نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو سال 1402

بهترین رنگ مو سال 1402 | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو سال 1402 را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو سال 1402 را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو سال 1402 : بنابراین دکتر کیف کوچک سیاه خود را بیرون می‌آورد و یک سواب پنبه‌ای درست می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آن را به لیزول آغشته می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و لوزه‌های شما را رنگ می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او با میکروسکوپ می داند که لوزه های شما با انبوهی از میکروب های خارجی که از آنها تغذیه می کنند، پوشیده و پر کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : دانشمندان مسیحی دینی را از چشم پوشی از بدن می سازند و هر کدام با کاهش اثربخشی تا حد زیادی جریمه می پردازند. اولین انتقاد من از علم پزشکی، آنگونه که امروزه وجود رنگ مو دارد، این رنگ مو است که تمایل رنگ مو دارد بر اندام ها و عملبیبی لایت مو کردها تمرکز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و وحدت مرکزی سیستم را نادیده بگیرد. شما یک دکتر متخصص در معده و آن پیدا خواهید بیبی لایت مو کردبیماری ها، و می تواند طوری صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که گویی معده چیزی رنگ مو است.

بهترین رنگ مو سال 1402

بهترین رنگ مو سال 1402 : که به تنهایی در جهان می چرخد. او در مورد این که چه چیزی وارد معده شما می نانو کراتین مو شود صحبت خواهد بیبی لایت مو کرد، و به شما اشاره خواهد بیبی لایت مو کرد که معده شما توسط جریان خون شما تغذیه می نانو کراتین مو شود، که توسط سیستم عصبی شما کنترل می نانو کراتین مو شود، که به نوبه خود توسط امید، با جاه طلبی کنترل می نانو کراتین مو شود. عشق، با تمام عناصر معنوی وجود شما. یک نبض خشم یا ترس ممکن رنگ مو است.

  رنگ مو نسکافه ای با مش یخی

بیشتر از آن چیزی که پپسین ها و تخمیرهای گوارشی پزشک می توانند در عرض یک هفته برطرف کنند، محتویات معده شما را دچار مشکل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. البته ممکن رنگ مو است به خودتان صدمه‌ای کاملاً موضعی وارد کنید و بنابراین برای مدتی یک مشکل کاملاً موضعی داشته باشید. ممکن رنگ مو است انگشت خود را بشکنید و این مشکل انگشت رنگ مو است.

اما برای چند روز از آن غافل شوید و اجازه دهید سم خون وارد نانو کراتین مو شود و متوجه خواهید کراتینه مو شد که بدن انسان یک ارگانیسم رنگ مو است و همچنین علیرغم هر نظریه متافیزیکی که ممکن رنگ مو است داشته باشید، بدن شما گاهی اوقات تسلط و کنترل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ذهنت. یکی گفته رنگ مو است که خون جان رنگ مو است. و مسلما خون هم نماد و هم ابزار وحدت بدن رنگ مو است.

خون به تمام قسمت های بدن نفوذ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آنها را حفظ و تجدید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر خون طبیعی باکراتینه مو شد، کار تجدید اغلب با شکست مواجه نمی نانو کراتین مو شود. اگر نوسازی ناموفق باکراتینه مو شد – یعنی یک بیماری – به طور کلی وضعیت غیر طبیعی خون را پیدا خواهیم بیبی لایت مو کرد. توزیع خون توسط قلب کنترل می نانو کراتین مو شود که یک پمپ چهار حفره ای عالی رنگ مو است.

  انواع رنگ مو فانتزی زیبا

یک محفظه خون را به سمت ریه‌ها می‌برد، توده‌ای از غشای متخلخل ریز، جایی که با هوا تماس پیدا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و سمومی را که در مسیر خود در بدن انباشته رنگ مو است خارج می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اکسیژن تازه‌ای می‌گیرد. سپس توسط حفره دیگری از قلب خون از ریه ها خارج می نانو کراتین مو شود و توسط اتاق بعدی به هر گوشه بدن هدایت می نانو کراتین مو شود.

برای هر سلول بدن مواد پروتئینی لازم برای تجدید بدن و همچنین مواد سوختی که برای تامین انرژی بدن سوزانده می نانو کراتین مو شود را می برد. همچنین حدود سی میلیون میلیون ذرات قرمز میکروسکوپی که حامل اکسیژن لایت و هایلایت مو هستند و تعبالیاژ مو داد بیشتری از سلولهای سفید که لاشخورهای بدن لایت و هایلایت مو هستند و از آن در برابر هجوم میکروب های بیرونی محافظت می کنند، لازم رنگ مو است.

بخش‌های بیرونی خاصی از بدن مانند ناخن‌ها و پوسته‌های پوست که ماده مرده لایت و هایلایت مو هستند تولید می‌شوند.توسط بدن و بیرون رانده کراتینه مو شدن از آن و دیگر از خون تغذیه نمی نانو کراتین مو شود. اما تمام اعضای هنوز زنده بدن در هر لحظه از جریان زندگی تغذیه می شوند. هر سلول در بدن سوخت مورد نیاز خود را برای فعالیت های خود می گیرد و آن را با اکسیژن وارد کراتینه مو شده توسط سلول های قرمز ترکیب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو نقره ای روی موی مشکی

و هنگامی که وظیفه تولید نیرو محقق کراتینه مو شد، سلول، نه فقط دی اکسید کربن، بلکه بسیاری از محصولات شیمیایی پیچیده را به جریان خون برمی گرداند – آمونیاک، اسید اوریک، و “سموم خستگی”، ایندول، فنل و اسکاتول جریان خون اینها را با خود حمل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مقداری را به غدد عرق می‌رساند تا خارج شوند و برخی را به کلیه‌ها و بقیه را به ریه‌ها می‌رساند.

بهترین رنگ مو سال 1402 : همه این انبوه فعالیت‌های پیچیده در سلامت طبیعی کاملاً توسط سیستم عصبی تنظیم و تنظیم می‌شوند. دراز می کشی تا بخوابی، ماهیچه هایت رنگ مو استراحت می کنند، و فعالیت های حیاتی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند می شوند، قلبت فقط ضعیف می تپد. اما اجازه دهید چیزی شما را بترساند، و شما بنشینید، و این توانایی ها وارد فعالیت شوند.

قلب شما شروع به تپیدن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و منبع تازه ای از خون و انرژی حیاتی را هدایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شما می پرید و می دوید و این اندام ها با حداکثر سرعت کار می کنند. اگر آنها این کار را نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، عضلات شما انرژی تازه ای نداشتند. آنها در اثر سموم خستگی فلج می کراتینه مو شدند و شما به قول ما خسته می کراتینه مو شدید.

تمام بقیه بدن را می توان به عنوان پناهگاه و وسیله ای برای جریان خون حیات بخش توصیف بیبی لایت مو کرد. بقیه وسیله جریان خون برای محافظت از خود و تجدید خود رنگ مو است. معده برای هضم و آماده بیبی لایت مو کردن مواد خون جدید، دندان ها آن را خرد و ساییده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دست ها آن را می گیرند، چشم ها آن را می بینند، مغز باید محل اختفای آن را پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  فرمول رنگ مو یخی تیره

انسان در خودپرستی خود دنیای کوچک خود را مرکز جهان تصور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما پیرمرد خردمندی که جایی در اعماق ضمیر ناخودآگاه ما زندگی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به رفاه جریان خون ما توجه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – او دلیل بسیار بهتری برای این باور رنگ مو دارد که تمام آگاهی و شخصیت ما برای او وجود رنگ مو دارد! حال، بیماری نوعی شکست این جریان خون رنگ مو است که به درستی خود را تجدید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا به درستی از خود و اندام های مختلف فرعی آن محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بهترین رنگ مو سال 1402 : وقتی خود را مبتلا به بیماری می‌بینید، به پزشک مراجعه می‌کنید. و مگر این که این پزشک یک انسان مدرن و پیشرو باکراتینه مو شد، این اشتباه را مرتکب می نانو کراتین مو شود که بیماری را در اندامی خاص که خود را نشان می دهد، می پنرنگ مو دارد. اجازه دهید بگوییم شما “لوزه فولیکولی” دارید. (این مردان پزشکیبه نام‌های بلند علاقه داشته باشید، که باعث می‌نانو کراتین مو شود شما را ترسانده و متقاعد کنید که نیاز مبرم به توجه دارید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱