چیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود قدم بزند. تنها هدف ملاقات با او آرام قدم می زد و برای برداشتن میوه های افتاده خم می کراتینه مو شد.

ناگهان صدای ضعیفی را در میان درختان شنید. در حالی که برای چند ثانیه نفس نکشیده پروتئین تراپی مو بود، مبادا فریب صداهای مواج امواج مجاور را بخورد، دوباره همان صدای شیرین را شنید، اما طولانی‌تر از قبل، و آرام به سمت نقطه‌ای که از آنجا منتشر کراتینه مو شد، حرکت بیبی لایت مو کرد، صدای دیگری شنید. گوشش در دوردست، که به نظر می‌رسید عجولانه کسی رنگ مو است.

رنگ موی یخی و طوسی : که می‌تواند به خوبی فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قبل از اینکه فرصت پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا شیئی را که مشتاقانه دنبال می‌بیبی لایت مو کرد، ببیند، اما تا حدودی خورنگ مو استه‌اش را بررسی بیبی لایت مو کرد، اجازه بالیاژ مو داد موضوع در سکوت فرو برود. با جسارت به سمت نقطه‌ای که صدای موسیقی از آنجا منتشر می‌کراتینه مو شد.

چقدر شگفت‌زده کراتینه مو شد از پیدا بیبی لایت مو کردن یک خانه تابستانی کوچک با شکوه، یک سازه هرمی شکل و جذاب به سبک گوتیک، پوشیده از مانتوهای خزه‌ای طبیعت و درخشان‌تر از تصور 34ابزار انسانیت که منشأ چنین گونه های رقت انگیز و شیرینی رنگ مو است.

  بهترین مارک رنگ مو برای سالن زیبایی

مودبانه عذرخواهی بیبی لایت مو کرد برای نفوذ به قصر کوچک خصوصی ایرن، که نتوانست به طور کامل سردرگمی خود را از نگاه تیزبین همسرش پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کسی که به نظر می‌رسید هرگز متوجه تغییر ناگهانی که به سرعت روی گونه‌های رنگ پریده‌اش در دیدار غیرمنتظره او، سر جان نشست. ایرنه در کف دست های برفی خود حلقه ای از موسیقی ایتالیایی را نگه داشت.

که با جدیت سعی می بیبی لایت مو کرد آن را از نگاه نافذ او پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، احتمالاً به دلیل کلمات موجود در آن، که برای همیشه برای حوزه های مختلف دانش او ناشناخته خواهد پروتئین تراپی مو بود، و بی شک به احساسات او خیانت بیبی لایت مو کرد و هرگز در خواب ندید که باید به گوشهای دیگری غیر از کسانی که عملاً برای آنها در نظر گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود ضربه بزنند.

رنگ موی یخی و طوسی : با درک هیجان کراتینه مو شدید او از ظاهر غیرمنتظره او، که پس از آن افکار حسودانه خود را در حرکت خاموش نگه داشت، مطلقاً از انجام هرگونه تحقیق و یا کوچکترین کنایه ای به نام و ماهیت پوستی که او آنقدر محکم نگه داشته پروتئین تراپی مو بود طفره رفت. سر جان با خوشحالی چت می‌بیبی لایت مو کرد تا اینکه خوب کراتینه مو شد 35زمینه ای برای رساندن پیامی که غریزه او را وادار به بیان آن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو سرخابی بدون دکلره

او شروع بیبی لایت مو کرد: “آیرین، محبوب من.” “اکنون فقط چند روز باقی مانده رنگ مو است که امیدوارم همیشه تو را مال خود بنامم. امیدی که از زمانی که خوشبختانه به چهره دوست داشتنی تو خیره کراتینه مو شدم، بی رحمانه مرا آزار بالیاژ مو داده رنگ مو است. امیدی که من به آن اعتماد داشتم باید مورد قدردانی کامل من و شما باکراتینه مو شد، و اکنون باید صاحب آن باشم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱