نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دخترانه برای عروس

رنگ مو دخترانه برای عروس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دخترانه برای عروس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دخترانه برای عروس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو دخترانه برای عروس : او با زمزمه ای خشن گفت: «اوزیان گم کراتینه مو شده و جادوگر ایو در کوه تندر پنهان کراتینه مو شده اند. پس از افشای پوتارو، سکوت کمی الکتریکی به دنبال داشت.

مو : که شوفن والر با عجله وارد کراتینه مو شد تا اعلام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کالیکو آماده رنگ مو است و منتظر دیدن آنهرنگ مو است. قبلاً پادشاه گنوم و چمبرلینش ​​درباره اهداف احتمالی دیدار دوروتی صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و کالیکو از اینکه فهمید می‌خواهد ارتش او را قرض بگیرد بسیار آزرده خاطر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “و شما آن را به او قرض خواهید بالیاژ مو داد، همه صد هزار گنوم یومن آموزش دیده ما؟” شوفن والر را با نگرانی پرسید.

رنگ مو دخترانه برای عروس

رنگ مو دخترانه برای عروس : دوروتی که از میان یک پرده به داخل یک غار صخره‌ای قرمز مجاور که نقش اتاق خواب را داشت می‌رفت، به سرعت لباس‌هایش را درآورد و لامپ‌های یاقوتی را خاموش بیبی لایت مو کرد، خوشبختانه بین ملحفه‌های ابریشمی قرمز لغزید و به زودی مانند پیگاسوس به خواب عمیقی فرو رفت. آنها تازه در حال صرف صبحانه پروتئین تراپی مو بودند که توسط دو گنوم کوچک در غار نشسته قرمزشان سرو می کراتینه مو شد.

کالیکو با ناراحتی چشمان خاکستری کوچکش را تکان بالیاژ مو داد. “به یاد داشته باشید این دوروتی پروتئین تراپی مو بود که کمربند جادویی گنوم کینگ سابق را دزدید و واقعاً وسیله ای پروتئین تراپی مو بود برای پادشاه کراتینه مو شدن من.” شوفن والر، گوش خود را به طور انعکاسی کشید: “همین طور رنگ مو است.” اما چرا در این کنفرانس از یک رنگ مو استراتژی کوچک رنگ مو استفاده نکنید، کینگ؟ چرا تظاهر به کمک به او نکنید و در عین حال از منافع خود محافظت کنید.

  رنگ مو قهوه ای فندقی روشن

وام بالیاژ مو دادن به ارتش ما آزمایش خطرناکی رنگ مو است. فرض کنید در حالی که نیروهای رزمی ما در منطقه حضور داشتند، دشمنی ما را تهدید بیبی لایت مو کرد. زمرد سیتی ممکن رنگ مو است اتفاق بیفتد، او را بهانه بیاورید. این پیشنهاد دقیقاً با خورنگ مو استه‌های پادشاه گنوم مطابقت داشت، و کنجکاو پروتئین تراپی مو بود بداند که واقعاً چه چیزی دوروتی را به قلعه‌اش آورده رنگ مو است، چمبرلین کوچکش را با عجله فرستاد تا او را به اتاق تخت پادشاهی بیاورد.

رنگ مو دخترانه برای عروس : پیگاسوس بویید: «و حالا برای کمی کالیکواکس بیبی لایت مو کردن،» بی‌خیالانه در کنار دوروتی زیر طاق‌های باشکوه، بر روی تراس‌های مصنوعی و باغ‌های صخره‌ای حرکت می‌بیبی لایت مو کرد و به مناظر طولانی از میله‌های هنوز معدن‌نکراتینه مو شده خیره می‌کراتینه مو شد، جایی که صدها کوتوله با کلنگ و بیل‌ها برای غنی‌تر بیبی لایت مو کردن بیشتر کار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در حال حاضر پادشاه کوچک فلزی بسیار غنی و قدرتمند رنگ مو است.

کالیکو، وقتی وارد غار تزئین کراتینه مو شده و مجلل حکاکی کراتینه مو شده ای کراتینه مو شدند که او برای اتاق تخت از آن رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد، با عجله به ملاقات آنها آمد. گنوم کینگ زمزمه بیبی لایت مو کرد و هر دو دست دوروتی را در دست گرفت و در حالی که پیگاسوس را معرفی بیبی لایت مو کرد با مهربانی تعظیم بیبی لایت مو کرد. “همیشه از پذیرایی از یک شاهزاده خانم از دربار اعلیحضرت سلطنتی او، اوزمای اوز، خوشحالم!” “اوه، کالیکو – پس تو او را به یاد می آوری!

  رنگ مو قهوه ای طلایی متوسط

اوه، لطفا، کالیکو عزیز، آیا به ما کمک می کنی او را پیدا کنیم؟” “پیداش کن؟ چرا، زیر زمین یعنی چی؟ اوزما گم کراتینه مو شده؟” صورت دراز کالیکو در هنگام احوالپرسی هیجان‌انگیز دوروتی به‌طور واضحی بلندتر کراتینه مو شد و پس از توضیح دخترک درباره ناپدید کراتینه مو شدن اوزما و دیگران، طلسم همه مردم اوز و آمدن اسکامپرو به شهر زمرد، کالیکو با خستگی از آنجا بالا رفت. تختش نشست و نشست.

کالیکو متزلزل کراتینه مو شد و پیشانی‌اش را با تار عنکبوت خاکستری طویل پاک بیبی لایت مو کرد و گفت: “تو و این خوک قصد انجام این کار را دارید؟” “شما قصد دارید در مورد آن چه کاری انجام دهید؟” پیگاسوس که از اینکه او را خوک خطاب می کنند خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هر چهار پای خود را کاشت و با سرکشی به ملکه فلزی آشفته خیره کراتینه مو شد. “خب – اره – یعنی – اوه – من اصلاً نمی بینم که این کار من رنگ مو است!

کالیکو با تکان سر غم انگیزش زمزمه بیبی لایت مو کرد. “هر کسی که به اندازه کافی قدرتمند باکراتینه مو شد که اوزما و اوز را فتح الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، توجه کمی به نظرات من رنگ مو دارد.” پیگاسوس با صراحت گفت: “اما ما نظرات شما را نمی خواهیم.” “آنچه ما می خواهیم ارتش شما و هر جادویی رنگ مو است که می توانید به راحتی از آن دریغ کنید!” دوروتی در حالی که از پله‌های صخره‌ای حکاکی‌کراتینه مو شده تاج و تخت بالا می‌دوید.

  رنگ مو ماهاگونی دودی

رنگ مو دخترانه برای عروس : با اغماض روی بازو می‌نشست، التماس بیبی لایت مو کرد: «لطفا، کالیکو، به ما کمک کن». با هزاران کوتوله و قدرت‌های جادویی شما، مطمئناً می‌توانیم اسکامپرو را از شهر زمردی بیرون کنیم.» کالیکو که از اشاره دوروتی به قدرت‌های جادویی‌اش متملق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود آهی کشید: «خب، البته. وقتی این را گفت، کالیکو به شوفن والر نگاه بیبی لایت مو کرد و چمبرلین کوچک که از رنگ مو استراتژی رنگ مو استادش راضی پروتئین تراپی مو بود.

چشمکی دلگرم‌کننده به او زد. کالیکو پاهایش را روی هم گذاشت و با چشمانی نیمه بسته به دوروتی نگاه بیبی لایت مو کرد. “اگر پادشاه دیگری را بیابید که مایل رنگ مو است ارتش خود را به اوز بفرستد، من نیز پادشاه خود را می فرستم. به یاد داشته باشید، حتی نزدیک ترین دوستان و نگهبانان اوزما او را فراموش بیبی لایت مو کرده اند و تمام مردم که اکنون کاملاً متقاعد کراتینه مو شده اند.

که اسکامپرو حاکم برحق آنهرنگ مو است، برای مقابله با ما قیام خواهند بیبی لایت مو کرد. ” “بله، بله، اما آیا هیچ جادویی ندارید که این افسون شیطانی را از بین ببرد یا به ما کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا دوستان و حاکمان خود را پیدا کنیم؟” پیگاسوس را خورنگ مو استار کراتینه مو شد، که به طور کامل از پیشنهاد پادشاه گنوم راضی نپروتئین تراپی مو بود. “ممکن رنگ مو است جادوی گنوم در این مورد فایده ای نداشته باکراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو هایلایت یخی

با این وجود، من برای جادوگرم می فرستم و ببینم چه کاری می توان انجام بالیاژ مو داد.” دوروتی با یادآوری آخرین تجربه خود با جادو، از تاج و تخت کالیکو کنار رفت و به آرامی روی پشت خوک صورتی نشست و پیگاسوس که از آسودگی غرغر می بیبی لایت مو کرد، به طرز مشکوکی به جادوگر کوچک و زشت دنیای اموات خیره کراتینه مو شد که در حال حاضر در حال حرکت به حضور سلطنتی پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو دخترانه برای عروس : محفظه – اتاق. کالیکو در اسرع وقت تمام اتفاقات وحشتناک اوز را برای جادوگر توضیح بالیاژ مو داد. “به نظر شما جاسوس جادوی ما می تواند اوزما و دوستان و همکاران گم کراتینه مو شده اش را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا به ما بگوید که آیا آنها کاملا و به طور کامل ناپروتئین تراپی مو بود کراتینه مو شده اند؟” پادشاه گنوم را به کراتینه مو شدت خورنگ مو است. پوتارو، جادوگر پادشاه، پس از پایان صحبت کالیکو، برای چند لحظه ایستاده پروتئین تراپی مو بود و سبیل‌های خود را می‌کشید.

سپس با پای ررنگ مو است خود چهار بار روی زمین پرچم‌دار کوبید. تقریباً فوراً چهار مرد خردمند گنوم با کلاه های اوج به اتاق تخت آمدند و تلسکوپ بزرگی را جلوی خود چرخاندند. دوروتی و پیگاسوس در حالی که از تعلیق و وحشت خار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، جادوگر را تماشا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چشمش را به انتهای شیشه جاسوسی پیچ خورده می‌پیچید. بعد از چندین خرخر و تعجب متعجب، پوتارو ررنگ مو است کراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو سفید یخی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱