نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی صدفی مرواریدی

مدل رنگ موی صدفی مرواریدی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی صدفی مرواریدی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی صدفی مرواریدی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ موی صدفی مرواریدی : در چند لحظه مشخص کراتینه مو شد که مادام هاوپت مشغول پایین آمدن از نردبان، سرزنش و تشویق دوباره رنگ مو است، در حالی که نردبان در اعتراض به جیر جیر می‌کشید. بعد از یکی دو لحظه، عصبانی و نفس گیر به زمین رسید و صدای آمدنش به اتاق را شنیدند.

رنگ مو : نزدیک غروب آفتاب پروتئین تراپی مو بود و هوا رو به سردی می رفت – باران به برف تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و گل و لای یخ می زد. در لباس نازک خود لرزید، و دستان خود را در جیب خود قرار بالیاژ مو داد و شروع به دور بیبی لایت مو کرد. او از صبح چیزی نخورده پروتئین تراپی مو بود و احساس ضعف و بیماری می بیبی لایت مو کرد. با تپش ناگهانی امید به یاد آورد که فقط چند بلوک با سالنی فاصله رنگ مو دارد که عادت داشت شامش را بخورد.

مدل رنگ موی صدفی مرواریدی

مدل رنگ موی صدفی مرواریدی : ممکن رنگ مو است آنجا به او رحم کنند، یا ممکن رنگ مو است با دوستی ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با همان سرعتی که می توانست راه برود به سمت محل حرکت بیبی لایت مو کرد. وقتی وارد سالن کراتینه مو شد، سالن‌دار گفت: «سلام، جک، همه خارجی‌ها و مردان غیرماهر را «جک» در پکینگ‌تاون صدا می‌زنند. “کجا پروتئین تراپی مو بودی؟” مستقیم به نوار رفت. او گفت: «من در زندان پروتئین تراپی مو بودم و تازه بیرون آمده‌ام.

  بلوند پلاتینه عدسی روشن

تمام راه را پیاده به خانه رفتم و یک سنت هم ندارم و از امروز صبح چیزی برای خوردن نداشتم. و من خانه ام و مریض همسرم را از دست بالیاژ مو داده ام و کارم تمام کراتینه مو شده رنگ مو است.» سالن نگهدار با صورت سفید مات و لب های لرزان آبی اش به او خیره کراتینه مو شد. سپس یک بطری بزرگ را به سمت خود هل بالیاژ مو داد. “او را پر کن!” او گفت. جورجیس به سختی می توانست بطری را نگه رنگ مو دارد، دستانش چنان می لرزید.

سالن‌دار گفت: «نترس، او را پر کن!» بنابراین Jurgis نوشید یک لیوان بزرگ ویسکی، و سپس تبدیل به پیشخوان ناهار، در اطاعت از پیشنهاد دیگر. او هرچه جرأت داشت خورد و تا جایی که می توانست آن را پر بیبی لایت مو کرد. و بعد از اینکه سعی بیبی لایت مو کرد تشکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، رفت و کنار اجاق بزرگ قرمز وسط اتاق نشست. با این حال، آنقدر خوب پروتئین تراپی مو بود که دوام بیاورد – مثل همه چیزها در این دنیای سخت.

لباس خیس کراتینه مو شده اش شروع به بخار کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرد و بوی بد کود اتاق را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. ظرف یک ساعت یا بیشتر، بسته بندی خانه ها بسته می نانو کراتین مو شود و مردان از کار خود می آیند. و آنها را به جایی که بوی نمی آیند. همچنین شنبه شب پروتئین تراپی مو بود و چند ساعت دیگر یک ویولن و یک کرنت می آمدند و در قسمت عقب سالن خانواده های محله تا ساعت دو یا سه بعد از ظهر با وینرورست و لاگر می رقصیدند و جشن می گرفتند.

  رنگ موی کرم کاهی تیره

صبح. نگهبان سالن یکی دو بار سرفه بیبی لایت مو کرد و سپس گفت: “بگو جک، می ترسم مجبور شوی ترک کنی.” او به دیدن لاشه های انسانی عادت داشت، این سالن نگهدار. او هر شب ده‌ها نفر از آنها را «اخراج می‌بیبی لایت مو کرد»، درست به اندازه این یکی مضطر، سرد و بی‌حوصله. اما همه آنها مردانی پروتئین تراپی مو بودند که تسلیم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و شمارش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

مدل رنگ موی صدفی مرواریدی : در حالی که Jurgis هنوز در مبارزه پروتئین تراپی مو بود و یادآور نجابت در مورد او پروتئین تراپی مو بود. وقتی با ملایمت از جایش بلند کراتینه مو شد، دیگری فکر بیبی لایت مو کرد که همیشه مردی ثابت پروتئین تراپی مو بوده و ممکن رنگ مو است به زودی دوباره مشتری خوبی نانو کراتین مو شود. او گفت: “تو با آن مخالفت بیبی لایت مو کرده ای، می بینم.” “از این طرف.” در پشت سالن، پله های سرداب پروتئین تراپی مو بود. یک در بالا و دیگری در پایین وجود داشت که هر دو به طور امن قفل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و پله ها را به مکانی تحسین برانگیز تبدیل می بیبی لایت مو کرد.

تا مشتریانی را که ممکن رنگ مو است هنوز فرصتی برای داشتن پول داشته باشند، یا چراغی سیاسی که بیرون انداختن او از درها توصیه نمی نانو کراتین مو شود، قابل تحسین باکراتینه مو شد. بنابراین Jurgis شب را سپری بیبی لایت مو کرد. ویسکی فقط نیمی از او را گرم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و او که خسته پروتئین تراپی مو بود نمی توانست بخوابد. سرش را به جلو تکان می بالیاژ مو داد و سپس با لرزیدن از سرما شروع می بیبی لایت مو کرد و دوباره شروع به یادآوری می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو مش زیتونی تیره

ساعت به ساعت گذشت تا اینکه فقط با صدای موسیقی و خنده و آواز که از اتاق شنیده می کراتینه مو شد توانست خودش را متقاعد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که صبح نیست. وقتی بالاخره اینها متوقف کراتینه مو شد، او انتظار داشت که او را به خیابان برگردانند. چون این اتفاق نیفتاد، به این فکر افتاد که آیا آن مرد او را فراموش بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. در پایان، وقتی سکوت و تعلیق دیگر تحمل نمی کراتینه مو شد، برخرنگ مو است و در را چکش بیبی لایت مو کرد.

و مالک آمد، خمیازه می کشید و چشمانش را می مالید. او تمام شب را باز نگه می داشت و بین مشتریان چرت می زد. جورجیس گفت: “من می خواهم به خانه بروم.” “من نگران همسرم لایت و هایلایت مو هستم – نمی توانم بیشتر از این صبر کنم.” “چرا قبلا اینطور نگفتی؟” مرد گفت “فکر بیبی لایت مو کردم تو هیچ خانه ای برای رفتن نداری.” Jurgis بیرون رفت.

ساعت چهار صبح پروتئین تراپی مو بود و مثل شب سیاه. سه یا چهار اینچ برف تازه روی زمین نشسته پروتئین تراپی مو بود و پوسته ها غلیظ و سریع می ریختند. او به سمت آنیل چرخید و شروع به دویدن بیبی لایت مو کرد. در پنجره آشپزخانه نور می سوخت و پرده ها کشیده پروتئین تراپی مو بودند. قفل در باز کراتینه مو شد و جورجیس با عجله وارد کراتینه مو شد. آنیله، ماریجا و بقیه زنان دقیقاً مثل قبل در اطراف اجاق گاز جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو طلایی بدون دکلره

مدل رنگ موی صدفی مرواریدی : جورجیس متوجه کراتینه مو شد که با آنها چندین تازه وارد پروتئین تراپی مو بودند – همچنین متوجه کراتینه مو شد که خانه ساکت رنگ مو است. “خوب؟” او گفت. کسی جوابش را نبالیاژ مو داد، نشستند و با چهره های رنگ پریده به او خیره کراتینه مو شدند. دوباره گریه بیبی لایت مو کرد: خب؟ و سپس، در نور چراغ دودی، ماریا را دید که نزدیک‌ترین او نشسته پروتئین تراپی مو بود و به آرامی سرش را تکان می‌بالیاژ مو داد. او گفت: «هنوز نه. و Jurgis بالیاژ مو داد فریاد ناامیدی. “نه هنوز؟ ” دوباره سر ماریا تکان بالیاژ مو داد.

بیچاره مات و مبهوت ایستاده پروتئین تراپی مو بود. او نفس نفس زد: “من او را نمی شنوم.” دیگری پاسخ بالیاژ مو داد: “او مدت زیادی ساکت رنگ مو است.” مکث دیگری وجود داشت – ناگهان با صدایی از اتاق زیر شیروانی شکست: “سلام، آنجا!” چند نفر از زنان به اتاق بعدی دویدند، در حالی که ماریا به سمت Jurgis دوید. “همینجا صبر کن!” او گریه بیبی لایت مو کرد و آن دو ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، رنگ پریده و لرزان و گوش می بالیاژ مو دادند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱