نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بلوطی

رنگ مو بلوطی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بلوطی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بلوطی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

22 آوریل 2024

رنگ مو بلوطی : و ارتش با خیال راحت فرود آمد و رنگ مو استحکاماتی در کلیپیا ایجاد بیبی لایت مو کرد و کل کشور را غارت بیبی لایت مو کرد. دستوراتی از رم به اینجا رسید که مانلیوس باید به آنجا بازگردد، اما رگولوس باید برای ادامه جنگ باقی بماند. این برای او غم بزرگی پروتئین تراپی مو بود.

مو : اما او اکنون می خورنگ مو است تا آنجا که ممکن رنگ مو است کشتار بزرگی انجام دهد تا ترس از نام یونانی را به دشمن برانگیزد. بنابراین او بدون اینکه منتظر حمله باکراتینه مو شد از دیوار بیرون رفت و نبرد آغاز کراتینه مو شد. ناخدایان ایرانی پشت سر لشکرهای بدبخت خود رفتند و با تازیانه آنها را به جنگ کشاندند! بدبختان، آنها را رانده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا ذبح شوند، با نیزه های یونانی سوراخ شوند، به دریا پرتاب شوند.

رنگ مو بلوطی

رنگ مو بلوطی : دیگری که آریستودموس نام داشت، چنان تحت تأثیر بیماری قرار گرفت که به خود اجازه بالیاژ مو داد با متحدان در حال عقب نشینی همراه نانو کراتین مو شود. هنوز در اوایل روز پروتئین تراپی مو بود که همه رفته پروتئین تراپی مو بودند، و لئونیداس به افراد خود دستور بالیاژ مو داد که آخرین وعده غذایی خود را بخورند. او گفت: “امشب، ما با پلوتو شام خواهیم خورد.” تا آن زمان، او در حالت تدافعی ایستاده پروتئین تراپی مو بود و زندگی مردانش را تامین می بیبی لایت مو کرد.

یا در گل و لای باتلاق لگدمال شوند. اما تعبالیاژ مو داد پایان ناپذیر آنها به طور طولانی گفته کراتینه مو شد. نیزه‌های یونانی‌ها در زیر خدمت سخت شکستند و شمشیرهایشان به تنهایی باقی ماند. آنها شروع به سقوط آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خود لئونیداس جزو اولین کشته کراتینه مو شدگان پروتئین تراپی مو بود. دعوا بر سر جنازه‌اش داغ‌تر از همیشه پروتئین تراپی مو بود و دو شاهزاده ایرانی، برادران خشایارشا، در آنجا کشته کراتینه مو شدند.

  رنگ مو خیلی شیک و مجلسی

اما به طور طولانی خبر رسید که هایدارنس بر روی گذرگاه رنگ مو است و تعبالیاژ مو داد کمی از افراد باقی مانده از هر طرف محصور کراتینه مو شده اند. اسپارت ها و تسپیان ها به سمت تپه کوچکی در داخل دیوار رفتند و تصمیم گرفتند که این مکان آخرین جایگاه آنها باکراتینه مو شد. اما دل‌های تبانی‌ها از آنها ناامید کراتینه مو شد و دست‌های خود را برای طلب رحمت دراز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ربع به آنها بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، اما همه آنها با نشان پادشاه به عنوان فراری غیرقابل اعتماد شناخته کراتینه مو شدند.

هلوت ها احتمالاً در این زمان به کوه ها گریختند. در حالی که گروه کوچک ناامید در کنار هم روی تپه ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و هنوز تا آخرین لحظه می جنگیدند، برخی با شمشیر، برخی دیگر با خنجر، برخی دیگر حتی با دست و دندان، تا زمانی که خورشید غروب بیبی لایت مو کرد، حتی یک مرد زنده در میان آنها باقی نماند. فقط یک تپه از کشته کراتینه مو شدگان وجود داشت که پر از تیر پروتئین تراپی مو بودند. بیست هزار پارسی قبل از آن مشت مرد مرده پروتئین تراپی مو بودند!

خشایارشا از دماراتوس پرسید که آیا تعبالیاژ مو داد بیشتری از اینها در اسپارت وجود رنگ مو دارد یا خیر، و به او گفتند که 8000 نفر لایت و هایلایت مو هستند. جسد شاه شجاع و سایر کشته کراتینه مو شدگان در همان جا دفن کراتینه مو شد. آریستودموس ناراضی که خود را با نامی جز “بزدل” نامیده نمی نانو کراتین مو شود و همه همشهریانش از او دوری می جستند، حسادت زیادی به آنها می بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ موی یخی روشن

رنگ مو بلوطی : هیچ کس به او آتش و آب نمی بالیاژ مو داد و پس از یک سال بدبختی، شرافت خود را با هلاک کراتینه مو شدن در صف مقدم جنگ پلاتیا فدیه بالیاژ مو داد که آخرین ضربه ای پروتئین تراپی مو بود که ایرانیان را ناشایسته از یونان بیرون بیبی لایت مو کرد. سپس یونانی ها برای احترام به جنگجویان شجاعی متحد کراتینه مو شدند که اگر حمایت بهتری از آنها می کراتینه مو شد، ممکن پروتئین تراپی مو بود کل کشور را از تهاجم نجات دهند.

سیمونیدس شاعر کتیبه هایی را که بر روی ستون هایی که در گردنه برای بزرگداشت این اقدام بزرگ نصب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، حک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. یکی بیرون از دیوار پروتئین تراپی مو بود، جایی که بیشتر درگیری ها در آنجا پروتئین تراپی مو بود. به نظر می رسد به افتخار تمام کسانی پروتئین تراپی مو بود که دو روز مقاومت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – “در اینجا چهار هزار مرد از سرزمین پلوپس در برابر سیصد هزار نفر شجاعانه ایستادند.” به افتخار اسپارت ها ستون دیگری وجود داشت- “ای مسافر برو به اسپارتا بگو که اینجا با اطاعت از او سقوط بیبی لایت مو کردیم.” بر روی تپه کوچک آخرین مقاومت، شکل یک شیر سنگی به یاد لئونیداس قرار بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

که نام آن را شیرمانند می‌بالیاژ مو دادند، و نام ۳۰۰ نفر نیز بر روی ستونی در اسپارت حک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. شیر، ستون‌ها و کتیبه‌ها مدت‌هرنگ مو است که از دنیا رفته‌اند، حتی خود نقطه نیز تغییر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. خاک جدیدی تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است و مایل ها زمین جامد بین کوه تا و خلیج وجود رنگ مو دارد، به طوری که دروازه های داغ دیگر وجود نتمام دکلره مو دارند. اما ماندگارتر از سنگ یا برنج – نه از خود میدان نبرد – نام لئونیداس پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

  رنگ مو مشکی پر کلاغی به چه پوستی میاد

رنگ مو بلوطی : دو هزار و سیصد سال از زمانی که او خود را آماده بیبی لایت مو کرد تا به خاطر کشورش در آن جاده ساحلی باریک و باتلاقی، زیر پیشانی صخره‌های جنگلی، با دریا در کنارش هلاک نانو کراتین مو شود، می‌گذرد. از آن زمان چقدر قلب ها درخشیدند، چقدر بازوها به یاد پاس ترموپیل عصبی کراتینه مو شدند، و شکستی که ارزش آن بسیار بیشتر از یک پیروزی پروتئین تراپی مو بود! شجاعت توسط شارلوت ام یونگ اولین جنگ‌هایی که رومی‌ها در خارج از مرزهای ایتالیا انجام بالیاژ مو دادند، با کارتاژنی‌ها پروتئین تراپی مو بود.

اولین اختلاف بین روم و کارتاژ بر سر تصاحب آنها در جزیره سیسیل پروتئین تراپی مو بود. و جنگ به این ترتیب آغاز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود هشت سال به طول انجامید، زمانی که تصمیم به اعزام ارتش برای مبارزه با کارتاژی ها در سواحل خود کراتینه مو شد. ارتش و ناوگان تحت فرمان دو کنسول لوسیوس مانلیوس و مارکوس آتیلیوس رگولوس قرار گرفتند. در راه، نبرد دریایی بزرگی با ناوگان کارتاژی در گرفت و این اولین نبرد دریایی پروتئین تراپی مو بود که رومیان تا به حال به دست آوردند.

رنگ مو بلوطی : این راه را به آفریقا آزاد بیبی لایت مو کرد. اما سربازان که قبلاً تا این حد از خانه دور نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، زمزمه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا آنها انتظار داشتند که نه تنها با دشمنان انسان، بلکه مارهای هیولا، شیرها، فیل ها، الاغ های شاخدار و هیولاهای سر سگ، آفتاب سوزان را ببینند. و مردابی پر سر و صدا زیر پایشان. با این حال، رگولوس به کراتینه مو شدت جلوی همه زمزمه‌ها را گرفت و اعلام بیبی لایت مو کرد که نارضایتی مجازات مرگ خواهد داشت.

  بلوند پلاتینه متوسط

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱