↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

لایت و هایلایت مو

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین مدل رنگ مو هایلایت

بهترین مدل رنگ مو هایلایت | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین مدل رنگ مو هایلایت را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین مدل رنگ مو هایلایت را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

7 مارس 2024

بهترین مدل رنگ مو هایلایت : دیک: چی پروتئین تراپی مو بود؟ مرد جوان چهارم: به گاد! توسط گاد! مرد جوان ششم: اینجا! اینجا! چرا فاجعه؟ مرد جوان دوم: چه چیزی را فراموش بیبی لایت مو کردی؟ راه خانه؟ دیک: ( از روی بدخواهی ) او طرح کتاب درنگ مو استان های هاروارد خود را فراموش بیبی لایت مو کرد. مرد جوان چهارم: نه، قربان، هدیه را فراموش بیبی لایت مو کردم.

رنگ مو : تمام شهر در تاریکی آبی تابستان با این صدا بازی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، آن را بالا می‌زدند و دوباره صداش می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و قول می‌بالیاژ مو دادند که در مدتی کوتاه، زندگی مانند یک درنگ مو استان زیبا می‌نانو کراتین مو شود و نوید خوشبختی را می‌دهد – و با این وعده بالیاژ مو دادن به آن. عشق را به بقای خود امیدوار بیبی لایت مو کرد. دیگر نمی توانست انجام دهد. در آن زمان پروتئین تراپی مو بود که یک نت جدید خود را به کراتینه مو شدت از گریه آرام شب جدا بیبی لایت مو کرد.

بهترین مدل رنگ مو هایلایت

بهترین مدل رنگ مو هایلایت : این صدایی پروتئین تراپی مو بود که از یک منطقه در فاصله صد فوتی از شیشه عقب او پروتئین تراپی مو بود، صدای خنده یک زن. کم کم، بی وقفه و ناله شروع کراتینه مو شد – فکر می بیبی لایت مو کرد خدمتکار با همکارش – و سپس حجمش زیاد کراتینه مو شد و هیستریک کراتینه مو شد، تا اینکه او را به یاد دختری انداخت که دیده پروتئین تراپی مو بود با خنده های عصبی در یک اجرای وودویل غلبه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. سپس غرق کراتینه مو شد.

لینک مفید : لایت و هایلایت مو

عقب نشینی بیبی لایت مو کرد و دوباره بلند کراتینه مو شد و کلماتی را در بر گرفت – یک شوخی درشت، کمی اسب بازی مبهم که او نمی توانست تشخیص دهد. برای لحظه‌ای قطع می‌کراتینه مو شد و او فقط صدای ضعیف یک مرد را می‌شنید، سپس دوباره شروع می‌بیبی لایت مو کرد – بی‌پایان. در ابتدا آزار دهنده، سپس به طرز عجیبی وحشتناک. لرزید و از رختخواب بلند کراتینه مو شد و به سمت پنجره رفت.

  مدل رنگ مو زنانه شیک

به نقطه اوج رسیده پروتئین تراپی مو بود، متشنج و خفه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، تقریباً به کیفیت یک فریاد – سپس متوقف کراتینه مو شد و سکوتی خالی و تهدیدآمیز مانند سکوتی بزرگ‌تر را پشت سر گذاشت. آنتونی قبل از اینکه به تختش برگردد، لحظه ای بیشتر کنار پنجره ایستاد. خودش را ناراحت و متزلزل دید. هر چقدر که می‌کوشید واکنش‌اش را خفه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، برخی از ویژگی‌های حیوانی در آن خنده‌های بی‌بند.

بار در تخیلاتش نقش بسته پروتئین تراپی مو بود و برای اولین بار در چهار ماه گذشته، بیزاری و وحشت قدیمی او را نسبت به همه مشاغل زندگی برانگیخت. اتاق خیس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او می خورنگ مو است در نسیمی خنک و تلخ، کیلومترها بالاتر از شهرها باکراتینه مو شد و در گوشه و کنار ذهنش آرام و جدا زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زندگی همان صدای بیرون پروتئین تراپی مو بود، آن صدای زنانه تکراری وحشتناک. “اوه خدای من !” گریه بیبی لایت مو کرد و نفسش را به کراتینه مو شدت حبس بیبی لایت مو کرد.

بهترین مدل رنگ مو هایلایت : با فرو بردن صورتش در بالش ها تلاش بیهوده ای داشت تا روی جزئیات روز بعد تمرکز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. صبح در نور خاکستری متوجه کراتینه مو شد که فقط ساعت پنج رنگ مو است. از این که خیلی زود از خواب بیدار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، از این که خیلی زود بیدار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، عصبی پروتئین تراپی مو بود پشیمان کراتینه مو شد – در عروسی ژولیده به نظر می رسید. او به گلوریا حسادت می بیبی لایت مو کرد که می توانست خستگی خود را با رنگدانه های دقیق پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در حمام در آینه به خود فکر بیبی لایت مو کرد و دید که به طور غیرمعمولی سفید رنگ مو است – نیم دوجین ایراد کوچک در برابر رنگ پریدگی صبحگاهی رنگش برجسته پروتئین تراپی مو بود و یک شبه ریش کمرنگی رویش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود – این اثر کلی را تصور می بیبی لایت مو کرد. ، بی حوصله، مضطرب، نیمه ناخوش پروتئین تراپی مو بود. روی میز آرایش او تعبالیاژ مو دادی مقاله پخش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که او با احتیاط با انگشتانش گفت: بلیط آنها به کالیفرنیا، دفتر چک های مسافرتی، ساعت او روی نیم دقیقه تنظیم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  بلوند پلاتینه سفید

کلید آپارتمانش که نباید آن را انجام دهد. فراموش کنید که به موری، و مهمتر از همه، حلقه را بدهید. از پلاتین پروتئین تراپی مو بود که اطراف آن را زمردهای کوچک قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. گلوریا بر این اصرار داشت. او گفت که او همیشه یک حلقه ازدواج زمرد می خورنگ مو است. این سومین هدیه ای پروتئین تراپی مو بود که به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. اول حلقه نامزدی آمد و سپس یک جعبه سیگار طلایی. او اکنون چیزهای زیادی به او می بالیاژ مو داد.

لباس و جواهرات و دوستان و هیجان. پوچ به نظر می رسید که از این به بعد او هزینه تمام وعده های غذایی او را بپردازد. قرار پروتئین تراپی مو بود هزینه داشته باکراتینه مو شد: او به این فکر می بیبی لایت مو کرد که آیا برای این سفر دست کم نگرفته رنگ مو است، و آیا بهتر نیست چک بزرگتری را نقد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سوال او را نگران بیبی لایت مو کرد. سپس مهلکه نفس این رویبالیاژ مو داد ذهن او را از جزئیات پاک بیبی لایت مو کرد. این همان روزی پروتئین تراپی مو بود که شش ماه پیش از آن بی خبر پروتئین تراپی مو بود.

اما اکنون در نور زرد از پنجره شرقی خود می شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در امتبالیاژ مو داد فرش می رقصید، طوری که انگار خورشید به تهوع برنگ مو استانی و تکراری خودش لبخند می زند. آنتونی با صدای خرخر تک هجایی عصبی خندید. “بوسیله خداوند!” با خودش زمزمه بیبی لایت مو کرد: من به اندازه ازدواجم خوبم! راهنما شش مرد جوان در کتابخانه بیشتر و بیشتر شادمان می شوند و به طور مخفیانه در سطل های سرد کنار قفسه های کتاب قرار می گیرند.

  رنگ موی قهوه ای با تناژ صورتی

اولین مرد جوان: به گولی! باور کنید، در کتاب بعدی‌ام می‌خواهم صحنه عروسی را اجرا کنم که آنها را سرد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! مرد جوان دوم: روز دیگر با یکی از اولین بازیگرها ملاقات بیبی لایت مو کردم و گفت که فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کتاب شما قدرتمند رنگ مو است. به عنوان یک قاعده، دختران جوان برای این تجارت بدوی گریه می کنند. سومین مرد جوان: آنتونی کجرنگ مو است؟ مرد جوان چهارم: بیرون و پایین می رود و با خودش صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مرد جوان دوم: پروردگارا! وزیر را دیدی؟ عجیب ترین دندان ها مرد جوان پنجم: فکر کن طبیعی لایت و هایلایت مو هستند. چیز خنده دار افرادی که دندان طلا تمام دکلره مو دارند. مرد جوان ششم: آنها می گویند که آنها را دوست تمام دکلره مو دارند. دندانپزشکم به من گفت یک بار زنی نزد او آمد و اصرار داشت که دو دندانش را با طلا بپوشانند. اصلا دلیلی نداره خیلی خوب همان طور که پروتئین تراپی مو بودند.

بهترین مدل رنگ مو هایلایت : مرد جوان چهارم: بشنو که کتابی آوردی، دیکی. ‘تبریک! دیک: ( سخت ) متشکرم. مرد جوان چهارم: ( بی گناه ) چیست؟ درنگ مو استان های دانشگاه؟ دیک: ( سخت تر ) نه. نه درنگ مو استان های دانشگاهی. مرد جوان چهارم: حیف! سالهرنگ مو است که کتاب خوبی درباره هاروارد نیست. دیک: ( با احساس ) چرا کمپروتئین تراپی مو بود را تامین نمی کنید؟ مرد جوان سوم: فکر می کنم همین الان دیدم که گروهی از مهمانان در یک پاکارد چرخیدند.

مرد جوان ششم: ممکن رنگ مو است چند بطری دیگر به دلیل قدرت آن باز نانو کراتین مو شود. مرد جوان سوم: وقتی شنیدم پیرمرد قرار رنگ مو است عروسی خیس برگزار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، شوک زندگی من پروتئین تراپی مو بود. نهی کننده هار، می دانید. مرد جوان چهارم: ( با هیجان انگشتانش را به هم می زند ) به گاد! می دانستم چیزی را فراموش بیبی لایت مو کرده ام. مدام فکر می بیبی لایت مو کرد جلیقه من رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه