نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران

بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران : بلیک جلوی در ایستاد. بومادران به سرعت به سمت براکلی رفت و بدن را تا حدی برگرداند. “چیه؟” بلیک با هیجان پرسید. “آیا مرد مریض رنگ مو است؟ بیهوش کراتینه مو شده رنگ مو است؟” بومادران با کوتاهی گفت: «بروید طبقه پایین. باربر را بیدار کن و فوراً دکتر بیاور. لحظه ای که بلیک رفت، بومادران شمعی را از روی میز کارت برداشت و با نور آن یک بار دیگر جسد مرد مرده را بررسی بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : روی گلو نقش یک دست وجود داشت – یک دست ررنگ مو است با انگشت دوم گم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. علائمی که در ابتدا زرشکی پروتئین تراپی مو بودند، کم کم کمرنگ تر کراتینه مو شدند. چند سال بعد، در حضور بومادران، مردی اتفاقاً درنگ مو استانی از یک مظاهر هکراتینه مو شرنگ مو داردهنده تعریف بیبی لایت مو کرد که خودش در مورد آن تحقیق بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. “و آیا شما این را باور دارید؟” بومادران پرسید. “شواهدی که نشان می‌دهد این ظاهر توسط بیش از یک نفر دیده کراتینه مو شده رنگ مو است.

بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران

بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران : به نظر من در این مورد کاملاً قطعی رنگ مو است.” “این خیلی خوب رنگ مو است. اگر بخواهید من به شما ظاهر خواهم بالیاژ مو داد. اما چرا از آن به عنوان یک هکراتینه مو شدار صحبت می کنید؟ اگر چنین ظاهری رخ دهد، باز هم به نظر من پوچ و نامتناسب به نظر می رسد که تصور کنم آنها این کار را برای هکراتینه مو شدار انجام می دهند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

یا به ما کمک کنید یا مانع ما شوید یا[صفحه 161] هر چیزی از نوع آنها فقط به دلایل غیرقابل درک خود ظاهر می شوند. اگر ظاهراً چیزی را نهی می‌کنند یا امری دیگر را امر می‌کنند، آن هم برای خودشان رنگ مو است. من تجربه ای از خودم دارم که این را نشان می دهد.” [صفحه 162] برج در سالن بیلیارد باشگاه کابینت، کمی بعد از نیمه شب، دو مرد تازه یک بازی را تمام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

  سالن زیبایی قیچی طلایی

بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران : سومی از سالن در انتهای اتاق آن را تماشا می بیبی لایت مو کرد. برنده علامت خود را گذاشت، کتش را پوشید و با یک “شب بخیر” کوتاه از اتاق بیرون رفت. او قد بلند، تیره، تراشیده و از نظر ظاهری خارجی پروتئین تراپی مو بود. حدس زدن ملیت او آسان نپروتئین تراپی مو بود، اما او انگلیسی به نظر نمی رسید. بازنده، پسری بیست و پنج ساله با موهای روشن، به سالن آمد و در کنار مرد مسنی که مشغول تماشای بیلیارد پروتئین تراپی مو بود.

پایین آمد. “بازی احمقانه، اینطور نیست، دکتر؟” با خوشحالی گفت دکتر لبخندی زد. او گفت: “بله، بیل، وایسه برای تو خیلی داغ رنگ مو است.” پسر گفت: “برای هر چیزی کمی داغ رنگ مو است.” او هرگز هیچ زحمتی نمی‌ککراتینه مو شد، هیچ‌وقت تردید نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هرگز فکر نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او هرگز یک شلیک آسان نمی‌گیرد، وقتی که یک عکس درخشان وجود رنگ مو دارد. این تقریباً عجیب رنگ مو است.

بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران : دکتر با تأمل گفت: آه، این چیز عجیبی رنگ مو است.[صفحه 163] “من معتقدم که او کاملاً خوب رنگ مو است – می‌دانید که یک پسر خوب. او به طرز وحشتناکی باهوش رنگ مو است – به زبان‌های بسیار دشوار شرقی صحبت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – در هر بازی که شروع می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به خوبی عمل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” دکتر گفت: “بله، او باهوش رنگ مو است و همچنین یک احمق رنگ مو است.” “منظورت چیست؟ او البته عجیب و غریب رنگ مو است.

فکر نمی کنم او آن برج پوسیده را بخرد – فکر نمی کنم مکانی شیرین برای گذراندن کریسمس به تنهایی.” “چرا او می گوید که او به آنجا می رود؟” می‌گوید از کریسمس معمولی متنفر رنگ مو است و می‌خواهد آن را کنار بگذارد؛ همچنین می‌گوید که می‌خواهد به اردک شلیک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دکتر گفت: “این کار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” او ممکن رنگ مو است از کریسمس معمولی متنفر باکراتینه مو شد. او ممکن رنگ مو است.

  سالن زیبایی لی لی رضایی

بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران : و احتمالاً به اردک شلیک خواهد بیبی لایت مو کرد. اما این دلیل او برای رفتن به آنجا نیست. “پس اون چیه؟” از پسر پرسید. “هیچ چیزی که تو را زیاد جالب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بیل. وایس یکی از بچه هایی رنگ مو است که می خواهد چیزهای زیادی بداند. او به گونه ای بازی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که همه پزشکان می دانند که روشی فاسد و خطرناک رنگ مو است. فکر کن، ممکن رنگ مو است به چیزی برسد. اگر درنگ مو استان‌ها حقیقت داشته باشند.

او قبلاً به قیمت خوبی دست یافته رنگ مو است. “قیمتش چقدر رنگ مو است؟” “دیوانگی، هر چند وقت یکبار. در اینجا، بیایید در مورد آن صحبت کنیم[صفحه 164] چیزی دلپذیرتر ررنگ مو استی خودت امسال کریسمس کجا میری؟” “خواهر من بر این مجرد تنها دلسوزی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران : و شما؟” دکتر گفت: من از انگلیس خارج خواهم کراتینه مو شد. “قاهره، احتمالا.” این دو مرد از حال رفتند و وارد سالن باشگاه کراتینه مو شدند. “آیا آقای ویسه هنوز رفته رنگ مو است؟” پسر از دربان پرسید. “هنوز نه، سر ویلیام. آقای ویس در یکی از رختکن ها در حال تعویض رنگ مو است. ماشین او بیرون رنگ مو است.” آن دو مرد در خیابان از ماشین عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و متوجه چمدان های داخل تونیو کراتینه مو شدند.

راننده با کت چرمی بلندش بی حرکت کنار آن ایستاده پروتئین تراپی مو بود و منتظر اربابش پروتئین تراپی مو بود. چراغ جلوی قدرتمند غروب خیابان را به صدا درآورد. می‌توانستید رنگ را روی گونه‌ی زنی خسته ببینید که سرانجام در راه خانه از آن عبور می‌بیبی لایت مو کرد. “بازی او را ببینید؟” گفت بیل. دکتر گفت: البته. او امشب به باتلاق و آن برج مبارکش می رود. “خب، من به او حسادت نمی‌کنم.

  پیج سالن زیبایی سرمه وسمه

بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران : یک تفریح ​​مقدس باید در چنین شب سردی این همه رانندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نمی‌دانم که آیا گدا اصلاً می‌خوابد؟” آنها به اتاق های بیل در خیابان جرمین رسیده پروتئین تراپی مو بودند. بیل گفت: “شما باید وارد شوید و یک نوشیدنی بنوشید.”[صفحه 165] دکتر گفت: «اینطور فکر نکن، ممنون. “دیر رنگ مو است، می دانید.” بیل گفت: «بهتر رنگ مو است» و دکتر به دنبال او وارد کراتینه مو شد.

یک نامه و یک تلگراف روی میز در سالن کوچک پروتئین تراپی مو بود. این نامه توسط یک پیام رسان ارسال کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و خطاب به سر ویلیام اورلسی، بارت، با دست خطی بسیار کوچک پروتئین تراپی مو بود. بیل آن را برداشت و فوراً در جیبش فرو برد، باز نکراتینه مو شده. تلگراف را با خود به اتاقی که نوشیدنی ها در آن ریخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود برد و در حالی که ویسکی و نوشابه اش را می خورد آن را باز بیبی لایت مو کرد. “اسکاتلندی بزرگ!” او فریاد زد.

بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران : دکتر گفت: “امیدوارم چیز جدی نیست.” “امیدوارم که نه. فکر می‌کنم همه بچه‌ها باید مدتی به سرخک مبتلا شوند؛ اما کمی بدشانسی رنگ مو است که سه فرزند خواهرم همین الان باید با این بیماری مواجه شوند.

البته این برای مهمانی خانگی او در کریسمس انجام می‌نانو کراتین مو شود. ” چند دقیقه بعد، وقتی دکتر رفته پروتئین تراپی مو بود، بیل نامه را از جیبش بیرون آورد و پاره بیبی لایت مو کرد. چکی از پاکت افتاد و روی زمین پرتاب کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه