نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ موی تیره زنانه

جدیدترین رنگ موی تیره زنانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ موی تیره زنانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ موی تیره زنانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ موی تیره زنانه : فشار بالیاژ مو داد و یک پانل بی‌صدا در دیوار لغزید و یک خروجی باریک را نمایان بیبی لایت مو کرد. همه چیز قرمز شعله ور کراتینه مو شد. او ممکن رنگ مو است می دانست که این روباه چیزی در ذخیره رنگ مو دارد – راهی برای فرار در هنگام تهدید! اما کنترل او به او فرصتی برای تفکر مستقل نبالیاژ مو داد. او کوئست را وادار بیبی لایت مو کرد تا چشمان فیلیپ را به چشمان خود معطوف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : گزارش می دهد که این تکه زمین که از ساحل دریاچه باز می نانو کراتین مو شود، یک شبه به طور کامل از پوشش گیاهی پاک کراتینه مو شده رنگ مو است. او این آسیب را به برخی از حشرات آفت ناشناخته نسبت می دهد. برخی دیگر می گویند وضعیت زمین نشان می دهد که در دمای زباله سوز سوخته رنگ مو است. از خاک چیزی جز یک پودر آبی باقی نمانده رنگ مو است.

جدیدترین رنگ موی تیره زنانه

جدیدترین رنگ موی تیره زنانه : اجساد بدون علامت لایت و هایلایت مو هستند و این جامعه کوچک درگیر شایعاتی از قتل و خودکشی گرفته تا ماوراء طبیعی رنگ مو است. دکتر جی. ام. این بیانیه با توجه به کشف گزارش کراتینه مو شده یک منطقه بزرگ سوخته تقریباً درست در مقابل نقطه ای که پرتاب کراتینه مو شد، قابل توجه رنگ مو است. جوزف اسلیچرت، کشاورز که در آن حومه زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

فیلیپ با چشمانی کسل کننده از عذاب با برادرش روبرو کراتینه مو شد. تو مرا قاتل ساختی! کوئست کلمات را با نفس های دردناک بیرون آورد. اما کین مثل یک سگ هار به او ضربه زد. “تو این کار را بیبی لایت مو کردی – خودت انجامش بالیاژ مو دادی! پروژکتور را دستکاری بیبی لایت مو کردی. سعی بیبی لایت مو کردی تست را خراب کنی. برد را تغییر بالیاژ مو دادی. سعی بیبی لایت مو کردی من را بکشی، و در عوض این دیگران را کشتی. و می خواهی پول بدهی.

  مدل برای رنگ مو

هر دو. می شنوی؟ صدایش روی ترازو به فریاد رسید. این ناله از وحشت بی دلیل، از ترس از قرار گرفتن در معرض، از ترس از اینکه او در جمع آوری ثروت در حال حاضر تقریبا در چنگ خود شکست خورده پروتئین تراپی مو بود. تصادفی که نقشه های خوب او را به هم ریخته پروتئین تراپی مو بود، او را عصبی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. کوئست دیوانه وار تلاش بیبی لایت مو کرد تا به او پاسخ دهد.

تابعیت مطلق خود را به عنوان مامور توضیح دهد و بگوید که اگر اراده مخالفت یا فریب بالیاژ مو دادن او را داشت، او را به پلیس تحویل می بالیاژ مو داد، یا حتی ممکن پروتئین تراپی مو بود در همان لحظه او را می کشت. ابتدا اما کین در دیوانگی خود چنان کنترل خود را بیشتر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که کوئست لال کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. حالا او سعی بیبی لایت مو کرد اشاره را جایگزین کلمات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما فیلیپ مانند یک مجسمه ریشه داشت. حتی دستانش هم بی حرکت پروتئین تراپی مو بودند. اگر ترس کین ذهن او را از محیط اطرافش دور نمی بیبی لایت مو کرد، ممکن پروتئین تراپی مو بود برای همیشه در این حالت باقی می ماند. لحظه ای کوئست، فیلیپ را فراموش بیبی لایت مو کرد – همه چیز به جز خودش و گرفتاری هایش. و در لحظه ای که هوشیاری او آرام کراتینه مو شد، برده کوئست قدرت و امید ناگهانی را تجربه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مستقل از کنترل خود، او متوجه کراتینه مو شد که می تواند دست فیلیپ را حرکت دهد، می تواند گامی متزلزل بررنگ مو دارد. اما حالا چه باید بیبی لایت مو کرد؟ او چگونه می‌تواند این جرقه ضعیف اراده را به قدرت کافی برای مقاومت قاطع برانگیزد؟ این ایده به ذهنش خطور بیبی لایت مو کرد: اگر فقط می‌توانست بین خود و کین فاصله بگذارد، شاید با یک تلاش غول‌پیکر خود را در مقابل اراده رنگ مو استاد قرار دهد، او را غافلگیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  جدیدترین رنگ مو زیتونی

جدیدترین رنگ موی تیره زنانه : او را در هم بکوبد، و به جای اینکه او را به مقام عامل برگرداند. کنترل. کوئست با تلاش بی نهایت بدن فیلیپ را گام به گام از اتاق عبور بالیاژ مو داد. او باید به آن پنجره برسد، سیگنال ناراحتی را برای کسی در خیابان دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما کین شروع به احساس شورش بیبی لایت مو کرد. او دنبال بیبی لایت مو کرد. او با گام‌های دراز، ببری و بدن ماری از زمین گذشت.

لب‌های خیس‌اش روی دندان‌هایش می‌پیچید، و چهره‌های درهم‌پیچیده‌اش، گوشه‌ای از پرتگاه را می‌پیچید. اکنون که کنترل او از نظر فیزیکی نزدیک می‌کراتینه مو شد، کوئست احساس بیبی لایت مو کرد که کنه قدرتش به سرعت در حال کاهش رنگ مو است. کین به آرامی با انگشتان پنجه ای خود به سمت بالا آمد و بازوی مامور خود را گرفت. “یاد آوردن!” او زمزمه بیبی لایت مو کرد: “اگر این مرگ‌ها به ما مربوط می‌نانو کراتین مو شود.

شکست می‌خورید – اعتراف می‌کنید – تقصیر را به گردن می‌گیرید – من را سفید سوسن می‌زنید – شما روش بزدلانه‌ای را توصیف می‌کنید که مرا به میل خود درآوردید – فقط برای یک سریع التماس می‌کنید. محاکمه و مجازات کامل قانون. کوئست هیچ پاسخی نبالیاژ مو داد، اما او به خوبی قصد وحشتناک خیانتکار خود را درک بیبی لایت مو کرد.

چقدر احمق پروتئین تراپی مو بود که تصور می بیبی لایت مو کرد کین کلاسون او را به بدنش برمی گرداند! فیلیپ به صندلی، جستجوی روح بی خانمان سرگردان در فضا، و برای بدن در ته مخزن، پشیمانی مختصر از وزارت! صدای شتابان ناگهانی فضا را پر از حس کنش و هکراتینه مو شدار بیبی لایت مو کرد. دو تا سه و چهار اتومبیل با سرعت زیاد بی‌احتیاطی به سمت حاشیه چرخیدند و زیر ترمزهای دود می‌کشیدند تا متوقف شوند.

مردان بیرون پریدند و در حال فرار برای محاصره کارخانه مستقر کراتینه مو شدند. کین به سمت در رفت و کلید را چرخاند. “بیا دیگه!” در حالی که فرش را پس گرفت و در تله را باز بیبی لایت مو کرد، به فیلیپ آب دهان انداخت. این فرمان را گالوانیزه بیبی لایت مو کرد. در دو محدوده او فیلیپ را روی پله ها داشت. درست زمانی که تله را روی سرش انداخت، ضربه کراتینه مو شدیدی در دفتر را لرزاند.

  انواع حنا برای رنگ مو

جدیدترین رنگ موی تیره زنانه : سپس، آلوده به وحشت کین، مانند دیوانه در حال دویدن در گذرگاه پروتئین تراپی مو بود. در داخل محفظه مخزن، حلقه‌های مایع با رنگ درخشان، پرتوهای نور کمان را به عقب می‌تاباند. کین که نیمه دیوانه از اضطراب پروتئین تراپی مو بود، روی تاقچه سیاه مانند میمونی روی تابه می رقصید. صورتش خاکستر پروتئین تراپی مو بود، آب دهان از دهان پیچ خورده اش جاری کراتینه مو شد.

چشمانش دو حوض سیاه وحشت پروتئین تراپی مو بود. دوباره کوئست احساس عجیبی را تجربه بیبی لایت مو کرد که با کاهش کنترل به وجود آمد. با اصابت ضربات سنگین به در قفل کراتینه مو شده با هوا، امید جدیدی در وجود رنجور او ظهور بیبی لایت مو کرد. امواج بزرگ ترس در امتبالیاژ مو داد مجراها ریخته کراتینه مو شد و وضعیت ذهنی کنترل او را به عامل نشان بالیاژ مو داد. حالا کین چیکار میبیبی لایت مو کرد؟ چه کاری می توانست بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ چرا از همه جا به این لانه کور فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

تند، تند! سپس یک سری گزارش های تند آمد. بیرون، آنها سعی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند لولاهای دیسک غرق کراتینه مو شده در عمق را از بین ببرند. با این حال در ایستاده پروتئین تراپی مو بود، اما خشم حمله به آن، کین متزلزل را وارد عمل بیبی لایت مو کرد. او روی سکو پروتئین تراپی مو بود. با یک دست برق آسا سوئیچ را به مثبت پرتاب بیبی لایت مو کرد و عمل الکترولیتی را در مخزن شروع بیبی لایت مو کرد. سپس دکمه‌ای را که زیر لبه پایه سوئیچ پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه