نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بهترین سالن زیبایی

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی : او شورای خود را جمع بیبی لایت مو کرد و بنده را به مرگ محکوم بیبی لایت مو کرد. چوبه دار در میدان روبروی کاخ نصب کراتینه مو شد. بنده پروتئین تراپی مو بود بیرون رفت و جمله اش را برایش خواند. طناب دور گردنش می‌گذاشتند، که التماس بیبی لایت مو کرد که به چند نفر اجازه دهند کلمات اخر. او گفت: «در سفر به خانه، شب اول را در یک خانه گذراندیم مسافرخانه من نخوابیدم اما تمام شب را مراقب پروتئین تراپی مو بودم.

رنگ مو : و سپس به گفتن ادامه بالیاژ مو داد آنچه کلاغ ها گفته پروتئین تراپی مو بودند، و همانطور که او صحبت می بیبی لایت مو کرد تا زانو به سنگ تبدیل کراتینه مو شد. شاهزاده او را صدا زد که دیگر چیزی نگوید زیرا او بی گناهی خود را ثابت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اما خدمتکار به او توجهی نبیبی لایت مو کرد، و زمانی که درنگ مو استانش تمام کراتینه مو شد، دیگر برگشته پروتئین تراپی مو بود از سر تا پا سنگ زدن اوه! شاهزاده چقدر غمگین پروتئین تراپی مو بود که بنده وفادار خود را از دست بدهد!

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی : و چه دردناک بیشتر او این فکر پروتئین تراپی مو بود که او از طریق وفاداری بسیار گم کراتینه مو شده رنگ مو است ، و او مصمم رنگ مو است به سراسر جهان سفر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تا زمانی که راهی پیدا نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آرام نگیرد از بازگرداندن او به زندگی حالا در دربار پیرزنی زندگی می‌بیبی لایت مو کرد که پرستار شاهزاده پروتئین تراپی مو بود. به او او تمام برنامه های خود را محرمانه گفت و همسرش شاهزاده خانم را تحت مراقبت او گذاشت. “شما پسرم راه درازی پیش روی توست.

  بهترین آرایشگاه زنانه در صادقیه

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

پیرزن گفت. “تو هرگز نباید برگردی تا زمانی که با لاکی لاک ملاقات بیبی لایت مو کردید. اگر او نتواند به شما کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هیچکس روی زمین نمی تواند.» بنابراین شاهزاده برای یافتن لاکی لاک به راه افتاد. راه می رفت و تا او راه می رفت از کشور خود فراتر رفت و سه روز در جنگلی سرگردان کراتینه مو شد اما موجود زنده ای را در آن ملاقات نبیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی : در پایان روز سوم به الف رسید رودخانه ای که در نزدیکی آن آسیاب بزرگی قرار داشت. شب را اینجا گذراند. زمانی که او پروتئین تراپی مو بود صبح روز بعد آسیابان از او پرسید: «پروردگار مهربانم، کجایی؟ تنها می‌روی؟» و شاهزاده به او گفت. «سپس از اعلیحضرت التماس می‌کنم که این سؤال را از لاکی لاک بپرسید: چرا اینطور رنگ مو است اگرچه من یک آسیاب عالی دارم.

لینک مفید : ادرس آرایشگاه زنانه در میدان ولیعصر

با تمام ماشین آلات آن کامل، و دریافت می کنم مقدار زیادی دانه برای آسیاب بیبی لایت مو کردن، من آنقدر فقیر لایت و هایلایت مو هستم که به سختی می دانم چگونه از یک دانه زندگی کنم روز به روز دیگر؟» شاهزاده قول بالیاژ مو داد که پرس و جو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به راه خود ادامه بالیاژ مو داد. او سرگردان برای سه روز دیگر، و در پایان روز سوم، شهر کوچکی را دیدم. پروتئین تراپی مو بود خیلی دیر وقتی به آن رسید.

  سالن زیبایی شهرک گلستان تهران

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی : اما نتوانست هیچ نوری را در جایی کشف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و تقریباً درست از میان آن راه رفت، بدون اینکه خانه ای پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بتواند وارد آن نانو کراتین مو شود. اما دورتر در انتهای شهر نوری را در پنجره دید. او رفت مستقیم به آن و در خانه سه دختر پروتئین تراپی مو بودند که با هم بازی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. این شاهزاده برای یک شب اقامت خورنگ مو است و او را به داخل بردند و شامی به او بالیاژ مو دادند و اتاقی برای او آماده بیبی لایت مو کرد که در آن خوابید.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه میرداماد شریعتی

صبح روز بعد وقتی می رفت پرسیدند کجا می رود و او به آنها گفت درنگ مو استان او. دوشیزگان گفتند: «شاهزاده مهربان، از لاکی لاک بپرس که چطور؟ اتفاق می‌افتد که اینجا بیش از سی سال داریم و هیچ عاشقی نیامده رنگ مو است که ما را جذب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگرچه ما خوب، زیبا و بسیار پرتلاش بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.» شاهزاده قول بالیاژ مو داد که سؤال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و راه خود را ادامه بالیاژ مو داد.

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی : سپس به جنگل بزرگی رسید و از صبح تا شب در آن پرسه زد و از شب تا صبح قبل از اینکه به انتهای دیگر نزدیک نانو کراتین مو شود. در اینجا او یک را پیدا بیبی لایت مو کرد نهر زیبایی که با نهرهای دیگر به جای جاری کراتینه مو شدن، متفاوت پروتئین تراپی مو بود ساکت ایستاد و شروع به صحبت بیبی لایت مو کرد: “آقا شاهزاده، به من بگویید چه چیزی شما را وارد اینها می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند وحشی؟ من باید صد سال و بیشتر در اینجا جریان داشته باشم و هیچ کس نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

  آرایشگاه زنانه خورشید غرب

لینک مفید : آرایشگاه زنانه نزدیک ونک

هنوز آمده رنگ مو است.” شاهزاده پاسخ بالیاژ مو داد: “من به شما خواهم گفت اگر خود را طوری تقسیم کنید که من ممکن رنگ مو است عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» جویبار فوراً از هم جدا کراتینه مو شد و شاهزاده بدون خیس بیبی لایت مو کردن آب از آنجا گذشت پا؛ و مستقیماً به طرف دیگر رسید و درنگ مو استان خود را همانطور که گفته پروتئین تراپی مو بود گفت وعده بالیاژ مو داده رنگ مو است.

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی : نهر فریاد زد: «اوه، از لاکی لاک بپرس، چرا، با وجود اینکه من خیلی واضح لایت و هایلایت مو هستم، نهر روشن و تند من هرگز ماهی یا موجود زنده دیگری در من نیست آب ها.» شاهزاده گفت که این کار را خواهد بیبی لایت مو کرد و به سفر خود ادامه بالیاژ مو داد. وقتی کاملاً از جنگل خلاص کراتینه مو شد، از میان دره ای دوست داشتنی راه رفت به خانه کوچکی رسید که از کاهگلی سراسیمه پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه نزدیک سعادت آباد

داخل کراتینه مو شد تا برای او رنگ مو استراحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند خیلی خسته پروتئین تراپی مو بود همه چیز در خانه به زیبایی تمیز و مرتب و شاد پروتئین تراپی مو بود پیرزنی با ظاهری صادق کنار آتش نشسته پروتئین تراپی مو بود. شاهزاده گفت: صبح بخیر مادر. “شاید شانس با تو باکراتینه مو شد، پسرم. چه چیزی شما را وارد این بخش ها می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟» شاهزاده پاسخ بالیاژ مو داد: “من به دنبال شانس شانس لایت و هایلایت مو هستم.” «پس تو به جای درست آمده ای پسرم، زیرا من مادر او لایت و هایلایت مو هستم.

  سالن آرایشی چهره های شایسته

آرایشگاه زنانه در شهرک غرب بلوار فرحزادی : او نمی باکراتینه مو شد همین الان در خانه، او در حال حفاری در تاکستان رنگ مو است. تو هم برو اینجا لایت و هایلایت مو هستند دو بیل وقتی متوجه کراتینه مو شدید او شروع به حفاری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما یک کلمه با او صحبت نکنید. آی تی الان ساعت یازده رنگ مو است وقتی می نشیند شامش را بخورد، کنارش بنشین و با او غذا بخور بعد از شام او از شما سؤال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه سمت ونک

سپس همه چیز را به او می گوید آزادانه مشکل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند او هر چه بپرسی پاسخ خواهد بالیاژ مو داد.» با آن او راه را به او نشان بالیاژ مو داد ، و شاهزاده رفت و دقیقاً همانطور که داشت انجام بالیاژ مو داد به او گفت. بعد از شام دراز کشیدند تا رنگ مو استراحت کنند. ناگهان لاکی لاک شروع به صحبت بیبی لایت مو کرد و گفت: «به من بگو چه جور آدمی آیا شما، زیرا از زمانی که به اینجا آمده اید، یک کلمه صحبت نبیبی لایت مو کرده اید؟» مرد جوان پاسخ بالیاژ مو داد: من گنگ نیستم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱