نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو عید

جدیدترین رنگ مو عید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو عید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو عید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو عید : اما به دلیل مهربانی نویسندگان سرمقاله آمریکایی با منافعی که تبلیغات تمام صفحه را به روزنامه ها می دهند، مردم آمریکا هنوز گوشت خود را در کثیفی آماده می کنند.

رنگ مو : این موضوع همچنین به موضوع یک جنجال سیاسی وحشتناک تبدیل کراتینه مو شد. بسته بندان که برای سود خود می جنگیدند، تمام باتری های خود را تحمل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برای شروع، در “پست شنبه عصر” مجموعه ای از مقالات با امضای جی. اوگدن آرمور منتشر کراتینه مو شد، اما به من اطلاع بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که توسط فارست کریسی، یکی از کارکنان “پست” نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ مو عید

جدیدترین رنگ مو عید : که از ناظری بی‌طرف نشأت می‌گرفت، علیه سیستم‌های روشنایی شهری در انگلستان. این مقالات باعث گشت و گذار در اروپا کراتینه مو شد. آنها حتی امروز هم برای مخالفان شهرداری رنگ مو استدلال می کنند. اکنون پس از مدت کوتاهی از انتشار آنها، معلوم کراتینه مو شد که «ناظر بی‌طرف» مدیرکل یکی از شرکت‌های بزرگ نور و برق لندن پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. دابل دی، پیج و کمپانی «جنگل» را منتشر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و این کتاب نه تنها در آمریکا، بلکه در بریتانیای کبیر و مستعمراتش نیز به پرفروش‌ترین کتاب تبدیل کراتینه مو شد و به هفده زبان ترجمه کراتینه مو شد.

سردبیر این مقاله، جورج هوراس لوریمر، به مدت نه سال کارمند آرمورز پروتئین تراپی مو بود. او نویسنده کتاب «نامه‌های یک تاجر خودساخته به پسرش» رنگ مو است، که کتاب درسی تباهی تجاری آمریکایی رنگ مو است. مقاله او از اول تا آخر در خدمت بسته بندان پروتئین تراپی مو بود، همانطور که همیشه در خدمت همه منافع مالی بزرگ پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. برخی از اظهارات زیر امضای آرمور مرا به جوش آورد و نشستم تا پاسخی بنویسم «صنعت گوشت محکوم».

من حقایق را در دست داشتم و مقاله را در چند ساعت نوشتم و سوار قطار کراتینه مو شدم و با آن به نیویورک آمدم. من آن را به دفتر “مجله همه” بردم و از ناشر، خورنگ مو استم. من در این زمان آنقدر عاقل پروتئین تراپی مو بودم که بفهمم ناشر رنگ مو است نه ویررنگ مو استار، باید ببینید. را خواندم 35مقاله‌ای را برای ریدوی نوشت، و او چاپخانه‌هایی را که «مجله همه» روی آن چاپ می‌کراتینه مو شد متوقف بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی پلاتینه صورتی

جدیدترین رنگ مو عید : و یک درنگ مو استان کوتاه بیرون آورد و «صنعت گوشت محکوم» را زیر فشار بالیاژ مو داد. “مجله همه” در این زمان در اوج موجی از محبوبیت قرار داشت. افشاگری تام لاوسون از وال رنگ مو استریت را به پایان رسانده پروتئین تراپی مو بود، که بر اساس آن تیراژ نیم میلیونی ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. ناشران آن، و ، مردانی تبلیغاتی پروتئین تراپی مو بودند که مجله‌ای خراب را از خریداری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و به این نتیجه رسیده پروتئین تراپی مو بودند که با فرآیند ساده اجازه بالیاژ مو دادن به مردم حقیقت را می‌توان ثروتمند بیبی لایت مو کرد.

آنها می خورنگ مو استند به ثروت اندوزی ادامه دهند و بنابراین از مقاله من رنگ مو استقبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سوگندنامه مردانی را که آرمورز به کار گرفته پروتئین تراپی مو بود تا گوشت محکوم را از تخریب‌کنندگان بیرون بیاورند و در شیکاگو بفروشند، بالیاژ مو داد. درنگ مو استان این پروتئین تراپی مو بود که چگونه آرمورز به این مردان رشوه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود تا اعترافات خود را پس بگیرند. گزارش‌های مقامات بهداشتی ایالتی را ارائه می‌بیبی لایت مو کرد که نشان می‌بالیاژ مو داد چگونه آرمورز به تقلب غذاها اعتراف بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

جدیدترین رنگ مو عید : انبوهی از چنین حقایقی پروتئین تراپی مو بود که در گرمای سفید خشم در هم آمیخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. سناتور بیوریج به من گفت که او این مقاله را بزرگترین نوشته جنجالی که تا به حال خوانده رنگ مو است می داند. ممکن رنگ مو است آن را در کتابخانه «همه» برای ماه می 1906 بیابید. هر چه در مورد سبک ادبی آن فکر کنید، خواهید دید که مشخص و مشخص رنگ مو است و وضعیت وحشتناکی را در عرضه گوشت کشور نشان می دهد.

  رنگ موی قرمز برای پوست سبزه

خطری غیرقابل انکار برای آن. بهداشت عمومی بنابراین این یک چالش برای هر سازمان خدمات عمومی در کشور پروتئین تراپی مو بود. مهمتر از همه، چالشی برای روزنامه ها پروتئین تراپی مو بود که قرار رنگ مو است بدنه اجتماعی از طریق آن از خطرات و نیازهایش مطلع نانو کراتین مو شود. این اولین آزمون کامل من در روزنامه نگاری آمریکایی پروتئین تراپی مو بود. تا آن زمان من به عنوان یک شاعر جوان روزنامه ها را امتحان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم و برای شناسایی فریاد می زدم.

آنها مرا یک خودخواه خطاب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و با وجود اینکه احساس می بیبی لایت مو کردم این اتهام نادرست رنگ مو است، ناتوان پروتئین تراپی مو بودم که آن را برای دیگران رد کنم. اما حالا من آنها را در موضوعی امتحان بیبی لایت مو کردم که آشکارا به نفع عموم پروتئین تراپی مو بود – که آشکارا برای مناقشه هم همینطور رنگ مو است. هنوز آنقدر ساده لوح پروتئین تراپی مو بودم که از نتیجه شوکه شوم. انتظار داشتم که هر روزنامه ای که به روحیه عمومی می بالد.

این اتهامات را بپذیرد و حداقل آن را گزارش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما به جای آن، سکوت حاکم کراتینه مو شد – سکوت تقریباً کامل! من برای این درنگ مو استان از دو دفتر کلیپینگ رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کردم و چند مورد مختصر از کاغذهای پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده اینجا و آنجا دریافت بیبی لایت مو کردم. از همه 36از هر دویست روزنامه در آمریکا، یک نفر تا آنجا پیش نرفت که به «صنعت گوشت محکوم» اشاره الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در این میان «جنگل» در قالب کتاب منتشر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. من درباره «جنگل» دقیقاً همان چیزی را خواهم گفت که در مورد مقاله مجله گفتم – هر چه که ممکن رنگ مو است به عنوان ادبیات فکر کنید، باید بپذیرید که مملو از حقایقی پروتئین تراپی مو بود که برای وجدان آمریکایی جذابیت داشت. این کتاب برای تمام روزنامه های آمریکایی ارسال کراتینه مو شد.

  رنگ مو هات فرق داره با همه

همچنین به طور گسترده ای تبلیغ کراتینه مو شد و توسط یکی از کارآمدترین افراد تبلیغاتی در کشور تقویت کراتینه مو شد. و چه نتایجی حاصل کراتینه مو شد؟ من چند تصویر ارائه خواهم بیبی لایت مو کرد. پرخواننده ترین سردبیر روزنامه در آمریکا آرتور بریزبن رنگ مو است. بریزبن به عنوان یک لیبرال، گاهی حتی به عنوان یک رادیکال ظاهر می نانو کراتین مو شود. او به من گفت که در سوسیالیسم با شیر مادرش نوشیدند. و بریزبن اکنون مرا بالا گرفت، درست همانطور که رابی کولیر انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ مو عید : او من را به خانه‌اش دعوت بیبی لایت مو کرد و یکی از سرمقاله‌های معروف دو ستونی‌اش را درباره «جنگل» نوشت – تعریفی نادر برای یک نویسنده جوان. این سرمقاله شخصاً با مهربانی با من رفتار بیبی لایت مو کرد. من شاعر جوان حساسی پروتئین تراپی مو بودم که برای اولین بار از باغچه ها دیدن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم و از کشف اینکه حیوانات در داخل آنها خون تمام دکلره مو دارند وحشت زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم.

بریزبن با یک نوازش پدرانه روی شانه به من اطلاع بالیاژ مو داد که یک سلاخ خانه یک اپرا نیست، یا کلماتی در این زمینه. یادم می آید که در مورد این سرمقاله با آدولف اسمیت، نماینده “لندن لنست” صحبت بیبی لایت مو کردم. او با طعنه خشک گفت که در بالیاژ مو دادگاه عدالت بریزبن کاملا امن خواهد پروتئین تراپی مو بود. اظهارات او مبنی بر اینکه یک سلاخ خانه یک اپرا نیست، دقیقاً و به معنای واقعی کلمه دقیق پروتئین تراپی مو بود.

اما اگر آنچه را که این بیانیه قرار پروتئین تراپی مو بود به خواننده منتقل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – که یک کشتارگاه لزوماً کثیف رنگ مو است، در نظر گرفتید، آن گزاره نادرست پروتئین تراپی مو بود. آدولف اسمیت گفت: «اگر به کشتارگاه‌های شهرداری آلمان بروید، آن‌ها را مانند یک سالن اپرا عاری از بو می‌بینید. و پنج یا شش سال بعد، وقتی به آلمان رفتم، از فرصت رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کردم و این گفته را تأیید بیبی لایت مو کردم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه