نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

پروتئین تراپی مو | بورن لیدی | رنگ مو

پروتئین تراپی مو تبادل نظر

پروتئین تراپی مو تبادل نظر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پروتئین تراپی مو تبادل نظر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پروتئین تراپی مو تبادل نظر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

پروتئین تراپی مو تبادل نظر : اما من خیلی تلاش بیبی لایت مو کردم خودم را روی کریستوفر متمرکز کنم و او را به حال خود رها کنم، فقط – من نمی‌کنم می‌دانم چرا—احساس نزدیکی او به من این احساس را در من ایجاد بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : من کاملاً نمی‌دانم میدونی چیه با این حال، من به سختی با او صحبت بیبی لایت مو کردم – لیدی ور هرگز نمی گوید من منصفانه بازی نبیبی لایت مو کرد.

پروتئین تراپی مو تبادل نظر

پروتئین تراپی مو تبادل نظر : اگرچه، به طرز غیرمحسوسی، حتی خودش من را به یک سو کشاند گفتگوی دوستانه، و سپس لرد رابرت خوشحال به نظر می رسید بچه مدرسه ای. لحظات لذت بخشی داشتیم آقای یک میزبان کامل رنگ مو است.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو

دو نفر دیگر در یک زاویه ررنگ مو است با ما. من به کراتینه مو شدت احساس همجنس‌بازی می‌بیبی لایت مو کردم – علی‌رغم اینکه یک لباس تقریباً بلند مشکی بر تن داشتم و نه حتی بنفشه. خیلی سخت پروتئین تراپی مو بود که با همسایه ام خوب صحبت نکنم صراحت و سادگی بسیار جذاب رنگ مو است.

پروتئین تراپی مو تبادل نظر : او همه صاف و نفیس را رنگ مو دارد آداب دیپلمات های قدیمی، بدون دندان و چیزهای دروغین آنها. من ای کاش عاشق او پروتئین تراپی مو بودم یا حتی آرزو می بیبی لایت مو کردم چیزی در درونم باکراتینه مو شد فقط بگذار احساس کنم وظیفه من رنگ مو است که با او ازدواج کنم. اما به سمت من می پرد هر بار که می‌خواهم.

  پروتئین تراپی و بوتاکس مو

لینک مفید : پروتئین تراپی مو در بارداری

در مورد آن با خودم صحبت کنم و می‌گویم: «مطمئنا غیر ممکن رنگ مو است.” وقتی نوبت به شروع اپرا رسید، “آقای. شما را به داخل خواهد برد برام او، اوانجلین،” لیدی ور گفت: “و من از آن محافظت خواهم بیبی لایت مو کرد.” رابرت بیا، رابرت،” همانطور که مردد پروتئین تراپی مو بود. “اوه میگم لیدی ور!” او گفت: “دوست دارم با تو بیایم.

پروتئین تراپی مو تبادل نظر : اما برای خانم اوانجلین تنها آمدن با او خیلی عجیب به نظر نمی رسد کریستوفر؟ شخصیت او را در نظر سامبره مو بگیرید!” لیدی ور نگاهی شعله به او انداخت و سوار برق کراتینه مو شد، در حالی که کریستوفر، بدون معطلی، من را به دستانش بالیاژ مو داد. خداوند من و رابرت دو عروسک پروتئین تراپی مو بودیم.

لینک مفید : پروتئین تراپی سرد مو در خانه

بخشی که دوست ندارم بازی کنم. من کلا عصبانی پروتئین تراپی مو بودم. او جرأت نمی بیبی لایت مو کرد که من را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند اگر من کسی پروتئین تراپی مو بودم که مهم پروتئین تراپی مو بود. آقای کاروترز وارد کراتینه مو شد و فرش سمور خود را دور من پیچید. من برای مدت طولانی هرگز یک کلمه صحبت نبیبی لایت مو کردم و با خودم گفتم کاونت گاردن دور نیست.

[protein]

پروتئین تراپی مو تبادل نظر : نمی‌توانم بگویم چرا دچار مشکل کراتینه مو شدم احساس بیحالی. هنگامی که یک چراغ بزرگ چراغی را روشن می بیبی لایت مو کرد، نگاه عجیبی در چهره او پروتئین تراپی مو بود آی تی. “اوانجلین» او با صدایی که من هنوز نشنیده ام گفت: چه زمانی بازی با من را تمام می کنی؟ من در حال رکراتینه مو شد برای دوست داشتن تو لایت و هایلایت مو هستم.

  پروتئین تراپی در پریودی

لینک مفید : پروتئین تراپی بهتره یا بوتاکس مو

تو بدانند.” “از شنیدن آن بسیار متاسفم،” به آرامی گفتم “من از تو نمی خواهم. اوه، لطفا ن!” همانطور که دستم را گرفت “من-من-اگر فقط می دانستی که چطور از لمس کراتینه مو شدن متنفرم!” به عقب خم کراتینه مو شد و به من نگاه بیبی لایت مو کرد.

پروتئین تراپی مو تبادل نظر : چیزی لایت و هایلایت مو هست که به سمت کمی در مورد پروتئین تراپی مو بودن در یک برام با فرش های خز زیبا به تنهایی با آن فکر کنید یکی در شب چراغ‌ها از پنجره‌ها چشمک می‌زنند و کم‌رنگ می‌شوند بوی سیگار خیلی خوب احساس هیجان ترسناکی داشتم. اگر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود لرد رابرت، من معتقدم – خوب – خیلی به من خم کراتینه مو شد.

لینک مفید : پروتئین تراپی و بوتاکس مو چیست

به نظر می رسید در یک لحظه دیگر او خواهد کراتینه مو شد مرا ببوس، و آن وقت چه کار می توانستم بکنم؟ نمی توانستم جیغ بزنم یا بیرون بپرم میدان لستر، می توانم؟ “چرا من را اوانجلین صدا میزنی؟” گفتم، از طریق به تعویق انداختن او. “من هرگز نگفتی ممکن رنگ مو است. “فرزند احمق!-تو را هر چه بخواهم صدا خواهم بیبی لایت مو کرد.

پروتئین تراپی مو تبادل نظر : تو منو دیوونه میکنی من نمی دانم برای چه به دنیا آمده ای آیا شما همیشه این تاثیر را در مردم؟” “چه تاثیری؟” گفتم برای به دست آوردن زمان؛ تقریباً به لانگ آکر رسیده پروتئین تراپی مو بودیم. “اثری که باعث می‌نانو کراتین مو شود فرد تمام اختیار خود را از دست بدهد. احساس می کنم می دهم.

  زمان پروتئین تراپی

لینک مفید : پروتئین تراپی مو

روحم تو را در آغوشم بگیرد.” من به او گفتم که فکر نمی‌کنم این کار اصلاً برای او خوب یا محترمانه باکراتینه مو شد طوری صحبت کن که چنین عشقی را طغیانگر یافتم. “تو به من در لحظه های عاقلانه ات می گویی که من برای تو مناسب نیستم.

پروتئین تراپی مو تبادل نظر : تو سعی کن از من دور شوی – و بعد وقتی نزدیک کراتینه مو شدی شروع می کنی به این حرف زدن چیز! به نظر من توهین رنگ مو است!” با عصبانیت و تحقیر گفتم. “وقتی من ارادت و مهربانی را در کسی برانگیخت، سپس گوش خواهم بالیاژ مو داد.

لینک مفید : پروتئین تراپی موی رنگ کراتینه مو شده

اما به تو و به این – هرگز!” “ادامه بده” او گفت. “حتی در نور کم هنگام عبور زیبا به نظر می رسید.” “من صلیب نیستم” من جواب بالیاژ مو دادم “فقط کاملا منزجر رنگ مو است.» تا آن زمان، خدا را شکر، ما وارد جریان کالسکه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودیم.

پروتئین تراپی مو تبادل نظر : نزدیک به خانه اپرا با این حال، به نظر می رسید که آقای کاروترز به سختی می توانست به این توجه کنید “عزیزم” او گفت: “سعی می کنم شما را آزار ندهم. اما تو اینطوری ترسناک تحریک کننده من – واقعاً به شما می گویم، هیچ مردی این کار را آسان نخواهد بیبی لایت مو کرد خونسردی با شما.” “اوه، من نمیدانم این چیست.

لینک مفید : مرکز پروتئین تراپی مو در تهران

  پروتئین تراپی بدون اتوکشی

باحال پروتئین تراپی مو بودن یا نپروتئین تراپی مو بودن،” با خستگی گفتم “از همه خسته کراتینه مو شدم. حتی یک چیز کوچک مثل مالکوم مونتگومری اینجوری عجیب میشه!” به عقب خم کراتینه مو شد و خندید و بعد با عصبانیت گفت: «بی جسارت! من گردنش را خواهد پیچید!” “شکر بهشت ​​که رسیدیم!” من فریاد زدم.

پروتئین تراپی مو تبادل نظر : همانطور که ما زیر آن راندیم رواق نفس راحتی کشیدم. واقعاً، مردها بسیار تلاشگر و خسته کننده لایت و هایلایت مو هستند، و اگر همیشه مجبور باشم این صحنه ها را با داشتن موهای قرمز تحمل می کنم.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو در خانه با مواد طبیعی

تقریباً ای کاش چنین پروتئین تراپی مو بود رنگ موش، مانند سیسلی پارکر. خانم کاروترز اغلب می‌گفت: «شما لازم نیست تصور کنید، اوانجلین، که قرار رنگ مو است زندگی آرامی داشته باشید با رنگ آمیزی شما؛ تنها چیزی که می توان به آن امیدوار پروتئین تراپی مو بود این رنگ مو است که شما این کار را انجام دهید.

پروتئین تراپی مو تبادل نظر : پیچ روی سرت.” لیدی ور و لرد رابرت قبلاً در سالن منتظر ما پروتئین تراپی مو بودند، اما دومین بار که آنها را دیدم، می دانستم که او چیزی به لرد گفته رنگ مو است.

لینک مفید : بهترین مرکز پروتئین تراپی مو در تهران

رابرت چهره او که در تمام مدت شام بسیار همجنسگرا و دبونر پروتئین تراپی مو بود، اکنون به نظر می رسید محکم و خشن، و در حین راه رفتن کوچکترین توجهی به من نبیبی لایت مو کرد.

  پروتئین تراپی صافی دارد

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱