نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ امبره فندقی

رنگ امبره فندقی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ امبره فندقی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ امبره فندقی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

27 فوریه 2024

رنگ امبره فندقی : به‌ویژه از سال 1814، زمانی که کلید اردوگاه مستحکم مارشال سولت را تشکیل بالیاژ مو داد، و توسط گروهی از نیروهای آمریکایی سرمایه‌گذاری کراتینه مو شد. ارتش دوک ولینگتون، اما به دست نیامد، صلح پس از چند برخورد خونین، محاصره را متوقف بیبی لایت مو کرد. آخرین آن، مخارج وحشتناک و بیهوده زندگی بشر، پس از اعلام صلح، و نیروهای بریتانیایی انجام کراتینه مو شد.

رنگ مو : در نتیجه، آنها را کاملاً غافلگیر بیبی لایت مو کرد که توسط یک سرباز پادگان، که در اوایل صبح روز 14 آوریل ساخته کراتینه مو شد، غافلگیر کراتینه مو شدند، که اگرچه دفع کراتینه مو شد، اما با از دست بالیاژ مو دادن 830 نفر از بریتانیایی ها همراه پروتئین تراپی مو بود، و توسط ارتش دستگیری فرمانده آنها سر جان هوپ که اسبش زیر او تیراندازی کراتینه مو شد و خودش مجروح کراتینه مو شد.

رنگ امبره فندقی

رنگ امبره فندقی : حمله فرانسوی ها با آتش قایق های توپدار آنها روی رودخانه پشتیبانی کراتینه مو شد که به طور بی رویه روی دوست و دشمن گنانو کراتین مو شوده کراتینه مو شد. نهصد و ده نفر از فرانسوی ها کشته کراتینه مو شدند.” وقتی به این نتیجه رسیدم، خورشید غروب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و غبار خاکستری در طول مسیر آدور شروع به شکل گیری بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آمبره

من که از شن و ماسه خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، بیرون نشستم، پشتم به دیوار پروتئین تراپی مو بود و دیدم که خورشید غروب را با زعفران روی شاخه های کاج ها رنگ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. موری را که در کوله پشتی داشتم بیرون آوردم و متن زیر را خواندم: “در شمال، ارگ، مهیب‌ترین اثر ساخته کراتینه مو شده توسط ووبن بالا می‌رود، و بسیار تقویت کراتینه مو شده رنگ مو است.

  مدل رنگ مو امبره بنفش

رنگ امبره فندقی : فکر می‌بیبی لایت مو کردم الان وقت آن رنگ مو است که به بایون برگردم، و به میز دیات که ساعت 7.30 شب رنگ مو است، برگردم، اما می‌دانستم که باید دیر بیام. با این حال، قبل از بلند کراتینه مو شدن، فلاسک ویسکی اسکاچ خود را بیرون آوردم و تا آخرین قطره آن را خالی بیبی لایت مو کردم. به سختی کارم را تمام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم و می خورنگ مو استم.

لینک مفید : رنگ امبره یاسی

خودم را روی پاهایم بلند کنم که صدایی از پشت و بالای سرم شنیدم که گفت: “ممنون رنگ مو است، وارا از یک اسکاتلندی سپاسگزارم.” من به اطراف چرخیدم و از دیوار عقب نشینی بیبی لایت مو کردم، زیرا دیدم یک شی بسیار قابل توجه روی آن نشسته پروتئین تراپی مو بود. این قسمت بالای یک مرد در تجهیزات نظامی پروتئین تراپی مو بود.

رنگ امبره فندقی : او روی دیوار نمی نشست، زیرا اگر چنین پروتئین تراپی مو بود، پاهایش از بیرون آویزان پروتئین تراپی مو بود. و با این حال، او نمی توانست خود را تا سطح جان پناه بالا بیاورد، با پاهای بسته به داخل، زیرا به نظر می رسید که تا وسط روی خود دیوار رنگ مو است. “آیا شما یک اسکاتلندی یا انگلیسی لایت و هایلایت مو هستید؟” او پرسید.

لینک مفید : رنگ امبره کاراملی

من به سختی می‌دانستم از این ظهور چه کنم، پاسخ بالیاژ مو دادم: «یک انگلیسی. او گفت: “این کمی هوا در طاقچه برای من به هم زدن رنگ مو است.” اما بوی ویسکی مرا از قبرم بیرون کشید. “از قبر تو!” من فریاد زدم. “و دعا کنید، ترکیب چیست؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد.

  رنگ های آمبره مو
[ombre]

رنگ امبره فندقی : من جواب بالیاژ مو دادم او گفت: “ویل، ممکن رنگ مو است بهتر عمل کنی، اما این به اندازه کافی راهنمرنگ مو است. من کاپیتان آلیستر مک‌آلیستر از اوچیماچی لایت و هایلایت مو هستم، در خدمت شما لایت و هایلایت مو هستم، یعنی نیمه برتر او. در یکی از حملات به قلعه سقوط بیبی لایت مو کردم. آن‌ها» – او از مدرک قوی‌ای رنگ مو استفاده می‌بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : رنگ امبره فانتزی

که نیازی به بازتولید نرنگ مو دارد – «آن جانی کراپودها از شلیک زنجیری رنگ مو استفاده می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؛ و من را در کمربند به دو نیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پاهایم در اسکاتلند لایت و هایلایت مو هستند. من که تا حدودی از حیرت خود خلاص کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، توانستم بیشتر به او نگاه کنم و نتوانستم جلوی خنده را بگیرم.

رنگ امبره فندقی : او بسیار شبیه هامپتی دامپتی پروتئین تراپی مو بود که همانطور که در کودکی آموخته پروتئین تراپی مو بودم روی دیوار می نشست. “آیا چیزی به این مسخره در مورد من وجود رنگ مو دارد؟” کاپیتان مک آلیستر با لحنی عصبانی پرسید. “به نظر می رسد شما در حال و هوای شوخی لایت و هایلایت مو هستید، قربان.” پاسخ بالیاژ مو دادم: «به شما اطمینان می‌دهم.

لینک مفید : رنگ مو آمبره سامبره بالیاژ

آلیستر مک‌آلیستر، فقط از خوشحالی قلبی می‌خندیدم». او گفت: “از اوچیماچی، و عنوان من کاپیتان رنگ مو است.” “تنها نیمی از من اینجا لایت و هایلایت مو هستم – بقیه در خزانه خانوادگی در اسکاتلند لایت و هایلایت مو هستند.” من واقعاً تعجب خود را از این اعلامیه ابراز بیبی لایت مو کردم.

  رنگ مو امبره رزگلد

رنگ امبره فندقی : او ادامه بالیاژ مو داد: “شما باید درک کنید، قربان، که من فقط تظاهر عجیبی از تنه مدفون خود لایت و هایلایت مو هستم. ظاهر زیبای نیمه پایین من اینجا نیست، و من باید برای رنگ مو استفاده از کاپیتان اوهولیگان تمسخر کنم.” دستم را روی پیشانی ام فشار بالیاژ مو دادم.

لینک مفید : رنگ مو آمبره و سامبره

آیا من در حس درست خودم پروتئین تراپی مو بودم؟ آیا آفتاب داغ در طول روز بر مغز من تأثیر گذاشته پروتئین تراپی مو بود یا آخرین تخلیه ویسکی عقلم را ناراحت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود؟ نیمه کاپیتان گفت: “شاید خوشحال باشید که بدانید پدرم، لرد اوشیماچی، و سرهنگ گراهام ما، از صمیمیت بیشتری برخوردار پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ امبره فندقی : قبل از شروع من برای جنگ تحت رهبری ولینگتون، او در آن زمان اما سر آرتور ولزلی – پدرم سرهنگ گراهام را جدا بیبی لایت مو کرد و به او گفت: “اگر اتفاقی برای پسرم در مبارزات انتخاباتی بیفتد، اگر بقایای او را به اوچیماچیه بفرستید.

لینک مفید : رنگ امبره کاهی

بسیار از من اطاعت خواهید بیبی لایت مو کرد. پروتستان، و من نباید خوشحال باشم که بدن فقیر او در سرزمین بت پرستانی که مریم مقدس را می پرستند، خوابیده باکراتینه مو شد. روشی اسراف آمیز». “و سرنوشت ناگوار شما را کوتاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟” “بله، شلیک زنجیره ای انجام کراتینه مو شد، اما نه در شبه جزیره. من به سلامت از آن رد کراتینه مو شدم، اما اینجا پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ ایرتاچ

رنگ امبره فندقی : زمانی که ما در حال ساختن پل پروتئین تراپی مو بودیم، کشتی های دشمن در بالای رودخانه پروتئین تراپی مو بودند و آنها با زنجیر به سمت ما شلیک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. گلوله‌هایی که ی کن عمدتاً برای بریدن رگ‌ها رنگ مو استفاده می‌نانو کراتین مو شود، اما آن‌ها را بر روی ما به کار می‌بردند که ما روی پانتون‌ها درگیر پروتئین تراپی مو بودیم.

لینک مفید : رنگ امبره دودی یاسی

و من با یک جفت از این گلوله‌ها در محل تلاقی تونیک و تروز.” من نمی توانم بفهمم که پاهای شما در اسکاتلند چگونه باید باکراتینه مو شد و تنه شما در اینجا. “این فقط چیزی رنگ مو است که من می خواهم به شما بگویم. یک کاپیتان اوهولیگان پروتئین تراپی مو بود و من قبلاً ملاقات می بیبی لایت مو کردیم؛ ما در یک گروه پروتئین تراپی مو بودیم.

رنگ امبره فندقی : لازم نیست به شما اطلاع دهم، اگر شما مرد فهمیده ای لایت و هایلایت مو هستید، که O’ هولیگان یک نام ایرلندی رنگ مو است، و کاپیتان تیموتی اوهولیگان یک ایرلندی متولد کراتینه مو شده و یک پاپیست نادان پروتئین تراپی مو بود. اکنون، من از نظر تحصیلات و رسوم یک پروتستان سرسخت لایت و هایلایت مو هستم. من به جان کالوین، جان ناکس، و جینی گدس اعتقاد دارم.

لینک مفید : رنگ موی امبره مسی

عقیده، و اگر تمایل به رنگ مو استدلال دارید–” “نه در حداقل.” “ویل، پس، با کاپیتان اوهولیگان چیز دیگری پروتئین تراپی مو بود، و ما اغلب حرف هایی می زدیم؛ اما او اصلاً هیچ بحثی نداشت، فقط اظهاراتی داشت، و بر همین اساس عصبانی کراتینه مو شد، و من از بی منطقی آن مرد عصبانی پروتئین تراپی مو بودم.

  امبره زیر مو

رنگ امبره فندقی : من در دری در محاصره و نبرد بوین اجبالیاژ مو دادی داشتم و او سه لایت و هایلایت مو هسته ایرلندی بر روی شمشیر خود تف بیبی لایت مو کرد. به یاد ویلیام سوم، و من فریاد زدم لیلیبولرو! من معتقدم که در پایان، پس از پایان محاصره، ما یک دوئل می‌جنگیدیم، مگر اینکه یکی از ما بهتر فکرش را می‌بیبی لایت مو کرد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱