نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ آمبره مو

مدل رنگ آمبره

مدل رنگ آمبره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ آمبره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ آمبره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

16 ژوئن 2024

مدل رنگ آمبره : مثل اینکه او در پاسخ به کت و شلوار او چه چیزی را باید حل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بلافاصله شوالیه میزیسلای تندرو خود را اعلام بیبی لایت مو کرد و خورنگ مو است پذیرش کراتینه مو شد. “دوست داشتنی ترین دختر شاهزاده ها” او گفت، همانطور که او وارد کراتینه مو شد اتاق تماشاگران، “کبوتر حلقه ای زیبا، ملکه هوا، دیگر نباید.

رنگ مو : همانطور که خودت خوب می دانی، در تنهایی غوغا کن، اما برای خود یک جفت بگیر. این گفته می نانو کراتین مو شود که طاووس مغرور، پرهای درخشان خود را در خود نگه می رنگ مو دارد چشم، و فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او را به شکوه پرهای خود کور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما او عاقل و متواضع رنگ مو است و با متکبران متحد نمی نانو کراتین مو شود.

مدل رنگ آمبره

مدل رنگ آمبره : طاووس. شاهین مشتاق که زمانی یک پرنده غارتگر پروتئین تراپی مو بود، اکنون خود را تغییر بالیاژ مو داده رنگ مو است طبیعت؛ ملایم و صادق و بدون فریب رنگ مو است. زیرا او نمایشگاه را دوست رنگ مو دارد کبوتر، و بیهوش می نانو کراتین مو شود که با او جفت می نانو کراتین مو شود. که صورت حسابش قلاب رنگ مو است و چنگالهای تیز او نباید تو را گمراه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : سامبره مو

او برای محافظت از آنها به آنها نیاز رنگ مو دارد کبوتر منصف عزیز خود را، که هیچ پرنده ای به او صدمه نمی زند، و یا مزاحم او سکونت حکومت او; زیرا او با او صادق و مهربان رنگ مو است و اول سوگند وفاداری[صفحه 87]در روزی که تاج گذاری بیبی لایت مو کرد. حالا به من بگو ای عاقل شاهزاده خانم، اگر کبوتر نرم به شاهین معتمدش عشق بدهد.

  مدل رنگ آمبره برای موی کوتاه

مدل رنگ آمبره : که او آرزویش را رنگ مو دارد؟” کاری را که قبلا انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود انجام بالیاژ مو داد. به شوالیه اشاره بیبی لایت مو کرد که برو کنار؛ و پس از انتظار برای فاصله، دو رقیب را فراخواند در حضور او قرار گرفت و چنین گفت: “من به شما مدیون لایت و هایلایت مو هستم، شوالیه های نجیب، برای کمک شما در به دست آوردن من تاج شاهزاده بوهمیا که پدرم کروکوس با افتخار بر سر داشت.

لینک مفید : مدل مو رنگ سامبره

غیرتی که تو به من یادآوری می کنی از یادم کم نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. نه آیا از دانسته های من پنهان رنگ مو است که به خاطر ظاهرت مرا با فضیلت دوست داری؟ و ژست‌ها مدت‌هرنگ مو است که مفسر احساسات شما پروتئین تراپی مو بوده‌اند. که من قلبم را در برابر تو ببند و عشق را با عشق جواب نبالیاژ مو دادم، احترام نه به عنوان بی احساسی؛ این برای کوچک یا تحقیر نپروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ آمبره : بلکه برای تعیین هماهنگ انتخابی که مشکوک پروتئین تراپی مو بود. شما را وزن بیبی لایت مو کردم شایستگی ها، و زبان تعادل تلاشگر به هیچ یک از طرفین خم کراتینه مو شد. بنابراین تصمیم گرفتم که تصمیم گیری در مورد سرنوشت شما را به خودتان بسپارم. و مالکیت قلبم را در زیر شکل یک به شما تقدیم بیبی لایت مو کردم سیب معمایی; تا معلوم نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : سامبره و آمبره

  رنگ امبره برای موی کوتاه

کدام یک از شما بزرگتر رنگ مو است اندازه گیری قضاوت و حکمت در تطبیق بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود خودش این هدیه را که قابل تقسیم نپروتئین تراپی مو بود. حالا بگو بدون تأخیر، سیب در دست کیست؟ هر کدام از شما برنده آن کراتینه مو شده رنگ مو است دیگر، بگذار او از این ساعت تاج و تخت و قلب من را به عنوان او دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ آمبره : جایزه مهارت او.” دو رقیب با تعجب به یکدیگر نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. رنگ پریده کراتینه مو شد و نگه داشت آرامش آنها سرانجام پس از مکثی طولانی، شاهزاده ولادومیر سکوت را شکست. و گفت: «معمای خردمندان از نظر نادان، مهره ای در بی دندان رنگ مو است دهان، مرواریدی که خروس از روی شن می خراکراتینه مو شد.

لینک مفید : رنگ مو سامبره چیه

فانوس در دست نابینایان ای شاهزاده خانم، بر ما خشم مکن که ما هم کاربرد و ارزش هدیه تو را می دانست. ما هدف شما را اشتباه تعبیر بیبی لایت مو کردیم. فکر می بیبی لایت مو کردی که سیب نزاع را در راه ما انداخته ای ما را از نزاع و دشمنی مرگبار بیدار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین هر کدام از سهم خود صرف نظر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

[ombre]

مدل رنگ آمبره : و ما از ثمره تفرقه افکنی که تنها در اختیار هیچ یک از ما نیست، صرف نظر بیبی لایت مو کردیم با صلح به دیگری اجازه می بالیاژ مو داد!” “شما برای خودتان حکم بالیاژ مو دادید” فرولین پاسخ بالیاژ مو داد: “اگر یک اپل می تواند حسادت شما را شعله ور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، چه جنگی که نخواهید داشت.

  رنگ موی امبره یاسی

لینک مفید : مدل رنگ مو امبره بلوند

جنگید برای گلدسته ای که در اطراف یک تاج تابیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود!” با این پاسخ، او شوالیه ها را که اکنون در حال حاضر پروتئین تراپی مو بودند، اخراج بیبی لایت مو کرد ابراز تاسف بیبی لایت مو کرد که آنها به داور نادان گوش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند و بی فکر دور انداخته پروتئین تراپی مو بودند عهد عشق، که، همانطور که به نظر می رسید.

مدل رنگ آمبره : تابوت آنها پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است منصفانه ترین امیدها آنها چندین بار مدیتیشن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چگونه ممکن رنگ مو است هنوز اعدام کنند هدف آنها، و با زور یا حیله به تصرف تاج و تخت، با سرنشین دوست داشتنی آن در این میان، در بیکاری صرف نمی بیبی لایت مو کرد سه روز به او برای بررسی بالیاژ مو داده کراتینه مو شد.

لینک مفید : مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ

اما با پشتکار مشورت بیبی لایت مو کردن با خودش، چگونه ممکن رنگ مو است خورنگ مو استه های مهم مردمش را برآورده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به بوهمیا یک دوک بدهد و خودش هم طبق انتخابش شوهر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند قلب او. او می‌ترسید که مبادا شاهزاده ولادومیر با فشار بیشتری همراه باکراتینه مو شد او را مورد حمله قرار دهید و شاید او را از تاج و تخت محروم کنید.

  رنگ مو امبره رزگلد

مدل رنگ آمبره : ضرورت ترکیب کراتینه مو شده رنگ مو است با عشق که او را مجبور به اجرای نقشه ای الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که اغلب با آن انجام می بالیاژ مو داد خود را مانند رویای دلپذیر سرگرم بیبی لایت مو کرد. برای آنچه که سر فانی رنگ مو دارد نه یک شبحی که در آن راه می‌رود، که در یک ساعت خالی به سمت آن می‌چرخد، با آن مثل عروسک بازی کنیم؟ هیچ سرگرمی دلپذیر دیگری برای آن وجود نرنگ مو دارد.

لینک مفید : مدل های رنگ مو امبره

دوشیزه ای تنگ تنه، وقتی میخچه هایش از زحمت آرام می گیرند از سنگفرش، به جای فکر بیبی لایت مو کردن به یک تجهیزات باشکوه و کالا. را زيبايي خجالتي با خوشحالي در خواب مي بيند كه تعبالیاژ مو دادي از پاهايش آه مي كشند. بخل می نانو کراتین مو شود جوایز در قرعه کشی؛ بدهکار در زندان وارث بزرگی می نانو کراتین مو شود.

مدل رنگ آمبره : اموال؛ اسراف کننده راز هرمتیک را کشف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و فقرا هیزم شکن گنجی را در گودال درخت می یابد. همه فقط در فانتزی، اما نه بدون لذت بردن از یک رضایت پنهانی. هدیه نبوت همیشه با تخیل گرم یکی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

لینک مفید : سامبره رنگ تیره

بنابراین لیبوسا عادلانه، مانند دیگران، با تمایل و مکرر به آن توجه داشت این همبازی اغوا کننده که در همنشینی مهربانانه همیشه پروتئین تراپی مو بود او را با شکل کماندار جوان سرگرم بیبی لایت مو کرد تحت تأثیر قلب او قرار گرفت هزاران پروژه به ذهن او رسید، که فانتزی به عنوان امکان پذیر و آسان به او دست زد.

  رنگ مو امبره قرمز

مدل رنگ آمبره : یک زمانی او تشکیل کراتینه مو شد طرح های بیرون کشیدن جوانی عزیزش از گمنامی اش، قرار بالیاژ مو دادن او در ارتش، و بالا بردن او از یک مقام افتخار به دیگری; و سپس فوراً یک حلقه گل لاورل در اطراف شقیقه‌های او بستند و رهبری بیبی لایت مو کرد او که با پیروزی و افتخار تاجگذاری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به تاج و تختی رسید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱