نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو نسکافه ای صدفی

رنگ مو نسکافه ای صدفی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو نسکافه ای صدفی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو نسکافه ای صدفی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو نسکافه ای صدفی : بنابراین این بدترین مجازات رنگ مو است. چیزی که می توان در جزیره آسمان اعمال بیبی لایت مو کرد.” دکمه برایت که از چنین قصابی وحشتناکی نگران پروتئین تراپی مو بود.

مو : اضافه بیبی لایت مو کرد: “به ما اعتماد کن، رفیق.” “ما موفق خواهیم کراتینه مو شد از شما مراقبت کنیم.” تروت با شجاعت خوبی پاسخ بالیاژ مو داد: “اوه، حالم خوب رنگ مو است.” “من از این گاک ها نمی ترسم.” اما شاهزاده خانم ها او را به دنبال خود کشیدند و به زودی همه آنها در یکی از ورودی های کاخ آبی ناپدید کراتینه مو شدند. بولورو گفت: “حالا، پس، من به شما دو نفر در مورد وظایف آینده تان آموزش خواهم بالیاژ مو داد.

رنگ مو نسکافه ای صدفی

رنگ مو نسکافه ای صدفی : یکی را دور کمر تروت بست و سپس شش نوار دیگر را به آن وصل بیبی لایت مو کرد. هر یک از شش شاهزاده خانم اسنوبنوس انتهای یک روبان را در دست گرفتند و سپس برگشتند و با غرور به سمت قصر رفتند و دختر کوچک را به دنبال خود کشیدند. باتن برایت فریاد زد: «نگران نباش، تروت. “به زودی شما را از این مشکل خلاص خواهیم بیبی لایت مو کرد.

من چهره مهتابی قدیمی خواهم ساخت…” ملوان حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد: “اسم من کاپن بیل ویدلز رنگ مو است.” پادشاه پاسخ بالیاژ مو داد: “برایم مهم نیست که نامت چیست، من تو را “ماه چهره پیر” خواهم خواند، “زیرا این برای تو بسیار مناسب رنگ مو است. من تو را شهد مخلوط کن سلطنتی را به دربار منصوب خواهم بیبی لایت مو کرد.جزیره آسمان، و اگر شهد ما را به درستی مخلوط نکنید، شما را وصله می کنم. “چطور آن را مخلوط می کنید؟” از کاپن بیل پرسید. “من آن را مخلوط نمی‌کنم.

  ترکیب رنگ مو عسلی طلایی بدون دکلره

این جای بولورو نیست که شهد را مخلوط الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “اما شما ممکن رنگ مو است از خادمان کاخ پرس و جو کنید و شاید سرآشپز سلطنتی یا ماجوردومو به شما بگویند. او را به اتاق خدمتکاران ببرید، کاپیتان اولترامارین، و یک کت و شلوار از لیوان سلطنتی به او بدهید.” بنابراین کاپن بیل توسط رئیس سربازان هدایت کراتینه مو شد و هنگامی که او رفت، پادشاه به باتن برایت گفت: “تو، برده، باید چکمه‌های سلطنتی باشی.

رنگ مو نسکافه ای صدفی : وظیفه تو این خواهد پروتئین تراپی مو بود که چکمه‌ها و کفش‌های خانواده سلطنتی را به زیبایی با آبی صیقل بالیاژ مو داده باشند.” باتن-برایت با تعجب پاسخ بالیاژ مو داد: «نمی دانم چگونه. “شما به زودی یاد خواهید گرفت. مهماندار سلطنتی خمیر آبی را به شما عرضه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و وقتی این را روی کفش های ما کشیدید، باید آنها را با پرتوهای بدرخشید.

آیا می دانید؟” باتن برایت گفت: نه. سپس بولورو به یکی از سربازان گفت که پسر را به لانه‌ی کفش‌ها ببرد و او را در انجام وظایفش راهنمایی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و سرباز فوراً اطاعت بیبی لایت مو کرد و باتن-برایت را به انتهای قصری که خادمان در آن زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، کشاند. ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که دوستانه رنگ مو است – فصل 7. قصر سلطنتی مطمئناً یک ساختمان باشکوه پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو صدفی با دکلره

با اتاق‌های بزرگ و رفیع و اثاثیه‌ای عالی که همه در سایه‌های آبی پروتئین تراپی مو بودند. سرباز و پسر از چندین راهرو عریض گذشتند و سپس به سالن بزرگی رسیدند که خادمان زیادی در آنجا جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. اینها با تعجب به کپن بیل که توسط کاپیتان اولترامارین به آنها معرفی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. اکنون آنها با تعجب کمتری به بررسی پسر روی آوردند و نگاه آنها نه تنها حاکی از حیرت بلکه بیزاری پروتئین تراپی مو بود.

خادمان همگی با لباس‌های ابریشمی آبی پوشیده پروتئین تراپی مو بودند و به نظر می‌رسید که از این که این غریبه‌ها به صفوفشان اضافه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، ناراحت باشند. حتی بعد از اینکه کاپیتان اولترامارین توضیح بالیاژ مو داد که تازه واردان صرفاً بردگان پست لایت و هایلایت مو هستند و نباید در زمره خادمان سلطنتی آزاد قصر قرار بگیرند، اخم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و غر زدند و رفتار بسیار غیر دوستانه داشتند.

اما یکی از حاضران، دشمنی خاصی با باتن برایت و کپن بیل نشان نبالیاژ مو داد و این بلو اسکین توجه پسر را به خود جلب بیبی لایت مو کرد زیرا ظاهرش بسیار عجیب پروتئین تراپی مو بود. به نظر می رسید که از دو مرد مجزا ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که هر کدام از وسط بریده و سپس به هم وصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، نیمی از یکی تا نصف دیگری. یک طرف موهای آبی او مجعد و نیمه دیگرش صاف پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو بلوند شکلاتی

رنگ مو نسکافه ای صدفی : یک گوشش بزرگ پروتئین تراپی مو بود و از کنار سرش بیرون زده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که گوش دیگر کوچک و صاف پروتئین تراپی مو بود. یک چشمش نیمه بسته پروتئین تراپی مو بود و چشمک می زد در حالی که چشم دیگر بزرگ و خیره پروتئین تراپی مو بود. بینی او از یک طرف نازک و از طرف دیگر صاف پروتئین تراپی مو بود، در حالی که یک طرف دهانش جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و طرف دیگر پایین. باتن-برایت همچنین متوجه کراتینه مو شد که در حین راه رفتن لنگ می زند.

زیرا یک پایش کمی بلندتر از دیگری پروتئین تراپی مو بود، و یک دستش ظریف و باریک و دست دیگر ضخیم و در اثر رنگ مو استفاده سفت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. صدایی در گوش پسر زمزمه بیبی لایت مو کرد: «به او خیره نشو». “بیچاره وصله کراتینه مو شده رنگ مو است، همین.” باتن-برایت برگشت تا ببیند چه کسی صحبت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و در کنارش یک جوان قدبلند بلو اسکین با یک زنجیر طلایی آبی دور گردنش پیدا بیبی لایت مو کرد.

او کاملاً زیباترین فردی پروتئین تراپی مو بود که پسر در جزیره آسمان دیده پروتئین تراپی مو بود و به طرز دلنشینی صحبت می بیبی لایت مو کرد و کاملاً دوستانه به نظر می رسید. اما مرد دوطرفه این سخن را شنیده پروتئین تراپی مو بود و حالا جلو آمد و با لحنی بی دقت گفت: مهم نیست؛ این شرم آور نیست که در کشوری که توسط یک بولورو ظالم اداره می نانو کراتین مو شود وصله کنی. بگذار پسر نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.به من، اگر بخواهد.

  رنگ موی پلاتینه شماره ۱۰

رنگ مو نسکافه ای صدفی : من زیبا نیستم، اما این تقصیر من نیست. را سرزنش کنید.” باتن برایت با لکنت گفت: “من – از آشنایی با شما خوشحالم، قربان.” “اسم شما چیست لطفا؟” “من اکنون جیمفرد جونزجینکس نام دارم، و همسرم فردجیم جینکس جونز نام رنگ مو دارد. او در حال حاضر مشغول نگهبانی از اتاق گنج رنگ مو است، اما وقتی برگردد شما را به او معرفی خواهم بیبی لایت مو کرد.

ما با بدبختی مواجه کراتینه مو شدیم که وصله کراتینه مو شدیم، شما. بداند.” “چه چیزی در حال وصله رنگ مو است؟” از پسر پرسید. “آنها دو نفر از ما را به دو نیم می کنند و دو نیمه را با هم تطبیق نمی دهند – می دانید نصف یکی به نصف دیگری – و سپس دو نیمه دیگر به هم وصله می شوند. این فردیت ما را از بین می برد و از ما موجودات پیچیده ای می سازد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱