↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو بلوند شیک

مدل رنگ مو بلوند شیک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو بلوند شیک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو بلوند شیک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

مدل رنگ مو بلوند شیک : سعی می کنم مقداری کره بدزدم. اما اگر مادرت نمی خواهد پف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، من به داخل گودال پرواز می کنم و لانه زنبورها را می دزدم. از.” “چرا دزدی و دزدی می کنی؟” توینکل پرسید. پروانه گفت: این تنها راهی رنگ مو است که می توانم امرار معاش کنم. هیچ کس هرگز چیزی به من نمی دهد، بنابراین من باید آنچه را که می خواهم بردارم.

مو : زیرا در غیر این صورت زبان او را نمی‌فهمید، یا نمی‌دانست در مورد چه چیزی صحبت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بچه‌ها در دنیای واقعی با سوسک‌ها صحبت نمی‌کنند، همانطور که توینکل به خوبی می‌دانست، و او با هوشیاری در حال قدم زدن پروتئین تراپی مو بود و به این فکر می‌بیبی لایت مو کرد که ناگهان صدایی به او فریاد زد: “مراقب باش!” گل ها فصل دوم رولینگ رنگ مو استون O F البته توینکل سپس متوقف کراتینه مو شد و به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد تا ببیند چه کسی صحبت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

مدل رنگ مو بلوند شیک

مدل رنگ مو بلوند شیک : با سوسک ملاقات می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند توینکل بدون اینکه بترسد ادامه بالیاژ مو داد. اگر سوسک به ررنگ مو استی صحبت می‌بیبی لایت مو کرد، و واقعاً یک خط نامرئی وجود داشت که دنیای واقعی و معمولی را از یک کشور مسحور جدا می‌بیبی لایت مو کرد، او بسیار مشتاق پروتئین تراپی مو بود که مانند هر دختر کوچکی از آن عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و بعد به ذهنش رسید که حتما قبل از اینکه سوسک را ببیند، از خط مسحور عبور بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد.

اما هیچ کس در چشم نپروتئین تراپی مو بود. بنابراین او دوباره شروع بیبی لایت مو کرد. “مواظب باش وگرنه پا به من خواهی گذاشت!” صدای گریه برای بار دوم. با دقت به پاهایش نگاه بیبی لایت مو کرد. چیزی نزدیک آنها نپروتئین تراپی مو بود جز یک سنگ گرد بزرگ که به اندازه سر او پروتئین تراپی مو بود و یک خار خاردار که اگر می توانست کمکش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند هرگز روی آن پا نمی گذاشت. “شما؟” او پرسید. صدا پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا، من دارم صحبت می کنم.” “فکر می کنی کی باشه؟” توینکل گفت: نمی‌دانم. “من اصلاً نمی توانم کسی را ببینم.

  انواع رنگ مو پوست گندمی

صدا گفت: پس باید کور باشی. “من رولینگ رنگ مو استون لایت و هایلایت مو هستم و حدود دو اینچ با انگشتان پای چپ شما فاصله دارم.” “رولینگ رنگ مو استون!” “همین رنگ مو است. این منم. من رولینگ رنگ مو استون لایت و هایلایت مو هستم که هیچ خزه ای جمع نمی کنم.” توینکل در حالی که در مسیر نشست و با دقت به سنگ نگاه بیبی لایت مو کرد، گفت: «تو نمی‌توانی باشی». “چرا که نه؟” او گفت: “چون تو غلت نمی زنی.” “تو یه سنگی، البته، من میتونم اینو ببینم.

خیلی خب. اما تو غلت نمیزنی.” توینکل با دقت به سنگ نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند با دقت به سنگ نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چه احمقانه!” رنگ مو استون پاسخ بالیاژ مو داد “من مجبور نیستم هر دقیقه غلت بزنم تا رولینگ رنگ مو استون باشم، نه؟” توینکل پاسخ بالیاژ مو داد: “البته که این کار را می کنی.” “اگر نغلتید، فقط یک سنگ معمولی و ثابت لایت و هایلایت مو هستید .” “خب، من اعلام می کنم!” سنگ فریاد زد. “به نظر می رسد تو چیزی نمی فهمی.

تو یک دختر سخنگو لایت و هایلایت مو هستی، نه؟” توینکل گفت: “برای اینکه مطمئن شوم”. “اما شما هر دقیقه صحبت نمی کنید، درست رنگ مو است؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “مامان می گوید من دارم.” “اما شما این کار را نمی کنید. شما گاهی اوقات ساکت لایت و هایلایت مو هستید، نه؟” “البته من لایت و هایلایت مو هستم.” “در مورد من این راه رنگ مو است. گاهی اوقات غلت می زنم، و بنابراین به من می گویند رولینگ رنگ مو استون. گاهی اوقات شما صحبت می کنید.

  رنگ مو قرمز گوجه ای

و بنابراین شما دختر سخنگو لایت و هایلایت مو هستید.” او گفت: “نه، من توینکل لایت و هایلایت مو هستم.” سنگ گفت: “این اسم به نظر نمی رسد.” دختر توضیح بالیاژ مو داد: “به هر حال این همان چیزی رنگ مو است که بابا مرا صدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” سپس، با تصور اینکه به اندازه کافی درنگ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، افزود: “من از تپه بالا می روم تا آن توت ها را بچینم. از آنجایی که می توانید غلت بزنید، فرض کنید با من می روید.” “چی! بالای تپه؟” سنگ فریاد زد.

مدل رنگ مو بلوند شیک : چه کسی شنیده رنگ مو است که یک سنگ از تپه غلت بزند؟ این غیر طبیعی رنگ مو است!” کودک گفت: “هر سنگی می تواند از تپه غلت بخورد.” “اگر نمی توانید تپه را بپیچید، بهتر از یک سنگفرش معمولی نیستید.” سنگ با عصبانیت گفت: “اوه، اگر بخواهم می توانم تپه را بالا بکشم.” “اما کار سختی رنگ مو است و تقریباً کمرم را می شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” توینکل گفت: “نمی‌توانم ببینم که پشتی داری.” سنگ پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا، من همه برگشتم.” “وقتی کمرت درد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

تنها بخشی از وجودت رنگ مو است. اما وقتی کمرم درد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همه مال من رنگ مو است به جز وسط.” توینکل با جدیت گفت: «درد میانی از همه بدتر رنگ مو است. او در حالی که از جا پرید، اضافه بیبی لایت مو کرد: «خب، اگر نمی‌خواهی بروی، من خداحافظی می‌کنم.» سنگ در حالی که آه عمیقی می کشید، گفت: «هر چیزی برای اجتماعی پروتئین تراپی مو بودن. “من با شما همراه خواهم پروتئین تراپی مو بود. اما به شما اطمینان می‌دهم.

  رنگ مو شرابی روشن بدون دکلره

که پایین آمدن خیلی راحت‌تر از جمع بیبی لایت مو کردن رنگ مو است!” “یک دقیقه صبر کن” “یک دقیقه صبر کن” “چرا، تو یک غرغر معمولی لایت و هایلایت مو هستی!” چشمک زد. سنگ با ناراحتی پاسخ بالیاژ مو داد: “این به این دلیل رنگ مو است که من زندگی سختی دارم.” “اما اجازه ندهید ما با هم دعوا کنیم، به ندرت این فرصت را پیدا می کنم که با یکی از جایگاه های خودم در جامعه صحبت کنم.” توینکل در حالی که سرش را به سمت سنگ تکان می دهد.

مدل رنگ مو بلوند شیک : گفت: “شما نمی توانید بدون پا ایستاده باشید.” پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «حداقل می توان درک بیبی لایت مو کرد. “و درک بهترین جایگاهی رنگ مو است که هر شخصی می تواند داشته باکراتینه مو شد.” کودک متفکرانه گفت: «شاید این درست باکراتینه مو شد. “اما خوشحالم که پاهایی دارم، همینطور.” فصل سوم برخی از آشنایان عجیب و غریب ” یک دقیقه صبر کن !” با صدای کوچکی التماس بیبی لایت مو کرد و دختر متوجه پروانه ای زرد رنگ کراتینه مو شد.

که روی سنگ نشسته پروتئین تراپی مو بود. “تو بچه مزرعه نیستی؟” او که از شنیدن صحبت های پروانه بسیار سرگرم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پاسخ بالیاژ مو داد: مطمئناً. این موجود زیبا در حالی که به آرامی بال‌های زیبایش را تا بیبی لایت مو کرد و باز بیبی لایت مو کرد، گفت: “پس می‌توانی به من بگوئید که آیا مادرت امروز انتظار رنگ مو دارد به هم بخورد.” “چرا می خواهی بدانی؟” “اگر او امروز قلع و قمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، من به سمت خانه پرواز می کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه