↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

زیباترین رنگ مو قرمز

زیباترین رنگ مو قرمز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت زیباترین رنگ مو قرمز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با زیباترین رنگ مو قرمز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

زیباترین رنگ مو قرمز : شهرداران سابق؟ آنها باید در جایی برای خود مستعمره ای داشته باشند، یک باغ شهر که در آن بتوانند به عنوان برابر با هم زندگی کنند. احتمالاً آنها ترتیبی تمام دکلره مو دارند که به نوبت آن را به یادگار می آورند. سر تاتلبری تاپکینز “و چهارشنبه” را در کارت خود رنگ مو دارد و سر جاشوا پاتس در “دوشنبه های سوم” دریافت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و دیگر شهرداران لرد دور هم جمع می شوند و گوش می دهند و سرشان را تکان می دهند.

رنگ مو : به این دلیل رنگ مو است که من نام چهار لرد شهردار را می دانم که می توانم با چنین قدرتی در مورد این موضوع بنویسم. برای اینکه یک لرد شهردار موفق باشید، نیازمند سالها آموزش رنگ مو است. خوشبختانه، شاگرد مشتاق زمان برای آماده کراتینه مو شدن رنگ مو دارد. از لحظه‌ای که او برای اولین بار به عنوان عضوی از شرکت پرستشگر لینددرپر انتخاب می‌نانو کراتین مو شود، می‌تواند شاهد آمدن آن باکراتینه مو شد.

زیباترین رنگ مو قرمز

زیباترین رنگ مو قرمز : در جوانی من یک شوخی وجود داشت که به این صورت پروتئین تراپی مو بود: «چرا شهردار فلفل دوست رنگ مو دارد؟ زیرا بدون KN او بیمار می‌کراتینه مو شد.» من عادت بدی دارم که حتی بدترین جوک ها را به یاد می آورم، و بنابراین می توانم به شما بگویم، تمام این سال ها بعد، زمانی یک شهردار به نام Knill وجود داشت.

او می تواند با اطمینان بگوید که در سال 1944 – یا 43، اگر سر جاشوا پیر سال آینده سکته الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همانطور که به نظر می رسد احتمال رنگ مو دارد – او اولین شهروند لندن خواهد کراتینه مو شد. که به او بیست و چهار سال فرصت می دهد که در آن روش را به دست آورد. اگر اینطور نپروتئین تراپی مو بود جالب تر پروتئین تراپی مو بود. برای من و شما جالب تر خواهد پروتئین تراپی مو بود اگر هر سال برای شهرداری شهرداری مبارزه کنیم تا بتوانیم پول خود را روی دلخواه خود بگذاریم.

  رنگ مو استخوانی جدید

اگر در اواخر ماه اکتبر، می‌توانستیم بخوانیم که نامزد برای یک تاخت برهنه بر روی پروتئین تراپی مو بود و به کراتینه مو شدت عرق بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اگر شهردار می تواند یک سیم دیرهنگام از بفرستد تا به ما بگوید که نامزد اصطبل از سوپ لاک پشت خود امتناع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر همه ما بتوانیم شانس خود را در تعیین برنده 9 نوامبر امتحان کنیم، ممکن رنگ مو است نام لرد شهردار جدید به اندازه نام برنده امسال دربی در دهانمان آشنا باکراتینه مو شد.

زیباترین رنگ مو قرمز : همانطور که لایت و هایلایت مو هست، هیچ هیجانی در مورد تجارت وجود نرنگ مو دارد. در گوشه‌ای از روزنامه به ما گفته می‌نانو کراتین مو شود که سر تاتلبری تاپکینز قرار رنگ مو است شهردار بعدی لرد باکراتینه مو شد، و متوجه می‌شویم که این امر اجتناب‌ناپذیر پروتئین تراپی مو بود. اسم چیزی به ما نمی رساند، صورت همان صورت عادت رنگ مو است. او به درستی لرد شهردار می نانو کراتین مو شود و هویت خود را از دست می دهد. ما هنوز فقط می توانیم به دیک ویتینگتون فکر کنیم.

کسی نمی تواند فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آیا ارزش آن را رنگ مو دارد یا خیر. او سال پرجمعیت زندگی باشکوه خود را رنگ مو دارد، اما سالی رنگ مو است بی نام. او هرگز خودش نیست، او فقط شهردار رنگ مو است. او با همه بزرگان روز، سربازان، ملوانان، دولتمردان، حتی هنرمندان ملاقات می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما آنها دیگر هرگز او را نمی شناسند. او نمی تواند بگوید که آنها را می شناسد، حتی اگر آزادی شهر یا شمشیری جواهر به آنها بالیاژ مو داده باکراتینه مو شد.

  رنگ مو زنانه فانتزی

او هیچ کاری نمی تواند انجام دهد تا سال دفتر خود را به یاد ماندنی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کاری که سلف او قبلا انجام نبالیاژ مو داده یا جانشین او دوباره انجام نخواهد بالیاژ مو داد. اگر او برای بازماندگان سیل یک صندوق خانه عمارت جمع آوری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سلف او زلزله زده رنگ مو است و جانشین او از قحطی در امان رنگ مو است. و هیچکس به یاد نخواهد آورد که آیا در این سال پروتئین تراپی مو بود یا در سر جاشوا پاتس که رکورد شکسته کراتینه مو شد.

برای این یک سال عظمت گمنام، شهردار مشتاق باید تمام شخصیت خود را قربانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او قرار رنگ مو است اولین شهروند لندن باکراتینه مو شد، اما باید بسیار مراقب باکراتینه مو شد که لندن تا به حال نام او را نشنیده رنگ مو است. او باید زندگی یک گوشه نشین را داشته باکراتینه مو شد، نه مصمم به دانستن و نه شناخته کراتینه مو شدن. یک سال به صورت مکانیکی دست می‌دهد، اما در سال‌های قبل و سال‌های بعد، تصور می‌کنم هیچ‌کس هرگز به پشتش نزده رنگ مو است.

زیباترین رنگ مو قرمز : به ررنگ مو استی، اگر کسی او را دیده باکراتینه مو شد مشکوک رنگ مو است، پس زندگی او از ما دور رنگ مو است. او از بدو تولد یا به هر حال از لحظه‌ای که برای اولین بار به عضویت گروه پرستش‌گر لینددرپرز انتخاب کراتینه مو شد، به این امر اختصاص داشت و از آن زمان تا به حال آن عبارت چوبی را آماده می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به این دلیل رنگ مو است که او مجبور پروتئین تراپی مو بوده سال های زیادی را در خارج از دنیا سپری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که یک شهر خاطره برای او فراهم کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ موی تنباکویی به چه پوستی میاد

یادگار شهر هنگام پذیرایی از مهمانانش روی آرنج خود می ایستد و به او می گوید که آنها کیستند. بدون این کمک، او چگونه باید بداند؟ شاید این آقای توماس هاردی باکراتینه مو شد که از راه می رسد. “آقای. توماس هاردی، “آقا با صدا می گوید و لرد شهردار دست او را دراز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

یادگار شهر نفس می ککراتینه مو شد و به سقف خیره می نانو کراتین مو شود. لرد مایور بدون مزاحمت ادامه می‌دهد: «رمان‌های معروف بسیاری»، زیرا تا به حال به آن عادت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. یادگار شهر سرفه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به طرف دیگر شهردار لرد می‌رود و تس اهل دوربرویل در حالی که می‌رود پشت سر شهردار زمزمه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس لرد شهردار تکرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

که از رنگ مو استقبال نویسنده مرگ و زنگ درها در شهر خوشحال رنگ مو است و دست خود را به سمت آقای جان سارجنت دراز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یادگار شهر می گوید: «نقاش، لب هایش از تمرین طولانی، به سختی تکان می خورد. در قدرنگ مو است خانه همان عصر، در حالی که زنجیر دفتر خود را برمی داشت، لرد شهردار (ممکن رنگ مو است فرض کنیم) به همسر خواب آلود خود می گوید که چه روز جالبی را سپری بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

زیباترین رنگ مو قرمز : چگونه آقای توماس سارجنت، دولتمرد معروف، و آقای. جان هاردی، مجسمه ساز، هر دو به ناهار آمدند. و تمام مدت سال در حال خزنده رنگ مو است. یه روز دیگه رفت یک روز دیگر به آن 8 نوامبر مرگبار نزدیکتر رنگ مو است… و اینجا، ناگزیر، 8 نوامبر رنگ مو است، و تا فردا او رقت انگیزترین موجود زنده خواهد پروتئین تراپی مو بود، شهردار سابق لندن. آنها کجا زندگی می کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه