نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ مو کرم بژ

ترکیب رنگ مو کرم بژ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ مو کرم بژ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ مو کرم بژ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

ترکیب رنگ مو کرم بژ : ثانیه 4 پرستش اجبالیاژ مو داد شینو، بدون شک، مانند تمام اجبالیاژ مو داد پرستش، بر اساس آن قانون کلی تکامل دینی که هربرت اسپنسر آن را به طور کامل ترسیم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، از مراسم تشییع جنازه ایجاد کراتینه مو شد.

رنگ مو : در صورت شکست ابزارهای دیگر، دیدگاه‌های خود را در نامه‌ای خداحافظی می‌نویسد و سپس جان خود را می‌گیرد تا به عقایدش توجه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و صداقت آنها را ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چنین موردی تنها در سال گذشته در توکیو رخ بالیاژ مو داد، [1] زمانی که ستوان جوان شبه نظامی، اوهارا تاکیوشی، خود را توسط هاراکیری در گورستان سایتوکوجی به قتل رساند و نامه‌ای از خود به جای گذاشت که دلیل این اقدام خود، امیدش برای به رسمیت شناختن عمومی پروتئین تراپی مو بود.

ترکیب رنگ مو کرم بژ

ترکیب رنگ مو کرم بژ : از جمله بسیاری از آنها که حتی در حافظه زنده ها نیز رخ بالیاژ مو داده رنگ مو است. تنها برای افراد نپروتئین تراپی مو بود که ممکن رنگ مو است مردن به یک وظیفه مقدس تبدیل نانو کراتین مو شود: در برخی موارد احتمالی، وجدان به ندرت وظیفه مردن برای یک اعتقاد صرفاً شخصی را وظیفه ای می دانست. و هر کس هر عقیده‌ای را که به اعتقاد او بسیار مهم رنگ مو است، داشته باکراتینه مو شد.

خطر رنگ مو استقلال ژاپن از رکراتینه مو شد قدرت روسیه در شمال اقیانوس آرام. اما قربانی بسیار تاثیرگذارتر در ماه مه همان سال – فداکاری که با پاک ترین و بی گناه ترین روحیه وفاداری انجام کراتینه مو شد – قربانی دختر جوان یوکو هاتاکیاما پروتئین تراپی مو بود که پس از تلاش برای ترور از توکیو به کیوتو سفر بیبی لایت مو کرد. و در آنجا خود را در مقابل دروازه کنچو کشت، صرفاً به عنوان کفاره ای جانشین برای حادثه ای که باعث شرمساری ژاپن و اندوه پدر مردم – اعلیحضرت امپراتور – کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو قرمز دارک

ثانیه 3 از نظر شکل بیرونی، شینتو مدرن واقعاً دشوار رنگ مو است. اما از میان تمام بافت پیچیده باورهای بیگانه که به قدری غلیظ در مورد آن در هم تنیده کراتینه مو شده اند، نشانه هایی از اولین ویژگی آن هنوز به راحتی قابل تشخیص رنگ مو است. در برخی از مناسک ابتدایی آن، در نیایش‌ها و متون و نمادهای برنگ مو استانی‌اش، در تاریخ زیارتگاه‌های آن، و حتی در بسیاری از ایده‌های بی‌هنر فقیرترین عبادت‌کنندگانش، به وضوح به‌عنوان کهن‌ترین انواع عبادت آشکار کراتینه مو شده رنگ مو است.

چیزی که هربرت اسپنسر آن را «ریشه همه ادیان» می‌نامد، یعنی ارادت به مردگان. در واقع، این موضوع به کرات توسط بزرگترین علما و متکلمان خود توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. خدایان آن ارواح لایت و هایلایت مو هستند. همه مردگان خدایان می شوند. در تاما-نو-میهاشیرا، مفسر بزرگ هیراتا می‌گوید: «ارواح مردگان در دنیای غیبی که همه جا پیرامون مرنگ مو است، به حیات خود ادامه می‌دهند، و همگی به خدایان با شخصیت و درجات تأثیر متفاوت تبدیل می‌شوند.

ترکیب رنگ مو کرم بژ : برخی در معابدی که به افتخار آنها ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است، اقامت تمام دکلره مو دارند. دیگران نزدیک مقبره هایشان شناورند. و آنها همچنان به خدمت به شاهزاده، والدین، همسر و فرزندان خود، مانند زمانی که در بدن لایت و هایلایت مو هستند، ادامه می دهند. و آنها بیش از این را انجام می دهند، زیرا آنها زندگی و اعمال مردم را کنترل می کنند. هیراتا می گوید: «هر عمل انسانی کار خدرنگ مو است.» [3] و موتووری، که به ندرت کمتر مشهور رنگ مو است.

  انواع رنگ مو بلوند طلایی

یکی از بیان کنندگان آموزه ناب شینتو رنگ مو است، می نویسد: «همه ایده های اخلاقی که یک انسان به آن نیاز رنگ مو دارد توسط خدایان در آغوش او کاشته می نانو کراتین مو شود، و با غرایزی که او را وادار به خوردن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ماهیت یکسانی تمام دکلره مو دارند. وقتی گرسنه رنگ مو است یا وقتی تشنه رنگ مو است بنوکراتینه مو شد». [4] با این دکترین شهود، نیازی به دیکالوگ نیست، هیچ کد اخلاقی ثابتی وجود نرنگ مو دارد. و وجدان انسانی تنها راهنمای ضروری اعلام کراتینه مو شده رنگ مو است.

هر چند هر عملی “کار یک کامی” باکراتینه مو شد. با این حال، هر انسانی در درون خود این قدرت را رنگ مو دارد که انگیزه صالح را از ناعادل تشخیص دهد، تأثیر خدای خوب را از شر. هیچ معلم اخلاقی به اندازه قلب خود معصوم نیست. موتووری می‌گوید: «یادگرفتن که هیچ راهی وجود نرنگ مو دارد»[5]، «برای آموختن و تمرین بیبی لایت مو کردن، واقعاً راه خدایان را آموخته‌ای». [6] و هیراتا می نویسد: «اگر می خواهی فضیلت واقعی را به کار ببری، یاد بگیر که در هیبت غیب بایستی. و این شما را از انجام اشتباه باز می رنگ مو دارد.

با خدایانی که بر غیب حکومت می‌کنند نذر کن و وجدان (ma-gokoro) را که در تو کاشته کراتینه مو شده پرورش بده. و آنگاه هرگز از راه سرگردان نخواهی کراتینه مو شد. چگونه می توان این خودفرهنگی معنوی را به بهترین نحو به دست آورد، همان مبین بزرگ تقریباً به همان اختصار بیان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است: «ارادت به یاد نیاکان سرچشمه همه فضایل رنگ مو است. هیچ کس که وظیفه خود را در قبال آنها انجام دهد هرگز نسبت به خدا یا به والدین زنده خود بی احترامی نخواهد بیبی لایت مو کرد.

  ترکیب رنگ مو استخوانی یخی

ترکیب رنگ مو کرم بژ : چنین مردی به شاهزاده خود وفادار، به دوستانش وفادار و با همسر و فرزندانش مهربان و مهربان خواهد پروتئین تراپی مو بود. [7] این باورهای برنگ مو استانی چقدر از ایده های قرن نوزدهم فاصله تمام دکلره مو دارند؟ البته نه آنقدر دور که بتوانیم به آنها لبخند بزنیم. ایمان انسان بدوی و دانش عمیق ترین روانشناس ممکن رنگ مو است در آستانه همان حقیقت غایی با هم هماهنگی عجیبی پیدا کنند و فکر کودک ممکن رنگ مو است نتیجه گیری های اسپنسر یا شوپنهاور را تکرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آیا اجبالیاژ مو داد ما در حقیقت کامی ما نیستند؟ آیا واقعاً هر عملی کار مردگانی نیست که در درون ما ساکن لایت و هایلایت مو هستند؟ آیا انگیزه‌ها و گرایش‌های ما، ظرفیت‌ها و ضعف‌های ما، قهرمانی‌ها و ترس‌های ما توسط آن بی‌شمار ناپدید کراتینه مو شده‌ای که وصیت اسرارآمیز زندگی را از آنها دریافت بیبی لایت مو کرده‌ایم ایجاد نکراتینه مو شده رنگ مو است؟ آیا ما هنوز به آن چیزی بی‌نهایت پیچیده که هر یک از ما رنگ مو است و آن را EGO می‌گوییم.

ترکیب رنگ مو کرم بژ : غرور یا شرم ما جز غرور یا شرم غیب در آنچه ساخته اند چیست؟ – و وجدان ما جز مجموع موروثی بی شمار مرده با خیر و شر متفاوت چه تجربه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ همچنین نمی‌توانیم شتابزده فکر شینتو را رد کنیم که همه مردگان به خدا تبدیل می‌شوند، در حالی که به اعتقادات آن روح‌های قوی امروزی که الوهیت انسان را اعلام می‌کنند احترام می‌گذاریم.

  رنگ موی خاکستری شامپاینی بدون دکلره

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱